חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות
תוכן עניינים

נהיגה בשכרות היא עבירת תעבורה שנחשבת לעבירה חמורה למדי ולאחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר. החומרה היתרה שמיוחסת של נהיגה בשכרות נובעת בין היתר מהעובדה שביצועה כרוכה בסיכון נהגים אחרים והולכי רגל.

במקרים רבים הובילה לתאונות קטלניות שבמסגרתן אנשים נפגעו קשה ואף קיפחו את חייהם. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום על תאונת דרכים.

חשוב לציין שנהגים שמורשעים בעבירה של צפויים לעונשים כבדים לרבות פסילה ממושכת מנהיגה. יתרה מכך, תיקים חמורים של עבירה זאת עלולים להסתיים בפסילת רישיון לתקופה של שנים ולעיתים אף בעונש שכולל מאסר של ממש מאחורי סורג ובריח.

כפי שיובהר להלן במאמר זה, לא רק שהעונש על עבירה זאת עלול להתבטא בפסילת רישיון ממושכת, אלא שגם לאחריה הנהג עלול להיתקל בסירוב של משרד הרישוי לחדש את רישיונו. נהגים רבים אשר מורשעים בעבירה של עבירה זאת נדרשים לעבור מבחנים במכון הרפואי של משרד הרישוי כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה שלהם. קראו עוד בהקשר על כך במאמר בנושא המכון הרפואי של משרד הרישוי.

משרדנו ממליץ לכל נהג ונהג לנהוג בהתאם לכללי התנועה ולהימנע מביצוע של עבירות תעבורה לרבות עבירה של עבירה זאת. יחד עם זאת, היה וחלילה נתפסתם נוהגים בשכרות, פנו באופן מידי לייעוץ של עורך דין נהיגה בשכרות ושמרו על רישיון הנהיגה שלכם.

מהי עבירת נהיגה בשכרות?

על פי הגדרות החוק, עבירה זו הינה נהיגה בכל כלי רכב מנועי לאחר שתיית משקה אלכוהולי משכר. על מנת שהנהג יחשב כמי שביצע עבירה זאת, נדרש כי רמת האלכוהול בדמו תהיה גבוהה מזו שקבע המחוקק (240 מיקרו בליטר אוויר נשוף לנהג בגיר, 50 מיקרו לנהג חדש או נהג צעיר). קראו עוד על כך במאמר שכתבתי בנושא בדיקת שכרות.

מבחינת סעיפי העבירה, גם נהיגה תחת השפעת סמים תיחשב לנהיגה בשכרות וזאת הואיל ושתי העבירות מוגדרות תחת אותו סעיף החוק. המשמעות הינה שנהג אשר ייתפס נוהג לאחר שעישן סמים עלול לעמוד לדין בגין.

חשוב לזכור כי גם אם נהג עישן זמן רב לפני שנתפס נוהג, אך בבדיקת השתן שלו ימצאו שרידי סם, הוא ייחשב כמי שנהג תחת השפעת סמים ואין משמעות לכך כי עישן תקופה ממושכת בטרם נתפס. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי אודות נהיגה תחת השפעת סמים.

חוק נהיגה בשכרות

עבירה זאת מעוגנת בפקודת התעבורה. הפקודה מגדירה את העבירה של נהיגה בשכרות באמצעות מספר הגדרות משנה. כך לדוגמא, סעיף 64ב(2) לפקודת התעבורה מגדיר נהג שיכור באופן הבא:

"משקה משכר" – משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע השר בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה;

"סם מסוכן" – כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע."

בהתאם להוראות פקודת התעבורה, נהג אשר ביצע עבירה זאת צפוי לעונש פסילה מינימלי של שנתיים ימים. עונש זה הינו עונש המינימום אשר קבוע לצד העבירה . משמעותו של עונש המינימום הינה שהוא אינו משאיר לבית המשפט שיקול דעת לעניין העבירה והעונש שצפוי לנהג.

נהיגה בשכרות נהג חדש

מטבע הדברים, נהג חדש הינו נהג שניסיונו בנהיגה הינו דל בהשוואה לנהגים מנוסים וותיקים. לאור זאת, נהיגה בשכרות נהג חדש הינה עבירה שרף האלכוהול שקבוע בעניינה כעבירת תעבורה הינו נמוך יותר בהשוואה לנהיגה בשכרות כאשר מדובר בנהג ותיק.

המחוקק מצא לנכון להחמיר עם עבירה זאת של נהג חדש במובן זה שהחוק מגביל את הנהג החדש לכמות אלכוהול מינורית שיכול להימצא בגופו מבלי שייחשב לנהג שנהג בשכרות.

כאשר נמדדת בגופו של נהג חדש כמות אלכוהול שחורגת מ-50 מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף אזי שלכאורה מדובר בנהיגה בשכרות של נהג חדש.

מנגד, החוק מתיר לנהג רגיל (שאינו נהג חדש) לשתות כמות אלכוהול של עד 240 מיקרוגרם והוא עדיין לא ייחשב כנהג שביצע עבירה של נהיגה בשכרות (הפסיקה העלתה את הכמות ל-290 מיקרוגרם).

דהיינו, הרף הקובע לעניין נהיגה בשכרות נהג חדש הינו רף מינימלי אשר אינו מאפשר כמעט בכלל לנהג חדש לשלב שתיית אלכוהול ונהיגה.

חשוב לזכור כי נהג חדש הינו כל נהג אשר טרם חלפו שנתיים ימים ממועד הוצאת רישיון הנהיגה גם אם מדובר בנהג מבוגר. בהקשר לנהג חדש, אין רלוונטיות לגיל הנהג אלא לוותק הנהיגה שלו. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא עבירות מהירות נהג חדש.

נהיגה בשכרות נהג צעיר

נהג צעיר הינו נהג אשר טרם מלאו לו 24 שנים. נהג צעיר אשר ייתפס נוהג כשבגופו כמות אלכוהול גבוהה מ-50 מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף ייחשב כמי שביצע עבירה של נהיגה בשכרות. נהג צעיר אשר בגופו נמדדים אחוזי אלכוהול שגבוהים מכמות זו צפוי להעמדה לדין בגין נהיגה בשכרות ועלול לקבל עונש שכולל פסילת רישיון לתקופה ממושכת.

ראוי להבהיר כי כאשר מדובר בנהיגה בשכרות של נהג צעיר התביעה נוהגת להחמיר בטיעוניה לעונש בהשוואה לנהג וותיק שנתפס כאשר בגופו נמדדו אותן כמויות אלכוהול. כלומר, בתיקים שעניינם נהיגה בשכרות נהג צעיר התביעה נוהגת לבקש מבית המשפט להטיל על הנהג הצעיר עונשי פסילה ארוכים וממושכים שחורגים באופן משמעותי מהעונשים שמבוקשים על ידה כאשר מדובר בנהגים מבוגרים.

נהיגה בשכרות עונש

כפי שיוסבר להלן, הענישה הנהוגה בעבירה של נהיגה בשכרות הינה ענישה נוקשה וחמורה במיוחד. להלן יפורטו העונשים המקובלים כאשר עסקינן בנהיגה בשכרות והעונש שקבוע לצדה:

  • פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית של שנתיים ימים – מדובר בעונש מינימום הקבוע בחוק כך שגם לבית משפט אין שיקול דעת. דהיינו, בית המשפט מחויב להטיל עונש זה על נהג שהורשע בעבירה זו (ללא הסדר טיעון ששינה את העבירה).
  • מאסר על תנאי –בתי המשפט נוהגים להטיל מאסר על תנאי כחלק מגזר הדין בגין נהיגה בשכרות. דהיינו, ככל שהנהג המורשע ייתפס בעתיד נוהג בשכרות פעם נוספת, אזי שיעמוד לחובתו מאסר על תנאי שניתן יהיה להפעילו. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא מאסר על תנאי.
  • פסילה על תנאי – פסילה על תנאי שמוטלת כחלק מגזר דין בעבירה של נהיגה בשכרות תחול על עבירות דומות וכן על כל עבירה המופיעה בתוספת הראשונה והשנייה לפקודת התעבורה שעניינה עבירה חמורה מסוג הזמנה לדין.
  • קנס כספי – קנס כספי יקבע על ידי בית המשפט בהתאם לנסיבותיו האישיות של הנהג.
  • מאסר בפועל – כאשר מדובר בתיק שבגופו של הנהג נמדדה כמות אלכוהול חריגה, התביעה המשטרתית עלולה לדרוש עונש מאסר בפועל.

נהיגה בשכרות בפעם השנייה

כאשר מדובר על נהיגה בשכרות בפעם השנייה רמת הענישה משתנה באופן קיצוני. ברוב המוחלט של המקרים, מעל ראשו של הנהג ירחף עונש מאסר בפועל מעבר לעונש הצפוי של פסילה רישיון.

ודוק, ברוב המוחלט של המקרים שבמסגרתם מיוחסת לנהג עבירה שנייה של שכרות, התביעה המשטרתית תעתור למאסר בפועל לצד עונשים חמורים נוספים אחרים.

ככל שעל הנאשם יוטל מאסר בפועל גם בתיק שבגינו הוא נשפט בעת הנוכחית בית המשפט רשאי לקבוע שהוא יחול למאסר על תנאי שעומד לנהג מתיקו הקודם (ככל והוא חל) ויכול שיתווסף לו בחופף למאסר זה.

עונש המאסר יכול גם שיבוצע בעבודות שירות ויכול שיהיה מאחורי סורג ובריח בהתאם לנסיבות המקרה ונסיבות הנהג. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא עבודות שירות.

במקרים מסוג אלו עורך דין נהיגה בשכרות אמור לפעול להארכת המאסר המותנה והחלפתו בעונשים אחרים כגון הטלת שעות לטובת הציבור.

נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

לאדם מן היישוב ההבדל בין נהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים הינם מושגים דומים שאין הבדל ממשי ביניהם. אולם, מבחינה משפטית בין שתי העבירות קיים הבדל תהומי. ההבדל המשמעותי ביותר בין העבירות של נהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים הוא העונש אשר צפוי לנהג שיורשע בעבירות אלו.

בעוד בעבירה של נהיגה בשכרות קיים עונש מינימלי של שנתיים פסילת רישיון נהיגה, הרי שבעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים עונש המינימום עומד על שלושה חודשי פסילה בלבד.

יתרון בולט נוסף לעבירת נהיגה תחת השפעה על נהיגה בשכרות נוגע לסנקציות שמוטלות על ידי משרד הרישוי עם תום ריצוי הפסילה שהוטלה על ידי בית המשפט.

בעוד בנהיגה בשכרות הנהג יידרש לבצע מבחנים שונים לצורך חידוש רישיון הנהיגה, הרי שבעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים אין למשרד הרישוי סמכות לדרוש מהנהג לבצע מבחנים כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה.

נהיגה בשכרות ומשרד הרישוי

עבירה של נהיגה בשכרות אינה מסתיימת בבית המשפט. לאחר סיום פסילת רישיון הנהיגה על ידי בית המשפט, הנהג יידרש לבצע אמצעי תיקון שונים על ידי משרד הרישוי לצורך חידוש רישיון הנהיגה. בין היתר יידרש הנהג לעבור בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולאחר מכן לבצע מבחן עיוני ומעשי.

נהגים רבים אינם מצליחים לצלוח את בדיקות משרד הרישוי ונותרים במשך זמן רב כפסולי נהיגה. על מנת שניתן יהיה להימנע מהשלכות אלו ולשמור על רישיון הנהיגה חרף דרישות משרד הרישוי, מוטב להיוועץ עם עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות אשר יסייע לנהג להבין את המצב המשפטי והמנהלי שאליו נקלע בעקבות העמדתו לדין.

עורך דין נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות הינה עבירת תעבורה חמורה למדי. כפי שהוסבר במאמר זה, העונשים בגין עבירה זו הינם עונשים חמורים וכבדי משקל. עונש נהיגה בשכרות יכול שיכלול מאסר בפועל ואף פסילה ממושכת של רישיון הנהיגה של הנהג.

עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות הוא עורך דין המתמחה בדיני תעבורה ובעל ניסיון בטיפול בעבירות אלו לרבות עבירה של נהיגה בשכרות.

ייצוג משפטי שניתן על ידי עורך דין נהיגה בשכרות יתחיל בשימוע המנהלי ויסתיים בייצוג משפטי בבית משפט לתעבורה. עורך הדין שמייצג את הנהג בהליכים אלו אמור לנהל משא ומתן מול לשכת התביעות להשגת הסדר טיעון בעניינו של הנהג במטרה להוביל לתיקון עבירת השכרות לעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

כאמור, השינוי בין העבירות טומן בחובו הקלה משמעותית עם הנהג שהועמד לדין.

טיפול בתיק שכרות דורשת מיומנות, ניסיון והכרת החוק והפסיקה. משרד עורכי דין אביב מזרחי מתחמה בדיני תעבורה ובעל ניסיון עשיר בטיפול בתיקים אלו תחת השפעת סמים.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן