חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש
תוכן עניינים

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות ראש הינה עבירה מסוג הזמנה לדין ולא עבירה מסוג ברירת משפט. קראו בנושא זה במאמר שכתבתי על הזמנה לדין.

המשמעות המשפטית הינה עבירת תעבורה שנחשבת לחמורה למדי ושעלולה להסתיים בהטלת עונשים כבדים לרבות פסילת רישיון נהיגה, צבירת ניקוד משרד הרישוי וקנס כספי.

יודגש כי כאשר נלווית לעבירה זאת עבירה נוספת, ישנה חובת פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית של 3 חודשים. העבירה נפוצה במיוחד בכתבי אישום המוגשים נגד נהגים המעורבים בתאונות דרכים כאשר לתאונה נלווה גם אי ציות לרמזור או תמרור. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום על תאונת דרכים.

משרד עורך דין אביב מזרחי מתמחה ומטפל בדוחות תעבורה לרבות עבירות מסוג הזמנה לדין כגון נהיגה בקלות ראש, נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה וכן עבירות תעבורה נוספות.

ככל ונרשמה לכם הזמנה לדין בגין ביצוע עבירה אנו ממליצים לפנות באופן מידי לייעוץ  עורך דין תעבורה ולוודא כי רישיון הנהיגה יישמר ולא יפגע.

נהיגה בקלות ראש סעיף 62

עבירה זאת מעוגנת בסעיף 62 לפקודת התעבורה התשכ"א – 1961.

לשונו של סעיף 62 לפקודה אומר בזה הלשון:

"העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, (להלן – חוק העונשין), ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונש מפיר הוראה מהוראות פקודה זו; (2) נוהג רכב בדרך בקלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המכסימלית שנקבעה".

עבירה זאת על פי סעיף 62 מאפשרת לבית המשפט לקבוע את עונשו של הנהג כפי שימצא לנכון כעולה מנסיבות ביצוע העבירה, נסיבות המקרה, עברו התעבורתי של הנהג ונסיבות נוספות.

דוח נהיגה בקלות ראש

כאמור, כאשר נהג נתפס נוהג בדרך נמהרת וחסרת אחריות יירשם לו דוח הכולל הזמנה לדיון בבית משפט לתעבורה. הדוח יכלול את נסיבות האירוע בגינו נרשם לנהג הדוח וכן את יתר הפרטים הרלוונטיים לאותו מקרה.

בדומה לדוחות תנועה אחרים דוח זה, יכיל גם את מועד הדיון ומקום בית המשפט.

כאשר מוגש נגד נהג דוח נהיגה בקלות ראש מוקנית לו זכות לצלם את חומר החקירה לרבות דוחות הפעולה של השוטרים, סרטוני מצלמת גוף וחומרי חקירה נוספים שנאספו על ידי יחידת התעבורה.

עבירה של נהיגה בקלות ראש יכולה להירשם לנהג בגין מספר תרחשים שונים:

  • הנהג השתולל בכביש וסיכן את עצמו ושאר משתמשי הדרך. לדוגמא, הנהג זגזג בכביש ועקף בצורה מסוכנת או לחלופין חתך נהגים אחרים ואילץ אותם לרדת לשולי הדרך.
  • תאונת דרכים בה הוגש כתב אישום. כאשר נהג אינו מציית לתמרור המוצב בצד הדרך וגורם לתאונה, אחד מסעיפי האישום המיוחסים לו על ידי התביעה המשטרתית נוגע לנהיגה בקלות ראש. קראו עוד בנושאים אלו במאמר שכתבתי על כתב אישום.
  • הנהג ביצע עבירה כללית אשר יש בה לסכן את עצמו או ייתר משתמשי הדרך. לדוגמא, הנהג הוביל עגלה אשר בתוכה ישב אדם או הוביל עגלה אשר אינה בטיחותית העלולה לגרום לתאונת דרכים.

נהיגה בקלות ראש עונש

מתחם הענישה בעבירה של נהיגה בקלות ראש הינו רחב ותלוי בנסיבות המקרה ועברו התעבורתי של הנהג. ככלל, כאשר מדובר בנהיגה בקלות ראש התביעה המשטרתית צפויה לבקש את פסילת רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה ממושכת.

יחד עם זאת, כאשר מדובר בנסיבות מקרה שאינן חמורות במיוחד, ניתן יהיה לשכנע את התביעה להסתפק בענישה צופה פני עתיד מבלי לפסול את רישיונו של הנהג. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא הסדר טיעון בעבירות תעבורה.

יש לציין כי לצד כל עונש אחר אשר יינתן לנהג על ידי בית המשפט, לצד העבירה של נהיגה בקלות ראש, צפויות להירשם לחובתו של הנהג גם 8 נקודות משרד הרישוי.

עורך דין תעבורה מקצועי המתמחה בדיני תעבורה יוכל באמצעות איתור כשלים בחומר הראיות לשכנע את התביעה המשטרתית לתקן את העבירה לעבירה אשר אינה כוללת נקודות משרד הרישוי. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא נקודות משרד הרישוי.

נקודות משרד הרישוי בגין עבירה של נהיגה בלקות ראש יצטברו לכל ניקוד אחר הקיים לחובת הנהג. מעבר לטיפול המשפטי בדוח עצמו בית המשפט, עורך דין תעבורה יפעל לשינוי סעיף העבירה לעבירה שאינה כוללת ניקוד ובכל יסייע לנהג לשמור על רישיון הנהיגה שלו.

יש לזכור כי הדגש העיקרי בטיפול בדוח נהיגה בקלות ראש עונש הוא במניעת פסילת רישיון הנהיגה אשר יטיל בית משפט לתעבורה על הנהג. ככל וישנו מקום להילחם על מחיקת הנקודות ושינוי סעיף העבירה לעבירה קלה יותר, יפעל עורך הדין לעשות זאת ובכך ישמור על רישיונו של הנהג.

נהיגה בחוסר זהירות

עבירה של נהיגה בחוסר זהירות הינה עבירה קלה יותר בהשוואה לעבירה של נהיגה בקלות ראש. נהיגה בחוסר זהירות בהתאם לתקנה 21(א) לתקנות התעבורה היא עבירה אשר אינה כולל ניקוד משרד הרישוי וכן אינה מחייבת לפסול את רישיונו של הנהג.

עורך דין תעבורה מקצועי יפעל באמצעות איתור כשלים בחומר הראיות וינסה לשכנע את התביעה המשטרתית לתקן את סעיף העבירה לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות במקום נהיגה בקלות ראש ובכך יוכל למנוע את פסילת רישיונו של הנהג וכן יוודא כי לא יירשמו לחובתו של הנהג נקודות משרד הרישוי.

חשוב להדגיש כי תיקון העבירה לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות יתאפשר רק לאחר צילום כל חומר החקירה הרלוונטי ואיתור הכשלים העולים ממנו. מסיבה זו, במקרה של רישום הדוח בגין עבירה של נהיגה בקלות ראש מומלץ לפנות לעורך דין לתעבורה לצורך ייצוג בהליך המשפטי.

נהיגה בחוסר זהירות נקודות

כפי שצוין לעיל, עבירה של נהיגה בחוסר זהירות יכולה לכלול נקודות משרד הרישוי ויכולה שלא. תיקון סעיף העבירה לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות נקודות בהתאם לתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה תכלול 6 נקודות משרד הרישוי.

לעומת זאת, תיקון העבירה לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות בהתאם לתקנה 21(א) לתקנות התעבורה לא תכלול ניקוד כלל. תיקון לעבירה זו היא האפשרות המועדפת על עורכי דין לתעבורה המטפלים בדוח מסוג זה.

נהיגה בחוסר זהירות תקנה 21א

תיקון עבירה זאת לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות תקנה 21א תאפשר לנהג לשמור על רישיון הנהיגה שלו הן מול בית המשפט והן מול משרד הרישוי. עבירה בהתאם לתקנה 21(א) הינה עבירה אשר אינה כולל נקודות משרד הרישוי.

אין ספק כי תיקון העבירה במקרה של עבירה זאת לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות היא הפתרון המושלם לנהג אשר הוזמן לדין בגין ביצוע עבירות המעלות חשד לעבירה זאת.

נהיגה בחוסר זהירות וחבלה של ממש

כפי שצוין קודם לכן, עבירה של זאת תעלה ותופיע פעמים רבות בתאונות דרכים בהן הוגש כתב אישום נגד הנהג. נהיגה בחוסר זהירות וחבלה של ממש הינן עבירות אשר ברוב הפעמים הולכות יחד ותיוחסנה לנהג אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין התאונה.

כאשר מיוחסות לנהג עבירות של נהיגה בחוסר זהירות וחבלה של ממש, קיימת חובת פסילת רישיון נהיגה לפי החוק לתקופה מינימלית של 3 חודשים.  

עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה יפעל אל מול לשכת התביעות לתקן את העבירה לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות ובכך לוודא פגיעה מינימלית ברישיון הנהיגה של הנהג.

עבירה זאת היא עבירה אשר אין להקל בה ראש בטח כאשר נלווית לה עבירת תעבורה נוספת. עם רישום הדוח, מומלץ לפנות לעורך דין תעבורה ובכך להבטיח שמירה על רישיון הנהיגה וצמצום הנזק העתידי שעלול להיגרם לרישיון הנהיגה של הנהג המעורב.

נהיגה פוחזת של רכב

נהיגה פוחזת ברכב הינה עבירה מתחום המשפט הפלילי ולכן כן מדובר בעבירה חמורה בהרבה מנהיגה בחוסר זהירות ועלולה לשלוח את הנהג המורשע בדין לעונש מאסר מאחורי סורג ובריח. סעיף 338(א)(1) לחוק העונשין קובע כי העונש המקסימלי שבית המשפט עלול לגזור על נאשם שהורשע בעבירה של נהיגה פוחזת ברכב עומד על 3 שנים מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח.

כאמור, נהיגה פוחזת ברכב הינה עבירה המסכנת את הנהג ויתר משתמשי הדרך, ומשכך, מצא לנכון המחוקק להחמיר עם נהג אשר ימצא אשם בדין בגין עבירה זו ולקבוע לצד העבירה עונש מאסר ממושך. עוד יצוין כי כאשר נהג מורשע בעבירה זו בבית המשפט אזי שכחלק מגזר הדין נהוג כי לצד העונשים האחרים בית המשפט יטיל על הנאשם גם עונש של פסילת רישיון לתקופה משמעותית.

נהיגה ברשלנות מאסר

נהיגה ברשלנות מאסר הינה עבירה אשר ברוב המקרים מיוחסת לנהגים אשר ביצעו עבירות תנועה שהובילו לתאונות דרכים. מבחינה משפטית נהיגה ברשלנות ושאלת המאסר (במקרה של הרשעה) תבחן באמצעות מבחן האדם הסביר דהיינו האם אדם רגיל מן המניין יכול היה למנוע את התאונה בנסיבות המקרה.

המבחן המשפטי של האדם הסביר בהקשר לנהיגה ברשלנות רלוונטי גם לגבי הכרעת הדין ושאלת אשמתו של הנאשם גם בשלב הטיעונים לעונש שבו בית המשפט יידרש לקבוע את עונשו של הנהג. כאשר מדובר ברשלנות בדרגת חומרה נמוכה אזי שעונשו של הנהג ייקבע בהתאם ויכלול עונש קל בלבד.

מנגד, כאשר מדובר ברף גבוה של רשלנות אזי שהעונש שיוטל על הנהג עלול להיות מחמיר ומרתיע. ככל והנהג יורשע בעבירה של נהיגה ברשלנות ברף הגבוה הרי שצפוי הוא לעונש מאסר הכל תלוי בהתאם לתוצאות התאונה והנזק שנגרם לנפגע. לדוגמא, נהג אשר יפגע בהולך רגל במעבר חציה ויגרום לו לנכות וחבלות של ממש בלתי הפיכות, צפוי הוא לעונש מאסר בפועל שכן רף רשלנותו גבוה ותוצאות התאונה הינן תוצאות קשות.

דוח על נהיגה לא זהירה

דוח על נהיגה לא זהירה ירשם לנהג שיבצע עבירת תנועה המבטאת התנהגות לא זהירה בדרך. חשוב להדגיש כי עבירה זו כוללת מספר חלופות שונות שדין המבצע לגביהן משתנה בהתאם לסוג החלופה וחומרתה. ישנן שלוש דרגות לעבירה של נהיגה לא זהירה כאשר הנמוכה ביותר הינה קנס כספי ללא נקודות משרד הרישוי והחמורה הינה הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה.

נהיגה לא זהירה יכולה להתבטא ביטוי במספר אופנים שונים כגון זגזוג בכביש, החזקת עיתון או נייר במהלך נהיגה ואפילו החזקת כוס קפה.

חשוב להדגיש כי נהיגה לא זהירה הינה עבירה שמהווה הינה מעין "עבירת סל" בתחום דיני התעבורה. המשמעות הינה שמדובר בעבירה המכילה מגוון רחב של אירועים והתרחשויות בכביש ומשכך היא מאפשרת למשטרה גמישות בנוגע להתנהגויות שייכנסו בגדר העבירה. מומלץ לנהג אשר נרשם לו דוח על נהיגה לא זהירה לפנות לעורך דין לענייני תעבורה על מנת שיפעל לביטול את נקודות משרד הרישוי הרשומות לצד הדוח.

נהיגה מסוכנת עונש

נהיגה מסוכנת והעונש לגביה תלויים בחומרת הסכנה שנשקפה מהנהג בעת ביצוע העבירה וכמובן מתוצאות המקרה והתאונה ככל שאלו גרמו לנזקים או לפגיעה בגוף.

ככל שרף המסוכנות הינו גבוה יותר, כך צפוי עונשו של הנהג להיות חמור יותר. נהיגה מסוכנת אשר אינה גרמה לתאונת דרכים לרוב תסתכם בענישה צופה פני עתיד לרבות פסילת רישיון נהיגה, קנס כספי ולעיתים אף מאסר על תנאי.

מנגד, נהיגה מסוכנת אשר הובילה לתוצאות של ממש כגון נזק לגוף או לרכוש תעמיד את הנהג המורשע בדין בסכנה לעונש של מאסר בפועל. באמצעות ייצוג משפטי הולם ונכון, ניתן להימנע מהטלת עונשים חמורים על הנהג. במקרים אלו, עורך דינו של הנהג אמור לשכנע את בית המשפט להסתפק בענישה צופה פני עתיד.

חוק נהיגה ללא חולצה

נהיגה ללא חולצה הינו מעשה שעלול להעמיד את הנהג בסכנה לרישום דוח תנועה או הזמנה לדין. נהיגה ללא חולצה נחשבת לנהיגה שמבטאת קלות ראש מצדו של הנהג ולרוב תתבטא גם בביצוע עבירות אחרות כגון נהיגה בחוסר זהירות, נהיגה בשכרות וכך הלאה.

יש לזכור כי אין איסור חוקי לנהוג ללא חולצה אך ייתכן ושוטר שאוכף את התנועה ירשום לנהג דוח בגין נהיגה בחוסר זהירות או נהיגה בקלות ראש בגין התנהגות זו. לאור ההשלכות האמורות, משרדנו ממליץ לכל נהג האוחז בכלי נהיגה לנהוג בהתאם לחוק, בלבוש מלא ובמלוא תשומת לב למתרחש בדרך.

נהיגה בחוסר זהירות נקודות

נהיגה בחוסר זהירות היא עבירה שנושאת לצידה 6 נקודות משרד הרישוי. כלומר, מדובר בעבירה שעלולה להוביל לכך שמשרד הרישוי יטיל על הנהג סנקציות שונות שתלויות בין היתר בהיקף הניקוד שצבר בטרם העבירה ובהתאם לתקופת הצבירה שלו. כאמור, עבירה של נהיגה בחוסר זהירות נושאת לצדה קנס כספי על סך 500 ₪ וכן 6 נקודות משרד הרישוי. נקודות אלו יתווספו לחובת הנהג לכל ניקוד אחר הקיים לו בהתאם לתקופת הצבירה שלו.

עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה יפעל לשינוי סעיף עבירת נהיגה בחוסר זהירות לעבירה שאינה כוללת נקודות משרד הרישוי כגון עבירה של נהיגה בחוסר זהירות ברמה הנמוכה יותר, עבירה לפי תקנה 21א' לתקנות התעבורה. היות ומדובר בעבירת סל המכילה מגוון רחב של אירועים, עורך דין לתעבורה שבקיא בתחום זה יוכל לתקן דוחות תנועה מסוג זה לעבירה שאינה כוללת לצדה נקודות משרד הרישוי.

כאמור, האפשרות לתיקון כתב האישום וביטול הנקודות תלויה בין היתר בכשלים הקיימים בדוח ויתר נסיבות העניין.

נהיגה בקלות דעת

נהיגה בקלות דעת היא למעשה עבירה של נהיגה בקלות ראש הגוררת אחריה הזמנה לדין והטלת סנקציות שונות על ידי בית משפט לתעבורה במקרה של הרשעה בעבירה כגון פסילת רישיון נהיגה, קנס, פסילה על תנאי ועונשים נלווים '. בדומה לעבירה של נהיגה לא זהירה, עבירה של נהיגה בקלות דעת יכולה להתבטא במגוון תרחישים שונים המצבעים על קלות דעתו של הנהג בזמן נהיגה.

מבחינה מעשית, נהיגה בקלות דעת תיוחס לנהג אשר ביצע מעשים חמורים בכביש כגון זגזוג בין נתיבים, הרמת גלגל במהלך נסיעה, אי ציות לאור אדום וגרימת תאונת דרכים ומעשים נוספים שבהם כדי להצביע על סיכון המשתמשים האחרים בדרך.

כאשר נלווית עבירה נוספת לעבירה של קלות ראש הרי שישנה חובת פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית של 3 חודשים. עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה יוכל לסייע לנהג להיחלץ מפסילה זו בהתאם לכשלים העולים מחומר החקירה.

תקנה 21ג לתקנות התעבורה

תקנה 21ג לתקנות התעבורה הינה עבירה של נהיגה בחוסר זהירות מהרף הבינוני. עבירה זו כוללת קנס כספי על סך 500 ₪ וכן 6 נקודות משרד הרישוי אשר יתווספו לחובת הנהג לכל ניקוד אחר שנרשם לו בטרם עבירה זו. עם רישום הדוח מומלץ לנהג לפנות למשרדו של עורך דין תעבורה על מנת שניתן יהיה לפעול למחיקת הנקודות הרשומות לצד הדוח ובמקרים מסוימים אף לביטול הדוח לחלוטין.

שינוי העבירה לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות לפי תקנה 21א' תביא בפועל למחיקת הנקודות וסיום ההליך בעונש שכולל קנס כספי ותו לא. נהג אשר רישיון הנהיגה חשוב לו, טוב יעשה אם יפנה למשרדו של עורך דין תעבורה מיד עם רישום הדוח ויפעל למחיקת הנקודות ובכך ישמור על רישיון הנהיגה שלו.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

הצלחות המשרד
ערר שעורך דין אביב מזרחי הגיש בעניין עילת סגירה של תיק התקבל על ידי הפרקליטות הפלילית בחיפה. כתוצאה מכך הרישום הפלילי של לקוחת המשרד נמחק למרות שבתחילה הואשמה בעבירות חמורות של התעללות בילדים.

לקוחת המשרד עבדה כמטפלת פרטית של שני ילדים קטינים. לאחר שסיימה את עבודתה עם הילדים הסתכסכה עם אימם בעקבות וויכוח סתמי ברשת החברתית "פייסבוק". בעקבות

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.
הצלחות המשרד
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.

באחת משעות הלילה הקטנות אופנוע יוקרתי נגנב בצפון תל אביב. פחות משעה לאחר הגניבה לקוח המשרד נעצר על ידי שוטרים שהוא מתחבא מאחורי חונה בסמוך

בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.
הצלחות המשרד
בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בחדרה המייחס לו עבירות החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה בשכרות (תחת השפעת סמים).  על אף

דילוג לתוכן