חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החזקת סמים לצריכה עצמית

החזקת סמים לצריכה עצמית_640x426
תוכן עניינים

החזקת סמים לצריכה עצמית הינה עבירה פלילית בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים שמהווה את מקור החקיקה שמסדיר את תחום עבירות הסמים בדין הפלילי הישראלי. בישראל, עבירות הסמים נבדלות מהעבירות הפליליות האחרות בכך שהן לא מוסדרות בחוק העונשין (כמו רוב העבירות הפליליות) אלא מוגדרות בחוק ספציפי שעוסק בעבירות סמים בלבד.

מה העונש על החזקת סמים?

מה העונש על החזקת סמים הינה שאלה שתלויה בראש ובראשונה בכמות הסמים שנתפסה על הנאשם ובעבירה שיוחסה לו בכתב האישום. חשוב לדעת כי קיים הבדל משמעותי מבחינת חומרת העבירה והעונש שקבוע לצידה בין העבירות השונות של החזקת סמים. הבלים אלו באים לידי ביטוי בראש ובראשונה בהבדלים בענישה בין עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית לבין החזקת סמים שאינה לצריכה עצמית.

יובהר בעניין זה כי העונש המקסימלי שקבוע לצד עבירת החזקת סם לצריכה עצמית הינו 3 שנות מאסר. מדובר בעבירת עוון שאינו נחשבת לעבירה חמורה במיוחד גם בהשוואה לעבירות פליליות אחרות.

מנגד, העונש המקסימלי שקבוע להחזקת סם שאינה לצריכה עצמית הינו 20 שנות מאסר. מדובר בעונש גבוה וחמור במיוחד ששמור לעבירות פליליות שנחשבות לעבירות חמורות.

יש לציין ולהרגיע כי העונשים האמורים הינם עונשים מקסימליים בלבד שיוטלו על נאשמים במקרים חריגים ונדירים במיוחד. בדרך כלל בתי המשפט נמנעים מלהטיל על נאשמים עונשי מאסר מקסימליים בעבירות החזקה.

סוגייה נוספת שחשוב להתייחס אליה שאלה של העונש על החזקת סמים נוגעת לסוג הסם שנתפס על הנאשם. ככלל, העונשים שמוטלים בגין החזקת סמים קלים כגון קנאביס הינם שונים בתכלית בהשוואה לעונשים שמוטלים בגין החזקה של סמים קשים כגון קוקאין או הרואין.

מה ההבדל בין סחר להחזקת סמים שלא לצריכה עצמית?

חשוב להדגיש כי החזקה שאינה לצריכה עצמית שונה מעבירת סחר בסמים ומדובר בשתי עבירות נפרדות בעלות יסודות עבירה שונים. על אף שאנשים רבים נוטים להתבלבל ולחשוב כי החזקת בכמות סמים גבוהה היא עבירת סחר אך לא כך הם פני הדברים בפרקטיקה המשפטית שנגזרת מסעיפי החוק והפסיקה.

בעבירות סחר בסמים יחידת התביעה או הפרקליטות צריכה להוכיח את קיומה של עסקה קונקרטית בין הנאשם ובין הלקוח או המשתמש בסם. למאמר שכתבתי בנושא סחר בסמים.

מנגד, במקרה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית התביעה צריכה להוכיח כי הנאשם או החשוד החזיק בכמות סמים שעולה על הכמות שנחשבת לכמות לצריכה עצמית מבלי צורך להוכיח כי התקיימה עסקת סמים. עוד יצוין כי קיים הבדל משמעותי בענישה בהתאם לסוג הסם שנתפס ולשאלה האם מדובר בסם שנחשב לסם קשה או לחלופין לסם שנחשב לקל.

מה העונש על החזקת סמים קלים?

בדומה לעבירות פליליות אחרות הענישה בתיקי החזקת סמים מורכבת מנסיבות הקשורות בביצוע העבירה לצד נסיבות האישיות של הנאשם שביצע את העבירה.

במקרה של החזקת סמים אחד השיקולים החשובים בענישה יתייחס מטבע הדברים לכמות הסמים, שכן החזקת מספר גרמים אינה זהה להחזקה של קילוגרמים רבים.

אולם, ראוי להבהיר כי הענישה בעבירות הסמים אינה תלויה רק בכמות הסם אלא שקיימת גם חשיבות מהותית לסוג הסם עליו מדובר. הענישה בגין החזקת אחד מסוגי הסמים שנחשבים לקלים כגון קנאביס או LSD הינה מקלה באופן משמעותי וניכר ביחס לענישה בגין החזקת סמים שנחשבים לסמים קשים וממכרים במיוחד כדוגמת הרואין או קוקאין.

שיקול נוסף שרלוונטי בעבירה זו הינו מקום החזקת הסמים הואיל והחזקת סמים בבית שונה במהותה מהחזקת סמים במקום ציבורי או ברכב. לדוגמא, עורך דין אביב מזרחי ייצג פעם נאשם שהואשם בהחזקת סמים באולם אחד מבתי המשפט המחוזיים באזור מרכז הארץ כאשר הסמים נתפסו על הנאשם ממש בתחילתו של הדיון המשפטי. נוכח מקום ההחזקה התביעה המשטרתית ייחסה למקרה חמורה יתרה ביחס למקרים האחרים כאשר לטענתה מקום ההחזקה מצביע על תעוזה וזלזול בכבודו של בית המשפט וההליך המשפטי.

לצד נסיבות הקשורות בביצוע העבירה בית המשפט יתחשב גם בנסיבותיו האישיות של העושה (הנאשם) ובכלל זה עברו הפלילי (מכביד או נקי), הודאה באשמה ולקיחת אחריות, ניקיון מסמים ושיקום, מצבו הרפואי, מצבו המשפחתי וגילו.

בעניין הענישה חשוב לציין כי בעבירות הסמים לבתי המשפט יש סמכות להטיל על הנאשם גם עונש שכולל פסילת רישיון נהיגה לתקופה לא מבוטלת לצד קנסות ועיצומים כספיים אחרים.

כיצד החוק מבחין בין החזקת סם לצריכה עצמית ובין החזקת סם שאינה לצריכה עצמית?

פקודת הסמים המסוכנים שמסדירה את נושא עבירות הסמים מגדירה כמויות סם לכל סוג סם בנפרד שהחזקתו מעל הכמות הקבועה תיחשב להחזקה שאינה לצריכה עצמית. כך לדוגמא, בהחזקת סם מסוג קנאביס או חשיש החזקת כמות של עד 15 גרם תיחשב להחזקה לצריכה עצמית. מנגד, החזקת כמות שעולה על 15 גרם תיחשב להחזקה שאינה לצריכה עצמית.

עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות סמים ומכיר את רזי התחום יצליח להגיע להסדר טיעון עם התביעה או הפרקליטות שכולל תיקון עבירה של החזקה של החזקה שאינה לצריכה עצמית לעבירה של החזקה עצמית, וזאת גם כאשר הכמות שנתפסה הינה גבוהה משמעותית מהכמות שקבועה בחוק לצד הסם האמור.

כך לדוגמא במקרה שהנאשם נתפס עם כמות חשיש של 200 גרם משרדנו הצליח להגיע להסדר עם התביעה המשטרתית כך שכתב האישום תוקן ויוחסה לנאשם החזקה לצריכה עצמית בלבד. העונש שהוטל על הנאשם במקרה זה היה מקל והסתכם במאסר על תנאי וקנס של 600 ₪ בלבד.

במקרה אחר משרדנו הצליח לאחר משא ומתן ממושך עם התביעה לתקן לנאשם כתב אישום כך שתיוחס לו החזקה לצריכה עצמית בלבד כאשר הוא החזיק ב-4 גרם סם מסוכן מסוג קוקאין. מדובר בכמות שהינה גבוהה באופן משמעותי מ-0.3 גרם שנחשבת להחזקה לצריכה עצמית בלבד.

ראו בעניין כמויות הסם את הטבלה המצורפת:

סוג סםכמות של החזקה לצריכה עצמיתכמות שאינה החזקה לצריכה עצמית
קנאביס (גראס)עד 15 גרםמעל 15 גרם
חשישעד 15 גרםמעל 15 גרם
קוקאיןעד 0.3 גרםמעל 0.3 גרם
הרואיןעד 0.3 גרםמעל 0.3 גרם
מתאמפטמין (קריסטל)עד 0.2 גרםמעל 0.2 גרם
LSDעד 3 יחידותמעל 3 יחידות
אופיוםעד 2 גרםמעל 2 גרם

יודגש כי הכמויות האמורות מהוות חזקה משפטית בלבד. כלומר, לנאשם קיימת אפשרות לנסות ולהוכיח כי על אף שהחזיק בכמות שעולה על הכמות שנחשבת כהחזקה לצריכה עצמית, הוא אכן החזיק בה למטרת צריכה עצמית בלבד. יחד עם זאת, מדובר בטענה שלא תתקבל לעיתים קרובות, שכן הפסיקה ובתי המשפט מטילים נטל משמעותי על נאשם שהחזיק כמות גבוהה מהכמות הקבועה בחוק וטוען להחזקה לצריכה עצמית בלבד. 

הרפורמה בהחזקת סמים מסוג קנאביס

ביום 01/04/2019 נכנס לתוקפו תיקון לחוק אשר קבע הסדר מיוחד וספציפי לגבי עבירת החזקת סם לצריכה עצמית מסוג קנאביס או חשיש. כפי שמפורט בטבלה, בסוגי הסם האלו הכמות שנחשבת להחזקת לצריכה עצמית הינה עד 15 גרם.

בטרם התיקון אדם שנתפס בהחזקת כמות סם כזו היה נלקח לחקירה שבעקבותיה היה נפתח לו תיק פלילי ולעיתים אף הגשת כתב אישום לבית המשפט.

התיקון לחוק שינה את המצב החוקי בכך שהפך את עבירת החזקת הקנאביס לצריכה עצמית לעבירה מסוג קנס. המשמעות היא שהעבירה גוררת אחריה קנס ורישום במרשם חיצוני למרשם הפלילי. התיקון קובע כי בפעם הראשונה שאדם נתפס מחזיק בסם לצריכה עצמית יוטל עליו קנס בסך 1000 ₪.

במקרה ואותו אדם ביצע את אותה עבירה בטרם חלפו 5 שנים מהעבירה הראשונה יוטל עליו כפל קנס כלומר 2000 ₪.

במקרה של החזקה לצריכה עצמית בפעם השלישית במסגרת אותם חמש שנים האדם יופנה להליך של הסדר מותנה שם התביעה המשטרתית יכולה להטיל על האדם התחייבויות ותנאים נוספים כתנאי לסגירת התיק.

נגד אדם שנתפס מחזיק בסם בפעם הרביעית ייפתח הליך פלילי רגיל כלומר יוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט.

חשוב לציין כי התיקון לחוק מחריג ממנו קטינים וחיילים שמטופלים על ידי המשטרה באותו אופן שטופלו בטרם התיקון. יצוין כי החוק מחריג ממנו אנשים שבחמש השנים שקדמו לעבירה הורשעו בעבירה פלילית מסוג פשע.

מדוע חשוב להיות מיוצג על ידי עורך פלילי בעבירות סמים?

עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות סמים יכול לעשות את ההבדל בין עונש חמור וקל שמוטל על הנאשם. עורך דין עבירות סמים יידע לנתב את התיק לעבר תוצאה שמטיבה עם הנאשם ובמקרים המתאימים יצליח לסיים את התיק ללא עונש של מאסר בפועל.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין כבר בתחנת המשטרה וסמוך לאחר מועד התפיסה. חשוב להבין כי חוקרי המשטרה אינם חברים של הנחקרים. מטרתם "להוציא" מהנחקר הודאה באשמה והם נמדדים בין היתר על ידי קידום התיק לעבר הגשת כתב אישום. בסיטואציה של חקירה משטרתית לכל מילה שתאמרו או לא תאמרו יש משמעות מהותית לתוצאה הסופית של ההליך ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בעבירות סמים בטרם מסירת גרסה במשטרה. ייעוץ מוקדם עם עורך דין שמתמחה בתחום יכול להשפיע באופן משמעותי על כיוונו הכללי של התיק והענישה הצפויה ובמקרים מסוימים גם על סגירתו של התיק עוד בתחנת המשטרה ללא הגשת כתב אישום וללא עונש. לעיתים ניתן לסגור תיקי סמים גם בהליך שימוע לפני הגשת כתב אישום שתחילתו במכתב יידוע לחשוד שהגוף התובע שולח לחשוד בטרם הגשת כתב האישום. קראו עוד על שימוע לפני כתב אישום במאמר הבא.

קראו עוד על עבירת גידול הסמים במאמר הבא.

החזקת סמים שלא לצריכה עצמית

החזקת סמים שלא לצריכה עצמית לרוב מתייחסת להחזקה של כמות גדולה של סמים. מבחינה משפטית, ההבדל בין עבירה זו להחזקת סם לשימוש עצמי מתבטא בבחינה כמותית של כמות הסמים שנתפס בהשוואה לכמויות הסם שמנויות בפקודת הסמים המסוכנים.

כפי שציינתי במאמרים אחרים, הפקודה כוללת הגדרה כימית של סוגי הסמים האסורים ובנוסף קובעת מהי כמות ההחזקה לגבי כל סם שתיחשב להחזקת לצריכה עצמית. ככל שחשוד נתפס כאשר הוא נושא עליו כמות סם שחורגת מהכמות שפקודת הסמים נוקבת בה כהחזקה לצריכה עצמית אזי שהוא צפוי להיות מואשם בהחזקת סמים שלצריכה עצמית.

מבחינת הענישה, העבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, נושאת לצדה עונש מקסימלי גבוה וחמור במיוחד אפילו בהשוואה לעבירות חמורות שכרוכות בפגיעה בגוף ובנפש. העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית עומד על 20 שנות מאסר.

יחד עם זאת, בתיקים שבהם הנאשם לא מורשע בעבירות נלוות אחרות כגון סחר בסמים, ייבוא סמים, ייצוא סמים או גידול סמים העונש האמור מוטל לעיתים נדירות בלבד. דהיינו, על מנת שבית המשפט יטיל על נאשם עונש מאסר של 20 שנה בגין עבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית נדרש כי הנאשם החזיק בכמות עצומה וחסרת תקדים של סמים מסוכנים.

פקודת הסמים המסוכנים

פקודת הסמים המסוכנים מהווה את המקור החקיקתי הראשי שמסדיר את נושא הסמים המסוכנים במדינת ישראל. בין היתר, פקודת הסמים המסוכנים מגדירה את סוגי הסמים המסוכנים ברשימה מסודרת שמשתנה מעת לעת עם הופעתם של סמים חדשים.

יתרה מכך, במסגרת פקודת הסמים המסוכנים ישנן גם הגדרות כימיות לכל סם מסוכן שמוגדר בפקודה וכאמור גם כמויות סם לכל סוג סם שמבחינות בין החזקה לצריכה עצמית ובין החזקה שלא לצריכה עצמית.

לצד ההיבטים המשפטיים הטכניים של סוגי הסמים, פקודת הסמים המסוכנים כוללת גם הגדרות לכל עבירות הסמים במדינת ישראל. בניגוד לעבירות פליליות אחרות, עבירות אלו מוגדרות באופן בלעדי בפקודת הסמים המסוכנים ולא בחוק העונשין.

כפי שהבהרתי במאמרים אחרים, לדעת כותב המאמר בהיבט העונשי שלה, פקודת הסמים המסוכנים הינה מקור חקיקה מיושן שאינו מותאם למציאות העכשווית של ישראל בשנות ה-2000. הדברים אמורים בעיקר בהתייחס להיעדר ההבחנה העונשית בין העבירות השונות שמוגדרות בפקודה.

הלכה למעשה, למעט העבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית כל עבירות הסמים נושאות לצידן עונש מקסימלי של 20 שנות מאסר. כך לדוגמא, אדם שנתפס מחזיק בסם מסוכן מסוג חשיש בכמות של 16 גרם (הכמות שנחשבת להחזקה לצריכה עצמית עומדת על 15 גרם) מועמד לדין בגין עבירה שהעונש שקבוע לצדה עומד על 20 שנות מאסר.

כפי שניתן להבין, מבחינת הענישה המקסימלית החוק אינו מותאם למציאות החברתית וכן לעונשים שמוטלים בפועל על ידי בתי המשפט בעבירות הסמים. מסיבה זו, עורך דין אביב מזרחי סבור כי נדרשת רפורמה חקיקתית משמעותית בתחום עבירות הסמים ואף ראוי כי הכנסת תשקול לחוקק חוק חדש ונפרד שיחליף לחלוטין את פקודת הסמים המסוכנים.

סחר בסמים חוק העונשין

בניגוד לעבירות פליליות אחרות, חסר בסמים איננה עבירה שמוגדרת בחוק העונשין אלא בפקודת הסמים המסוכנים. כפי שציינתי במאמרים אחרים, פקודת הסמים היא מקור החקיקה המרכזי שמסדיר את עבירות הסמים במדינת ישראל.

סחר בסמים הינה עבירה פלילית חמורה למדי שהעונש המקסימלי שקבוע לצדה עומד על 20 שנות מאסר. מדובר בעונש חמור וגבוה למדי גם כאשר משווים אותו לעבירות פליליות מהמדרג הגבוה ביותר שמוגדרות בחוק העונשין.

יחד עם זאת, ראוי לציין כי ברוב המכריע של התיקים, העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה של סחר בסמים הינו רחוק משמעותית מהעונש שמוטל על ידי בית המשפט בתום ההליך המשפטי. רק בנסיבות חריגות וחריגות במיוחד יוטל על נאשם שהורשע בעבירה של סחר בסמים עונש של 20 שנות מאסר.

יתרה מכך, על מנת שבית משפט בישראל יטיל עונש מסוג זה נדרש כי נסיבות המקרה יהיו חריגות וחמורות במיוחד מבחינת כמות הסם שנמכר וסוג הסם שנמכר.

עבירת גידול סמים

עבירת גידול סמים נחשבת לעבירת סמים ממדרג חומרה גבוה. מבחינת העונש המקסימלי שקבוע לצדה, עבירת גידול סמים זהה בחומרתה לעבירות הסמים החמורות ביותר של סחר בסמים, ייבוא סמים וייצוא סמים.

למרות העונש הגבוה יחסית שקבוע לצד העבירה, לא כל עבירת גידול סמים תיחשב לעבירה חמורה והדבר תלוי בנסיבות המקרה, בסוג הסם ובעיקר בכמות הסם שגודלה על ידי הנאשם. ישנם מקרים, שבהם עבירת גידול הסמים מתבטאת בגידול ביתי בעציץ של מספר גרמים בודדים של סם הקנאביס.

מקרים אלו נחשבים למקרים קלים למדי של עבירת גידול הסמים. בלא מעט מקרים, תיקים אלו עשויים להסתיים בתיקון משמעותי של כתב האישום ובענישה מקלה יחסית. הדברים נכונים בקל וחומר כאשר הנאשם שחטא בעבירת גידול הסמים הינו אדם נורמטיבי ונטול הרשעות קודמות. קראו עוד על הסדרי טיעון במאמר שכתבתי בנושא מה קורה אחרי הגשת כתב אישום.

החזקת סמים לשימוש עצמי

החזקת סמים לשימוש עצמי הינו המונח העממי לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית. כאמור, ללא קשר לכינוי שבו משתמשים על מנת לתאר את העבירה, החזקת סמים לשימוש עצמי נושאת לצדה עונש מקסימלי של שנות מאסר.

חשוב לציין בהקשר זה כי סיווג העבירה כהחזקת סמים לשימוש עצמי על ידי התביעה נעשה בהתאם לכמות שנתפסה על ידי הנאשם. כפי שכבר צוין, פקודת הסמים המסוכנים מגדירה את כמויות הסמים שייחשבו להחזקת לצריכה עצמית בהתאם לסוג הסם שנתפס. לכל סם מוגדרת כמות אחרת שתיחשב כהחזקת סמים לשימוש עצמי וכל כמות שמעליה תוגדר כהחזקה שאינה לצריכה עצמית.

עובדה מעניינת נוספת הינה כי בעולם הפרקטיקה ישנם מקרים שבהם התביעה המשטרתית סוטה מהטבלאות שרשומות בפקודת הסמים המסוכנים וזאת לטובתו של הנאשם. כלומר, מדובר על תיקים שבהם התביעה המשטרתית מייחסת לנאשם עבירה של החזקת סמים לשימוש עצמי על אף שהכמות שנתפסה עליו הייתה כמות גבוהה מזו שמצוינת בטבלה.

יחד עם זאת, מדובר במקרים חריגים יחסית ולרוב התביעה אכן מגישה כתבי אישום ומסווגת את עבירות הסמים בהתאם לכמויות שמצוינות בפקודת הסמים המסוכנים.

נהיגה תחת השפעת סמים

נהיגה תחת השפעת סמים הינה עבירה מתחום התעבורה. עבירה זו ניצבת ברף הגבוה של עבירות התעבורה והלכה למעשה הינה עבירה מגבילה לעבירה של נהיגה בשכרות. חשוב להבהיר בהקשר זה כי העבירה של נהיגה תחת השפעת סמים מוגדרת באותו סעיף בפקודת התעבורה שבו מוגדרת העבירה של נהיגה בשכרות והלכה למעשה מבחינה משפטית מדובר באותה עבירה.

יחד עם זאת, ישנם מספר הבדלים טכניים שמבדלים בין העבירה של נהיגה תחת השפעת סמים לעבירה של נהיגה בשכרות. הבדל מרכזי אחד נוגע לסמכותו של שוטר לבצע את הבדיקה לאיתור חומרים. יש לציין כי החוק מתיר לשוטרים לבצע בדיקת שכרות כאקט של אכיפה שגרתית ללא כל צורך בחשד סביר או בהתנהגות חריגה של הנהג החשוד.

לא כך הם פני הדברים באשר לאכיפת עבירות שעניינן נהיגה תחת השפעה סמים. הסמכות לבצע בדיקת סמים בחשד לביצוע עבירה של נהיגה תחת השפעה סמים כרוכה בחשד סביר של השוטר לביצוע עבירה. דהיינו, בניגוד לנהיגה בשכרות, החוק אינו מאפשר למשטרה לבצע בדיקות סמים כאקט של אכיפה שגרתית לנהגים שעוברים בדרך.

סמים בצבא

החזקת סמים בצבא הינה עבירה פלילית שמטופלת בחומרה יתרה על ידי גופי האכיפה הצבאיים קל וחומר בהשוואה להתייחסות המערכות האזרחיות לעבירות אלו. חשוב לציין בהקשר זה כי למערכת הצבאית ישנה מערכת משפטית נפרדת וייחודית משלה שנבדלת ממערכת המשפט האזרחית.

במשפט הצבאי החזקת סמים בצבא נחשבת לעבירה פלילית אפילו שמדובר בהחזקה של כמות קטנה במיוחד של סם שבחיים האזרחיים תיחשב להחזקת לצריכה עצמית. חיילים שמורשעים בהחזקת סמים בצבא צפויים לעונשי מאסר משמעותיים ואף להורדת דרגה ועיכוב בשחרור.

נוכח החומרה היתרה שהמערכת הצבאית מייחסת לעבירות של החזקת סמים בצבא והעונשים הקשים שמוטלים על עבירות אלו, מומלץ לכל חייל שהסתבך בעבירות אלו לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין פלילי לייצוג. פעמים רבות, ייצוג של עורך דין פלילי שמתמחה בסוגייה המשפטית של סמים בצבא יכול לסייע לחייל לסיים את התיק בתוצאה טובה ובעונש מינימלי.

השלכות על החזקת סמים

כפי שידוע, ההשלכות על הרשעה בהחזקת סמים כרוכות בראש ובראשונה בהרשעה בעבירה פלילית על כך המשתמע מכך. להרשעה בעבירה פלילית ככלל ועבירת סמים בפרט ישנן השלכות שחורגות מהענישה שתוטל על הנאשם בהליך המשפטי הפרטני שבמסגרתו הורשע.

כך לדוגמא, ההשלכה של הרשעה בהחזקת סמים עלולה להתבטא בקושי להתקבל למשרות שדורשות סיווג ביטחוני ובחסם כללי להתקבל למשרות בשירות המדינה. יצוין בהקשר זה כי המדינה מקפידה על העסקת עובדים בעלי עבר פלילי נקי וללא רבב. דהיינו, מועמד לעבודה שרשומות לחובתו הרשעות פליליות בעבירות סמים או בעבירות פליליות אחרות נמצא בעמדת נחיתות בהשוואה למועמדים אחרים.

החזקת סמים עונש

כאמור החזקת סמים והעונש שייגזר בגין העבירה תלוי במידה רבה בסוג הסמים ובכמות הסמים שהנאשם נתפס כמחזיק אך לא רק. כפי שהוסבר קודם לכן, בסוגיית העונש בעבירה הספציפית של החזקת סמים ישנה משמעות מכרעת לסוג העבירה שבה הורשע ולשאלה האם הורשע בהחזקת סם לצריכה עצמית או שמא בהחזקה של לצריכה עצמית.

מעבר להבדלים הניכרים בעונשים המקסימליים שקבועים לצד כל עבירה, חשוב להבין כי העבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית הינה עבירה שרק במקרים נדירים במיוחד תוביל להטלה של מאסר בפועל על הנאשם.

מעבר לעובדה שמדובר בעבירה פלילית ממדרג חומרה נמוך (עוון), מדובר בעבירה שנחשבת ככזו שמתבצעת על ידי מכורים לסמים שההתמכרות ההרסנית לסם היא זו שהובילה אותם לביצוע העבירה. ובמילים אחרות, במקרים רבים הנאשמים והמורשעים בעבירה זו נחשבים לקורבנות של ההתמכרות שלהם לסמים. דהיינו, ההרשעה הפלילית היא אחת מתוצאות ההתמכרות ועל כן לא בהכרח ראויה לענישה מחמירה.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן