חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום
תוכן עניינים

ביטול כתב אישום הינו מושג עממי שמתייחס לתוצאה משפטית שמשמעותה סיום ההליכים הפליליים ללא הרשעה וללא ענישה. קראו עוד על ענישה במאמר שכתבתי אודות תיקון 113.

יובהר כבר עתה כי ביטול כתב אישום איננו המונח המשפטי המדויק לסיטואציות המשפטיות שבהן הנאשם מסיים את התיק ללא הרשעה פלילית.

הסיטואציה המשפטית הנפוצה ביותר שניתן לייחסה למונח ביטול כתב אישום מתרחשת כאשר המדינה מודיעה על חזרה מכתב אישום. כפי שיוסבר להלן במאמר זה, במצב הדברים האמור התביעה מודיעה לבית המשפט כי היא מבקשת לסיים את ההליך הפלילי ולמעשה חוזרת בה מכתב האישום שהגישה נגד הנאשם.

חשוב להבהיר ביטול כתב אישום איננה משימה פשוטה כלל ועיקר. בכל משפט פלילי, המדינה נוהגת להגן על עמדתה המקורית בעקשנות ונחרצות כך שנדרשות נסיבות יוצאות דופן על מנת לשכנעה לבטל את כתב האישום.

ניתן לציין באופן נחרץ למדי כי ביטול כתב אישום מתרחש במקרים שבהם למדינה (כלומר לתביעה) ישנן בעיות ראייתיות קשות בהוכחת העבירות שיוחסו לנאשם בתחילה. ובמילים אחרות, מדובר על מקרים שבהם ההגנה הערימה על התביעה קשיים במהלך המשפט הפלילי והובילה למצב שבו ההרשעה הפלילי אינה בטוחה כלל ועיקר. 

במקרים אלו, שבהם ההרשעה מוטלת בספק ישנה אפשרות שהתביעה תעדיף להודיע על ביטול כתב אישום מאשר להמשיך במשפט ולהסתכן בזיכוי. מאמר זה כולל מידע משפטי אודות הסוגייה שעניינה ביטול כתב אישום.

בקשה לביטול כתב אישום

בקשה לביטול כתב אישום הינה בקשה שמוגשת על ידי הנאשם ובמסגרתה הוא מבקש שההליך המשפטי בעניינו יופסק לאלתר. המשמעות המעשית של קבלת בקשה לביטול כתב אישום תלויה בסיבה או העילה שבגינה ההליך בוטל.

במקרים מסוימים בקשה לביטול כתב אישום תוביל לזיכוי הנאשם ותסמל את תום ההליכים המשפטיים. במקרים אחרים התביעה תוכל לפתוח מחדש את התיק לאחר שתיקנה את הפגם שהוביל את בית המשפט לקבל את הבקשה לביטול כתב האישום.

כך לדוגמא, בקשה לביטול כתב אישום יכולה להיות מוגשת בהקשר להפרת זכות השימוע. במקרים אלו, בית המשפט רשאי להורות על הפסקת ההליכים זאת לצורך קיום שימוע כדין. אולם, ברוב המקרים שנוגעים לעילה זו בית המשפט אף יציין במסגרת החלטתו כי התביעה תהיה רשאית לפתוח מחדש את התיק לאחר שיתקיים שימוע כדין.

על אף שלכאורה, במסגרת השימוע וכתוצאה ממנו, התביעה עשויה להשתכנע להימנע מהגשה מחודשת, ברוב רובם של המקרים השימוע המאוחר לא ישנה את דעתה של התביעה והתיק ייפתח מחדש לאחר השימוע.

יתרה מכך, לא זו בלבד שבקשה לביטול כתב אישום בסיטואציה מסוג זה לא תסייע לנאשם, אלא שבחלק מהמקרים היא עשויה להרע לו. התביעה עלולה לנצל את הביטול הזמני ולשפר עמדות באמצעות השלמות חקירה שיסגרו "חורים ראייתיים" שלא הבחינה בהם קודם לכן.

תיק פלילי פתוח

תיק פלילי פתוח הינו תיק שמכונה תיק מב"ד. כלומר תיק שממתין לבירור דין. חשוב להבהיר בהקשר זה כי תיק פלילי פתוח גורר אחריו השלכות קשות במיוחד לאזרח שלחובתו נפתח התיק.

המונח תיק פלילי פתוח מתייחס לתיקי חקירה פתוחים שהיחידה החוקרת טרם העבירה לאחד מגופי התביעה או לחלופין תיק שגוף התביעה הרלוונטי טרם הגיע להחלטה אופרטיבית לגביו.

סטאטוס נוסף לתיק פלילי פתוח הינו תיק שכרגע מתנהל בבית המשפט אולם התיק טרם הגיע להכרעה וסיום. חשוב להבהיר בהקשר זה כי מחינת סוגיות של רישום פלילי, תיק פתוח הינו תיק שנלוות אליו השלכות קשות מבחינתו של האזרח.

במקרים רבים, תיק פלילי פתוח ימנע מהאזרח להתקבל למשרות שדורשות סיווג ביטחוני מסוים ואף לקבל ויזה למדינה זרה. ביטול כתב אישום וסיום ההליך הפלילי יסייע לאזרח להסדיר את ענייניו האישיים ויסיר מחסומים רבים שעמדו בפניו בעקבות פתיחת התיק.

תיק פלילי השלכות

כאמור, לתיק פלילי השלכות רבות. רובן, קשות והרסניות כאשר מדובר באזרחים נורמטיביים שאין לחובתם הרשעות קודמות. לכן, מומלץ לכל אזרח שהסתבך בפליליים לחתור לסיום ההליכים בהקדם האפשרי ובמידת האפשר גם לביטול כתב אישום וסיום התיק.

חלק מהדברים שנלווים לתיק פלילי והשלכות שלו נוגעות לסוגיית ההעסקה של החשוד והאפשרות כי יועסק במשרות שדורשות סיווג ביטחוני. לא מופרך לומר, כי אדם שמתנהל נגדו הליך פלילי ייחסם מקבלה לעבודה באחד ממשרדי הממשלה או באחת מהחברות הציבוריות (כגון חברת החשמל וחברת מקורות).

לדעת כותב המאמר, הטיפול הנכון בתיק פלילי וההשלכות שנלוות אליו יהיה בטיפול ישיר ותקיף בתיק ובהליכים המשפטיים שקשורים אליו. הזנחת התיק והתעלמות ממנו תוך תקווה לטוב אינו צפויה לשפר את מצבו של האזרח.

חזרה מכתב אישום

כפי שציינתי קודם לכן, חזרה מכתב אישום הינו המונח המקצועי יותר לביטול ההליכים על ידי התביעה לאחר שהתיק הפלילי כבר יצא לדרך. ובמילים אחרות ביטול כתב אישום הינו מונח שלרוב מתייחס לחזרה מכתב אישום של התביעה במהלך המשפט הפלילי.

חזרה מכתב אישום עשוי להתרחש במסגרת הסכמות בין הצדדים לאחר שכבר החלו להישמע עדויות ולחלופין בתחילת המשפט בטרם ניתנה תשובת הנאשם לעבירות שיוחסו לו.

חשוב להבהיר כי לשכנע את המדינה לסיים את התיק הפלילי בחזרה מכתב אישום או ביטול כתב אישום איננה משימה קלה. מטבע הדברים, כאשר המדינה פותחת נגד הנאשם בהליכים פליליים אזי שהיא מרגישה מחויבת להגן על עמדתה בבית המשפט ולהוכיח כי החלטתה המקורית הייתה ראויה ומוצדקת.

חשוב להבין כי כאשר התביעה מסכימה שהתיק יסתיים בביטול כתב אישום הדבר מהווה מעין הודאה כי בנסיבות התיק ההחלטה לפתוח בהליכים נגד הנאשם הייתה שגויה.

במילים אחרות, מסיבות ברורות ומובנות, בהליכים פליליים התביעה תנהל את התיק ותשקיע את המשאבים הנדרשים על מנת להרשיע את הנאשם. עקשנות המדינה להרשיע את הנאשם הינה ניכרת בין אם מדובר בהרשעה במסגרת הסדר טיעון ובין אם מדובר בהרשעה שנקבעה לאחר ניהול הוכחות מלא ושמיעת עדויות.

מחיקת כתב אישום

מחיקת כתב אישום הינו מצב משפטי שזהה במהותו לביטול כתב אישום. כאמור, במקרים מסוימים המדינה מודיעה על מחיקת כתב האישום. המשמעות האופרטיבית הינה שההליך המשפטי מסתיים ללא הרשעה.

כפי שניתן להבין, כאשר המדינה מודיעה על מחיקת כתב אישום וסיום התיק הפלילי מדובר בתוצאה טובה במיוחד עבור הנאשם שנמנע מהרשעה פלילית והכתם שנלווה אליה. באותה העת הוא גם נמנע מענישה שעלולה הייתה להיות מוטלת עליו על ידי בית המשפט.

לעיתים, לאחר תחילת המשפט, ההגנה מביאה לתשומת ליבה של התביעה ראיות או טענות משפטיות עובדתיות שלא היו ידועות לה באותה העת. במקרים אלו, אותן טענות משכנעות את התביעה להסכים למחיקת כתב האישום ולהודיע לבית המשפט על סיום ההליכים.

במקרים מסוימים, התביעה מודיעה על חזרה מעמדתה עוד לפני שהחלו להישמע ראיות בתיק. אולם, ישנם תיקים שלאחר שהחלה שמיעת הראיות, עדות של עד תביעה "טורפת את הקלפים" ומשנה את התמונה הראייתית לטובתו של הנאשם כך שהתביעה מסכימה למחיקת כתב אישום.

מטבע הדברים, במקרים אלו עדות עד התביעה הפתיעה את התביעה והייתה שונה מהדברים שנאמרו על ידי אותו עד במסגרת חקירת המשטרה.

ייצוג משפטי

ייצוג משפטי הינו חשוב במיוחד כאשר נאשם שואף לביטול כתב אישום. כאמור, התוצאה האופרטיבית של ביטול כתב אישום על ידי המדינה הינה סיום ההליכים הפליליים.

מדובר בתוצאה משפטית שניתן להשיגה רק באמצעות ייצוג משפטי איכותי של עורך דין פלילי פרטי. לאחר ביטול כתב האישום הנאשם נותר נקי מאשמה כפי שהיה בטרם הגשת כתב האישום והתיק הפלילי מסתיים ללא הרשעה וללא ענישה.

כפי שניתן להבין, ביטול כתב אישום הינה תוצאה טובה במיוחד עבור הנאשם שזוכה לסיים את ההליך ללא ענישה או כתם של הרשעה פלילית. יחד עם זאת, חשוב לציין כי ביטול כתב אישום הינה תוצאה משפטית נדירה למדי שמתרחשת לעיתים נדירות ובהינתן נסיבות מסוימות. לכן מומלץ לכל נאשם ששואף לסיים את התיק בתוצאה זו לדאוג לייצוג משפטי איכותי.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן