חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום
תוכן עניינים

ביטול כתב אישום הינו מושג עממי שמתייחס לתוצאה משפטית שמשמעותה סיום ההליכים הפליליים ללא הרשעה וללא ענישה. קראו עוד על ענישה במאמר שכתבתי אודות תיקון 113.

יובהר כבר עתה כי ביטול כתב אישום איננו המונח המשפטי המדויק לסיטואציות המשפטיות שבהן הנאשם מסיים את התיק ללא הרשעה פלילית.

הסיטואציה המשפטית הנפוצה ביותר שניתן לייחסה למונח ביטול כתב אישום מתרחשת כאשר המדינה מודיעה על חזרה מכתב אישום. כפי שיוסבר להלן במאמר זה, במצב הדברים האמור התביעה מודיעה לבית המשפט כי היא מבקשת לסיים את ההליך הפלילי ולמעשה חוזרת בה מכתב האישום שהגישה נגד הנאשם.

חשוב להבהיר ביטול כתב אישום איננה משימה פשוטה כלל ועיקר. בכל תיק פלילי, המדינה נוהגת להגן על עמדתה המקורית (להגיש כתב אישום) בעקשנות ונחרצות כך שנדרשות נסיבות יוצאות דופן על מנת לשכנעה לבטל את כתב האישום.

מאמר זה כולל מידע משפטי אודות הסוגייה שעניינה ביטול כתב אישום וחזרה מאישום במשפט פלילי.

מה זה כתב אישום?

בטרם אבהיר כיצד מתרחש ביטול כתב אישום חשוב להסביר שכתב אישום הינו המסמך שפותח את ההליך המשפטי בכל תיק פלילי.

במסמך זה, המדינה (התביעה המשטרתית או הפרקליטות) מבהירה מהן העבירות הפליליות והנסיבות שבגינן היא בחרה לפתוח בהליכים פליליים נגד הנאשם. קראו עוד בנושאים אלו במאמר שכתבתי על כתב אישום.

בכתב האישום, המדינה מציינת את העבירות הפליליות שהיא מייחסת לנאשם, את נסיבות ביצוע העבירה (תיאור המקרה), מועד התרחשות העבירות (תאריכים) וסעיפי העבירה אותם היא מייחסת לנאשם.

לצד זאת, התביעה מציינת בכתב האישום פרטים פורמאליים כגון תאריך הלידה של הנאשם, מספר תעודת הזהות שלו וכתובת המגורים שלו.

כמו כן, במסגרת כתב האישום התביעה רושמת הודעות פורמאליות שהחוק מחייבה לציין כגון האפשרות שתעתור להטלת מאסר בפועל ככל שהנאשם יורשע בתום המשפט הפלילי.

מטבע הדברים, בטרם שההגנה בונה את האסטרטגיה שלה בנוגע לביטול כתב אישום עליה להעמיק בכתב האישום, בנסיבותיו וכן בחומרי החקירה שמועברים להגנה עם הגשת כתב האישום.

ביטול כתב אישום על ידי התביעה

כפי שציינתי קודם לכן, ביטול כתב אישום הינו מונח שלרוב מתייחס לחזרה מאישום של התביעה במהלך המשפט הפלילי.

ביטול כתב אישום עשוי להתרחש במסגרת הסכמות בין הצדדים (חזרה מאישום) או לחלופין במסגרת החלטה של בית המשפט אודות ביטול כתב אישום.

חשוב להבהיר כי לשכנע את המדינה לסיים את התיק הפלילי בביטול כתב אישום איננה משימה קלה. מטבע הדברים, כאשר המדינה מגישה נגד אזרח כתב אישום אזי שהיא מרגישה מחויבת להגן על עמדתה בבית המשפט ולהוכיח כי החלטתה להגיש כתב אישום הייתה ראויה ומוצדקת.

חשוב להבין כי כאשר התביעה מסכימה שהתיק יסתיים בביטול כתב אישום הדבר מהווה מעין הודאה כי בנסיבות התיק ההחלטה להגיש נגד הנאשם כתב אישום הייתה שגויה.

במילים אחרות, מסיבות ברורות ומובנות, בהליכים פליליים התביעה תנהל את התיק ותשקיע את המשאבים הנדרשים על מנת להרשיע את הנאשם.

עקשנות המדינה להרשיע את הנאשם הינה ניכרת בין אם מדובר בהרשעה במסגרת הסדר טיעון ובין אם מדובר בהרשעה שנקבעה לאחר ניהול הוכחות מלא ושמיעת עדויות. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא הסדר טיעון.

חזרה מכתב אישום

כאמור, במקרים מסוימים המדינה מודיעה על חזרה מכתב אישום. כאשר המדינה חוזרת בה מכתב האישום המשמעות האופרטיבית הינה ביטול כתב האישום וסיום התיק הפלילי על הצד הטוב ביותר עבורה הנאשם.

לעיתים, לאחר הגשת כתב האישום, ההגנה מביאה לתשומת ליבה של התביעה ראיות או טענות משפטיות עובדתיות שלא היו ידועות לה בטרם כתב האישום. במקרים אלו, אותן טענות משכנעות את התביעה להסכים לביטול כתב האישום ולהודיע לבית המשפט על חזרה מכתב אישום.

במקרים מסוימים, התביעה מודיעה על חזרה מכתב אישום עוד לפני שהחלו להישמע ראיות בתיק. אולם, ישנם תיקים שלאחר שהחלה שמיעת הראיות, עדות של עד תביעה "טורפת את הקלפים" ומשנה את התמונה הראייתית לטובתו של הנאשם כך שהתביעה מסכימה לחזרה מכתב אישום דהיינו לביטול כתב אישום.

מטבע הדברים, במקרים אלו עדות עד התביעה הפתיעה את התביעה והייתה שונה מהדברים שנאמרו על ידי אותו עד במסגרת חקירת המשטרה. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא חקירת משטרה.

מתי המדינה יכולה להודיע על חזרה מכתב אישום?

חזרה מכתב אישום יכולה להתרחש בכל שלבי ההליך הפלילי בין אם בתחילת ההליך ובין אם במהלכו ואפילו ב-"בדקה ה-90" מעט לפני סיומו.

כלומר, המדינה רשאית להסכים לביטול כתב אישום ולהודיע על חזרה מכתב אישום בכל שלב של המשפט הפלילי כל עוד בית המשפט טרם מסר הכרעת דין.

ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק

כאמור, ישנם מקרים שבהם התביעה מסכימה לחזור בה מכתב האישום כך שהתיק יסתיים בביטול כתב האישום. אולם, גם לבית המשפט ישנה סמכות להורות על ביטול כתב אישום לאחר שההגנה עותרת לביטולו.

אחת מהטענות הנפוצות שנוגעות לביטול כתב אישום הינה הטענה של הגנה מן הצדק. באופן כללי, מבלי להיכנס להסברים משפטיים מורכבים, משמעות הטענה הינה כי ההגנה טוענת כי בנסיבות התיק ולאור עקרונות של צדק והגינות משפטית ראוי היה שלא להגיש כתב אישום נגד הנאשם ועל כן היא עותרת לביטולו.

ככל שבית המשפט יקבל את טענת ההגנה אזי שהתיק הפלילי יסתיים בביטול כתב אישום והפסקת ההליכים הפליליים. בדומה לכל החלטה משפטית אחרת, ככל שהמדינה חולקת על החלטת בית המשפט היא רשאית להגיש ערעור אודות ההחלטה בדבר ביטול כתב האישום.

אכיפה בררנית

אחת מטענות המשנה של הגנה מן הצדק נוגעת לאכיפה בררנית בלתי הוגנת שמצדיקה את ביטול כתב האישום וסגירת התיק נגד הנאשם.

בטענה מסוג זה ההגנה טוענת כי המדינה הפלתה את הנאשם לרעה כאשר הגישה נגדו את כתב האישום כאשר יכולים להיות מספר מאפיינים להפליה האמורה.

לעיתים, ההגנה טוענת כי העובדה שהמדינה הגישה נגד הנאשם כתב אישום בגין העבירה האמורה, בנסיבותיה הפרטניות, הינה חריגה ונדירה וכי במקרים דומים אחרים המדינה נוהגת לגנוז את התיק ולהימנע מהגשת כתב אישום. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא סגירת תיק פלילי.

במקרים מסוג זה המדינה לרוב טוענת כי אין מדובר במקרה של אכיפה בררנית, שכן בעניינו של הנאשם התקיימו נסיבות מסוימות שהצדיקו להגיש נגדו כתב אישום וזאת בשונה מתיקים אחרים שלגביהם היא הורתה על גניזת התיק. דהיינו, שבאותו עניין התקיימו בנאשם מספר הבחנות רלוונטיות שהצדיקו את הגשת כתב האישום.

בנוסף, טענה להגנה מן הצדק מסוג אכיפה בררנית יכולה להתייחס דווקא לנסיבות אותו מקרה ולא למקרים אחרים.

לדוגמא, כאשר מדובר על מקרה של אלימות הדדית שבמסגרתו שני הצדדים תקפו אחד את השני וגרמו לצד השני לנזקים, אולם מסיבה כלשהי המדינה החליטה לסגור את התיק נגד הצד השני ולהגיש כתב אישום רק נגד הנאשם.

במקרים אלו, הטענה להגנה מן הצדק מתמקדת בכך שבאותן נסיבות היה זה לא מוצדק להגיש כתב אישום נגד הנאשם בלבד ולגנוז את התיק נגד יריבו לקטטה. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום תקיפה.

מה קורה לאחר ביטול כתב אישום?

כאמור, התוצאה האופרטיבית של חזרה מאישום על ידי המדינה הינה ביטול כתב אישום וסיום ההליכים הפליליים. ובמילים אחרות, לאחר ביטול כתב האישום הנאשם נותר נקי מאשמה כפי שהיה בטרם הגשת כתב האישום והתיק הפלילי מסתיים ללא הרשעה וללא ענישה. קראו עוד בנושאים אלו במאמר שכתבתי בנושא תיק פלילי.

כפי שניתן להבין, ביטול כתב אישום הינה תוצאה טובה במיוחד עבור הנאשם שזוכה לסיים את ההליך ללא ענישה או כתם של הרשעה פלילית. יחד עם זאת, חשוב לציין כי ביטול כתב אישום הינה תוצאה משפטית נדירה למדי שמתרחשת לעיתים נדירות ובהינתן נסיבות מסוימות.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן