חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית
תוכן עניינים

פסילה מנהלית הינה למעשה החלטה מנהלית המתקבלת על קצין משטרה ומשמעותה פסילת נהג מלנהוג ברכבו לאחר שביצע לכאורה עבירת תנועה. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי אודות שימוע בפני קצין תנועה.

חשוב להדגיש כי פסילה אינה מהווה עונש בגין ביצוע עבירה, שכן בשלב זה אותו נהג טרם הורשע בדבר. הלכה למעשה, מהווה אקט מניעתי שננקט על ידי המשטרה במטרה למנוע את הסיכון שנשקף מאותו נהג.

פסילה יכולה להיות לתקופה קצובה בחוק למשך 30 ימים,  60 ו-90 ימים כאשר מדובר בתאונה בה נהרג אדם. ייאמר כבר עתה כי בהתאם לפסיקה הנהוגה בתחום התעבורה, לקצין המשטרה מוקנה שיקול דעת לעניין משך תקופת הפסילה. כלומר, גם כאשר הוא מטיל על נהג פסילה מנהלית הוא אינו מחויב לפסול אותו לתקופה המקסימלית שהחוק מאפשר להטיל.

יחד עם זאת, ניתן לומר באופן גורף למדי, שקציני המשטרה נוהגים להטיל על נהגים את הענישה לתקופה המקסימלית שקבועה בחוק מבלי להפעיל שיקול דעת לגבי משך התקופה והמסוכנות שנשקפת מאותו נהג.

ביטול פסילה מנהלית

ביטול פסילה מנהלית ניתנת לביצוע באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט לתעבורה אשר במחוז שיפוטו התקבלה החלטת הקצין הפוסל.

להשלמת התמונה יצוין כי ענישה של פסילת רישיון עלולה להיות מוטלת על נהג בגין מגוון רחב של עבירות תנועה כגון נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת סמים, תאונת דרכים ועבירת נהיגה במהירות מופרזת. קראו עוד בהיבטים אלו במאמר שכתבתי בנושא נהיגה בשכרות.

כפי שיוסבר להלן, בקשה לביטול פסילה מנהלית מוגשת על ידי נהג שרישיונו נפסל על ידי קצין תנועה ועדיף שתעשה באמצעות עורך דין תעבורה המכיר ובקיא בחוק ובפסיקה הרלוונטית.

בבקשה זו, הנהג מבקש מבית המשפט לבטל את פסילת הרישיון שהוטלה עליו על ידי הרשות המנהלית שהינה משטרת ישראל, וביתר פירוט קצין המשטרה הספציפי. את הבקשה לביטול פסילה מנהלית יש להגיש כאמור לבית משפט לתעבורה. מטבע הדברים, רצוי להגיש את הבקשה לביטול פסילה מנהלית בסמוך למועד החלטת הקצין הפוסל.

במסגרת הבקשה לביטול פסילה מנהלית, מוטב לפרט את הנימוקים המצדיקים את הביטול וכן לפרט מדוע נפל פגם בהחלטת הקצין הפוסל. נהג שעותר לביטול פסילה מנהלית רשאי לבקש לבטל את הפסילה לחלוטין או לחלופין לבקש את קיצור התקופה.

עם הגשת הבקשה לבית המשפט, תקבע מזכירות בית המשפט דיון בבקשה, דיון אשר לרוב ייערך בתוך מספר ימים בודדים ממועד הגשת הבקשה.

ביטול פסילה מנהלית אינו דבר אשר נעשה כדבר שבשגרה ועל מנת שבית המשפט יתערב בהחלטת הקצין הפוסל ויורה על ביטול הפסילה יש להצביע על טעמים מיוחדים ונימוקים כבדי משקל שמצדיקים זאת.

יש לציין כי מצב רפואי אקוטי הוא אחד מנימוקים שבית המשפט עשוי לשקול לזכותו של המבקש כחלק מהשיקולים שיישקלו בעת שישקול להורות על ביטול פסילה מנהלית. יחד עם זאת, ברוב המקרים מצב רפואי כשלעצמו לא יהווה שיקול מכריע  בעניין ביטול הפסילה המנהלית.

בקשה לביטול פסילה מנהלית

בקשה לביטול פסילה מנהלית הינה בקשה משפטית ש-"תוקפת" את החלטת הקצין הפוסל. כאשר קצין משטרה עושה שימוש בסמכותו לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה ומורה על פסילת רישיון נהיגה לנהג מוקנית זכות להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית.

כאמור, בקשה לביטול פסילה מנהלית מוגשת לבית משפט לתעבורה שלו נתונה הסמכות לדון בעבירה שבגינה רישיונו של הנהג נפסל.

בקשה לביטול פסילה מנהלית תוגש לבית המשפט בצירוף החלטת הקצין הפוסל וכן כל ראיה או אסמכתא אחרת התומכת בבקשה. בקשה לביטול פסילה מנהלית תוגש בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס השימוע המנהלי בו הורה קצין המשטרה על פסילת רישיון הנהיגה. בטופס זה יירשמו נימוקי הקצין, דברי הנהג וכן ההחלטה הסופית.
  • צילום דוח התנועה שנרשם על ידי השוטר. ככל ומדובר בדוח הזמנה לדין יש לצרף את הדוח עצמו לבקשה. כאשר מדובר בתאונת דרכים אין צורך לצרף דבר שכן טרם הוכן כתב אישום על ידי לשכת התביעות. קראו עוד על כך במאמר שכתבתי בנושא הזמנה לדין.
  • ייפוי כוח מטעם עורך הדין המטפל בבקשה. ייפוי כוח חתום על ידי הנהג ויאומת על ידי עורך דינו של הנהג.
  • תצהיר ערוך על ידי עורך דין וחתום על ידי הנהג. במסגרת התצהיר יש לאמת את כל הפרטים אשר נרשמו בבקשה לגופו של עניין. יש לשים לב כי ישנה חובה להגיש תצהיר ערוך וחתום כדין כאשר מגישים בקשה לביטול פסילה מנהלית.

החזרת רישיון לאחר פסילה מנהלית

בעניין החזרת רישיון לאחר שלילת רישיון חשוב לערוך אבחנה בין שני מצבים. כאשר מדובר בסיום השלילה וריצוי מלוא השלילה שהוטלה על ידי קצין המשטרה, יש לגשת לתחנת המשטרה בה נלקח הרישיון וליטול אותו בחזרה.

מנגד, כאשר מדובר על החזרת רישיון לאחר פסילה מנהלית במסגרת בקשה לביטול פסילה מנהלית שהוגשה לבית משפט, הנהג נדרש לוודא כי בידי הנהג עותק מהחלטת בית המשפט חתומה בחותמת נאמן למקור.

הנהג נדרש לגשת לתחנת המשטרה ולהציג בפני הגורם הממונה את החלטת בית המשפט. בהתאם לרשום בהחלטת בית המשפט יפעל הגורם הממונה להחזרת רישיון הנהיגה לידי הנהג. יש לשים לב כי כאשר מתקבלת החלטת בית המשפט בעניין החזרת רישיון נהיגה, למשטרת ישראל אין שיקול דעת אם להשיב את הרישיון לנהג או לאו.

האפשרות המשפטית היחידה העומדת למשטרת ישראל לתקוף את החלטת בית המשפט היא להגיש ערר לבית משפט המחוזי ולשכנע את המותב המשפטי כי בית משפט קמא טעה בשיקול דעתו. יש לציין כי לעיתים נדירות במיוחד, אם בכלל, המשטרה נוהג להגיש ערר אודות החלטת בית המשפט בעניין ביטול הפסילה המנהלית.

פסילה מנהלית תאונת דרכים

כאשר מתרחשת תאונת דרכים ומשטרת ישראל סבורה כי למי מהצדדים ישנה רשלנות תורמת אשר גרמה לתאונה, היא צפויה לזמן את הנהג המעורב לחקירה תחת אזהרה ותברר את אשמתו. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא חקירה באזהרה.

עם סיום החקירה וככל ועולה כי ישנן ראיות לביצוע עבירות שונות, יוזמן הנהג לקצין משטרה לשימוע מנהלי.

פסילה מנהלית תאונת דרכים מאפשרת לקצין המשטרה בהתאם להוראות סעיף 47 לפקודת התעבורה לשלול את רישיונו של הנהג לתקופה של 60 ימים.

חשוב להדגיש כי בשונה מעבירות שונות אחרות כגון נהיגה בשכרות או נסיעה במהירות העולה על המהירות המותרת אשר בעניינן לקצין המשטרה סמכות לשלול את רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים, הרי שבעבירות שגרמו לתאונת דרכים, לקצין המשטרה סמכות להורות על פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של 60 ימים. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום על תאונת דרכים.

גם כאשר מדובר על פסילה מנהלית תאונת דרכים יש אפשרות לנהג להגיש ערר על החלטת קצין המשטרה לבית המשפט ולבקש מבית המשפט כי יורה על ביטול ההחלטה. כאמור, לבקשה לביטול פסילה מנהלית מומלץ לצרף כל אסמכתא אפשרית התומכת בבקשה ובנטען בה.

שלילה מנהלית

שלילה מנהלית הוא ביטוי שגור בפי נהגים רבים לשלילה אך למעשה אין הבדל מעשי בין שני המונחים. כאשר מוטלת שלילה מנהלית על נהג, למעשה קצין המשטרה פוסל את רישיון הנהיגה שלו לתקופה קצובה בחוק.

כאשר מוטלת שלילה מנהלית על רישיונו של נהג, בדומה לשלילה, הנהג רשאי לעתור לבית משפט לתעבורה בבקשה לביטול השלילה והשבת רישיונו לאלתר. יש לשים לב כי שלילה מנהלית כמוה כפסילת רישיון נהיגה לכל דבר ועניין.

חשוב להבהיר נהג אשר ייתפס נוהג בזמן שלילה , יואשם בעבירה של נהיגה בזמן פסילה ויועמד לדין בגין ביצוע עבירה זו. עבירה של נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה חמורה אשר העונש בגינה כולל מאסר בפועל לרבות פסילת רישיון ארוכה וממושכת.

שלילה בגין מהירות מופרזת

עבירת מהירות מופרזת נחשבת לעבירת תעבורה נפוצה למדי. בכל יום נרשמים מאות דוחות לנהגים בגין עבירה של נהיגה במהירות מופרזת. מהירות מופרזת רלוונטית אך ורק כאשר מדובר בעבירת מהירות שעניינה הזמנה לדין.

חשוב להבהיר בעבירת מהירות מסוג ברירת משפט אין לקצין המשטרה סמכות להורות על שלילת רישיון הנהיגה של הנהג. דהיינו, בדוחות אלו לנהג ירשם דוח תנועה בלבד הכולל קנס כספי ונקודות משרד הרישוי. קראו עוד על כך במאמר שכתבתי בנושא ערעור על דוח תנועה

כאשר מדובר בעבירת מהירות מופרזת החורגת מרף ברירת משפט, יקבל הנהג הזמנה לדין בבית משפט וכן יוזמן  לשימוע בפני קצין משטרה.

במסגרת פסילה מנהלית מהירות מופרזת, רשאי קצין המשטרה לשלול את רישיונו של הנהג לתקופה של 30 ימים. לקצין המשטרה אין סמכות להורות על פסילה ארוכה יותר. בפועל, כאשר קציני משטרה מחליטים לשלול רישיונות נהיגה עושים הם זאת לתקופה המקסימלית הקבועה בחוק דהיינו למשך 30 ימים.

עורך דין ביטול פסילה מנהלית

עם קבלת החלטת קצין המשטרה לנהג ישנה האפשרות להגיש ערר על החלטת הקצין. כפי שצוין במאמר זה, הערר בנוגע לביטול מכונה בשפה המשפטית בקשה לביטול . את הבקשה לביטול פסילה מנהלית יש להגיש לבית משפט לתעבורה אשר בפניו אמור להישמע התיק העיקרי דהיינו כתב האישום אשר נרשם לנהג.

בקשה לביטול פותחת בהליך משפטי שבמסגרתו הנהג ובא כוחו נדרשים לשכנע את בית המשפט כי נפלה טעות בהחלטת הקצין הפוסל וכי יש להורות על ביטול ההחלטה או קיצורה.

היות ומדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין, מומלץ בחום לפנות לטיפולו של עורך דין על מנת שיסייע בהחזרת רישיון הנהיגה.

עורך דין אביב מזרחי ממוחה מוביל לביטול פסילה הוא עורך דין תעבורה המתמחה בעבירות תעבורה ובידיו הכלים המשפטיים והניסיון לשכנע את בית המשפט כי יש להורות על ביטול החלטת הקצין הפוסל והשבת רישיון הנהיגה לנהג לאלתר.

פסילה מנהלית יכול להוות עוול של ממש בפרט לנהגים אשר רישיון הנהיגה שלהם משמש אותם לצורכי פרנסתם. הוטלה פסילה מנהלית על רישיון הנהיגה שלכם? זה הזמן להשאיר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן