חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסדר טיעון

הסדר טיעון
תוכן עניינים

הסדר טיעון הוא מונח מקובל ושגור בתחום המשפט הפלילי. משמעותו כי הנאשם והמדינה (כלומר התביעה) מגיעים להסכמות במסגרת של תיק פלילי כאשר אותה הסכמה מביאה לסיומו של התיק הפלילי.

המונח האמור רלוונטי לתיקים פליליים בלבד. בהליכים אזרחים הסכמות בין הצדדים אינם מכונים "הסדרי טיעון" אלא הסכמי פשרה. לדעת כותב המאמר, מהות ההסכמים הינו זהה וההבדל העיקרי נוגע למאפייני ההליך ולכינוי שניתן להסכמה בין הצדדים. קראו עוד על הליכים פליליים במאמר שכתבתי על תיק פלילי.

חשוב לציין כי נאשמים שמחפשים זיכוי מוחלט מההאשמות שמיוחסות להם לא ישיגו את מטרתם במסגרת של הסדר טיעון. מעצם טבעו ומהותו של הסדר הטיעון הוא כרוך בהודאה של הנאשם באשמה וקבלת אחריות אודות העבירות שהתביעה מייחסת לו.

כפי שיפורט להלן, ישנם יתרונות רבים אולם גם חסרונות מסוימים. כאמור, החיסרון העיקרי בהגעה להסדר טיעון מבחינתו של הנאשם הינו כי הוא מחויב להודות בביצועה של עבירה פלילית. ברוב המקרים, המשמעות הינה כי תישאר לנאשם הרשעה בעבירה פלילית.

עורך דין פלילי פרטי מנוסה וחכם יודע כיצד לנצל את ההליך על מנת "לחלץ" את הנאשם מזרועותיה של התביעה ולסיים את התיק בתוצאה טובה שמטיבה עם הלקוח שלו. חשוב לציין בהקשרים אלו כי קיימים מספר סוגים שונים של הסדרי טיעון כך שלא כל ההסדרים דומים במהותם.

מאמר זה נכתב על מנת לספק מידע משפטי בסיסי בנוגע להסדרי טיעון בהליכים פליליים לרבות סקירת היתרונות והחסרונות של הסדרי הטיעון מבחינת ההגנה והנאשם.

מה זה הסדר טיעון?

כפי שהזכרתי בתחילת המאמר הסדר טיעון מגלם למעשה הסכמה בין הנאשם לתביעה בנוגע לאופן שבו הליך פלילי פלוני הולך להסתיים. מטבע הדברים, הליך זה מצריך את הסכמת שני הצדדים בנוגע לכל רכיבים, שכן ככל שאין הסכמה בדבר סיומו של התיק אזי שאין מדובר בהסדר טיעון.

חשוב להבהיר כי ישנן מספר דרכים שונות להגיע להליך זה. למעשה, האפשרויות להגעה להסדר טיעון הן בלתי מוגבלות ותלויות בהצעות היצירתיות שהצדדים הציעו האחד לשני. 

איזה הסדרי טיעון קיימים?

כפי שיוסבר בחלק הבא של המאמר ישנם מספר סוגים שונים של הסדרי טיעון שהינם הנפוצים ביותר והמקובלים ביותר במערכת המשפט הפלילית בישראל. סוגי ההסדרים העיקריים הינם הסדר טיעון "סגור" והסדר טיעון "פתוח".

מדובר בשני הסדרי טיעון שונים בתכלית בעיקר מבחינת הוודאות שההסדר מספק לצדדים בהקשר לתוצאה הסופית של ההליך ובעיקר בהקשר לענישה הסופית שתוטל על הנאשם. קראו עוד על הסדרי טיעון במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום.

ראוי להבהיר כי יהיה אשר יהיה הסדר הטיעון, הוא אינו מחייב את בית המשפט לקבלו, שכן לבית המשפט ישנה סמכות חוקית שלא לקבל את ההסדר ולפסוק בהתאם לראות עיניו. יחד עם זאת, מטעמים של יעילות משפטית וודאות משפטית נדירים המקרים שבהם בית המשפט מסרב לקבל הסדר טיעון שנערך בין התביעה להגנה.

מה זה הסדר טיעון סגור?

הסדר טיעון סגור הוא כינוי להסדר שבמסגרתו התביעה וההגנה סיכמו ביניהם את כל הפרטים הרלוונטיים לסיומו של התיק הפלילי לרבות הענישה שתוטל על הנאשם שמוסכמת על כל הצדדים.

הלכה למעשה, במסגרת הסדר טיעון סגור התוצאה המשפטית ידועה מראש, שכן כפי שציינתי קודם לכן, נדירים מאוד המקרים שבהם בית המשפט לא יכבד הסדר טיעון. לרוב, הסדר טיעון סגור יכלול תיקונים בכתב האישום וכן הסכמה על העונש שבית המשפט יטיל על הנאשם.

לצורך סגירת הסדר הטיעון מתקיים דיון בפני בית המשפט שבמהלכו הצדדים מציגים לבית המשפט את פרטי הסדר הטיעון ואת ההסכמה שאליה הגיעו. במסגרת זו הצדדים פונים לבית המשפט ומבקשים ממנו לכבד את ההסדר ומפרטים את הנימוקים לכך.

לרוב, כאשר מדובר בהסדר טיעון שמקל עם הנאשם בהשוואה לתיקים האחרים המדינה תבהיר לבית המשפט כי המניעים שהביאו אותה להסכמה האמורה נוגעת לקשיים ראייתיים כאלו ואחרים.

ראוי להבהיר בהקשר זה כי במקרים אלו קשיים ראייתיים הם אכן המניע של התביעה לסיים את התיק בהסדר טיעון שמקל עם הנאשם. ודוק, כאשר המצב הראייתי הינו ברור ומוצק לחובתו של הנאשם המדינה לרוב מציגה עמדה נוקשה ובוודאי שלא מסכימה להקל עם הנאשם מבחינת עונשית.  

מהם היתרונות של הסדר טיעון סגור?

היתרון המרכזי של הסדר טיעון סגור נוגע לוודאות שהנאשם זוכה לה בהקשר לסיומו של ההליך הפלילי והעונש שאותו הוא צפוי לקבל מבית המשפט. הלכה למעשה, המניע המהותי ביותר מבחינתו של הנאשם לסגור עם התביעה הסדר סגור נעוץ בקניית סיכון. בהסדר זה הנאשם אינו מסתכן בתוצאה או בעונש שאינו ידוע לו מראש.

כאמור, נדירים המקרים שבית המשפט מסרב לקבל הסדר טיעון שמוצג לו על ידי הצדדים. יתרה מכך, ספק אם סירוב שכזה לקבלת הסדר טיעון יעמוד ככל שיוגש ערעור על העונש.

המדיניות המשפטית הנוכחית של בית המשפט העליון הינה כי "יש לכבד הסדרי טיעון". הרציונל מאחורי המדיניות המשפטית האמורה הינה ברורה. אי הוודאות ומתן גמישות לבתי המשפט לסטות מהסדרי טיעון תגביר את אי הוודאות, את מספר הסדרי הטיעון ואת העומס שמוטל על בתי המשפט.

בהסדר טיעון סגור הנאשם וגם התביעה יודעים איזה עונש יוטל על הנאשם ומטבע הדברים מדובר בעונש שמקובל על כל הצדדים לאחר ששני הצדדים שקלו את הסיכונים והסיכויים שכרוכים בהסדר מסוג זה.

מהם החסרונות של הסדר טיעון סגור?

החיסרון המרכזי של הסדר סגור נוגע לעובדה שלעיתים העונש שהנאשם יסגור מראש עם התביעה עלול להיות גבוה יותר מהעונש שבית המשפט ייבחר לגזור עליו במסגרת הסדר טיעון פתוח. לכן, ההחלטה הסופית בנוגע לסוג וטיב ההסדר שייסגר עם התביעה אמור להיות נתון לפתחו של עורך דינו של הנאשם.

עורך דין פלילי פרטי מחזיק בניסיון ובשיקול הדעת הנדרשים על מנת לדעת איזה הסדר מוטב לסגור בהינתן הנסיבות הספציפיות של התיק הנדון.

מניסיונו של כותב המאמר ולדעתו החיסרון שהוזכר לעיל, עלול להיות בעוכריו של הנאשם. בלא מעט מקרים, עורך דין פלילי פרטי מצליח לשכנע את בית המשפט לגזור על הנאשם את העונש שאליו ההגנה עותרת תוך זניחת טענות התביעה.

בין מדובר בטענות שנוגעות לשיקום או לנסיבות אישיות, עורך דין פלילי מנוסה יכול בלא מעט מקרים לשכנע את בית המשפט שראוי להקל בעונשו של הנאשם מסיבה זו אחרת. כאמור, בהסדר טיעון סגור הענישה הסופית כוללת הסכמה של הצדדים ופשרה של הנאשם בנוגע לעונש שצפוי לו. קראו עוד על הסדרי טיעון במאמר שכתבתי על הסדרי טיעון בעבירות תעבורה.

מה זה הסדר טיעון פתוח?

הסדר טיעון פתוח ברוב המקרים מתייחס להסדר שבמסגרתו הצדדים מסכימים על תיקונים בכתב האישום אולם משאירים את העונש לפתחו של בית המשפט. מוטב כי הסדר טיעון פתוח יטיב עם הנאשם מבחינת העבירות שמיוחסות לו וסעיפי החוק הרלוונטיים. יש לציין בהקשר זה כי כל עבירה נושאת לצדה עונש מקסימלי אחר וכמעט לכל עבירה פלילית קיימת עבירה פלילית אחרת מקבילה שדומה ביסודותיה אולם העונש שקבוע לצדה הינו נמוך יותר.

כך לדוגמא, בנוגע לעבירות אלימות הסדר טיעון שמקל עם הנאשם יכול להתבטא בתיקון כתב האישום מעבירה של תקיפת בת זוג הגורמת לחבלה של ממש לעבירה הרגילה של גרימת חבלה של ממש (ללא הרכיב של בת זוג). העונש הקבוע לצד העבירה של תקיפת בת זוג שגורמת לחבלה של ממש הינו 6 שנות מאסר. מנגד, העונש שקבוע לצד העבירה הרגילה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש עומד על 3 שנות מאסר.

דהיינו, הסדר מסוג זה מפחית במחצית את העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה ועל כן צפוי להשפיע באופן משמעותי על העונש הסופי שייגזר על הנאשם. קראו עוד על העבירה של תקיפת בת זוג במאמר שכתבתי בנושא עבירות אלימות במשפחה.

מה החיסרון של הסדר טיעון פתוח?

החיסרון המרכזי של הסדר טיעון פתוח נוגע לעובדה כי בסופו של דבר הנאשם מהמר על גורלו בהקשר לעונש שייגזר על ידי בית המשפט. לדעת כותב המאמר, במקרים אלו מוטב לנאשם לסמוך על שיקול דעתו של עורך דינו ולקוות לתוצאה טובה.

מתי מגיעים להסדר טיעון?

כאמור, הצדדים מגיעים לעסקת טיעון במסגרת הליך משפטי פלילי. ראוי לציין שתחילתו של כל הליך פלילי במדינת ישראל בחקירה משטרתית. משטרת ישראל מקבלת תלונות, גובה עדויות, אוספת ראיות ומגישה את תיק החקירה בצירוף מסקנותיה והמלצותיה לגוף התביעה הרלוונטי לצורך קבלת החלטת האם להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק ללא העמדה לדין.

גוף התביעה הרלוונטי, דהיינו הפרקליטות או התביעה המשטרתית נקבעים בהתאם לסמכות העניינית של גופי התביעה כאשר ככלל התביעה המשטרתית מטפלת בתיקים הקלים יותר והפרקליטות הפלילית מטפלת בתיקים החמורים יותר.

כאשר התביעה מחליטה להגיש כתב אישום נגד החשוד אזי שההליך הפלילי מתחיל וקיימת אפשרות לסגור את התיק בעסקת טיעון. הדיון הראשון בהליך הפלילי מכונה "דיון הקראה". בדיון זה בית המשפט מבקש לשמוע את תשובתו של הנאשם לכתב האישום שהמדינה הגישה נגדו. הנאשם רשאי לכפור באשמה, להודות באשמה או לבקש מבית המשפט לדחות את הדיון למועד אחר לצורך משא ומתן מול התביעה או לצורך אחר.

חשוב לציין כי במקרים מסוימים ניתן להגיע לעסקת טיעון עם התביעה עוד בטרם דיון ההקראה הראשון. סיטואציה זו אפשרית בעיקר בתיקים שאינם תיקי מעצר כלומר בתיקים שבהם הנאשם אינו עצור עד תום ההליכים. קראו עוד על הליכי מעצר במאמר שכתבתי על מעצר עד תום ההליכים.

בתיקים שאינם תיקי מעצר כתב האישום מוגש לבית המשפט ודיון ההקראה הראשון נקבע למספר חודשים לאחר כתב האישום. פרק הזמן שבין הגשת כתב האישום לבין הדיון הראשון בתיק מאפשר לצדדים לשוחח עוד בטרם הדיון הראשון ולהגיע להבנות ביניהם בנוגע להסדר טיעון.

מה קורה כאשר ישנם מספר נאשמים באותו תיק?

חוק העונשין מתיר למדינה לכלול במסגרת כתב אישום אחד מספר נאשמים. הכלל הקובע לעניין זה הינו כי לכל אחד מהנאשמים שנזכרים בכתב האישום היה חלק כלשהו בעבירות שמצוינות בו. בפרקטיקה המשפטית הנהוגה כתב אישום שמוגש נגד מספר נאשמים במקביל הינו נפוץ למדי.

בנוגע למאמר הנוכחי, השאלה הנשאלת הינה מהם הכללים הנהוגים להסדרי טיעון כאשר ישנם מספר נאשמים באותו תיק פלילי. התשובה לשאלה זו הינה כי ברוב המוחלט של המקרים, המדינה נוהגת להתעקש על סגירת התיק הפלילי במקביל לגבי כל הנאשמים.

ככל שאחד הנאשמים מתנגד לסגור את התיק בעסקת טיעון אזי שהתביעה לא תסגור את התיק ולא תגיע לעסקת טיעון גם בעניינו של הנאשם שמוכן לקבל את תנאים אלו. סיטואציה זו רלוונטית במיוחד בתיקים שנוגעים לארגוני פשיעה. בארגונים אלו נהוג כי איש מהנאשמים לא יסגור את התיק בעסקת טיעון אלא במידה שראש הארגון יסכם עם התביעה בעצמו להסדרה ו-"יאשר" לשאר הנאשמים להגיע להליך זה בעניינם האישי.

האם התביעה מחויבת להגן על ההסדר במקרה של ערעור?

כאמור, נדירים המקרים שבהם בית המשפט דוחה את הליך זה ולא מקבל את הסכמות הצדדים. במקרים הנדירים שאכן בית המשפט לא מכבד את הסכמת הצדדים ייתכן כי הנאשם יערער על גזר הדין. חשוב לציין בהקשר זה כי הפרקליטות נוהגת להחתים נאשמים ובאי כוחם על מסמך שמסכם את פרטי ההסדר.

במסגרת זו הפרקליטות דואגת לציין כי במקרה שיוגש ערעור היא אינה מחויבת להגן על ההסדר בערכאת הערעור. יחד עם זאת, ברוב המקרים אכן הפרקליטות תביא את נימוקיה להגעה להסדר גם בפני ערכאת הערעור.

ייצוג על ידי עורך דין פלילי

לייצוג משפטי מקצועי על ידי עורך דין פלילי פרטי במסגרת הליכים פליליים קיימת חשיבות מכרעת. סגירת תיק פלילי שמטיב עם הנאשם דורשת ניסיון משפטי וכישורי משא ומתן. לכן, בכל תיק פלילי מומלץ להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי פרטי שמחויב ללקוח ולתוצאה הסופית של התיק מוניטין של עורך דין פלילי פרטי נגזר לרוב מהתוצאות שהוא מצליח להשיג ללקוחותיו. בכך עורך דין פלילי פרטי שונה מעורך דין ששכרו משולם על ידי הסנגוריה הציבורית ולכן הוא אינו מחויב באותה מידת מחויבות של עורך הדין הפרטי.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

מטען חורג
כל הפוסטים

מטען חורג

הובלת מטען חורג הינה עבירת תעבורה הנפוצה בעיקר בקרב נהגים מקצועיים כגון נהגי משאיות שהובלת המטען היא פרנסתם ועיסוקם היום יומי. חשוב להבהיר כי העבירה

החזקת סמים לצריכה עצמית_640x426
כל הפוסטים

החזקת סמים לצריכה עצמית

החזקת סמים לצריכה עצמית הינה עבירה פלילית בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים שמהווה את מקור החקיקה שמסדיר את תחום עבירות הסמים בדין הפלילי הישראלי. בישראל, עבירות

דילוג לתוכן