חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ניסיון לרצח

ניסיון לרצח_640x426
תוכן עניינים

עבירת ניסיון לרצח היא עבירה פלילית חמורה במיוחד ומדובר בעבירה שניצבת ברף הגבוה ביותר של עבירות האלימות והפגיעה בגוף. כפי ששמה מרמז, מדובר בעבירה שלא צלחה, דהיינו שמבצע נכשל במשימתו לרצוח את הקורבן שבסופו של דבר שרד.

התיקים המשפטיים שבמסגרתם כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של ניסיון לרצח נחשבים לתיקים פליליים חמורים במיוחד ובהתאם לכך הם נשמעים בפני הרכב מורחב של שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי. להרחבה על עבירות פליליות אחרות קראו עוד במאמר שכתבתי על תיק פלילי.

יודגש כבר עתה כי נאשמים שמצאו את עצמם מורשעים בעבירה זו צפויים קרוב לוודאי לעונש מאסר ארוך וממושך. העונש המקסימלי שקבוע לצד עבירה זו עומד על 20 שנות מאסר ואכן בלא מעט מקרים העונש שבתי המשפט בוחרים להטיל על הנאשם בגין עבירה זו מגיע לעונש המקסימלי או מתקרב אליו.

מאמר זה נכתב על מנת לספק מידע משפטי בסיסי בהקשר לעבירת ניסיון הרצח, יסודות העבירה והעונשים שמוטלים בגינה.

ניסיון לרצח ההגדרה בחוק העונשין

סעיף 305 לחוק העונשין תשל"ז-1977 מגדיר את עבירת ניסיון הרצח באופן הבא:

"העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים שנים:

(1)   מנסה שלא כדין לגרום למותו של אדם;

(2)   עושה שלא כדין מעשה, או נמנע שלא כדין מעשות מעשה שמחובתו לעשותו, בכוונה לגרום למותו של אדם, והמעשה או המחדל עלולים מטבעם לסכן חיי"

כפי שניתן לקרוא, לעבירת ניסיון הרצח קיימות שתי חלופות בחוק העונשין. הראשונה, מתייחסת לניסיון רצח במובנו הרגיל והמקובל שנהוג לחשוב עליו. דהיינו, ניסיון של ממש לגרום למותו של אדם אחר. מנגד, החלופה השנייה מתייחסת למחדל שנעשה (יותר נכון שלא נעשה) במטרה לגרום למותו של אדם. כלומר, בחלופה זו ניסיון הרצח מתקיים על ידי הימנעות של מבצע העבירה ממעשה כאשר ההימנעות כשלעצמה עלולה לגרום למותו של אדם.

חשוב לציין בהקשר זה כי על פי חוק העונשין גם ההימנעות או המחדל חייבים להיעשות במטרה לגרום למותו של קורבן העבירה. מטבע הדברים, כאשר המחדל מתבצע שלא מתוך מטרה לגרום לתוצאה האמורה, אזי שאין מדובר בעבירה של ניסיון לרצח, אלא לכל היותר בעבירת רשלנות.

מהו ניסיון?

כאשר עסקינן בעבירות ניסיון ככלל ובעבירה של ניסיון רצח בפרט, ראוי תחילה להבין כיצד חוק העונשין מגדיר מהו בדיוק ניסיון. התשובה לשאלה זו ניתנת בסעיף 25 לחוק העונשין שזו לשונו:

"נסיון מהו:

אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה".

כפי שניתן לקרוא, ההגדרה הכללית בחוק העונשין לעבירה של ניסיון הינה כאשר אדם מנסה לבצע עבירה, ומעשיו חורגים ממעשים שהינם הכנה בלבד. ובמילים אחרות, כאשר מנסיבות העניין ניתן ללמוד כי מעשיו של האדם היוו הכנה בלבד, מבלי שהם עברו לשלב המעשה אזי שעדיין אין מדובר בניסיון.

מנגד, כאשר מעשיו של האדם עברו כבר את שלב ההכנה ונכנסו לשלב הביצוע אזי שמדובר בניסיון לכל דבר ועניין שהינו בר עונשין. בית המשפט העליון קבע בהקשר זה מספר מבחנים שאמורים לסייע לבתי המשפט להבחין בין השלבים של תחילת הביצוע לבין שלב ההכנה.

בין היתר בית המשפט העליון קבע כי כאשר אדם מבצע מעשה גלוי שמהווה חלק בשרשרת המעשים שאלמלא הייתה נפסקת הייתה מסתיימת בביצוע העבירה, אזי שעבירת הניסיון התממשה. הנימוק לכך הינו שאותו אדם כבר ביצע את המעשה הראשון שאמור היה להוביל להשלמת ביצוע העבירה ולפיכך אין מדובר בשלב של הכנה בלבד.

חשוב להבהיר כי בנסיבות מסוימות גם מעשים של הכנה עלולים להוות עבירה פלילית מסוג קשירת קשר לביצוע פשע וזאת כאשר מספר קושרים קשרו ביחד לביצוע מעשה והחלו בהכנות לביצועו, אולם לא עברו לשלב הביצוע וניסיון לבצע את המעשה.

מה ההבדל בין חבלה חמורה בכוונה מחמירה לניסיון רצח?

עבירת החבלה חמורה בכוונה מחמירה היא עבירת אלימות נוספת שניצבת ברף הגבוה והחמור של העבירות הפליליות. לדעת כותב המאמר, עבירה זו היא "אחותה התאומה" של עבירת ניסיון הרצח ולרוב ההבדל בין שתי הוא חמקמק, עמום וניתן לפרשנות רחבה של בתי המשפט וגופי התביעה. קראו עוד על עבירה זו במאמר שכתבתי על עבירת החבלה חמורה בכוונה מחמירה.

באופן כללי, ניתן לומר כי עבירה החבלה חמורה בכוונה מחמירה מתחלקת לשתי חלופות. החלופה הראשונה מתייחסת למקרה שבו מבצע העבירה פגע באדם אחר במטרה להטיל בו מום או לגרום לו לחבלה חמורה והחלופה השנייה מתייחסת למצב שבו מבצע העבירה ביצע מעשה במטרה לפגוע בצורה חמורה באותו אדם (מום או חבלה חמורה). בין היתר, חוק העונשין נוקב בגרימת חבלה חמורה באמצעות שימוש בקליע, סכין, חומר נפץ וחומר "מרסק".

חשוב לציין בהקשר זה כי מעשים אלימים ופליליים כגון ירי לעבר אדם אחר או חלילה פציעתו באמצעות דקירות סכין הינם מעשים שיכולים לגלם גם את העבירה של גרימת חבלה חמורה בכוונה חמורה ולחלופין גם את העבירה של ניסיון רצח. להרחבה קראו גם במאמר שכתבתי על עבירות נשק.

בפרקטיקה המשפטית, ההבדל והסיווג בין שתי העבירות מוכרע בהתאם לנסיבות המקרה וכוונתו של המבצע כפי שהן משתקפות מאותם מעשים. לצורך ההמחשה ניתן לציין כי כאשר אדם יורה לעברו של אדם אחר מספר רב של פעמיים אזי שרוב הסיכויים שהתביעה תייחס לו עבירה של ניסיון רצח.

מנגד, כאשר אדם יורה באדם אחר פעם אחת לאחת מגפיו אזי שלכאורה מדובר כוונותיו אינן מצביעות על רצון לרצוח את הקורבן, אלא מטרה לגרום לו לחבלה חמורה או למום. להבדיל מהמקרה הראשון שתואר, במקרה מסוג זה, הפרקליטות צפויה לייחס לנאשם עבירה של חבלה חמורה בכוונה מחמירה או לחלופין עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. קראו עוד על עבירה זו במאמר שכתבתי על גרימת חבלה חמורה

חקירת משטרה בעבירה של ניסיון רצח

כפי שציינתי בחלק הקודם של המאמר, כוונתו של מבצע העבירה ונסיבותיה הכלליות הינן בעלות משמעות מכרעת לגבי העבירה שתיוחס לו בסופו של דבר בכתב האישום שיוגש נגדו. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי על כתב אישום.

מטבע הדברים, הנסיבות האמורות והמניע של מבצע העבירה אמורות להיבחן במסגרת החקירה המשטרתית. חקירה מסוג זה אמורה לבחון את האמצעים שבאמצעותם הנאשם או החשוד ביצע את העבירה או ניסה לבצע את העבירה (סוג הנשק, מספר היריות או הניסיונות). קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי על חקירת משטרה.

מה העונש בגין עבירה של ניסיון רצח?

כפי שציינתי בתחילת המאמר, עבירת ניסיון הרצח הינה עבירה פלילית חמורה במיוחד ובהתאם לכך העונש המקסימלי שקבוע לצידה עומד על 20 שנות מאסר. חשוב להבהיר כי מדובר בעונש מאסר מירבי שהינו גבוה וחריג גם ביחס לעבירות אלימות אחרות. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי על עורך דין עבירות אלימות.

בדומה לכל עבירת אלימות אחרת, גם העונש של אדם שמורשע בניסיון רצח נקבעת בהתאם לקריטריונים שקבועים בחוק העונשין בהקשר לקביעת עונשים בעבירות פליליות. חוק העונשין קובע כי על השופט לגזור את דינו של הנאשם בהתאם לפגיעת העבירה בערכים המוגנים, מדיניות הענישה הנוהגת, נסיבות ביצוע העבירה ונסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה.  

מידת הפגיעה בערכים המוגנים, נסיבות העבירה ומדיניות הענישה הנוהגת הם הקריטריונים שקובעים את מתחם העונש ההולם. כלומר את טווח הענישה שבית המשפט סבור שראוי להפעיל בעניינו של הנאשם באותו מקרה. כך לדוגמא, בעבירה של ניסיון רצח בית המשפט רשאי לקבוע כי מתחם העונש ההולם בין 5 שנות מאסר ל-20 שנות מאסר.

במסגרת נסיבות ביצוע העבירה בית המשפט צפוי להתחשב באמצעים שבהם בוצעה העבירה (נשק קר או חם), מידת הקרבה של הנאשם להשלמת הרצח, טיב הפגיעה בנפגע העבירה ונסיבות נוספות. כאמור, לצד זאת בית המשפט יבחן גם את מדיניות הענישה הנוהגת והעונשים שהוטלו במקרים דומים למקרה שבפניו.

לאחר שבית המשפט ייקבע את מתחם העונש ההולם הוא יפנה לקביעת עונשו של הנאשם במסגרת המתחם שהוא עצמו קבע בשלב הקודם. במסגרת זו, בית המשפט נדרש להתחשב בנסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה והכוונה הינה לרוב לנסיבותיו האישיות של העושה (הנאשם). במסגרת זו בית המשפט צפוי להתחשב במצבו המשפחתי של הנאשם, מצבו הבריאותי, גילו, עברו הפלילי או העדרו, שיקום שעבר, עמדותיו כלפי ביצוע העבירה (חרטה או הכחשה), חוות דעתו של שירות המבחן ונסיבות אישיות נוספות.

כאמור, בעבירה של ניסיון רצח לרוב בתי המשפט מטילים עונשי מאסר ארוכים וממושכים כך שתוצאה טובה מבחינת הנאשם תתבטא בעונש מאסר קצר.

ייצוג על ידי עורך דין בעבירת ניסיון רצח

כפי שניתן להבין, עבירת ניסיון הרצח הינה עבירה פלילית חמורה במיוחד שהמורשעים בה ניצבים בפני עונשים קשים ומרתיעים. יחד עם זאת, עורך דין פלילי מקצועי יכול לסייע ללקוח שלו לסיים את התיק באופן שמקל עמו.

במקרים שבהם חומר הראיות מצביע על ספק משמעותי באשמתו של הנאשם, עורך דינו יוכל לנהל את התיק במטרה לזכותו מהמיוחס לו ללא הרשעה וללא ענישה.

מחפש עורך דין פלילי בקריות? מחפש עורך דין פלילי בצפון? מחפש עורך דין פלילי בחדרה? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן