חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הזמנה לדין

הזמנה לדין
תוכן עניינים

הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת תעבורה יכולה להירשם לנהג בגין ביצוע מגוון רחב של עבירות תנועה. כך לדוגמא הזמנה לדין ניתנת לנהגים החל מעבירות קלות כגון מהירות מופרזת ברף הגבוה וכלה בעבירת נהיגה בשכרות או נהיגה בזמן פסילה. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא נהיגה בשכרות.

לנהג שנרשמה הזמנה לדין, מוטב להבין מהן ההשלכות של הזמנה זו וכיצד הדבר עלול להשפיע על רישיון הנהיגה שלו. הזמנה לדין לבית המשפט לתעבורה הינה עניין רציני שמוטב לא להקל בו ראש. חשוב להבין בהקשר זה כי נהג שמקבל הזמנה לדין לבית המשפט לתעבורה צפוי לעונשים לא מבוטלים לרבות האפשרות שבית המשפט ייבחר להטיל עליו עונש שכולל פסילת רישיון בפועל.

מעבר לעונשים שבית המשפט צפוי להטיל על הנהג בגין העבירה שיוחסה לו בהזמנה לדין, אותו נהג חשוף גם לסנקציות נוספות שיוטלו עליו על ידי משרד הרישוי לאחר שהתיק המשפטי יסתיים. נהג שהורשע בעבירה חמורה במסגרת הליך משפטי שהחל בהזמנה לדין עלול לקבל זימון למכון הרפואי של משרד הרישוי כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה שלו.

יתרה מכך, כל עבירות התעבורה שקשורות שנדונות במסגרת הזמנה לדין נושאות לצידן גם נקודות משרד הרישוי. נקודות אלו יצטברו וייספרו לחובתו של הנהג בנפרד מהעונש שבית המשפט יטיל עליו.

לאור ההשלכות האפשריות שהזמנה לדין נושאת עמה, מומלץ לכל נהג שנרשמת לחובתו הזמנה לדין לפנות לייעוץ משפטי וייצוג על ידי עורך דין לתעבורה.

הזמנה לדין תעבורה

הזמנה לדין בתעבורה נרשמת לנהגים אשר נתפסו מבצעים (לכאורה) עבירות תעבורה חמורות. ההזמנה לדין בתעבורה הינה למעשה המסמך הרשמי שמזמן את הנהג למשפט שעתיד להתקיים בעניינו בבית המשפט.

על גבי ההזמנה לדין יפורטו מועד הדיון, מקום הדיון ועבירות התעבורה שמיוחסות לנהג.  מיותר לציין כי הנהג מחויב להתייצב בבית משפט לתעבורה במועד שמופיע בהזמנה לדין אחרת הוא עלול להישפט בהעדרו.

הזמנה לדין בתעבורה יכולה להירשם לנהג בגין קשת רחבה של ביצוע עבירות שונות ובין היתר העבירות הבאות:

  • נהיגה במהירות מופרזת – הזמנה לדין בגין נהיגה במהירות העולה על המותר תירשם לנהג כאשר מדובר ברף הגבוה של העבירה. יש לשים לב כי לא כל עבירת מהירות מופרזת תגרור הזמנה לדין בתעבורה.
  • נהיגה בשכרות – כל נהיגה ברכב מנועי כאשר כמות האלכוהול הנמצאת בגופו של הנהג חורגת מהכמות המותרת בחוק תגרור אחריה הזמנה לדין. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא נהיגה בשכרות.
  • נהיגה בזמן פסילה – פסילת רישיון נהיגה יכולה להינתן על ידי בית משפט או קצין משטרה או משרד הרישוי בהתאם לכללים השונים. עבירה זו גוררת אחריה הזמנה לדין לבית המשפט לתעבורה.
  • נהיגה ללא מלווה – כל נהג מחויב במלווה לילה ומלווה יום בתקופת הנהג חדש שלו. נסיעה ללא מלווה בתקופה הנדרשת תגרור רישום הזמנה לדין תעבורה. קראו עוד על עבירה זו במאמר שכתבתי בנושא נהיגה ללא מלווה.
  • נהיגה ללא רישיון נהיגה עבירה לפי סעיף 10א' לפקודת התעבורה – מדובר בעבירה חמורה העלולה לגרור עונש מאסר לצד פסילת רישיון ארוכה וממושכת.

כאמור, הזמנה לדין בתעבורה איננה בגדר המלצה או עניין אשר יש לשקול. אי התייצבות הנהג במועד הקבוע בהזמנה לדין עלולה לגרור שפיטה בהעדר והרשעתו במיוחס לו מבלי שדעתו תשמע.

חשוב להדגיש כי שפיטה בהעדר לרוב מלווה בהטלת עונשים חמורים לרבות פסילת רישיון נהיגה וקנס כספי גבוה. בתי משפט רואים בחומרה נהגים אשר הוזמנה לדין אך בחרו לעשות דין לעצמם ולא התייצבו במועד שנמסר להם.

מסיבה זו, יש להתכונן לדיון מבעוד מועד ולפנות לעורך דין תעבורה המתמחה בתחום על מנת שיוכל להסביר לכם את האפשרויות העומדות בפניכם.

הזמנה לדין מהירות מופרזת

עבירת מהירות מופרזת היא אחת עבירות התנועה הנפוצות ביותר הנרשמת לנהגים בכבישי ישראל. כאשר נהג חורג מהמהירות המותרת בכביש באופן קיצוני (מעל 40 קמ"ש בכביש עירוני ו- 50 קמ"ש בכביש בינעירוני) תרשם לו הזמנה לדין ועליו יהיה להתייצב בבית משפט לתעבורה.

הזמנה לדין מהירות מופרזת עלולה לגרור עונשים שונים החל מקנס כספי ועד לפסילת רישיון נהיגה למספר חודשים. העונש אשר יוטל על נהג שחרג מהמהירות המותרת יקבע בהתאם לעברו התעבורתי, נסיבות העבירה וכן המהירות המותרת במקום ממנה חרג.

יש לזכור כי כל הזמנה לדין מהירות מופרזת כוללת לצדה 10 נקודות משרד הרישוי המצטברות לחובתו של הנהג בהתאם לשיטת הניקוד. מעבר לטיפול בתיק המשפטי עצמו, עורך דין תעבורה המייצג את הנהג יפעל גם למחיקת הנקודות ושינוי סעיף העבירה לעבירה אשר איננה כוללת נקודות.

לרוב שינוי עבירת המהירות תעשה באמצעות תיקון העבירה לעבירה לפי תקנה 51 לתקנות התעבורה. מדובר בעבירה אשר אין לצדה ניקוד. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא עבירות תנועה.

הזמנה לדין וכתב אישום

ניתן לומר כי באופן עקרוני הזמנה לדין וכתב אישום הם למעשה אותו דבר ומטרתם לזמן את הנהג מבצע העבירה לדיון בבית משפט לתעבורה. יחד עם זאת, ניתן להבחין בין הזמנה לדין רגילה הנמסרת לנהג לבין כתב אישום המוגש נגדו במספר מובנים.

אכן, כל הזמנה לדין היא גם כתב אישום אך בחלק מעבירות תעבורה, תערוך לשכת התביעות של משטרת ישראל כתב אישום של ממש המתאר את נסיבות העבירה באופן מפורט יותר מאשר זה הנהוג במסגרת הזמנה לדין.

כך למשל, כאשר נהג מעורב בתאונת דרכים תוך ביצוע עבירות תנועה שונות יוגש נגדו כתב אישום המתאר את נסיבות העבירה וסעיפי החיקוק בהם הואשם. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום על תאונת דרכים.

גם כאשר מדובר בעבירת תנועה אחרת חמורה כגון נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשכרות פעם שנייה יוגש נגד הנהג כתב אישום בנוסף להזמנה לדין. לרוב, כתב אישום מסמל חומרה מסוימת ביחס למיוחס לנהג אך לעיתים מדובר בפעולה שגרתית של לשכת התביעות.

זימון למשפט תעבורה

עם קבלת זימון למשפט תעבורה על הנהג להתייצב בבית המשפט כפי שנקבע בעניינו ללא איחורים או היעדרויות. כפי שצוין קודם לכן, אי התייצבות לדיון בבית משפט לתעבורה לאחר קבלת הזמנה לדין עלולה לגרור שפיטה בהעדר והטלת עונשים חמורים.

על מנת להימנע משפיטה בהעדר או פספוס הדיון, מומלץ לפנות לעורך דין תעבורה מיד עם קבלת הזימון ולבחון את האפשרויות השונות הקיימות.

זימון למשפט תעבורה לרוב יינתן לנהג בו במקום על ידי השוטר רושם ההזמנה ואף יחתם על ידיו. היות ובדרך כלל מועד הדיון לרוב נערך מספר חודשים לאחר רישום ההזמנה לדין, ישנה נהגים שנוטים לשכוח את מועד הדיון ולא להתייצב בבית המשפט.

נהג המעוניין להבטיח טיפול משפטי ראוי והולם בעבירה אשר ביצע, מומלץ לו לפנות בסמיכות לרישום ההזמנה לדין לייעוץ של עורך דין תעבורה ולהבטיח כי רישיון הנהיגה שלו יישמר.

בדיקת זימון למשפט תעבורה

לרוב, כאשר נרשמת לנהג הזמנה לבית משפט לתעבורה יופיע מועד המשפט על גבי ההזמנה לדין. בטופס זה יצוין תאריך המשפט, השעה וכן מקומו. לעיתים, מועד המשפט לא ירשם לנהג במועד בו נתפס מבצע את העבירה, אלא יימסר לו במועד מאוחר יותר. במקרים אלו מומלץ לעקוב אחר המועד באופן עצמאי. בדיקת זימון למשפט תעבורה יכולה להתבצע באמצעות מספר דרכים.

  • בדיקה באזור האישי של מערכת GOV IL – כל אדם בישראל יכול ורצוי שירשם למערכת זו. באמצעות בדיקה פשוטה באתר זה ניתן להבחין ולראות את מועד הזימון לדיון בבית משפט.
  • בדיקה במערכת נט המשפט – בדיקה זו תתאפשר רק לאחר שנפתח תיק בית המשפט ונגד הנהג ישנו תיק משפטי.
  • בדיקה בנתב הקולי של מפנ"א, כוכבית 9666 – בדיקת זימון למשפט תעבורה אפשרית בדרך זו לאחר הגשת בקשה להישפט בגין דו"ח תעבורה.

הדרך המומלצת ביותר לטיפול בדוח תעבורה לרבות בדיקת זימון למשפט תעבורה היא פנייה לייצוגו של עורך דין תעבורה מנוסה הבקיא בדיני תעבורה ויכול לסייע במחיקת הנקודות והגנה על רישיון הנהיגה.

נרשם לכם דוח תנועה או הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת תעבורה זה הזמן לפנות לעורך דין תעבורה ולשמור על רישיון הנהיגה. טיפול משפטי לקוי או העדר טיפול משפטי כלל עלול לפגוע ברישיון הנהיגה שלכם ולהותיר אתכם ללא אפשרות להתנייד ולפרנס את בני משפחתכם. אל תהמרו על רישיון הנהיגה שלכם פנו עכשיו לייעוץ משפטי.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן