חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נהיגה בשכרות – מה העונש ואיך אפשר לצאת מזה?

נהיגה בשכרות
תוכן עניינים

עבירת הנהיגה בשכרות נחשבת לאחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר שקבועות בפקודת התעבורה (מקור החקיקה העיקרי שמסדיר את נושא עבירות התעבורה בישראל).

בהתאם לחומרת העבירה, פקודת התעבורה קובעת כי נהג שמורשע בעבירה זו צפוי לעונש מינימלי של פסילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה של שנתיים ימים. מטבע הדברים, פסילת רישיון לתקופה ממושכת נושאת עמה פגיעה קשה שמשפיעה על כל תחומי חייו של הנהג שרישיונו נפסל. כך לדוגמא, פסילת הרישיון עלולה לפגוע ביכולתו של הנהג להתפרנס באמצעות רכבו, תפגע ביכולתו להגיע למקום העבודה, תגביל את חופש התנועה שלו ואת יכולתו להתנייד באמצעות הרכב בשגרה היום יומית.

יובהר כבר עתה כי בשנים האחרונות משטרת התנועה הגבירה את האכיפה בנוגע לעבירות הנהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סמים. כיום, נהגים שנתפסים נוהגים לאחר ששתו משקאות משכרים צפויים לעמוד לדין בבית המשפט לתעבורה שם עלולים להטיל עליהם עונשים כבדים לרבות פסילת רישיון הנהיגה לתקופה ממושכת. יתרה מכך, בחלק מהמקרים, בעיקר כאשר מדובר בנהג שלחובתו הרשעות קודמות בעבירה זו, המשטרה עלולה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו בהליך של מעצר ימים ולאחר מכן לבקש את מעצרו עד תום ההליכים.

מאמר זה מפרט את יסודותיה של עבירת הנהיגה בשכרות, הכללים בדבר דרכי ההוכחה להיות הנהג שירות ומהם העונשים הצפויים לנהגים שיורשעו בעבירה זו. במסגרת המאמר, נסביר אודות סוגי האוכלוסיות השונות (נהג חדש לעומת נהג ותיק) לעניין רף רמת אכיפת השכרות וההבדלים בענישה. בנוסף, נסביר דרכים אפשריות באמצעותן ניתן לסיים תיקים מסוג זה על הצד הטוב ביותר.

מהי עבירת נהיגה בשכרות ?

חלק ניכר מהציבור סבור כי עבירת הנהיגה בשכרות מתגבשת בכל פעם שאדם נוהג בכלי רכב מנועי לאחר שצרך משקה משכר. חשוב להבהיר כי הנחה זו אינה מדויקת ואינה תואמת למצב המשפטי הקיים.

ככלל, כותב המאמר ממליץ לא לנהוג בכלל לאחר שתיית משקאות משכרים, אולם, חשוב להבין כי ולדעת כי לא כל אדם ששתה ונהג ייחשב לשיכור על פי החוק. בהתאם להוראות החוק, נהג שיכור יחשב אחד לכזה במידה ועניינו תואם לאחד משלושת התנאים הקבועים בסעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה.

סעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה מפרט את ההגדרות החוקיות למצב של שכרות בזו הלשון:

"(1) מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;

(2) מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;

(3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וחזקה שריכוז זה היה בגופו בשלוש השעות שקדמו לנטילת דגימות הנשיפה, השתן או הדם, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר".

כפי שניתן לקרוא, מסעיף 64 לפקודת התעבורה עולה שנהג ייחשב לשיכור כאשר בגופו יימצא ריכוז אלכוהול גבוה מהריכוז שקבע השר בתקנות התעבורה. כיום, ריכוז אלכוהול שנקבע על ידי שר התחבורה עומד על 240 מיקרוגרם לליטר אוויר נשוף. בפועל, פסיקותיו של בית המשפט קבעו רף גבוה יותר להוכחת נהיגה בשכרות כך שנהג אשר ימצא בגופו ריכוז אלכוהול גבוה מריכוז של 290 מיקרוגרם יחשב לנהג שיכור.

חשוב לציין כי ריכוז אלכוהול זה מתייחס אך ורק לנהג ותיק (להבדיל מנהג חדש) אשר גילו עולה על 24 שנים. לגבי נהגים חדשים או נהגים צעירים קבע המחוקק רף אלכוהול נמוך יותר באופן משמעותי. בהמשך המאמר נפרט אודות כמות האלכוהול המותרת לצריכה על ידי נהג חדש או נהג צעיר.

איך מתבצעת בדיקת השכרות?

לצורך הוכחת שכרותו של נהג המשטרה מחויבת להעבירו במספר מבחנים שונים אשר יעידו על רמת שכרותו ויכולתו לנהוג בבטחה בכלי רכב מנועי בכביש. הבדיקה המשמעותית ביותר בעלת התוקף המשמעותי והמשפטי החזק ביותר הינה בדיקת הינשוף. מדובר בבדיקה מדעית שלכאורה קובעת באופן וודאי את שכרותו של נהג הנבדק. חשוב לציין שבמספר רב של פסקי דין בתי המשפט ציינו כי בדיקת הינשוף הינה בדיקה אמינה ומדויק בעלת משקל משמעותי ומכריע בעניין הוכחת השכרות.

ככלל ניתן לומר שסוגיית השכרות או העדרה תוכרע באמצעות הבדיקות הבאות:

  • בדיקת נשיפה באמצעות מכשיר נשיפון – כאשר נהג נעצר על ידי שוטרים לצורך בדיקת שכרות הוא יידרש לנשוף במכשיר הנשיפון. מכשיר זה בודק את רמת ריכוז האלכוהול בגופו של הנהג. מדובר במכשיר שנחשב למדויק באופן יחסי אולם מבחינה משפטית תוצאותיו מהוות אינדיקציה ראשונית בלבד לעניין השכרות. המשמעות המשפטית היא שלא ניתן לבסס הרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות בהסתמך על תוצאות בדיקת הנשיפון שהן עומדות לבדן ללא ראיות נוספות.
  • בדיקת מאפיינים – היה ובבדיקת הנשיפון נמצא כי בגופו של הנהג ריכוז אלכוהול גבוה מהמותר תערך לו בדיקת מאפיינים. מדובר בבדיקה שמטרתה לבחון את יכולתו המנטלית והפיזית של הנהג לנהוג בכלי רכב בהתייחס למצב שהוא נמצא בו בעת שנעצר לבדיקה. במסגרת בדיקת המאפיינים הנהג נדרש לבצע מספר פעולות גופניות בסיסות כגון הבאת אצבע לאף או הליכה על קו מקווקו, וזאת במטרה לבדוק את כשירותו לנהיגה.
  • בדיקת מכשיר ינשוף- לאחר סיום בדיקת המאפיינים, השוטרים יבצעו לנהג בדיקת אלכוהול באמצעות מכשיר הינשוף. מדובר במכשיר שנמצא לרוב בתוך ניידת משטרה או בתחנת המשטרה. במסגרת המבחן, הנהג נדרש לנשוף לתוך מכשיר הינשוף במשך מספר שניות שתי פעמים שונות ברציפות. מכשיר הינשוף מאתר ומוצא את ריכוז האלכוהול בגופו של הנהג וקובע את רמתו.

במקרים שבהם מכשיר הינשוף יצביע על כך קיים ריכוז אלכוהול נמוך מ-290  מיקרוגרם, הרי שאין מדובר בנהג שיכור והוא ישוחרר לביתו ללא הזמנה לדין וללא נטילת רישיון זמנית. כאמור, ריכוז האלכוהול האמור רלוונטי בעניינו של נהג ותיק בלבד ואינו חל לגבי נהגים חדשים שבעניינם רמת האלכוהול המגבשת עבירה של נהיגה בשכרות היא אחרת. במידה ובבדיקת הינשוף תצביע על כך שריכוז האלכוהול בגופו של הנהג עולה על 290 מיקרוגרם אזי שהוא צפוי לקבל הזמנה לדין בגין העבירה ובנוסף יזומן לשימוע בפני קצין משטרה שישקול לשלול את רישיון הנהיגה שלו באופן מיידי לתקופה של 30 ימים. קראו עוד אודות שימוע בפני קצין תנועה במאמר הבא.

מה כמות האלכוהול המותרת לשתייה לנהג ותיק?

כפי שראינו בפסקאות הקודמות, כמות אלכוהול המותרת לנהג ותיק אינה עולה על 290 מיקרוגרם. כאמור, ריכוז האלכוהול בגוף נקבע באמצעות בדיקת הינשוף ובהתאם לתוצאותיה. אמנם, מדובר ברף אכיפה שווה לכל נהג ונהג ותיק בישראל, אך חשוב להבין כי תוצאות הבדיקה עלולות להשתנות מנהג לנהג בהתאם לנסיבותיו האישיות ללא קשר לכמות האלכוהול שצרך. לדוגמא, כאשר שני נהגים צרכו את אותה כמות אלכוהול אולם משקל גופו של האחד עולה באופן משמעותי על משקל גופו של הנהג השני אין הכרח (ואפילו לא סביר) שתוצאות הינשוף בעניינן יהיו זהות. למרות ששני הנהגים צרכו את אותה כמות אלכוהול קיימת אפשרות כי אחד מהם יימצא כשיר לנהיגה בעוד השני ייחשב לשיכור. חשוב לציין שגם הרגלי השתיה של הנהג יכולים להשפיע על תוצאות הינשוף. כלומר, כאשר מדובר בנהג שצורך אלכוהול באופן קבוע קיימת אפשרות שהדבר יתבטא בתוצאות הבדיקה בהשוואה לנהג שאינו מורגל בצריכת אלכוהול באופן קבוע.  

במילים אחרות, השפעת האלכוהול על גופו של אדם משתנה בין אדם אחד לאדם שני באופן שאינו עקבי ושאין אפשרות לחזות אותו מראש. באופן כללי, ניתן לומר שנהג אשר מורגל בשתיית אלכוהול ומבנה גופו גדול ככל הנראה יוכל לשתות הרבה יותר מנהג צנום אשר אינו מורגל בשתיית אלכוהול בלי שהדבר ישתקף במדויק בתוצאות בדיקת הינשוף. מסיבה זו לא ניתן להצביע על כמות אלכוהול אחידה לכולם המותרת לשתייה בטרם נהיגה.

מה הדין לגבי נהג צעיר או נהג חדש על נהיגה בשכרות ?

ראשית, ראוי לעמוד על ההגדרה החוקית המדויקת לנהג או נהג צעיר. על פי החוק, נהג חדש הינו נהג אשר טרם עברו שנתיים ימים מהיום שבו הוציא את רישיון הנהיגה (לאחר השלמת המבחן העיוני והמעשי). בנוסף, על פי החוק נהג צעיר הינו נהג שטרם מלאו לו 24 שנים. שני סוגי הנהגים האמורים (צעיר וחדש) הוגדרו על ידי המחוקק כ-"אוכלוסייה מיוחדת" אשר כללי האכיפה בעניינה שונים מהכללים בעניינם של הנהגים הוותיקים. כך לדוגמא, רמת האלכוהול באוכלוסיית הנהגים החדשים והצעירים עומדת על 50 מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף. נהג צעיר או חדש שבגופו יימצא ריכוז אלכוהול גבוה יותר מ-50 מיקרוגרם צפוי להעמדה לדין בגין עבירת נהיגה בשכרות ושלילת רישיון. כאמור, בנוגע לנהגים הוותיקים רמת ריכוז האלכוהול המותרת הינה עד 290 מיקרוגרם.

סעיף 64 (3א) מגדיר את סוגי הנהגים אשר כמות האלכוהול המותרת בעניינם לשתייה ונהיגה באופן הבא:

"אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם – בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם:

(א)   נהג חדש;

(ב)   נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;

(ג)    נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;

(ד)   נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי"

כפי שניתן לראות, לצד נהג חדש או נהג צעיר, קיימים סוגי נהגים נוספים אשר המחוקק אסר עליהם לשתות אלכוהול לפני עלייתם על ההגה.

מדובר בנהגים ציבוריים כגון נהגי משאית, נהגי מונית וכן נהגים אשר נוהגים ברכב עבודה שמשקלו עולה על משקלו של רכב פרטי. בפועל, יוצא כי נהג חדש או נהג צעיר אינו יכול לצרוך אלכוהול בכלל בטרם הנהיגה. כאמור, במקרה שבו נהג חדש נתפס כשבגופו אלכוהול העולה על 50 מיקרוגרם הוא צפוי לעמוד בפני עונשים קשים ומרחיקי לכת.

מה העונשים בעבירת נהיגה בשכרות ?

כפי שהוסבר בתחילת המאמר נהיגה בשכרות הינה עבירה תעבורה חמורה הגוררת הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה. ככל והנהג יודה בעבירת השכרות כפי שהיא הרי שצפוי לו עונש פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית של שנתיים ימים. נוכח חומרת העבירה ומסוכנותה, קבע המחוקק עונש פסילת רישיון נהיגה מינימלי לנהג אשר נתפס נוהג בשכרות.

לצד עונש הפסילה, הנהג המורשע צפוי לעונשים נלווים אחרים כגון מאסר על תנאי, קנס כספי וכו'. כאשר מדובר בכמות אלכוהול גבוהה במיוחד, עלולה התביעה המשטרתית אף לעתור לעונשים חמורים הרבה יותר כגון מאסר בפועל או עבודות שירות.

כאשר מדובר בהרשעה שנייה באותו סוג עבירה, דהיינו, אותו נהג כבר נתפס בעבר נוהג בשכרות ועבורו זוהי הפעם השנייה, צפוי לפסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה וממושכת לצד עונשים אחרים כגון מאסר בפועל או מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות.

השלכותיה של עבירת השכרות על רישיונו של הנהג לטווח הארוך

מעבר לפסילת הרישיון על ידי בית המשפט, חשוב לציין שגם לאחר סיומה וחידוש הרישיון, הנהג המורשע צפוי לקשיים שעלולים להיות מוערמים עליו על ידי משרד הרישוי. כך לדוגמא, בלא מעט מקרים משרד הרישוי דורש מנהגים שהורשעו בעבירה זו לעבור בדיקות במכון הרפואי כתנאי לחידוש הרישיון. בדיקות אלו אמורות לכאורה ליתן הערכה לגבי כשירותו של הנהג המופנה לנהיגה.

חשוב להבהיר שמדובר בבדיקות שאינן פשוט ועל כן חלק ניכר מציבור הנהגים שנדרש לעבור אותן אינו צולח את הבדיקות. המשמעות שנלווה לכישלון בבדיקות המכון הרפואי הינה המתנה של שנה נוספת עד שניתן לבצע אותן מחדש. כמו כן, לעיתים ההמתנה למועד בדיקה במכון הרפואי עלולה להתארך לחודשים רבים של המתנה. בתקופה זו רישיונו של הנהג מותלה והוא אינו רשאי לנהוג ברכב. ככל שאותו נהג שרישיונו הותלה ייתפס נוהג ברכב הוא צפוי לעמוד לדין בגין עבירת נהיגה בזמן פסילה.

בנוסף, נהג חדש אשר מורשע בעבירה זו או בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או נהיגה תחת השפעת סמים עלול להישלח לבדיקות במכון הרפואי של משרד הרישוי ללא תלות במספר חודשי הפסילה אשר הוטלו עליו בבית המשפט. מסיבה זו, מומלץ לכל נהג חדש לפנות לעורך דין לתעבורה המתמחה בתחום על מנת שזה יסייע לו להבין את משמעות ההרשעה בעבירה בשכרות וההשלכות הצפויות לו לטווח הארוך. קראו עוד אודות מקרה שבו עורך דין אביב מזרחי ייצג בהצלחה נהג שהוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה תחת השפעת סמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

עבירת נהיגה בשכרות איך ניתן לצאת מזה

ובכן, תהליך התמודדות עם ההליך המשפטי אינו קל או פשוט והוא דורש ידע, ניסיון משפטי, לצד הכרת החוק והפסיקה. התשובה כיצד להתמודד עם עבירת נהיגה בשכרות ולהתמודד עמה באופן נכון, טמונה בעיקר ביכולת ניהול משא ומתן עם לשכת תביעות התעבורה והבנת הכשלים העולים מחומר הראיות.

לאחר הגשת כתב האישום לבתי משפט לתעבורה הנהג או עורך דינו רשאים לצלם את חומר הראיות הקיים בתיק. העתקת חומר הראיות והכרת הפרטים הקטנים בו מסייעים לעורך הדין לתעבורה להכין את קו ההגנה של הלקוח טרם פתיחת המשפט. חומר הראיות הקיים בתיק כולל דוחות פעולה של השוטרים, תעודות עובד ציבור בעניין תקינות מכשיר הינשוף, פלטי כיול המכשיר וחומר חקירה רלוונטי נוסף.

עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יעבור על חומר הראיות בעיון רב ויערוך רשימת כשלים ראייתיים העולם מחומר הראיות. עורך דין לתעבורה אמור להתמקד בכשלים הראייתיים אשר לדעתו יש בהם כדי להביא לזיכוי הנהג. לעיתים, הכשלים הראיתים אינם בעוצמה כזו שיובילו לזיכוי הנאשם, אך יהיה בהם דיי כדי לשכנע את התביעה לסגור את התיק בהסדר טיעון שמקל עם הנהג. בפרקטיקה המשפטית הקיימת, הסדר טיעון מקל צפוי לכלול את תיקונו של כתב האישום כך שבמקום עבירת נהיגה בשכרות תיוחס לנהג עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

תיקון כתב האישום לעבירת נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים הוא צעד מכריע בעניין הענישה הצפויה לנהג. במקרים שבהם כתב האישום תוקן לעבירה זו ניתן לסיים את התיק עם עונשים קלים שפגיעתם ברישיון הנהיגה לטווח הארוך אינם משמעותיים. אמנם, בעבירת נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים קיים עונש מינימלי בדומה לנהיגה בשכרות אך בשונה מנהיגה בשכרות, עונש זה עומד על שלושה חודשי פסילה (לעומת שנתיים בעבירת נהיגה בשכרות).

יש לשים לב כי בעניינם של נהגים חדשים, תיקון לעבירת חלופית של נהיגה תחת השפעה אינה סוף הסיפור, שכן לאחר סיום הפסילה נהג חדש צפוי לקבל זימון לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. נוכח ההשלכות הקשות שצפויות לנהג חדש כתוצאה מההליכים משפטיים בבית המשפט לתעבורה מומלץ שייעזר בעורך דין שמתמחה בתעבורה על מנת שיסייע לו לשמור על רישיון הנהיגה שלו.

מדוע חשוב לפנות לעורך דין כאשר נתפסים נוהגים בשכרות?

כאמור, להרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות נלוות השלכות מרחיקות לכת על רישיון הנהיגה של הנהג שצפוי לעונשים קשים וחמורים העלולים לפגוע בו ובבני משפחתו.

עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יוכל בראש ובראשונה להסביר לנהג את כל האפשרויות העומדות בפניו ולפשט עבורו את שלבי ההליך המשפטי. עורך דין מקצועי ידאג לצילום חומר החקירה ולניהול משא ומתן עם התביעה המשטרתית במטרה לסיים את התיק בהסדר טיעון שיקל עם הלקוח.

במקרים המתאימים, עורך דין מקצועי ינהל את התיק במטרה לזכות את הלקוח ולהוביל לביטולו של כתב האישום. אין ספק כי לייצוג נאשם בהליך של נהיגה בשכרות על ידי עורך דין חשיבות רבה והגדלת סיכויי ההצלחה באופן משמעותי.

מחפש עורך דין תעבורה בחיפה ? מחפש עורך דין לתעבורה בחדרה? ביצעת עבירת תנועה? נשלח אליך דוח הביתה? נתפסת נוהג בשכרות? הוגש נגדך כתב אישום בבית המשפט לענייני תעבורה? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

הערה:

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

על כותב המאמר:

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו ותחום התעבורה. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, עבירות תעבורה, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

שתיתי אלכוהול ואני לא מרגיש שיכור. האם מותר לי לנהוג?

העבירה של נהיגה בשכרות אינה כזו שנקבעת בהתאם לתחושותיו והרגשותיו האישיות של הנהג. רמת אלכוהול בגוף נמדדת על ידי המשטרה באמצעות מדידה שבודקת רמת ליטר אוויר נשוף כך שייתכן שגם אם שתיתם ואינכם מרגישים שיכורים עדין בהתאם לחוק תוגדרו כשיכורים.  

מהי נהיגה בשכרות?

נהיגה בשכרות היא עבירה שבמסגרתה כל נהיגה ברכב מנועי כאשר בליטר אוויר נשוף נמדדה תוצאה של 290 מיקרוגרם אלכוהול ומעלה לנהג בגיר ו- 50 מיקרוגרם לנהג חדש או נהג צעיר (אוכלוסייה מיוחדת( .

האם מכשיר הינשוף המודד את רמת האלכוהול נחשב כמכשיר אמין?

נכון למועד כתיבת המאמר מכשיר הינשוף הוכח כאמין על ידי בית המשפט וטרם נסתרה חזקת אמינותו. המשמעות המשפטית הינה שבית המשפט רשאי להרשיע נהג בעבירה של נהיגה בשכרות על בסיס מדידותיו של מכשיר הינשוף. 

מה ההבדל בין נהג חדש לנהג צעיר לעניין נהיגה בשכרות?

לעניין עבירת נהיגה בשכרות לא קיים הבדלים בין שני סוגי אוכלוסיית הנהגים כך שנהג חדש ונהג צעיר ייחשבו כשיכורים אם ימצא בבדיקתם מעל 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. כאמור, המדד הקובע לעניין נהג ותיק שאינו צעיר הינו 290 מיקרוגרם אלכוהול. מעל למספר זה ייחשב הנהג הותיק כמי שנהג בשכרות. 

האם נהג חדש שאינו נהג צעיר יוגדר אף הוא כאוכלוסייה מיוחדת לצורך עבירת השכרות?

כן. נהג חדש ללא קשר לגילו יוגדר כנהג שיכור אם ימצא בגופו 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. 

מה העונש על עבירת נהיגה בשכרות? 

על פי פקודת התעבורה, נהג אשר יורשע בעבירת שכרות ייגזר דינו לתקופה של שנתיים פסילת רישיון נהיגה בפועל. יש לשים לב כי מדובר בעונש מינימום הקבוע בחוק.

האם ישנן סנקציות נוספות שמוטלות על ידי משרד הרישוי לנהג אשר הורשע בשכרות? 

נהג אשר יורשע בעבירת שכרות צפוי לסנקציות נוספות מטעם משרד הרישוי כגון ביצוע מבחנים מחדש לצורך חידוש הרישיון וכן בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. כאמור, מדובר בסנקציות שנלוות לעונש שנגזר על ידי בית המשפט כך שהנהג צפוי להינזק משני ההליכים (ההליך המנהלי וההליך המשפטי). 

מה דינו של נהג חדש אשר יורשע בעבירת נהיגה בשכרות? 

נהג חדש אשר יורשע בעבירת שכרות צפוי לסנקציות מטעם משרד הרישוי בדומה לנהג בגיר, וזאת כאמור ללא קשר לעונש שיוטל עליו על ידי בית המשפט. יש לציין כי היותו של נהג שיכור נהג חדש הינה בעלת משמעות גם בהקשר להליכים שמתנהלים בבית המשפט. מדובר בנסיבה שנחשבת לנסיבה מחמירה ועלולה להשפיע על העונש שייגזר על הנהג החדש.

עבירת השכרות תוקנה לעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים. האם גם אז יידרש הנהג חדש לבצע מבחנים על ידי משרד הרישוי? 

במידה ומדובר בנהג חדש- כן. גם עבירת נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לנהג חדש הינה עבירה העלולה לגרור מבחנים שונים לנהג חדש על ידי משרד הרישוי עם תום תקופת הפסילה. 

כיצד נהג חדש יוכל להתמודד עם תיק נהיגה בשכרות על מנת שרישיון הנהיגה שלו לא יפגע? 

טיפול בעבירת נהיגה בשכרות לנהג חדש דורש מקצועיות, מיומנות והכרת החוק והפסיקה. יש לפנות לעורך דין תעבורה המתמחה בתחום זה על מנת שניתן יהיה להבטיח את השמירה על רישיון הנהיגה. חשוב לציין בהקשר זה כי דרך הפעולה המשפטית הנכונה משתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו הפרטניות.  

כיצד ניתן להתמודד עם תיק נהיגה בשכרות? 

התמודדות עם תיק נהיגה בשכרות דורשת ביצוע מגוון פעולות משפטיות שונות. באופן כללי ניתן לומר כי הפעולה המהותית החשובה בתיקים מסוג זה הינה לשכנע את התביעה המשטרתית לתקן את כתב האישום כך שיכלול סעיף של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים במקום סעיף של נהיגה בשכרות. 

מהי עבירת נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים וכיצד היא עוזרת לי?

עבירת נהיגה תחת השפעה הינה עבירה קלה יותר מעבירת שכרות אשר אינה מחייבת בעונש פסילת רישיון נהיגה לשנתיים ימים וכן אינה מחייבת את הנהג בביצוע מבחנים מטעם משרד הרישוי.

במידה ולא אתייצב לדיון בבית המשפט מה יעלה בגורלי?

ככל והנהג לא יגיע למועד הדיון שנקבע בעניינו ולא יתייצב בבית המשפט עלול הוא להישפט בהעדרו ויוטלו עליו עונשים חמורים וקשים לרבות פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שנתיים לפחות.

מדוע מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני תעבורה כאשר נתפסתי נוהג בשכרות? 

עבירת נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה הדורשת טיפול משפטי מקצועי ויסודי. מעבר לצילום החומר וניהול המשא ומתן עם התביעה המשטרתית במטרה להגיע להסדר טיעון עו"ד ייצג את הנהג בבית המשפט ויפעל עבורו. 

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן