חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כתב אישום סמים

כתב אישום סמים
תוכן עניינים

כתב אישום סמים הוא עניין משפטי שמוטב לקחת ברצינות. חלק מעבירות הסמים נחשבות לעבירות פליליות חמורות למדי שיחס הרשויות ובתי המשפט כלפיהן הוא מחמיר ונוקשה. נאשם שמורשע בעבירות סמים עלול לספוג עונש חמור ומרתיע בסוף ההליך המשפטי. יתרה מכך, כאשר מדובר בעבירות סמים חמורות ישנו סיכוי לא מבוטל שעל הנאשם יוטל עונש שכולל מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

כפי שציינתי במאמרים אחרים, עבירות הסמים השונות נבדלות בחומרתן ובעונשים שבתי המשפט נוהגים להטיל בגין. לאור ההבדלים האמורים בין העבירות השונות, ישנה חשיבות מהותית לסוג העבירה שהתביעה ייחסה לנאשם.

ישנם הבדלים משמעותיים בין עבירות הסמים השונות ובין העונשים שבתי המשפט נוהגים להטיל בגינן. לדוגמא ניתן לציין כי העבירה של סחר בסמים נחשבת לאחת מעבירות הסמים החמורות ביותר וכתב אישום סמים שמוגש בגינה נחשב לכתב אישום חמור. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא סחר בסמים.

לעומתה, העבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית נחשבת לעבירת סמים קלה במיוחד שהמורשעים בה לרוב מסיימים את ההליך המשפטי בעונש שאינו כולל מאסר בפועל. דהיינו, כתב אישום סמים שמייחס לנאשם עבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית, אינו נחשב לכתב אישום חמור במיוחד. יחד עם זאת, יש לזכור כי מלבד עניין העונש, הרשעה בכתב אישום סמים נושאת עמה השלכות נוספות על חייו של הנאשם.

 הרשעה בכתב אישום סמים עלולה להקשות על האזרח שהורשע בעבירה להתקבל למקומות עבודה ממשלתיים, לקבל רישיון להחזקת נשק ואפילו לקבל ויזה למדינה זרה. לכן, בכל מקרה של הגשת כתב אישום סמים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי ולבחון את האפשרויות המשפטיות שעומדות בפני הנאשם.

פקודת הסמים המסוכנים

כאמור, חומרתו של כתב אישום סמים נקבעת בעיקר בהתאם לעבירות שהתביעה בחרה לייחס לנאשם בכתב האישום. חשוב לציין בהקשר זה כי כל עבירות הסמים במדינת ישראל מוגדרות בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.

פקודת הסמים המסוכנים מהווה למעשה את מקור החקיקה הבלעדי שמגדיר את עבירות הסמים בישראל. מדובר בחוק ישן למדי שחוקק בשנת 1973. לדעת כותב המאמר, הנוסח הנוכחי של פקודת הסמים המסוכנים אינו מותאם לזמנים המודרניים ולמציאות החיים העכשווית של ישראל בשנות האלפיים.

כהמחשה לעניין זה ניתן לציין כי מלבד עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, כל עבירות הסמים שמוגדרות בפקודת הסמים המסוכנים נושאות לצדן עונש מירבי של עשרים שנות מאסר. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא החזקת סמים לצריכה עצמית.

המצב החוקי האמור מוביל למצבים אבסורדים למדי. כך לדוגמא, אדם שמוגש נגדו כתב אישום סמים בגין החזקת 20 גרם של קנאביס מועמד לדין בגין עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית. מדובר בעבירה שנושאת לצדה עונש מאסר של 20 שנות מאסר.

להשלמת התמונה יצוין כי פקודת הסמים המסוכנים קובעת כי גם העבירות של סחר בסמים, תיווך בסמים, ייצוא סמים וייצור סמים הינן עבירות שהעונש המירבי שקבוע לצידן עומד על 20 שנות מאסר. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא יבוא סמים.

לא זו בלבד שפקודת הסמים אינה מבחינה בין עבירות הסמים השונות מבחינת העונש הראוי לכל עבירה, גם העונשים שבתי המשפט מטילים בגין עבירות הסמים השונות אינם מתקרבים לעונשים שקבועים בפקודת הסמים המסוכנים.

בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים, פסיקת בתי המשפט אכן מבחינה בין עבירות הסמים השונות בעניין חומרת העבירות והעונשים הראויים לכל עבירה.

לכן, על אף שמבחינת פקודת הסמים המסוכנים אין כל הבדל בין החזקת סם שלא לצריכה עצמית לבין סחר בסמים בבית המשפט הדברים שונים בתכלית. דינו של סוחר בסמים צפוי להיות חמור במיוחד בהשוואה לאדם שהורשע בכתב אישום סמים בגין עבירה השל החזקת סמים.

החזקת סמים

החזקת סמים הינה עבירה פלילית שמחולקת למעשה לשתי חלופות שונות שנבדלות האחת מהשנייה לעניין חומרת העבירה והעונש הצפוי לנאשם במקרה של הרשעה. לכן, קיים הבדל משמעותי מאוד בין כתב אישום סמים שמייחס לנאשם עבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית בהשוואה לכתב אישום שעניינו החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

החזקת סמים לצריכה עצמית נחשבת לעבירה פלילית קל במיוחד. העונש המקסימלי שקבוע לצד עבירה זו עומד על 3 שנות מאסר. לכן, הסיכוי שנאשם שהורשע בכתב אישום סמים בגין עבירה זו יישלח למאסר בפועל אינו גבוה במיוחד.

יחד עם זאת, יש לציין כי גם בעבירה זו ישנם הבדלים מסוימים בחומרה שמיוחסת למקרה בהתאם לנסיבותיו הפרטניות. בדומה לעבירות סמים אחרות, גם בהקשר לעבירה זו, חומרת העבירה נקבעת בעיקר בהתאם לסוג הסם שהנאשם החזיק. דהיינו, שמייחס לנאשם החזקת סמים מסוג הרואין ייחשב לחמור יותר בהשוואה לכתב אישום שקשור להחזקת קנאביס לצריכה עצמית.

מנגד, העבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית הינה עבירת סמים ממדרג גבוה יותר ושהעונש המקסימלי שבית המשפט רשאי להטיל על נאשם שהורשע בה עומד על 20 שנות מאסר. המשמעות המשפטית הינה שאדם שמורשע בעבירות סמים ובעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית נמצא בסכנה של ממש שבית המשפט ייבחר להטיל עליו מאסר בפועל בתום ההליך המשפטי.

הבדל בין החזקת סמים לסחר בסמים

חשוב להבהיר כי עבירת החזקת סמים שלא לצריכה עצמית איננה עבירה של סחר בסמים. מדובר בשתי עבירות שונות בתכלית. על מנת להגיש נגד נאשם כתב אישום שמייחס לנאשם סחר סמים התביעה חייבת להוכיח שהתקיימה עסקת סמים קונקרטית.

דהיינו, על מנת להגיש נגד נאשם כתב אישום בגין סחר בסמים, אין די בכך שהנאשם נתפס שהוא מחזיק כמות סמים שעולה על הכמות שמוגדרת ככמות לצריכה עצמית. המדינה צריכה להוכיח את התקיימותה של העסקה, לרבות מועד העסקה, כמות הסם שהועברה בו, התמורה שהועברה בעסקה, מקום העסקה וזהות הלקוח שרכש את הסם.

כאשר הראייה היחידה שהמדינה מחזיקה בה נוגעת להחזקת סמים בכמות גבוהה ושאינה מותאמת לצריכה עצמית, אזי שכתב האישום שיוגש נגד הנאשם צפוי לייחס לו עבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום.

מה נרשם בכתב אישום על עבירות סמים?

חוק סדר הדין הפלילי כולל מספר הוראות שמורות לתביעה מהן הפרטים שהיא נדרשת לציין בכתב אישום שמוגש נגד נאשם בתחילת ההליך הפלילי. בין היתר, המדינה נדרשת לציין בכתב האישום את פרטיו האישיים של הנאשם כגון כתובת המגורים שלו, תאריך הלידה שלו ומספר תעודת הזהות שלו.

בנוסף, המדינה צריכה לפרט בכתב האישום את תיאור הנסיבות שלשיטתה מהווה עבירה פלילית שבגינה הוא מועמד לדין ולצד זאת גם את סעיפי העבירה הספציפית שבחרה לייחס לנאשם בגין מעשיו.

בכתב אישום על עבירות סמים, המדינה נוהגת לציין את המועד שבו עבירת הסמים בוצעה, את סוג עבירת הסמים (למשל סחר או החזקה), סוג הסמים וכמות הסמים. כפי שציינתי קודם לכן, על אף שפקודת הסמים לא מבחינה בין העבירות השונות מבחינת העונש המקסימלי, בפרקטיקה המשפטית ישנה חשיבות משמעותית לסוג העבירה המיוחסת לנאשם.

עונש על עבירת סמים

כאמור, במידה ונאשם יורשע בגין העבירות , המשפט יעבור לשלב הטיעונים לעונש שבו ייקבע עונשו של הנאשם. קראו עוד על טיעונים לעונש במאמר שכתבתי בנושא משפט פלילי.

בדומה לכל עבירה פלילית אחרת, העונש על עבירת סמים תלוי בנסיבותיו הפרטניות של המקרה. כאמור, כאשר מדובר באישום, קיימת חשיבות משמעותית לסוג הסם, לכמות הסם ולעבירה שבוצעה בקשר לסם.

ככלל, כל עבירות הסמים מלבד העבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, נחשבות לעבירות פליליות חמורות שהעונש הראוי בגינן הינו מאסר בפועל. יחד עם זאת, גם כאשר מדובר באישום בגין עבירות סמים שמייחס לנאשם עבירת סמים חמורה, המשפט הפלילי עשוי להסתיים בתוצאה טובה עבור הנאשם מסוג ביטול כתב אישום או לחלופין הטלת עונש מקל שאינו כולל מאסר בפועל. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא ביטול כתב אישום.

חשוב לציין כי פעמים רבות העונש על עבירת סמים הינו מקל באופן משמעותי כאשר הנאשם עבר הליך טיפולי ושיקומי במקביל להליך. לבית המשפט מוקנית סמכות לחרוג ממתחם העונש ההולם כאשר נאשם עבר הליך טיפולי וישנן אינדיקציות גבוהות לכך שמדובר בנאשם שעשוי להשתקם ולשים את דרך הפשע מאחוריו. 

עורך דין עבירות סמים

בדומה לכל משפט פלילי אחר, גם במשפט שנוגע לכתב אישום ישנה חשיבות משמעותית בייצוג על ידי עורך דין מנוסה שמתמחה בעבירות אלו.

עורך דין פלילי שבקיא בעבירות הסמים יכול לסייע ללקוח שלו לסיים את התיק הפלילי בתוצאה טובה ולעיתים בעונש קל שאינו כולל מאסר בפועל.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

שינוי עילת סגירה
כל הפוסטים
שינוי עילת סגירה

שינוי עילת סגירה הינה פעולה משפטית שמובילה למחיקת רישום פלילי של תיק משטרתי סגור. אדם שמעוניין למחוק רישום של תיק ספציפי רשאי להגיש לגורם שסגר

הצלחות המשרד
ערר שעורך דין אביב מזרחי הגיש בעניין עילת סגירה של תיק התקבל על ידי הפרקליטות הפלילית בחיפה. כתוצאה מכך הרישום הפלילי של לקוחת המשרד נמחק למרות שבתחילה הואשמה בעבירות חמורות של התעללות בילדים.

לקוחת המשרד עבדה כמטפלת פרטית של שני ילדים קטינים. לאחר שסיימה את עבודתה עם הילדים הסתכסכה עם אימם בעקבות וויכוח סתמי ברשת החברתית "פייסבוק". בעקבות

דילוג לתוכן