חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה – דוח טלפון

שימוש בטלפון בזמן נהיגה
תוכן עניינים

עבירת שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה מוגדרת כאחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. הואיל ומדובר בעבירה שביצועה עלול להוביל לתאונת דרכים (וגרם לכך בלא מעט מקרים) אגף התנועה במשטרת ישראל החליט לשים דגש על אכיפתה. בעקבות הרצון האמור להילחם בתופעת שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה, הוחמרו העונשים העומדים לצד עבירה זו. כיום, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה עלול לגרור קנס כספי על סך 1,000 ₪ ורישום של 8 נקודות לחובתו של הנהג במשרד הרישוי.

כפי שיפורט במאמר זה, נהג אשר נרשם לו דוח על שימוש בטלפון בזמן נהיגה אינו חייב להשלים עם גזרת הגורל ורישום נקודות לחובתו. באמצעות עורך דין המתמחה בדיני תעבורה הנהג שקיבל את הדוח יכול לבטל אותו ככל ויתגלו ליקוים בחומר הראיות ובנסיבות הכלליות שעולות מהדוח.

חשוב לציין שגם במקרים שבהם לא ניתן לבטל לחלוטין את הדוח, במקרים רבים ניתן לסגור עם התביעה המשטרתית הסדר טיעון שעיקרו הקלה ושינוי בסעיף העבירה. המשמעות של שינוי סעיף העבירה הוא מחיקת הנקודות שרשומות לצד העבירה המקורית וסיום התיק בקנס כספי בלבד.

הבסיס המשפטי לעבירה של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה

המסגרת המשפטית לאיסור שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה מצויה בסעיף 28 לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961 שזו לשונו:

"נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה".

 "בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א)   לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב)   לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

(2)   בתקנת משנה זו –

"דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג".

כפי שניתן לקרוא, סעיף 28 לתקנות התעבורה הוא סעיף (תקנה) שקובע איסור ברור שאינו משתמע לשתי פנים או נתון לפרשנות. במהלך נהיגה חל איסור לאחוז במכשיר הטלפון, לדבר בו, לסמס ממנו וכן לעשות בו כל שימוש אחר.

יסודות עבירת שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה

על מנת שניתן יהיה לייחס לנהג אשר נתפס אוחז בטלפן נייד או עושה בו שימוש במהלך נהיגה עבירה בהתאם לתקנות התעבורה יש להוכיח מספר תנאים מצטברים:

  • על השוטר לוודא ולציין מפורשות כי מדובר במכשיר טלפון נייד ולא דבר אחר. פעמים רבות נהגים אשר נעצרים על ידי שוטרי תנועה בחשד לשימוש בטלפון נייד כלל החזיקו בידם דבר אחר ולא מכשיר טלפון. במקרה זה יש להסב את תשומת ליבו של השוטר כי אין המדובר במכשיר טלפון וכן יש לוודא כי הדבר ירשם בסעיף דברי הנהג הקיים בדוח.
  • על הרכב להיות בתנועה. על מנת שתתגבש עבירת שימוש בטלפון נייד על הנהג לאחוז בטלפון כאשר הרכב בתנועה. שימוש בטלפון נייד כאשר הרכב בעצירה מוחלטת אינו מהווה עבירה.
  • נהג הרכב אחז במכשיר הטלפון ולא השתמש בו באמצעות דיבורית. שימוש במכשיר טלפון באמצעות דיבורית אינו מהווה עבירה כל עוד הנהג אינו אוחז בטלפון בידו.

יש לשים לב כי פעמים רבות השוטר (רושם הדו"ח) טוען בתוקף כי הבחין במכשיר טלפון ולא באביזר אחר. במקרה זה יש לציין בפני השוטר ולוודא כי הדבר נרשם בתגובת הנהג כי אין המדובר בטלפון אלא בפריט אחר אשר ככל הנראה בלבל את השוטר.

המשמעות המשפטית של רישום דוח טלפון

לרישום דוח תנועה מסוג שימוש בטלפון נייד השלכות ארוכות טווח אשר עלולות לפגוע ברישיון הנהיגה של הנהג. מעבר לקנס הכספי על סך 1,000 ₪ אשר יהיה על הנהג לשלם, הרי שלצד עבירה זו מופיעות 8 נקודות שיוטלו מטעם משרד הרישוי. כפי שידוע לכל, נקודות אלו יצטברו לצד לכל ניקוד אחר אשר קיים כבר לחובתו של אותו נהג. שיטת צבירת הנקודות במשרד הרישוי אינה פשרנית וטומנת בחובה עונשים כבדים כלפי נהגים אשר צברו נקודות.

בקצרה ייאמר כי במידה והנהג יצבור לחובתו 12 נקודות בתוך פרק זמן של שנתיים הרי שיצטרך לבצע קורס נהיגה בסיסי.

נהג אשר יצבור 24 נקודות ייאלץ לבצע קורס נהיגה מתקדם ונהג אשר יצבור 36 נקודות לחובתו צפוי לפסילת רישיון על ידי משרד הרישוי לתקופה של 3 חודשים. עוד יצוין כי תקופת הצבירה של הנקודות נעה בין שנתיים לארבע שנים בהתאם לניקוד שנצבר.

נהגים רבים אשר אינם מודעים להשלכה של צבירת הניקוד מוצאים עצמם בסופו של יום תחת סנקציות קשות שמוטלות עליהם מטעם משרד הרישוי. אולם, בשלב שלאחר צבירת הנקודות ורישומן במשרד הרישוי היכולת לסייע להם מצטמצמת משמעותית גם מבחינתו של עורך דין לתעבורה.

מסיבה זו, כאשר נרשם לנהג דוח על שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה מומלץ לו תיכף ומיד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי על מנת שיוכל להבין באופן טוב יותר את האפשרויות העומדות בפניו.

הטיפול המשפטי בדוח טלפון

במהלך שנות עבודתנו בתחום התעבורה, משרדנו נתקל פעמים רבות בנהגים אשר סברו תחילה כי לא ניתן לטפל דוח טלפון ולא ניתן לבטל את הניקוד העומד לצדו. האמת היא, כי כמעט ברוב המוחלט של המקרים לאחר ניתוח מעמיק של נסיבות הדוח ניתן להביא לביטול הניקוד ובחלק מהמקרים אף להפחתה משמעותית בקנס.

עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יגיש למשטרת ישראל בקשה להישפט בנוגע לאותו הדוח ובמועד הדיון יבוא בדברים עם התביעה במטרה לבטל את הניקוד וכן להפחית את גובה הקנס.

יש לזכור כי בדוח בנוגע לשימוש בטלפון נייד לא ניתן לבקש המרה לאזהרה, שכן עבירה זו הוחרגה על ידי אגף התנועה ואינה נכללת ברשימת העבירות אשר בגינן ניתן לבקש המרה לאזהרה.

במקרה של קבלת דוח טלפון, יש להגיש בקשה להישפט ובמועד הדיון שייקבע לאחר מספר חודשים יש להתייצב בבית המשפט ולפעול באמצעות ניהול משא ומתן אפקטיבי עם התביעה לביטול הדו"ח ובמקרים מסוימים אף לביטול הקנס הכספי או הפחתתו. עורך דין המתמחה בתחום התעבורה יעבור על נסיבות הדוח באופן מדוקדק ויעלה את הכשלים שימצא בפני התובע המשטרתי על מנת שהתיק ייסגר בעבירה מופחתת שאינה כוללת ניקוד.

טיפול משפטי בדוח טלפון באמצעות עורך דין או לבד?

באופן עקרוני ניתן לומר כי בהחלט אפשרי לגשת למשפט באופן עצמאי ולפעול אל מול לשכת התביעות כאשר מדובר בדוח טלפון. יחד עם זאת, יש לזכור כי עורך דין המתמחה בדיני תעבורה מכיר את סדרי הדין ושאר האפשרויות המשפטיות הקיימות כך שטיפול בדוח בוודאות גמורה יהיה אפקטיבי יותר אילו הדבר יעשה באמצעותו ולא באופן עצמאי.

כמו כן, עורך דין המתמחה בתחום מכיר ויודע כיצד לקרוא את הדוח שנרשם לנהג ואילו כשלים לחפש בו. ספק אם נהג אשר מעולם לא ביקר בבית המשפט או פעל מול לשכת התביעות יוכל לעשות זאת לבד ללא הכוונה וסיוע משפטי. עורך הדין המייצג בתיק יוכל אף לפטור את הנהג מהופעה לדיון ולפעול בבית המשפט באמצעות ייפוי הכוח שנטל לצורך כך.

באופן זה הנהג יוכל להמשיך בשגרת חייו כאשר הוא יודע כי הטיפול המשפטי בדוח התנועה שלו נמצא בידיים מקצועיות והוא מטופל על הצד הטוב ביותר.

נרשם לכם דוח על שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה? אל תקלו ראש בכך, ניקוד משרד הרישוי עלול לפגוע קשות ברישיונכם. פנו לעורך דין תעבורה המתמחה בתחום ובדקו כיצד ובאיזה אופן ניתן לבטל את הניקוד הרשום לצד העבירה וכן לצמצם את גובה הקנס.

קראו עוד על עבירות תעבורה במאמר על נהיגה בזמן פסילה.

מחפש עורך דין תעבורה בחיפה ? מחפש עורך דין תעבורה בקריות? ביצעת עבירת תנועה? נשלח אליך דוח הביתה? יש לך בעיית נקודות? הוגש נגדך כתב אישום בבית המשפט לענייני תעבורה? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

הערה:

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי והתעבורה.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

הצלחות המשרד
ערר שעורך דין אביב מזרחי הגיש בעניין עילת סגירה של תיק התקבל על ידי הפרקליטות הפלילית בחיפה. כתוצאה מכך הרישום הפלילי של לקוחת המשרד נמחק למרות שבתחילה הואשמה בעבירות חמורות של התעללות בילדים.

לקוחת המשרד עבדה כמטפלת פרטית של שני ילדים קטינים. לאחר שסיימה את עבודתה עם הילדים הסתכסכה עם אימם בעקבות וויכוח סתמי ברשת החברתית "פייסבוק". בעקבות

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.
הצלחות המשרד
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.

באחת משעות הלילה הקטנות אופנוע יוקרתי נגנב בצפון תל אביב. פחות משעה לאחר הגניבה לקוח המשרד נעצר על ידי שוטרים שהוא מתחבא מאחורי חונה בסמוך

בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.
הצלחות המשרד
בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בחדרה המייחס לו עבירות החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה בשכרות (תחת השפעת סמים).  על אף

דילוג לתוכן