חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי_640x426
תוכן עניינים

מחיקת רישום פלילי הינה פעולה משפטית שסיכויי הצלחה תלויים בסוג המסלול שנבחר לצד סוג המידע שאותו האזרח מעוניין למחוק. כפי שיפורט להלן, לכל אזרח שמעוניין להתחיל בתהליך של מחיקת רישום פלילי להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו במהלך ההליך.

כידוע, רישומים אלו כרוכים בהשלכות משמעותיות על חייו של האזרח שבעניינו המשטרה שומרת את הרישום. כך לדוגמא, הרישום והסטיגמה החברתית הנלווית אליו עלולים לפגוע באפשרויות התעסוקה בעתיד (עבודות בשירות המדינה או עבודות שדורשות סיווג ביטחוני), פגיעה בשם הטוב, קבלת רישיון נשק, קבלת אזרחות זרה או אשרת כניסה למדינה זרה.

לאור ההשלכות האמורות, מומלץ ליזום בהליך של מחיקת רישום פלילי לאחר ייעוץ ואף ייצוג של עורך דין שעוסק בכך. חשוב לזכור בהקשר זה כי ההליכים המנהליים שכרוכים במחיקת רישום פלילי הינם הליכים שהאזרח רשאי לנקוט בהם אחת ובמקרה של סירוב להגיש בגינם ערר (בחלק מההליכים) שלאחריו ההחלטה הופכת לבלתי הפיכה.

ובמילים אחרות, אזרח שבקשתו לביטול הרישום נדחתה נוכח הגשה רשלנית אולי ופספס את ההזדמנות ופגע בסיכוייו לנקות את שמו ועברו. כאמור, הנזקים הפוטנציאלים שהרישום הפלילי נושא עמו הם כה רחבים ומשמעותיים כך שלא ניתן למנות את כולם ברשימה סגורה וממצה.

מאמר זה נכתב על מנת לספק מידע בעניין מחיקת רישום פלילי, לרבות הבחנה בין סוגי הרישום ודרכי הפעולה האפשריות לאלו שמעוניינים למחוק את הרישום.

חוק מחיקת רישום פלילי

חוק מחיקת רישום פלילי הינו כינוי שגור לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981. במסגרת החוק, מוגדרים סוגי הרישום, הגופים שרשאים לקבל מידע בדבר הרישום מהמשטרה, תקופות הרישום והוראות בירוקרטיות נוספות שמסדירות את עבודת המשטרה בהקשר לנושא הספציפי הזה.

יתרה מכך, חוק מחיקת רישום פלילי כולל מספר רב של הוראות בדבר הדרך שמשטרת ישראל אמורה לנהל את המרשם הפלילי. עורך דין שעוסק במחיקת רישום פלילי כעיסוק מרכזי אמור לגלות בקיאות והבנה בחוק זה וכן בתקנות המרשם הפלילי שמספקות קריטריונים ספציפי בעניין מחיקת רישום משטרתי.

כמו כן, החוק קובע את הכללים בדבר תקופות המחיקה והתיישנות בנוגע להרשעות פליליות.

ביטול רישום פלילי

ביטול רישום פלילי תלוי בראש ובראשונה בסוג הרישום המדובר. חשוב להבהיר בהקשר זה כי ביטול רישום פלילי מסוג הרשעה פלילית מתבצע באופן שונה לחלוטין מביטול רישום שעניינו תיק חקירה סגור. יתרה מכך, ישנו הבדל תהומי בין ההליכים האמורים, הפעולות שנדרשות על מנת למחוק את רישום וכן סיכויי ההצלחה בהליכים.

ככלל, ניתן לומר כי ביטול רישום פלילי מסוג תיק חקירה סגור הינו הליך פשוט יותר שסיכויי ההצלחה לגביו הינם גבוהים באופן משמעותי בהשוואה להליך מחיקת רישום פלילי לגבי הרשעה בבית משפט.

ביטול רישום פלילי של תיק משטרתי הינו הליך שניתן לבצעו בשני מסלולים עיקריים. האחד מהם הינו הליך של בקשה לשינוי עילת סגירה והשני הליך של ביטול רישום תיקים משטרתיים. הבקשה האחרונה מוגשת לחוליית ביטול רישום במטה הארצי של המשטרה בירושלים.

חשוב לציין בהקשר זה כי ביטול רישום משטרתי באמצעות בקשה למטה הארצי הינו הליך שהתשובה לגביו ניתנת לאחר מספר חודשים מעת ההגשה. כלומר, מדובר בהליך שאורך מספר חודשים והתשובה לגביו לא ניתנת באופן מיידי.

להבדיל, ממחיקת רישום פלילי של תיק חקירה, ביטול רישום פלילי של הרעה הינו הליך סבוך יותר וסיכויי ההצלחה לגביו הינם נמוכים יותר.

הרשעה פלילית

הרשעה פלילית מתרחשת כאשר בית המשפט מרשיע נאשם במשפט פלילי לאחר שקבע שהוא ביצע את העבירות שיוחסו לו בכתב האישום. חשוב להבהיר כבר עתה כי הרשעה פלילית הינה הרישום שמחיקת הרישום הפלילי בעניינו הינה המורכבת ביותר והקשה ביותר לביצוע.

הרשעה פלילית מופיעה בתדפיס הרישום הפלילי של המשטרה לאורך שנים ארוכות לאחר שהמשפט הפלילי הסתיים. מעבר לעצם הקלון שהרשעה פלילית נושאת עמה, המשמעות האופרטיבית של הרישום היא שהמשטרה מחויבת למסור את המידע בדבר ההרשעה לגופים שונים שמפורטים בחוק.

כפי שצוין קודם לכן, מסירת המידע למעסיקים פוטנציאלים או גופים אחרים עלולה לפגוע באותו אדם שרשומים לחובתו הרשעות קודמות. פגיעה זו משפיעה על מגוון רחב של תחומי חיים.

על פי החוק, להרשעה פלילית ישנה תקופת התיישנות, ולאחר שזו מסתיימת, רשימת הגופים שזכאים לקבל את המידע בדבר ההרשעה מצטמצמת. בנוסף, כאשר תקופת ההתיישנות מסתיימת מתחילה להיספר התקופה שבסופה העבירה תימחק.

אזרחים רבים מעוניינים לנקוט בהליך ייזום של מחיקת רישום פלילי הואיל והתקופות האמורות הינן תקופות ארוכות מאוד שמתפרסות על פני תקופה ארוכה שבמקרים רבים עולה על 10 שנים.

יצוין בהקשר זה כי התקופות להתיישנות ומחיקה של הרשעה פלילית תלויות בעונש שהוטל על הנאשם ובשאלה האם הוטל מאסר בפועל ואם כן מה היה אורכו.

התיישנות רישום פלילי

התיישנות רישום פלילי מתרחשת בתום תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה. כאשר מדובר בהרשעה שלגביה הוטל מאסר שאורכו אינו עולה על שנת מאסר אזי תקופת ההתיישנות תכלול את תקופת המאסר שהוטלה בתוספת 7 שנים.

על מנת להמחיש את סוגיית התיישנות הרישום הפלילי ניתן לציין כי, בתיק שהוטל על הנאשם חודש מאסר בפועל, אזי תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים וחודש. לאחר שתקופת ההתיישנות תחלוף תחול תקופת המחיקה שתעמוד על 10 שנים.

אזרח שהורשע בעבירה פלילית ולא מעוניין להמתין את התקופות האמורות ולפתוח בהליך של מחיקת רישום פלילי רשאי לפנות בבקשת חנינה במטרה לקצר את התקופות האמורות. קבלת החנינה למעשה תקצר את התקופות ותאיץ את מחיקת הרישום.

התיישנות עבירות פליליות

כאמור, התיישנות עבירות פליליות תלויה במשך המאסר שהוטל על הנאשם. הדוגמאות שהובאו בחלק הקודם התייחסו למצב שבו העונש שהוטל על הנאשם לא עלה על שנה. לעומת זאת, כאשר מדובר בתיק פלילי שבמסגרתו הוטל עונש מאסר שעולה על שנה אך אינו עולה על חמש שנים, אז התיישנות העבירות הפליליות תעמוד על תקופת המאסר שהוטלה ועוד 10 שנים.

לשם המחשה, כאשר מדובר על נאשם שהוטל עליו עונש מאסר של שנתיים אזי שהתיישנות העבירות הפליליות תעמוד על 12 שנים שלאחריה תחול תקופת המחיקה. יתרה מכך, התיישנות עבירות פליליות הינה ארוכה במיוחד כאשר מדובר בתיקים שבמסגרתם הוטל עונש מאסר ארוך.

החוק קובע שאם ההרשעה נקבעה בתיק שבמסגרתו הוטל על הנאשם מאסר שעולה על חמש שנים, תקופת התיישנות תהיה תקופת המאסר שהוטלה ועוד כפל התקופה, ובלבד שהתקופה הנוספת לא תעלה על 15 שנה.

חשוב לציין כי במקרה שבו לא הוטל על הנאשם מאסר בפועל (למשל עבודות שירות או שירות לתועלת הציבור) אז תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים. כאמור, כל אדם שרוצה לקצר את התקופות האמורות רשאי להתחיל בהליך של מחיקת רישום פלילי.

התיישנות עבירות קטין

התיישנות עבירות קטין פועלת לפי כללים שונים מהתיישנות לגבי בגירים ועל כן גם מחיקת רישום פלילי לגבי קטין מתבצעת באופן שונה. כאשר מדובר בתיק שהוטל במסגרתו עונש מאסר על קטין, שאורכו שאינו עולה על שלוש שנות מאסר, אורכה של תקופת ההתיישנות יהיה תקופת המאסר שהוטלה ועוד 3 שנים.

למשל, כאשר הוטל על קטין עונש של שנת מאסר בפועל אזי שהתיישנות עבירות הקטין תעמוד על 4 שנים. לאחריה שתסתיים התיישנות על עבירות הקטין תחל תקופת המחיקה שבתומה הרישום ימחק לחלוטין ללא צורך בפעולה אקטיבית.

מנגד, כאשר בתיק נושא ההרשעה הוטל על הקטין עונש מאסר שעולה על שלוש שנים אך פחות מחמש שנים, תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד 7 שנים.

אם מדובר בתיק שהוטל על הקטין עונש מאסר שעולה על חמש שנים תקופת ההתיישנות תכלול את התקופה שהוטלה ועוד 10 שנים. אם מדובר בתיק שבמסגרתו לא הוטל על הקטין עונש מאסר תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שנים.

כפי שניתן להבין, התיישנות עבירות קטין הינה קצרה יותר מהתיישנות עבירות של בגירים.

מחיקת הרשעה פלילית

מחיקת הרשעה פלילית מתרחשת באופן אוטומטי לאחר שחולפות עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות. המשמעות של מחיקת הרשעה פלילית הינה שהמידע אודות אותה הרשעה יימסר אך ורק למספר גופים מצומצם שרשומים בחוק.

חשוב להבהיר שהחוק קובע כי כאשר היו לאותו אדם מספר הרשעות, תקופת המחיקה תחל רק בסיומן של כל תקופות ההתיישנות של כל הרשעותיו. סעיף 14(ד) לחוק המרשם הפלילי קובע שבמידה ובתקופת ההתיישנות אדם מורשע בעבירה נוספת או נקבע לגביו כי סייג אי השפיות חל לגביו, אז המידע עליו יימסר כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות של ההרשעה הנוספת או הקביעה.

כלומר, תיק פלילי נוסף מאריך את תקופת מחיקת ההרשעה הפלילית. ובמילים אחרות, במקרה של ביצוע עבירה נוספת בתקופת ההתיישנות, תקופת ההתיישנות מתחילה מחדש מיום ההרשעה בעבירה הנוספת. למרות זאת, הליך של מחיקת רישום פלילי ימחק את ההרשעה האמורה (במקרה של הצלחה).

חנינה מהנשיא מחיקת רישום פלילי

חנינה מהנשיא לגבי מחיקת רישום פלילי הינה רלוונטית כאשר תקופות ההתיישנות והמחיקה הן תקופות ארוכות. במקרים מסוימים התקופות האמורות עלולות להשתרך על פני עשרות שנים כאשר הדרך היחידה לבטל את הרישום הינה חנינה מהנשיא למחיקת רישום פלילי.

חשוב לציין כי בקשת חנינה מהנשיא למחיקת רישום פלילי תתקבל במקרים חריגים בלבד ובנסיבות אישיות חריגות של מגיש הבקשה. דהיינו, הנשיא מפעיל את סמכותו החריגה והייחודית למתן חנינה רק במקרים נדירים שנסיבותיהם חריגות.

שיקולי הנשיא המדינה בעניין בקשות החנינה אינן מפורסמות במקור רשמי שמפרט קריטריונים ברורים הואיל והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי הנשיא .אולם, ניתן לומר באופן כללי שהעיקרון המנחה בעניין החנינות הוא שיקומו של המורשע וניהול דרך חיים נורמטיבית לאורך תקופה ממושכת.

בקשת חנינה מחיקת רישום פלילי

כאשר מדובר בבקשת חנינה לרישום הפלילי אזי שככל שמבקש החנינה יוכל להניח בפני הנשיא אינדיקציות לכך שמאז ההרשעה הוא שינה את חייו לטובה, השתקם והפך לאדם נורמטיבי, כך גדלים הסיכויים כי בקשתו תתקבל והוא יזכה לחנינה מהנשיא.

נתונים רלוונטיים נוספים בעניין בקשת חנינה למחיקת רישום פלילי הינם חומרת העבירה (ככל שחמורה יותר כך פוחתים הסיכויים שהבקשה תתקבל), הנזקים שנגרמו כתוצאה מההרשעה, פרק הזמן שחלף מאז ההרשעה, גילו של מבקש החנינה, מצבו הרפואי, מצבו המשפחתי ונסיבות אישיות נוספות.  

לצד הסמכות למחיקת הרשעות הנשיא מחזיק גם בסמכות ייחודית לקצוב עונש של אסיר עולם, להקל בעונש מאסר או עבודות שירות ולהקל ברכיבי ענישה אחרים שהוטלו על הנאשם.

בדומה לסוגייה של בקשת חנינה למחיקת רישום פלילי, גם בנושא זה את סמכויותיו בנוגע לנושאים אלו הנשיא מפעיל באופן חריג ויוצא דופן, ובמקרים שבהם מתקיימות נסיבות חריגות ומיוחדות.

מתי נמחק תיק פלילי

מתי נמחק תיק פלילי הינה שאלה שמופנית כלפינו פעמים רבות על ידי לקוחות המשרד. כאמור, שאלת המחיקה תלויה בסוג התיק המדובר ובסוג הרישום המדובר. כאמור, לכל סוג רישום ישנה תקופת מחיקה אחרת.

להרשעה פלילית, תקופת התיישנות שנעה החל מ 4 שנים ועד ל 10 שנים. לאחר תקופה זאת יש להוסיף תקופה נוספת של מחיקת הרישום. במילים אחרות, תיק במשטרה נמחק בין 8 ועד יותר מ 20 שנים מאז סגירתו. כלומר השאלה מתי נמחק תיק פלילי תלויה בין היתר בתקופות המשתנות שפורטו לעיל.

להבדיל, כאשר מדובר על תיק משטרה סגור חוק המרשם הפלילי קובע כי ניתן לבקש את מחיקתו לאחר 5 או 7 שנים מעת האירוע תלוי בסוג האירוע. משמע ניתן למחוק תיק במשטרה באמצעות הגשת בקשה מנומקת למטה הארצי של המשטרה. למשרדינו ניסיון רב ואחוזי הצלחה הגבוהים בהליכים אלו.

מחיקת רישום פלילי משטרת ישראל

בקשה למחיקת רישום פלילי למשטרת ישראל מוגשת למטה הארצי של המשטרה. לרוב המונח של שמתייחס להליך מחיקת רישום פלילי משטרת ישראל מתייחס לבקשה לביטול רישום של תיקים סגורים.

כאמור, בבחינת הבקשות האמורות משטרת ישראל מתייחס תחילה לתנאי הסף שנוגעים לשנים שחלפו מעת האירוע הנטען. ככלל, מדובר בבקשה שניתן להגישה רק מספר שנים לאחר האירוע שנוגע לרישום (5 או 7 שנים תלוי בסוג העבירה). דהיינו, אדם שמחפש לבצע מחיקת רישום פלילי באמצעות משטרת ישראל זמן קצר לאחר האירוע לא צפוי לקבל את מבוקשו בהליך זה.

מחיקת רישום פלילי תיק סגור

כאמור, מחיקת רישום פלילי של תיק סגור מתבצעת לרוב באמצעות בקשה לביטול רישום. מעבר לתנאי הסף שהמשטרה לא רשאית לסטות מהם, ישנם קריטריונים נוספים שהמשטרה נוהגת להתחשב בהם לגבי קבלת בקשה למחיקת רישום פלילי של תיק סגור.

בין היתר, המשטרה מתחשבת בסוג העבירה, בנסיבות המקרה ובקיומם של תיקים סגורים אחרים שרשומים לחובתו של האזרח. מטבע הדברים, שהסיכוי שהמשטרה תקבל בקשה מסוג זה לגבי אזרח שרשומים לחובתו תיקים רבים אחרים איננה גבוהה. לעומת זאת, כאשר מדובר על אזרח שרשום לחובתו תיק אחד בלבד אזי שהסיכויים לסגירת התיק הינם סיכויים טובים.

כמו כן, המשטרה שוקלת את נסיבותיו האישיות של האזרח ואת תרומתו לחברה ולמדינה. לכן, לבקשה למחיקת רישום פלילי של תיק סגור מומלץ לצרף אסמכתאות ותעודות שמעידות על אופיו החיובי של המבקש.

מחיקת רישום פלילי מחיר

מחיקת רישום פלילי מחיר לצדה ומשך הטיפול בתיק הינם מרכיבים שמשתנים ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו הפרטניות. כפי שצוין קודם לכן, קיימים מספר סוגים של רישום פלילי שהטיפול המשפטי לגבי כל סוג רישום הוא שונה.

בהתאם לכך,  גם מחיקת רישום פלילי מחיר שייגבה על ידי עורך הדין בגין השירות יהיו תלויים בראש ובראשונה בסוג הרישום המדובר. חשוב לציין בהקשר זה השירות של מחיקת רישום פלילי והמחיר המתבקש בגינו הינם דברים שמשתנים גם בהתאם לזהותו של עורך הדין שאליו פונים בבקשה לייצוג. בדומה לכל שירות משפטי אחר, גם בנושאים אלו עורכי דין שונים נוהגים לגבות סכומים שונים בגין הייצוג.

סוגייה נוספת שמשפיעה על מחיקת רישום פלילי והמחיר שנגבה בגין השירות נוגע למספר התיקים או הרישומים שאותם מבקש הלקוח למחוק. מטבע הדברים שמחיקת רישום פלילי ללקוח שרשומים לחובתו עשרה תיקים משטרתיים הינה מורכבת יותר בהשוואה לטיפול בעניינו של לקוח שרשום לחובתו תיק אחד בלבד. בהתאם לאמור לעיל, גם המחיר שייגבה בגין מחיקת מספר תיקים צפוי להיות גבוה יותר בהשוואה למחיקת רישום של תיק אחד.

יחד עם זאת, וכפי שצוין מחיקת רישום פלילי והמחיר לצדו הינם דברים שמשתנים ותלויים בנסיבות המקרה, בזהות הלקוח ובגורמים נוספים. ישנם מקרים שבהם ניתן למחוק מספר תיקים משטרתיים בהגשת בקשה אחת למטה הארצי של המשטרה. האפשרות למחיקת מספר תיקים בבקשה אחת שמוגשת למטה הארצי תלויה בעמידה בתנאי סף ובנסיבות נוספות. אולם כאשר ניתן להשלים את המחיקה באמצעות פנייה לגורם אחד הדבר עשוי להשפיע גם על המחיר המבוקש בגין השירות.

כך או  כך, כאשר אזרח מבקש למחוק רישום פלילי ישן, מומלץ כי יפנה לעורך דין שמתמחה בתחום זה ויבקש לקבל מידע אודות מחיקת רישום פלילי והמחיר המבוקש. כמו כן, מומלץ ללקוח הפוטנציאלי לברר את הסיכוי ההצלחה במסלול שבו עורך הדין מעוניין לבחור במטרה למחוק את הרישום. חשוב להבהיר כי ישנם מקרים שבהם הסיכויים להצלחה הינם נמוכים במיוחד. לגביהם הכדאיות הכלכלית של פתיחת ההליך אינה גבוהה וכדאי לשקול טוב האם להתחיל בתהליך ואם לוותר.

עורך דין מחיקת רישום פלילי

עורך דין מחיקת רישום פלילי הינו עורך דין פלילי שעוסק בתחום הרישום בדרך קבע ובקיא בהוראות החוק הרלוונטיות וכן בדרכי העבודה של הרשויות בנושא הרישום.

כפי שצוין לאורך המאמר, אין מדובר עניין של מה בכך. מדובר בנושא מורכב ומסורבל ולרוב נדרשים נימוקים משפטיים וראייתיים כבדי משקל על מנת לשכנע את הגורם המחליט למחוק את הרישום הפלילי בין אם מדובר בבקשת חנינה, בקשה לאגף המודיעין או בקשה לשינוי עילת סגירה. עורך דין מחיקת רישום פלילי מקצועי שבקיא בהליכים מסוג זה יידע לאתר ולהתמקד בסוגיות החשובות והמהותיות ביותר לאותו עניין.

ניסוח נכון של אותן סוגיות מרכזיות יוכל לשנות את התמונה ולסייע במחיקת הרישום הפלילי וניקוי שמו של האזרח.חשוב להבהיר כי בחלק מהנתיבים האפשריים אין הזדמנות שנייה לאחר שבקשה אחת נדחית, כך שלעיתים קיימת הזדמנות אחת ויחידה למחוק את הרישום בזמן הקרוב הנראה לעין.

בהתחשב בנסיבות אלו מומלץ למקסם את הנתיבים האפשריים למחיקת הרישום בתבונה באמצעות עורך דין מחיקת רישום פלילי מקצועי שצבר ניסיון בסוגיית הרישום הפלילי. משרדנו צבר ניסיון רב בהליכים של מחיקת רישום פלילי ועל כך יעידו עשרות לקוחות מרוצים שיוצגו על ידינו בהליכים אלו.

התשובות לכל השאלות

כאשר רוצים לבצע הליך של מחיקת רישום פלילי לרבות רישום משטרתי, לא פעם עולות המון שאלות. אספנו את המרכזיות שבהן להביא לכם סיכום על ההליך ולקבל את המידע הרלוונטי ביותר.

מתי נמחק תיק במשטרה?

ראשית ישנה תקופת התיישנות שנעה החל מ 4 שנים ועד ל 10 שנים. לאחר תקופה זאת יש להוסיף תקופה נוספת של מחיקת הרישום. במילים אחרות, תיק במשטרה נמחק בין 8 ועד יותר מ 20 שנים מאז סגירתו.

האם ניתן למחוק תיק במשטרה?

חוק המרשם הפלילי קובע כי ניתן לבקש מחיקת רישום פלילי לרבות קיצור תקופת התיישנות וכל זאת בהתאם לאופי המרשם. משמע ניתן למחוק תיק במשטרה באמצעות הגשת בקשה בצורה מקצועית למשרדינו ניסיון רב ואחוזי הצלחה הגבוהים ביותר בישראל למחיקת תיק במשטרה.

מתי יש רישום פלילי?

כאשר אדם מורשע בביצוע עבירה פלילית. יהיה על כך רישום. בשונה מרישום פלילי ישנו רישום משטרתי שבו נפתחה חקירת משטרה ונסגרה ללא הגשת כתב אישום וזה רישום משטרתי.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

מחיקת רישום פלילי_640x426
כל הפוסטים
מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי הינה פעולה משפטית שסיכויי הצלחה תלויים בסוג המסלול שנבחר לצד סוג המידע שאותו האזרח מעוניין למחוק. כפי שיפורט להלן, לכל אזרח שמעוניין

שינוי עילת סגירה
כל הפוסטים
שינוי עילת סגירה

שינוי עילת סגירה הינה פעולה משפטית שמובילה למחיקת רישום פלילי של תיק משטרתי סגור. אדם שמעוניין למחוק רישום של תיק ספציפי רשאי להגיש לגורם שסגר

דילוג לתוכן