חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עורך דין עבירות מין

עורך דין עבירות מין
תוכן עניינים

עורך דין עבירות מין הוא עורך דין שמתמחה בייצוג נאשמים וחשודים בעבירות מין. אין זה סוד שעבירות המין הן עבירות מורכבות ורגישות במיוחד אפילו בהשוואה לעבירות פליליות אחרות. עורך דין אביב מזרחי מתמחה בעבירות אלו וייצג נאשמים וחשודים במגוון רחב של עבירות מין.

עורכי הדין שמייצגים בהליכים שקשורים לעבירות אלו צריכים לגלות רגישות ותבונה ולהתחשב בהיבטים נוספים של התיק מלבד ההיבטים המשפטיים. הדברים האמורים נכונים לגבי הפרקליטים שמייצגים את המדינה בבית המשפט אך גם לגבי עורך דין  עבירות מין שמייצג את הנאשם.

מלבד הסוגיות הראייתיות והמשפטיות חשוב כי עורך דין עבירות מין יחשב את צעדיו בזהירות וייקח בחשבון את גם הרגישות שהשופטים נוהגים לגלות כלפי המתלוננות בעבירות אלו. כך לדוגמא, חקירה נגדית אגרסיבית מדי ושפוגעת במתלוננת מעבר לנדרש עלולה להטות את השופטים נגד הלקוח. קראו עוד על הליך ניהול הוכחות במאמר שכתבתי בנושא משפט פלילי

חשוב לציין בהקשר זה כי במשפטים שקשורים לעבירות אלו עורך דין עבירות מין חייב לנהל קו תקיף במטרה להוכיח את חפותו של הלקוח. אולם, במקביל מוטב כי בא כוחו של הנאשם ישמור על האיזון בין הוכחת חפותו של הלקוח ובין התנהלות מכובדת, לרבות כלפי המתלוננת.

יודגש כי נאשם שמורשע בעבירת מין חמורה כגון אינוס או מעשה סדום צפוי לספוג עונש חמור ומרתיע במיוחד בתום ההליך המשפטי לרבות עונש מאסר ארוך ופיצויים כבדים לנפגע העבירה. לכן, בתיקים שבהם המצב הראייתי אינו נוטה לטובתו של הלקוח, ישנה אפשרות שעורך דין עבירות מין שמייצג אותו ינסה לסגור את התיק בהסדר טיעון מקל שימנע ממנו מלשבת שנים ארוכים בבית הסוהר.

מאמר זה כולל מידע בסיסי אודות המורכבות של עבירות מין והמשפטים הפליליים שמתנהלים בעניינם.

הטרדות מיניות ברשת

הטרדות מיניות ברשת הינה תופעה חדשה באופן יחסי שהתרחבה בעשר השנים האחרונות עם העלייה בשימוש במרשתת. חשוב לציין כי על אף שמדובר בהטרדות מיניות ברשת, חלקן מהוות עבירות פליליות של ממש. לכן, מוטב ומומלץ לאדם שזומן לחקירה באזהרה בגין עבירות אלו להתייעץ עם עורך דין עבירות מין בטרם הגעה לתחנת המשטרה.

העבירה הפלילית הנפוצה ביותר שקשורה להטרדות מיניות ברשת הינה העבירה הפלילית של מעשה מגונה. כך לדוגמא, כאשר אדם מתכתב עם אדם אחר ובאמצע ההתכתבות בוחר לשלוח לו תמונות בעלות תוכן מיני, ללא הסכמת המקבל, אזי שמדובר במעשה שעלול להיחשב לעבירה פלילית מסוג מעשה מגונה.

הדברים האמורים נכונים גם לגבי שליחת סרטונים מיניים ואפילו לגבי אמירות או הודעות בעלות גוון מיני. חשוב להבהיר כי מקרים אלו נלקחים ברצינות על ידי המשטרה על אף שכאמור מדובר במקרים שלא נוצר בהם מגע ישיר בין המתלונן למטריד.

חשוב להדגיש כי גם בבית המשפט עבירות אלו נחשבות לעבירות פליליות חמורות שהמורשעים בהם עלולים לשאת בעונשים חמורים שיוטלו עליהם על ידי בית המשפט. משכך, מומלץ לכל אדם שעומד לדין בגין עבירה מסוג זה להיות מיוצג על ידי עורך דין עבירות מין לכל אורך ההליך המשפטי ומוטב כבר משלב החקירה.

יתרה מכך, לעיתים המשטרה פותחת בחקירות משטרה יזומות לאיתור עברייני מין ברשת, לרבות אנשים שמבצעים הטרדות מיניות ברשת. לא פעם במסגרת המבצעים האמורים, המשטרה משתמשת בשוטרת שמתכתבת עם החשודים ומתחזה לקטינה. קראו עוד על מבצעים יזומים במאמר שכתבתי בנושא חקירת משטרה.

במהלך ההתכתבות עם החשוד השוטרת מבהירה לחשוד כי מדובר בקטינה וככל שאותו חשוד יציע לקטינה הצעות מיניות או יישלח לה תכנים מיניים אזי שהוא צפוי להיעצר ואף לעמוד בפני כתב אישום חמור.

התיישנות עבירות מין

התיישנות עבירות מין הינה סוגייה משפטית מורכב ואזרח שיש לסוגייה זו השלכות מיידיות על חייו ועתידו מומלץ כי יפנה לייעוץ עם עורך דין עבירות מין. ככלל, המונח "התיישנות" מתייחס לתקופה שחלפה מעת ביצוע העבירה הלכאורית שלאחר שעברה אין למדינה סמכות להעמיד את הנאשם לדין ולשפוט אותו.

ולכן, לאחר שחולפת תקופת ההתיישנות אין טעם לפתוח בחקירה משטרתית בנוגע לאותו עניין ואותו התיק צפוי להיגנז במסלול של גניזה מהירה. המשמעות הינה כי היחידה החוקרת מעבירה את התיק לפרקליטות עם המלצה לסגור את התיק לאור העובדה כי חלפה תקופת ההתיישנות.

התיישנות עבירות מין תלויה בעיקר בסוג העבירה ובגיל המתלונן בעת שלכאורה בוצעה נגדו העבירה הפלילית. תקופות ההתיישנות לגבי מתלוננים בגירים שונה מתקופות ההתיישנות כאשר מדובר בעבירות מין שמבוצעות נגד קטינים. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא עבירות פדופיליה.

כאשר מדובר בעבירות מין שבוצעו נגד בגירים תקופות ההתיישנות עבירות המין זהות לתקופות שקבועות לגבי כל העבירות הפליליות. תקופות אלו משתנות בהתאם לחומרת העבירה ולעונש המקסימלי שקבוע לצדה בחוק העונשין. כך לדוגמא, תקופת ההתיישנות שקבועה לגבי עבירה שדינה מיתה הוא מאסר עולם הינה 30 שנה. דהיינו, ההתיישנות בגין עבירת הרצח הינה 30 שנה.

מנגד, בעבירות מסוג פשע, שהעונש שקבוע לצדן עולה על 7 שנות מאסר, תקופת ההתיישנות הינה 10 שנים, וזאת למעט מספר עבירות פשע חריגות שמצוינות בתוספת הראשונה לחוק סדר הדין הפלילי.

כך לדוגמא עבירת האינוס ועבירות האינוס בנסיבות מחמירות הינן עבירות שההתיישנות לגביהן עומדת על 15 שנים.  

כאמור, תקופת התיישנות עבירות מין הינה שונה כאשר מדובר בנפגע עבירה שהוא קטין. החוק קובע כי במקרים אלו תקופת ההתיישנות תחל להיספר מעת הגעתו של קורבן העבירה לגיל 28. לאחר גיל זה, התקופה תימנע בהתאם לסוג העבירה והעונש שקבוע לצדה בחוק העונשין.

ייצוג פלילי

לכל נאשם שעומד בפני משפט פלילי מומלץ לבחור בעצמו עורך דין שיעניק לו ייצוג פלילי לאורך ההליך המשפטי. חשוב להבין כי כאשר נאשם מסתפק בייצוג של הסנגוריה הציבורית האפשרות לבחור את עורך דינו נלקחת ממנו. בלא מעט מקרים, ייצוג על ידי עורך דין פלילי פרטי עושה את ההבדל בין עונש חמור ובין הליך משפטי שמסתיים בתוצאה טובה עבור הלקוח.

החשיבות לייצוג משפטי הולם הינה בעלת חשיבות במיוחד כאשר מדובר בייצוג של עורך דין עבירות מין בהליך משפטי שנוגע לעבירות אלו. בישראל, סעיפי החוק שעוסקים בעבירות אלו הינם סבוכים ומורכבים. לא יהיה מופרך לכתוב כי על מנת להבין את החלק בחוק העונשין שעוסק בעבירות מין, אזרח מן השורה יזקק ל-"מפה". החלק בחוק העונשין שעוסק בעבירות אלו הינו סבוך, מורכב ומסורבל.

לאור המורכבות האמורה, חומרת העבירות והפוטנציאל שבית המשפט יטיל על הנאשם עונש מאסר ארוך וממושך, מומלץ לכל נאשם שמועמד לדין בגין עבירות אלו להיות מיוצג על ידי עורך דין עבירות מין מתחילתו של ההליך ועד תומו. 

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן