חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נקודות משרד הרישוי

נקודות משרד הרישוי
תוכן עניינים

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות לאותה עבירת. נהגים רבים אשר התעלמו מצבירת הנקודות של משרד הרישוי ונמנעו מלקבל טיפול משפטי מקצועי, איבדו את רישיון הנהיגה שלהם לתקופה ארוכה וממושכת. יתרה מכך, לאחר תקופות ההתליה והפסילה של משרד הרישוי אותם נהגים נדרשים לבצע "אמצעי תיקון שונים" (למשל קורס נהיגה) על פי דרישות משרד הרישוי וזאת כתנאי לקבל רישיון הנהיגה שלהם בחזרה.

כפי שיפורט במאמר זה, המונח "נקודות משרד הרישוי", הוא מונח שלמעשה מתייחס לשיטת הניקוד של משרד הרישוי. שיטה זו מהווה אמצעי אכיפה נוקשה שבאמצעותו משרד הרישוי מעניש נהגים אשר ביצעו עבירות תנועה וצברו לחובתם נקודות ממשרד הרישוי. כפי שנוכל לראות בהמשך המאמר, כמעט לכל עבירת תנועה קיימת סנקציה של נקודות ממשרד  הרישוי.

באמצעות שיטת הניקוד משרד הרישוי יכול לאכוף את חוקי התנועה ולהטיל סנקציות על נהגים שצברו לחובתכם מספר רב של דוחות תנועה. חשוב לציין כי השיטה בנויה כך שהסנקציות הקשות ביותר שקבועות לצד נקודות משרד הרישוי מופעלות בעיקר על נהגים רצידיוויסטים, כלומר, נהגים ששבים ומבצעים מספר רב של עבירות תנועה לאורך תקופה קצרה.

חשוב לציין כבר עתה כי בהעדר טיפול משפטי ראוי והולם בנקודות משרד הרישוי, הנהג צפוי לאבד בקלות את רישיון הנהיגה שלו, כאשר במקביל יוטלו עליו סנקציות קשות ודרקוניות מטעם משרד הרישוי. במקרים קיצוניים משרד הרישוי רשאי לפסול את הנהג מלנהוג ברכב או להתנות את החזרת הרישיון לנהג במעבר בדיקות במכון הרפואי של משרד הרישוי.  

מהי שיטת הניקוד?

ברוב המקרים בהם נרשם לנהג דוח תנועה, הוא צפוי לסנקציות נוספות מלבד תשלום הקנס הכספי ועצם רישום הדוח. כמעט לצד כל עבירת תנועה מופיעות נקודות משרד הרישוי בהתאם לתקנות הקבועות בחוק. שיטת הניקוד היא למעשה רישום ממוחשב המנוהל על ידי משרד הרישוי בו מופיעות כל העבירות אשר ביצע נהג בהתאם לתקופת הצבירה שלהן.

בהמשך מאמר זה אנו נפרט את תקופות הצבירה ונסביר כיצד הן נספרות. לעת עתה נבהיר כי הרישום הממוחשב אשר מנוהל על ידי משרד הרישוי נוגע לכל נהג ונהג אשר ביצע עבירת תנועה שנושאת לצדה נקודות משרד הרישוי.

שיטת הניקוד מאפשרת למשרד הרישוי לעקוב אחרי נהגים בישראל ולאכוף סנקציות כלפי אלו נהגים שמבצעים עבירות תנועה. חשוב להדגיש כי שיטת הניקוד אינה מחליפה את רישום הדוח, הקנס הכספי הנקוב לצדו או ההזמנה לבית משפט לתעבורה בגין ביצוע העבירה אלא מתווספת אליהם. יובהר כי שיטת הניקוד היא חלק מהליך מנהלי שנאכף על ידי משרד הרישוי ומתקיים במקביל לטיפול המשטרתי או ההליך המשפטי ולא כתחליף אליו.

כיצד עובדת שיטת הניקוד?

שיטת הניקוד פועלת לכאורה באופן יחסית פשוט כאשר מדובר בעבירות תעבורה מסוג ברירת משפט. כפי שמרמז שמן, מדובר בעבירות שלנהג יש בחירה האם לגשת בגינן להישפט או לשלם את הקנס ללא משפט וללא הליך משפטי. כאשר הנהג מקבל את הדוח משוטר התנועה, עומדים לרשותו 90 ימים במסגרתם הוא רשאי להחליט האם לשלם את הדוח או לחלופין להגיש בקשה להישפט כך שבעניינו של הדוח ייפתח הליך בבית המשפט.

חשוב להבהיר כי במקרה שבו הנהג בחר לשלם את הדוח, נקודות משרד הרישוי יירשמו לחובתו באופן אוטומטי והרישום בעניינו יתעדכן בהתאם למספר הנקודות שרשומות לצד העבירה הספציפית שלגביה קיבל את הדוח.  

עוד יצוין כי מהרגע שהנהג משלם את הקנס אין דרך חזרה ולא קיימת אפשרות לבקש להישפט את הדוח או לנסות ולבטל את הנקודות. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שתשלום הקנס מהווה מעין הודאה של הנהג בעבירה המיוחסת לו.

בנוסף, כאשר הנהג לא עשה דבר במסגרת 90 הימים, כלומר לא הגיש בקשה להישפט ולא שילם את הקנס אז נקודות משרד הרישוי יירשמו לחובתו בהתאם לסוג העבירה שביצע.

דוח הזמנה לדין

דוח הזמנה לדין הוא דוח שהנהג מקבל בגינו זימון אוטומטי לבית המשפט ואין לו יכולת בחירה האם לשלם את הקנס או לבקש להישפט בגין העבירה. מדובר בעבירות שנחשבות לחמורות באופן יחסי ועל כן הנהג עומד בגינן לדין. חשוב לציין שבהליכים המשפטיים בגין עבירות של הזמנה לדין הנהג חשוף לאפשרות שיוטלו עליו עונשים חמורים כגון קנס כספי גבוה, פסילה על תנאי ובחלק מהמקרים אף פסילת רישיון בפועל לתקופה ממושכת.

בעבירות מסוג הזמנה לדין נקודות משרד הרישוי מתעדכנות לאחר שגזר דינו של בית המשפט לענייני תעבורה יינתן. חשוב לציין שבמסגרת ההליך המשפטי, עורך דינו של הנהג יכול להגיע עם התביעה המשטרתית להסדר שבמסגרתו העבירה המיוחסת לנהג תשונה לעבירה אחרת שאינה נושאת לצדה נקודות של משרד הרישוי.

אכיפת הסנקציות על נהגים שצברו לחובתם נקודות

כפי שנראה מיד, שיטת הניקוד הגדירה 5 תחנות עיקריות לאכיפת סנקציות כלפי נהגים אשר ביצעו עבירות תנועה וצברו נקודות לחובתם.

נהג אשר יצבור את הניקוד המקסימלי בתקופת הצבירה שלו ייקרא על ידי משרד הרישוי לבצע אמצעי תיקון ורישיון הנהיגה שלו יותלה עד שאותם אמצעים יושלמו בהתאם לדרישות משרד הרישוי.

מהן תקופות צבירת נקודות משרד הרישוי ואלו סנקציות יוטלו על נהג שצבר נקודות?

כפי שצוין קודם לכן, שיטת הניקוד הגדירה 5 תחנות עיקריות ומרכזיות לצבירת נקודות. כל תחנה ותחנה נושאת אמצעי תיקון שונים וכן תקופת צבירה שונה. לצורך פישוט תקופות הצבירה ואמצעי התיקון ערכנו טבלה המתמצת סוגיה זו.

מספר נקודות שנצברותקופת צבירהאמצעי תיקון
12 נקודות משרד הרישוישנתייםהרשמה לקורס בסיסי בנהיגה נכונה
22 נקודות משרד הרישוישנתייםהרשמה לקורס מתקדם בנהיגה נכונה
24 נקודות משרד הרישוי4 שניםאין צורך בשלב זה לבצע אמצעי תיקון
36 נקודות משרד הרישוישנתיים או 4 שניםהרשמה לשני הקורסים המפורטים לעייל לרבות פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים
72 נקודות משרד הרישוישנתיים או 4 שניםפסילת רישיון נהיגה לתקופה של 9 חודשים ולאחר מכן בדיקות רפואיות במכון לבטיחות בדרכים לרבות ביצוע מבחן עיוני ומבחן מעשי כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה

חשוב לזכור כי כאשר נהג נקרא על ידי משרד הרישוי לבצע אמצעי תיקון אך מסיבות כאלה ואחרות אינו מתייצב לבצעם, רישיון הנהיגה שלו יותלה עד אשר ישלים את המבחנים שנדרש לבצע על ידי משרד הרישוי.

כפי שנראה מיד, שיטת הניקוד אינה סלחנית כלפי נהגים שחוזרים ומבצעים עבירות תנועה, כך שכל אזרח עלול למצוא את עצמו באחת מנקודות הצבירה שצוינו למעלה. כאמור, במקרה מסוג זה הנהג יהיה מחויב לבצע את אמצעי התיקון הנדרשים אחרת לא יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו. במידה ואותו נהג ייבחר לנהוג בתקופת ההתליה וייתפס הוא צפוי לעמוד לדין בגין עבירה חמורה של נהיגה בזמן פסילה . מטבע הדברים, העמדה לדין בגין עבירה מסוג זה צפויה לסבך עוד יותר את מצבו המשפטי של הנהג ולהערים קשיים נוספים על קבלת רישיון הנהיגה שלו בחזרה.  

האם ביצוע הקורסים מוחק את הנקודות?

מדובר בשאלה שכיחה למדי. משרדנו נתקל לא אחת בשאלה האם ביצוע הקורסים השונים לאחר צבירת נקודות מביא למחיקתן ובשפת העם "מאפס" את תקופת הצבירה. ובכן, חשוב להדגיש ברחל בתך הקטנה כי אמצעי התיקון, לרבות ביצוע הקורסים, אינו מוחק את תקופת הצבירה. תקופת הצבירה תמשיך ותעמוד לחובתו של הנהג בהתאם לניקוד שצבר גם אם ביצע את הקורסים וגם אם לאו.

למעשה, תקופת הצבירה תתאפס רק לאחר שהנהג ביצע את אמצעי התיקון השונים אשר נדרש לבצע ע"י משרד הרישוי וכן לא צבר לחובתו עבירות עם ניקוד נוסף במהלך תקופת הצבירה הרלוונטית.

מסיבה זו, כאשר נהג נדרש לבצע קורס על ידי משרד הרישוי מומלץ לו לעשות זאת מהר ככל וניתן על מנת שרישיונו לא יותלה ותקופת הצבירה לא תתעכב.

מהן עבירות תנועה הנושאות נקודות לצידן ובכמה נקודות מדובר?

במאמר זה בחרנו לציין את עבירות התנועה המרכזיות הנושאות נקודות משרד הרישוי שיטת הניקוד. שישנן עבירות נוספות שנושאות לצידן נקודות ולגביהן מומלץ להתייעץ עם עורך דין לתעבורה.

תיאור העבירהמספר הנקודות
חציית צומת באור אדום10 נקודות
שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה8 נקודות
עבירת מהירות8 נקודות או 10 נקודות
אי עצירה בתמרור עצור4 נקודות
ביצוע פניית פרסה בניגוד לתמרור6 נקודות
חגורת בטיחות6 נקודות
נהיגה בשכרותהזמנה לדין הכוללת 10 נקודות
נהיגה תחת השפעת סמיםהזמנה לדין הכוללת 10 נקודות
נהיגה כשרישיון הרכב פקע6 נקודות או 8 נקודות
נהיגה בקלות דעת8 נקודות
תאונת דרכיםמדובר לרוב בכתב אישום המכיל מספר עבירות. ברוב המקרים הניקוד שיספר לצד עבירה זו הינו 8 נקודות או 10 נקודות. כאשר הנהג מורשע במספר עבירות באותו כתב אישום יירשמו לחובתו הנקודות שקבועות לצד העבירה עם מספר הנקודות הגבוה ביותר. לדוגמא, כאשר מדובר בכתב אישום שיוחסו לנהג עבירות של נהיגה בשכרות ועבירה של שימוש בטלפון הנייד יירשמו לחובתו 10 נקודות בגין עבירת הנהיגה בשכרות.  

נקודות בעבירה של מעבר ברמזור אדום

עבירת אור אדום – עבירה זו נחשבת לעבירת תעבורה חמורה אשר הניקוד העומד לצדה גבוה במיוחד ועומד על 10 נקודות. על מנת להימנע מרישום נקודות בעבירה זו נדרש להגיע להסדר עם התביעה שכולל את תיקונו של כתב האישום כך שבמקום עבירה של מעבר באור אדום תיוחס לנהג עבירה של מעבר בצומת באור צהוב. יש לשים לב כי גם תיקון הדוח לעבירה של אור צהוב עלול לפגוע בנהג חדש ובמקרה זה מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני תעבורה.

נקודות בעבירה של שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה (דוח טלפון)

עבירת שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה – עבירה זו הוכתרה על ידי משטרת ישראל כמכת מדינה ולכן אגף התנועה של המשטרה מפעיל אמצעים רבים לאכיפתה. בגין ביצוע עבירה זו תרשמנה 8 נקודות משרד הרישוי לחובת הנהג. ניתן לתקן עבירה זו לעבירת אי אחיזת הגה בשתי ידיים, עבירה אשר אין לצדה נקודות כלל. קראו עוד אודות עבירת שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה במאמר הבא.

נקודות בעבירות מהירות

עבירת מהירות – רף הענישה בעבירה זו מחולק לשלושה שלבים שונים בהתאם לגובה המהירות שבה נתפס הנהג. השלב הראשון כולל עבירה שלצדה רשומות 8 נקודות משרד הרישוי. בשלב השני, קיימת עבירה שרשומות לצדה 10 נקודות משרד הרישוי. בשלב השלישי והאחרון קיימת עבירה מסוג הזמנה לדין אשר בגינה רשומות 10 נקודות אשר יתווספו לכל עונש אחר שיוטל על הנהג בהליך המשפטי. על מנת להימנע מרישום הנקודות נדרש לתקן את עבירת המהירות לעבירה ללא ניקוד. חשוב לציין שהיכולת להגיע להסדר עם התביעה המשטרתית תלויה במצב הראייתי, בעברו של הנהג ובעיקר בהתאם למהירות שבה המשטרה טוענת שבה נסע.

נקודות בעבירה של תמרור עצור

עבירת תמרור עצור – עבירה זו כולל 4 נקודות משרד הרישוי וקנס כספי בסך 250 ₪. על מנת למחוק את הנקודות צריך לתקן את כתב האישום כך שתיוחס לנהג עבירה של קיפוח זכות המשתמשים בדרך הואיל ולצד עבירה זו אין נקודות משרד הרישוי.

נקודות בעבירה של פרסה אסורה

עבירת פרסה אסורה – במקרים שבהם נרשם לנהג דוח בגין עבירה זו נרשמות לחובתו 8 נקודות משרד הרישוי. ניתן לתקן עבירה זו לעבירה של חוסר זהירות בהתאם לתקנה 21א' לתקנות התעבורה, עבירה אשר אינה כולל נקודות.

נקודות בעבירת חגורת בטיחות

עבירת חגורת בטיחות –נהגים רבים נוטים להקל ראש בעבירה זו אך מדובר בעבירה אשר תייחס לנהג 6 נקודות משרד הרישוי. מדובר במספר לא מבוטל של נקודות שכאמור עלולות לפגוע ברישיון הנהיגה של הנהג. ניתן לתקן עבירה זו לעבירה של רכב לא תקין בהתאם לתקנה 306 לתקנות התעבורה ובכך להימנע מנקודות משרד הרישוי.

נקודות בעבירה של נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות – בגין עבירה זו נרשמות לחובת הנהג 10 נקודות משרד הרישוי. חשוב לציין שברוב המקרים שבהם מוגש כתב אישום בגין עבירה של נהיגה בשכרות לא ניתן יהיה להימנע מנקודות משרד הרישוי, שכן מחיקת הנקודות בעבירה זו תתאפשר רק במקרה של זיכוי מוחלט.

בעבירות אלו נהוג לתקן את עבירת השכרות לעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים הואיל ובעבירה זו עונש פסילת המינימום הוא נמוך מזה הקבוע לצד עבירת הנהיגה בשכרות. כפי שניתן להבין, תיקון העבירה בתיקים אלו נעשה משיקולים עונשים ולא במטרה למחוק את הנקודות. קראו עוד אודות עבירת נהיגה בשכרות במאמר הבא.

נקודות בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים

בדומה לעבירת הנהיגה בשכרות, בגין עבירה זו יירשמו לחובתו של הנהג 10 נקודות משרד הרישוי. אם מדובר בנהג חדש הוא צפוי לסנקציות נוספות שיוטלו עליו על ידי משרד הרישוי בשעה שינסה לחדש את רישיון הנהיגה שלו. קראו עוד אודות העבירה נהיגה תחת השפעת סמים .

נקודות בעבירה של פקיעת רישיון

נהיגה כשרישיון הרכב פקע – חשוב להבהיר שמדובר בעבירה טכנית אשר קשה מאוד להפחית ניקוד בגינה. יחד עם זאת, במצבים מסוימים ניתן לתקן עבירה זו לעבירה של אי מילוי אחר הוראות רישיון הנהיגה עבירה ללא ניקוד.

נקודות בעבירות של תאונות דרכים

עבירות הקשורות בתאונות דרכים – ברוב כתבי האישום שעניינם תאונות דרכים תיוחסנה לנהג עבירות תעבורה נלוות נוספות אשר לצד כל אחת מהן עומדות נקודות משרד הרישוי. במקרים מסוימים, ניתן לתקן את כתבי אישום העוסקים בתאונות דרכים לעבירות ללא ניקוד. בדומה לכל עבירה אחת היכולת לתקן את כתב האישום ולהפחית את הנקודות תלויה בסוג העבירה המיוחסת, בנסיבות המקרה ובמצב הראייתי.

איך ניתן להתמודד עם שיטת הניקוד ולהימנע מהסנקציות?

מטבע הדברים, הדרך הטובה ביותר להימנע משיטת הניקוד וביצוע אמצעי תיקון של משרד הרישוי היא כמובן לא לבצע עבירות תנועה. יחד עם זאת, כאשר נרשם דוח תנועה חשוב לטפל בו תיכף ומיד ולא להתמהמה. מפתח ההצלחה לטיפול בנקודות משרד הרישוי הוא טיפול בדוח וקבלת ייעוץ משפטי מתאים על ידי עורך דין לתעבורה.

כפי שהוסבר קודם לכן, תשלום הקנס או איחור המועד של 90 הימים לא יאפשרו למחוק את הנקודות. תשלום הקנס או העדר טיפול משפטי הולם יביא לרישום הנקודות באופן אוטומטי לחובת הנהג.

על מנת להתמודד עם דוח תנועה שנושא עמו נקודות משרד הרישוי מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת שזה יפעל לביטול הנקודות ושינוי סעיף העבירה.

כאמור, הדרך הטובה ביותר להימנע מצבירת נקודות על כל המשתמע מכך, היא להגיע להסדר טיעון עם התביעה המשטרתית שבמסגרתו העבירה המופיעה בדוח תתוקן לעבירה אשר אינה נושאת נקודות. באמצעות התיקון האמור הנהג יכול להימנע מהסנקציות שעלולות להיות מוטלות עליו על ידי משרד הרישוי.

נקודות משרד הרישוי ונהג חדש

כאשר מדברים על נהג חדש יש לזכור כי מעבר לרישום הנקודות העלול לפגוע בו באופן נוסף וזאת הואיל ולנהג חדש אסור לבצע עבירות תנועה כמעט באופן מוחלט. נהגים חדשים רבים נוטים לחשוב כי אם מדובר בעבירה ללא ניקוד אין כל מניעה לשלם את הדוח מסתיים העניין. האמת היא שמדובר בטעות חמורה העלולה להשליך על רישיון הנהיגה של הנהג החדש  ולפגוע בו לטווח הרחוק.

למשל, נהג חדש אשר נרשם לו דוח בגין עבירת מהירות שאין לצדה נקודות אינו זקוק לכאורה לטיפול משפטי, שכן הדוח אינו נושא עמו נקודות משרד הרישוי. אם הנהג החדש ימהר לשלם את הדוח ולא יפנה לייעוץ משפטי הוא עלול לגלות בהמשך שכאשר תסתיים תקופת הנהג החדש משרד הרישוי ידרוש ממנו לבצע מבחן עיוני מחדש כתנאי לחידוש רישיונו וכן להיות נהג חדש לתקופה נוספת של שנתיים.

הדבר חמור שבעתיים כאשר מדובר על עבירת שכרות או עבירת תאונת דרכים. נהג חדש אשר מורשע בעבירות אלו נדרש הוא לבצע בדיקות במכון הרפואי לצורך חידוש רישיון הנהיגה וכן לאחר מכן יידרש גם לבצע מבחנים עיוניים ומעשיים.

מעבר לנקודות משרד הרישוי הרי שבמקרה של נהג חדש חלים כללים נוספים ומחמירים יותר אשר מומלץ להיות מודע אליהם.

בהתאם לאמור לעיל, אנו ממליצים לנהג חדש אשר נרשם לחובתו דוח תנועה, ללא קשר לסוג הדוח, לפנות לייעוץ לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה שיסייע לו להבין את המשמעות המשפטית של קבלת הדוח ואפשרויות הפעולה שעומדות בפניו.

כיצד עורך דין תעבורה יכול לסייע במקרה של צבירת נקודות

בראש ובראשונה עורך דין המתמחה בדיני תעבורה מבין ובקיא בסוגי העבירות ועל כן הוא יודע אילו עבירות כרוכות ברישום נקודות משרד הרישוי שיטת הניקוד ואילו עבירות מלוות בקנס כספי בלבד. עורך דין אשר יקבל לידיו את הטיפול בדוח יוכל להגיש את הבקשה להישפט בשמו של הנהג ולעקוב אחר הסטאטוס שלה.

עם קבלת הזימון לבית המשפט, עורך הדין ידאג להעתקת חומר הראיות ויכין את טענותיו לצורך הגעה להסדר עם התביעה המשטרתית. כאמור, המטרה העיקרית היא תיקון העבירה לעבירה אחרת שאינה נושאת עמה נקודות של משרד הרישוי.

במקרים שבהם הראיות שעומדות לחובת הנהג הן חלשות במיוחד, עורך הדין יוכל לפעול להביא לביטול הדוח לחלוטין בין באמצעות הסכמת התביעות המשטרתיות ובין באמצעות ניהול המשפט והוכחת חפותו של הנהג. חשוב לציין שהטיפול בתיקי התעבורה החמורים כגון נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה בשכרות ונהיגה בזמן פסילה דומים במהותם לטיפול בתיקים פליליים רגילים. קראו עוד אודות תיק פלילי במאמר הבא.

גם במקרה בו נצברו הנקודות לחובתו של הנהג עורך הדין יבחן את האפשרויות המשפטיות האפשריות ובהתאם לכך יחתור לסייע לנהג להתגבר על הסנקציות שהטיל עליו משרד הרישוי.

משרדנו מתמחה בדיני תעבורה ופועל שנים ארוכות לסייע לנהגים אשר רישיונם נלקח על ידי משרד הרישוי בגין צבירת נקודות. גם אם נדמה לכם כי לא ניתן לעשות דבר ורישיון הנהיגה שלכם בסכנה זכרו כי באמצעות טיפול משפטי מקצועי ומדויק ניתן לסייע לכם. השאירו לנו הודעה ואנו נשוב אליכם בהקדם.

איך מורידים נקודות נהיגה?

איך מורידים נקודות נהיגה זו שאלה רלוונטית לכל נהג בישראל אשר נרשם לחובתו דוח תנועה. נקודות משרד הרישוי הינן סנקציות אשר בהעדר טיפול משפטי עלולות להצטבר ולסכן את רישיון הנהיגה של הנהג. משרד הרישוי מטיל סנקציות חריפות ומשמעותיות נגד נהגים אשר צברו נקודות משרד הרישוי בתוך תקופת הצבירה הקבועה בחוק.

מחיקת נקודות נהיגה תלויה בראש ובראשונה בטיפול מקצועי של עורך דין. כאמור, דוחות תנועה הנושאים לחובתם נקודות עלולים להוביל לדרישות של משרד הרישוי לביצוע אמצעי תיקון בטרם יחודש לנהג הרישיון. אחד מאמצעי התיקון אותם דורש משרד הרישוי הינם קורסים לנהיגה כגון קורס נהיגה נכונה בסיסי או קורס נהיגה מתקדמת.

איך אפשר לדעת אם אני בשלילה?

איך אפשר לדעת אם אני בשלילה היא שאלה שנשאלת לא אחת על ידי נהגים שצברו לחובתם נקודות משרד הרישוי. כאשר מעוניינים לוודא שרישיון הנהיגה תקין, תקף ומאפשר נהיגה חשוב לבדוק את סטאטוס הרישיון מול משרד הרישוי.

שלילת משרד הרישוי עקב צבירת נקודות תפגע בהכרח בכיסוי הקיים לרכב ובמקרה חלילה של תאונת דרכים תתנער חברת הביטוח מאחריותה לכיסוי הנזקים שנגרמו לגוף ולרכוש. חשוב לציין בהקשר זה כי במקרים שבהם נהג נתפס נוהג בשלילה, התביעה המשטרתית נוהגת לייחס לו בכתב האישום גם עבירה של נהיגה ללא ביטוח.  

על פי החוק, הודעה על שלילה של משרד הרישוי חייבת להישלח לנהג בדואר לכתובתו המעודכנת במשרד הפנים. פעמים רבות נוכח סיבות כאלה ואחרות הנהג לא מקבל את הודעה זו, אולם, מבחינה משפטית, העדר קבלת ההודעה על הפסילה, אינה אומרת כי אותו נהג אינו פסול מנהיגה. נהג שמעוניין לבדוק את סטאטוס רישיון הנהיגה שלו יכול לעשות כן באמצעות מכשיר רישומט בסופר פארם. בנוסף, ניתן לבצע את הבדיקה באמצעות כניסה לאזור האישי ב- gov.il מערכת הזדהות ממשלתית.

איך לבדוק כמות נקודות?

הדרך לבדוק כמות נקודות שעומדת לחובת הנהג הינה באמצעות  תלוי באופן בו נרצה לפעול הוצאת תדפיס נקודות משרד הרישוי. ישנן מספר פעולות פשוטת להוצאת תדפיס נקודות משרד הרישוי.

  • הגעה פיזית למשרדי משרד הרישוי וקבלת תדפיס נקודות. ראשית, יש להזמין תור מראש באתר משרד התחבורה.
  • הוצאת תדפיס נקודות ממכשיר הרישומט הקיים בסניפי סופר פארם. חובה להצטייד בכרטיס אשראי על שם המבקש.
  • הפקת תדפיס נקודות לנהג דרך האזור האישי ב- gov.il, מערכת הזדהות ממשלתית. יש לשים לב כי יש להירשם קודם לכן למערכת זו.

עם קבלת תדפיס הנקודות, ניתן לחשב מה מספר הנקודות הקיים לחובת הנהג בהתאם לתקופת הצבירה שלו.

האם נהג חדש יכול לקבל נקודות?

מדובר בשאלה נפוצה שעולה פעם אחר פעם בהקשר לביצוע עבירות תנועה ונהג חדש. ובכן, נהג חדש כמו כל נהג אחר יכול לצבור נקודות משרד הרישוי בהתאם לעבירה אשר ביצע. יחד עם זאת, כאשר נהג חדש מבצע עבירת תנועה שנושאת לצדה נקודות משרד הרישוי יש לצבירת הנקודות השלכות קשות יותר בהשוואה לנקודות שנצטברו על ידי נהג ותיק.

נהג חדש אשר יבצע עבירות תנועה, יצבור נקודות משרד הרישוי ולבסוף יידרש לבצע אמצעי תיקון שונים לצורך שמירה על רישיון הנהיגה ולעיתים אף מבחן עיוני או מבחן מעשי. מסיבה זו, מומלץ לנהג חדש אשר נרשם לו דוח תנועה לפנות לעורך דין תעבורה על מנת שניתן יהיה לסייע לו.

מתי מתאפס נקודות נהיגה?

סוגיית הנקודות והאיפוס של נקודות נהיגה הינה סוגייה מהותית עבור כל נהג בישראל. שיטת הניקוד של משרד הרישוי כוללת שתי תקופת צבירה עיקריות, האחת שנתיים והשנייה ארבע שנים. נהג אשר יצבור לחובתו עד 22 נקודות משרד הרישוי תקופת הצבירה שלו תעמוד על שנתיים.

על פי שיטת הניקוד, נהג אשר יצבור 22 נקודות משרד הרישוי ויותר, תקופת הצבירה בעניינו תעמוד על 4 שנים. היה והנהג יצבור 36 נקודות ויותר, רישיון הנהיגה שלו יפסל לתקופה של 3 חודשים והוא יידרש לבצע אמצעי תיקון שונים לצורך השבת הרישיון.

מתי נמחקות נקודות?

מתי נמחקות נקודות זו שאלה רלוונטית לכל נהג אשר צבר נקודות משרד הרישוי. ישנה טעות נפוצה בקרב נהגים בישראל כי ביצוע קורס (נהיגה מונעת) עקב צבירת נקודות מוחק את הניקוד ומאפס את תקופת הצבירה. כאמור, מדובר בטעות שאינה תואמת למצב החוקי הקיים ולמדיניות של משרד הרישוי.

אכן, ביצוע קורס אמצעי תיקון הוא אחד מהפעולות למחיקת נקודות אך לא העיקרי. ניקוד בגין עבירות תנועה יימחק אך ורק לאחר ביצוע אמצעי התיקון (קורסים) ובחלוף תקופת הצבירה הקיימת בעניינו של הנהג. ביצוע קורס כזה או אחר מבלי שחלפה תקופת הצבירה (שנתיים או 4 שנים) לא יוביל למחיקת נקודות ונהג אשר יבצע עבירות תנועה ימשיך לצבור נקודות על אף שסיים בהצלחה קורס.

נקודות לנהג צעיר

נקודות לנהג הן דבר העלול לפגוע ברישיון הנהיגה ולגרור סנקציות שונות מטעם משרד הרישוי, וזאת בדומה לנקודות אשר נצברות לחובתו של כל נהג אחר שמחזיק רישיון. נהג צעיר אשר טרם מלאו לו 24 שנים באופן טבעי נדרש להקפיד הקפדה יתרה על חוקי התנועה ולשמור עליהם.

נהג צעיר אשר יצבור נקודות עלול לאבד את רישיון הנהיגה שלו ולהידרש לביצוע אמצעי תיקון שונים לצורך חידוש הרישיון לעיתים אף בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכן אמצעי תיקון אחרים.

האם קורס נהיגה מונעת מוחק נקודות?

האם קורס נהיגה מונעת מוחק נקודות הינה שאלה שהופנתה אלינו פעמים רבות על ידי לקוחות המשרד. חשוב להבהיר בהקשר זה כי קורס נהיגה מונעת הוא אחד מהפעולות למחיקת הנקודות אך מבלי שחלפה תקופת הצבירה הקבועה לנהג במשרד הרישוי, לא תמחקנה הנקודות גם אם הנהג ביצע קורס נהיגה מונעת.

דהיינו, ביצוע קורס נהיגה מונעת אינו הפעולה למחיקת נקודות העיקרית אך נהג אשר לא יבצע את הקורסים הנדרשים ימשיך לצבור נקודות ואלו לעולם לא ימחקו על עוד לא יסיים את אמצעי התיקון המוטלים עליו. נקודות משרד הרישוי הן דבר אשר ניתן למנוע באמצעות טיפול משפטי נכון ומקצועי, עורך דין תעבורה המתמחה בטיפול בנקודות משרד הרישוי יוכל לסייע לנהג לשמור על רישיון הנהיגה ולהימנע מצבירת נקודות.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן