חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עורך דין עבירות אלימות

עורך דין עבירות אלימות
תוכן עניינים

עורך דין עבירות אלימות אביב מזרחי – המשרד המוביל בישראל בייצוג חשודים וקורובנות במקרים של אלימות.

עבירות האלימות השונות על צורותיהן המגוונות הן עבירות פליליות נפוצות במדינת ישראל. חוק העונשין הישראלי מגדיר עבירות אלימות רבות. חלקן חמורות וחלקן חמורות פחות.

בקבוצת העבירות האלימות שנחשבות לקלות ניתן לציין את העבירות של תקיפה סתם, תקיפה שגרמה לחבלה של ממש ועבירת האיומים (גם עבירת איומים נחשבת לעבירת אלימות).

בקבוצת עבירות האלימות החמורות ניתן לציין את עבירת החבלה חמורה, עבירת הפציעה, עבירה של פציעה בנסיבות מחמירות, עבירות אלימות במשפחה, עבירה של תקיפת קטין או חסר ישע, עבירה של ניסיון רצח ועבירת החבלה חמורה בכוונה מחמירה. קראו עוד בנושאים אלו במאמר שכתבתי על עבירת הפציעה.

עורך דין עבירות אלימות הוא כינוי (סלנג) לעורך דין בעל ניסיון בעבירות אלו ומתמחה בייצוג נאשמים בעבירות אלימות. יודגש כבר עתה כי כאשר חשוד או נאשם ניצב בפני האשמות בעבירות אלימות, מומלץ כי ייעזר בעורך דין פלילי שבקיא בעבירות אלו. 

מאמר זה נכתב על מנת לספק מידע משפטי בסיסי בנושא עבירות אלימות, העונשים שמוטלים בגינן בבתי המשפט וכן מידע בעניין סוגיית המעצר בעבירות אלו.

מכת מדינה של אירועים אלימים

נדמה כי בשנים האחרונות האלימות במדינה גואה עד כדי כך שניתן לכנות את התופעה כמכת מדינה. ביטוי לכך ניתן למצוא בריבוי מקרי האלימות שהסתיימו בתוצאות קשות ובנפגעים בגוף ובנפש. חשוב לציין כי בהקשר המשפטי, ריבוי מקרי האלימות ופרסומם בתקשורת הינם גורם ישיר למגמת החמרת הענישה הפלילית בעבירות אלו.

לדעת כותב המאמר, המלחמה בנגע האלימות הינה חשובה וראויה, אולם עדיין, ענישה פלילית ראויה אמורה להיקבע בהתאם להוראות החוק, נסיבותיו הפרטניות של המקרה הנדון ונסיבותיה המיוחדות של העבירה שהתבצעה.

כך או כך, עורך דין אביב מזרחי סבור שאין זה ראוי שענישה פלילית תושפע ותיקבע בהתאם לרחשי הציבור שאינו אמור להשפיע על השופט היושב בדין וגוזר את עונשו של הנאשם. ראוי לציין בהקשר זה כי הפרסומים התקשורתיים שמפורסמים בתקשורת אינם תמיד מדויקים ואמינים. בלא מעט מקרים, התקשורת מפרסמת עובדות חלקיות אודות מקרה פלוני בין היתר לאור המניע הברור של העלאת הרייטינג והחשיפה הציבורית. 

זאת ועוד, בלא מעט מקרים, התקשורת הישראלית נחשפת למידע חלקי שנמסר לה על ידי הדוברים המקצועיים של יחידות האכיפה כגון דוברי המשטרה או הפרקליטות. מטבע הדברים, לדוברים של גורמי האכיפה ישנו אינטרס ברור להציג מקרים מסוימים באור מסוים שאינו תמיד מדויק וכולל את כל המידע הרלוונטי לאותו מקרה.

חקירת משטרה בעבירות אלימות

תחילה, חשוב להבהיר כי כל תיק פלילי במדינת ישראל מתחיל בחקירת משטרה. משטרת ישראל היא זו שאמונה על חקירת העבירות הפליליות בישראל וזו שמספקת לגופי התביעה (פרקליטות או תביעה משטרתית) את החומר הראייתי שעליו נשען האישום הפלילי שמיוחס לנאשם.

על פי חוק סדר הדין הפלילי, בכל מקרה שבו למשטרה נודע על ביצוע עבירה, היא מחויבת לפתוח בחקירה, בין אם נודע לה על העבירה באמצעות תלונה או באמצעי אחר. דהיינו, אין הכרח כי חקירה פלילית לביצוע עבירה כלשהי תחל דווקא בשל הגשת תלונה על ידי נפגע העבירה, אלא שהמשטרה יכולה וצריכה להתחיל ולחקור עבירה לאחר שקיבלה מידע על ביצועה ללא קשר לגורם שהעביר את המידע.

כך לדוגמא, כאשר קרוב של נפגע עבירה מדווח על ביצוע העבירה אזי שהמשטרה נדרשת לזמן עדים ולחקור את התרחשותה של העבירה על אף שנפגע העבירה לא הגיש את התלונה בעצמו. סיטואציה מהסוג האמור נפוצה במיוחד בעבירות שעניינן אלימות במשפחה ובין בני זוג כאשר קרוב משפחה של בת הזוג מגיש תלונה למשטרה כאשר היא עצמה אינה מעוניינת בטיפול המשטרתי. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי על עבירות אלימות במשפחה.

בדומה לכל עבירה פלילית אחרת, מטרת החקירה המשטרתית בעבירות אלימות הינה לאסוף די ראיות שיובילו להגשת כתב אישום נגד החשוד. בחקירות של עבירות אלימות כאשר המעורבים באירוע מציגים גרסאות נוגדות המשטרה נוהגת לערוך ביניהם עימות. כמו כן, המשטרה נוהגת לבדוק האם במקום האירוע קיימות מצלמות אבטחה שמהן ניתן להפיק סרטונים שתיעדו את האירוע.

כפי שציינתי במאמרים אחרים, לייעוץ עם עורך דין פלילי בשלב החקירה המשטרתית קיימת חשיבות משמעותית. במקרים מסוימים, ייעוץ טוב מעורך דין עבירות אלימות לפני החקירה יכול לסייע לחשוד רבות ולעיתים אף להוביל לסגירת התיק ללא הגשת כתב אישום. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי על חקירת משטרה.

מעצר עבירות אלימות

כאשר עוסקים בסוגיות של מעצרים ראוי תחילה להבהיר כי במדינת ישראל ישנם שני סוגים מעצרים עיקרים. סוג המעצר הראשון מכונה "מעצר ימים". מדובר במעצר שמתקיים בטרם הגשת כתב האישום ובמקביל לחקירה המשטרתית. עילת המעצר המרכזית בשלב מעצר הימים הינה הצורך לקיים פעולות חקירה כאשר החשוד נמצא במעצר על מנת שלא ישבש את החקירה במידה וישוחרר לחלופת מעצר (מעצר בית). קראו עוד בנושאים אלו במאמר שכתבתי על מעצר ימים.

סוג המעצר השני הינו מעצר עד תום ההליכים. להבדיל משלב מעצר הימים, מדובר במעצר שתחילתו לאחר הגשת כתב האישום ולאחר שהחקירה המשטרתית הסתיימה והובילה להגשת כתב אישום נגד החשוד. בשלב זה, עילת המעצר המרכזית הינה המסוכנות שנשקפת מהנאשם במידה וישוחרר. חשוב לציין בהקשר זה כי מהות בקשת המדינה לעצור את החשוד עד לתום ההליכים נגדו הינה כי משחרורו נשקפת מסוכנות לציבור, לקורבן העבירה או לעדים שצפויים להעיד נגדו במהלך המשפט.

מסוכנותו של נאשם נבחנת ברוב המקרים בהתאם לחומרת העבירה המיוחסת לו, עברו הפלילי ונסיבות המקרה בכללותן. ככל שמדובר בעבירה חמורה יותר שגרמה לנזקים קשים יותר (בגוף או בנפש) כך גוברים הסיכויים שבית המשפט יורה על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

ראוי לציין בהקשר זה כי חלק מעבירות האלימות בישראל הינן עבירות שלגביהן מתקיימת עילת מעצר סטטוטורית. המשמעות היא שחוק סדר הדין הפלילי (מעצרים) נוקב בעבירות אלו ככאלה שבכוחן להצדיק מעצר עד תום ההליכים.

כך לדוגמא, החוק קובע שעבירות שהתבצעו באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם הן עבירות שהחוק מגדיר אותן ככאלו שמצדיקות מעצר עד תום ההליכים.

דהיינו, על פי החוק עבירות אלימות כגון עבירת הפציעה, חבלה חמורה או תקיפת קטין הינן עבירות שעלולות להצדיק מעצר עד תום ההליכים. עוד יצוין כי החוק קובע במפורש כי גם עבירות אלימות במשפחה הינן עבירות שמתקיימת לגביהן עילת מעצר סטטוטורית.

שחרור ממעצר בעבירות אלימות

כפי שצוין קודם לכן, חלק מעבירות האלימות הינן עבירות שהחוק נוקב בהן באופן מפורש כעבירות שעל פניו מצדיקות מעצר עד תום ההליכים. אולם, האמור בחוק אינו מחייב את בית המשפט לעצור עד תום ההליכים כל נאשם שמואשם בעבירה כך ששחרור למעצר בית בעבירות אלימות היא תוצאה אפשרית ואפילו נפוצה.

שאלת מעצרו של נאשם או שחרורו לחלופת מעצר הינה סוגיה מורכבת. באופן כללי, ניתן לומר כי היא תלויה בנסיבותיו הפרטניות של המקרה הנדון וביכולתה של ההגנה להציע חלופת מעצר הולמת שתשכנע את בית המשפט כי יש בה כדי להפחית את המסוכנות שנשקפת ממנו. טיב חלופת המעצר והיכולת שלה להפחית את המסוכנות נבחנת לא פעם על ידי שירות המבחן לאחר שבית המשפט מבקש ממנו לחוות את דעתו אודות הנאשם והאפשרות לשחררו. חוות הדעת ששירות המבחן מגיש בעניינו של נאשם (עצור) מכונה בשפה המקצועית "תסקיר מעצר".

מטבע הדברים, ככל שמדובר בעבירת אלימות קשה יותר שהסתיימה בנזקים קשים יותר לקורבן אזי שהסיכויים לשחרר את החשוד לחלופת מעצר פוחתת. יחד עם זאת, גם בעבירות אלימות חמורות למדי בית המשפט רשאי לשחרר את הנאשם למעצר בית. בהליכי המעצר האמורים, על עורך דין לעבירות אלימות מוטלת המשימה לשכנע את בית המשפט כי ראוי לשחרר את הנאשם כך שינהל את משפטו שהוא משוחרר בתנאים. קראו עוד על סוגיות אלו במאמר שכתבתי על עורך דין מעצר.

מה העונש על עבירות אלימות?

העונש שבית המשפט יגזור על נאשם שהורשע בעבירות אלימות תלוי בראש ובראשונה בעבירה הפלונית שבה הורשע. כאמור, קיימות מספר עבירות אלימות שנבדלות בחומרתן ובעונשים שקבועים לצידן בחוק. כך לדוגמא, העבירה של "תקיפה סתם", הינה עבירה שנחשבת לעבירה קלה יחסית לעבירות אלימות אחרות והעונש המקסימלי שקבוע לצידה עומד על שנתיים של מאסר בפועל. מנגד, עבירת החבלה חמורה בכוונה מחמירה הנה עבירה פלילית חמורה במיוחד שהעונש המקסימלי שקבוע לצדה בחוק העונשין עומד על 20 שנות מאסר (פי 10 מהעונש שקבוע לצד העבירה של תקיפה "סתם").

מלבד סוג העבירה, גם נסיבותיו הפרטניות של המקרה הנדון משפיעות על הענישה הסופית שתוטל על הנאשם. בין היתר, בית המשפט התחשב בטיב התקיפה שהתבצעה, האמצעים שבהם השתמש הנאשם, הנזקים שנגרמו לקורבן העבירה, קיומן או העדרן של עבירות נלוות אחרות ונסיבות נוספות.

לצד זאת, החוק מורה לבית המשפט להתחשב גם בנסיבותיו האישיות של החשוד ובכלל זה ברישומו הפלילי, מצבו המשפחתי, מצבו הרפואי, חרטה שהביע אודות המקרה וסיכויו להשתקם.

ייצוג על ידי עורך דין לעבירות אלימות

נושא עבירות האלימות הוא נושא משפטי מורכב. חוק העונשין הישראלי כולל מספר רב של עבירות אלימות שונות שטווח הענישה שבית המשפט רשאי להטיל בגינן הינו רחב ומגוון. ככלל, ניתן לומר כי מדובר שבתי המשפט נוטים לראותן בחומרה ולהטיל על המורשעים בהן עונשים לא מבוטלים.

עורך דין שמתמחה בעבירות אלימות ומנוסה בהן יכול לנהל את התיק ולסייע ללקוח שלו לסיים את ההליך המשפטי בתוצאה טובה עבורו. בלא מעט מקרים, ניתן לשכנע את בית המשפט שלא להטיל על הנאשם מאסר בפועל.

במקרים שבהם היסוד הראייתי שהתביעה נשענת עליו הינו רעוע, עורך דין שמתמחה בעבירות אלו יוכל לנהל את התיק במטרה לשכנע את בית המשפט לזכות את הנאשם מהעבירות המיוחסות לו. קראו גם על מקרה שבו עורך דין אביב מזרחי הצליח לשכנע את בית המשפט לזכות נאשם שהוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפה שגרמה לחבלה של ממש.

מחפש עורך דין פלילי בקריות? מחפש עורך דין פלילי בצפון? מחפש עורך דין פלילי בחדרה? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת אלימות? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן