חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פסילה עד תום ההליכים

פסילה עד תום ההליכים
תוכן עניינים

פסילה עד תום ההליכים עלולה להיות מוגשת נגד נהג אשר מתנהל נגדו הליך משפטי בבית המשפט לתעבורה בגין עבירות תנועה שביצע לכאורה. פקודת התעבורה מתירה לבית המשפט לתעבורה להורות על פסילה עד תום ההליכים בהקשר לעבירות מסוימות וכאשר תנאים מסוימים מתקיימים.

בקשה לפסילה עד תום ההליכים מוגשת על ידי התביעה המשטרתית או הפרקליטות לרוב במסגרת תיקי תעבורה המתנהלים בבית המשפט לתעבורה, אך לא רק. גם במשפט פלילי המתנהל בערכאות המשפטיות הרגילות (בית משפט שלום או מחוזי) המדינה רשאית להגיש נגד נאשם בקשה לפסילה עד תום ההליכים והיא אכן עושה כן מעת לעת ובמקרים מסוימים.

חשוב להבהיר כי התנאים המרכזיים אשר המדינה נדרשת לעמוד בהם על מנת שבית המשפט ייעתר לדרישה ויורה על פסילה כאמור הינם כי ישנן ראיות לכאורה להוכחת המיוחס לנאשם וכן כי מנסיבות המקרה עולה מסוכנות מסוימת הנשקפת מהנאשם.

כאשר מדובר על תנאים מגבילים שמטרתם למנוע מהנאשם לעלות על ההגה, אזי התביעה צריכה להוכיח כי המסוכנות הנשקפת מהנהג קשורה לעלייתו על הכביש ונהיגה ברכב.

כאשר אחד מהתנאים הללו לא מתקיים (מסוכנות או ראיות לכאורה), אזי שבית המשפט אמור לדחות את הבקשה ולהתיר לנאשם להמשיך ולנהוג עד לסוף משפטו. כל צד שרואה את עצמו נפגע מהחלטה בדבר פסילה עד תום ההליכים רשאי להגיש ערר אודות החלטה.

יש לחדד ולהדגיש כי פסילה עד תום ההליכים דורשת ייצוג של עורך דין תעבורה המתמחה בטיפול בעבירות תנועה ומכיר את החוק והפסיקה הרלוונטיים. רק באמצעות ייצוג משפטי הולם, ניתן למנוע פסילתו של הנהג ולשמור על רישיון הנהיגה שלו בחזקתו.

מה זה ראיות לכאורה

מה זה ראיות לכאורה הינה שאלה חשובה בהקשר לפסילה עד תום ההליכים. בבקשה ראיות לכאורה בהקשר התעבורתי מהוות את חומר הגלם הראייתי המגבש את המיוחס לו ובסופו של דבר לשיטת התביעה יבסס את הרשעתו בדין מעל לכל ספק סביר.

ללא קיומן של ראיות לכאורה, התביעה המשטרתית לא תגיש לבית המשפט בקשת לפסילה עד תום ההליכים וככל ותגיש בקשה זו, בית משפט לתעבורה ידחה אותה.

לצורך המחשה, נציין כי ראיות לכאורה בעבירת נהיגה בשכרות להתבטא באמצעות הדברים הבאים:

  • כאשר בבדיקת אלכוהול נמצא ריכוז אלכוהול בגופו של הנהג העולה על הכמות המותרת בחוק. יש לציין כי בדיקת ינשוף הינה בדיקת מדעית, אמינה אשר נכון לכתיבת מאמר זה לא נסתרה על ידי בית המשפט.
  • הנהג נכשל בביצוע בדיקת מאפיינים. בדיקת מאפיינים (מבחן הבאת אצבע לאף, הליכה על קו וכו') נועדו לבדוק את רמת כשירותו של הנהג. כישלון באחת ממבחנים אלו מעיד על קיומן של ראיות לכאורה לעניין ביצוע עבירת נהיגה בשכרות.
  • הנהג סירב לשתף פעולה עם השוטרים. סירוב לבדיקת אלכוהול יספק לבית המשפט ראיות לכאורה בעניין עבירת נהיגה בשכרות.
  • התנהגות חריגה של הנהג. התנהגות חריגה בהקשר זה יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות עיניים אדומות, דיבור לא ברור, ריח אלכוהול וכדומה. סימנים אלו יכולים לחזק את הראיות לכאורה לעניין עבירת נהיגה בשכרות.

כאשר משטרת ישראל מגישה בקשת פסילה עד תום ההליכים נגד נהג עליה לפרט בבקשה המוגשת לבית המשפט את הראיות העומדות לרשותה ומדוע סבורה היא כי די בהן כדי לבסס ראיות לכאורה בעניין ביצוע העבירה.

יש לזכור כי ראיות לכאורה אינן מחייבות את משטרת ישראל להוכיח לבית המשפט את אשמתו בדין של הנהג אלא רק לבסס רף ראייתי ראשוני לעניין אשמתו במיוחס לו. 

מסוכנות

מסוכנות היא אחת העילות לבקשת פסילה עד תום ההליכים המוגשת על ידי משטרת ישראל. מסוכנות היא למעשה חשש הנובע מביצוע העבירה אשר ביצע הנהג ולדעת משטרת ישראל יש בביצוע עבירה זו להעיד כי הנהג מסוכן מאוד ואין לאפשר לו להמשיך להחזיק ברישיון נהיגה.

מסוכנות יכולה להיות עילה עצמאית לבקשת פסילה עד תום ההליכים ויכולה שתתלווה לה עילות נוספות אחרות. בדומה למשפט הפלילי, גם במקרה שהוכח כי נובעת מסוכנות מהנהג הרי שניתן לאיינה באמצעות נקיטת פעולות אחרות.

לדוגמא, נהג אשר נעצר לבדיקה שגרתית כאשר בבדיקת שכרות אשר נערכה לו נמצא ריכוז אלכוהול גבוה בגופו, משטרת ישראל עלולה להגיש בקשה לפסילה עד תום ההליכים נגדו בטענה כי כמות אלכוהול כזו מעידה על מסוכנות.

נהג אשר נתפס נוהג בזמן פסילה עלול להיחשב כנהג מסוכן אף הוא. נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה המעידה על זלזול בהחלטת בית המשפט ומלמדת על מסוכנות. ניתן לומר כי כמעט בכל עבירה חמורה משטרת ישראל יכולה לטעון למסוכנות.

נהיגה בשכרות נהג חדש

נהיגה בשכרות נהג חדש הינה עבירה חמורה העלולה לחבל קשות ברישיון הנהיגה של הנהג אף מעבר לעונשים אשר יוטלו עליו על ידי בית המשפט. לרוב, כאשר נהג חדש נתפס נוהג משטרת ישראל צפויה להגיש נגדו בקשה לפסילה עד לתום ההליכים.

פסילתו הנהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים נגדו אינה כרוכה באופן ישיר בעונש שיוטל על נהג ככל שיורשע בעבירה. אולם, באמצעות עורך דין תעבורה מקצועי, ניתן יהיה בסופו של דבר לקזז מהעונש את הפסילה אשר ריצה במסגרת פסילה עד תום ההליכים.

נהיגה בשכרות נהג חדש עלולה לגרום לנהג חדש לתסבוכת מול משרד הרישוי ולחיובו באמצעי תיקון שונים כגון מבחן עיוני, מבחן מעשי וכן הארכת נהג חדש לתקופה של שנתיים נוספות. מעבר לאמצעי התיקון אשר משרד הרישוי ידרוש מהנהג הרי שהוא יצטרך גם לבצע מבחנים רפואיים במכון הרפואי של משרד הרישוי.

ביטול פסילה עד תום ההליכים

ביטול פסילה עד תום ההליכים אפשרית במסגרת עיון חוזר אשר יוגש לבית המשפט או במסגרת ערר אשר יוגש על החלטה זו. היה ובית המשפט נעתר לבקשת משטרת ישראל והורה על פסילת הנהג עד תום ההליכים נגדו, ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי על החלטה זו.

הליך נפוץ השייך לביטול פסילה עד תום ההליכים הוא הגשת עיון חוזר. עיון חוזר יוגש לבית המשפט אשר פסל את הנהג וידון בפניו. ביטול פסילה עד תום ההליכים בהקשר לעיון חוזר יעשה במקרים הבאים:

  • חלוף הזמן – בדומה להליך פלילי, גם כאשר מדובר בפסילה עד תום ההליכים לעניין חלוף הזמן ישנה משמעות כבדת משקל. ככל וחלף זמן רב מפסילת הנהג עד תום ההליכים המשפטיים נגדו והוא לא ביצע עבירות תנועה נוספות, ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לביטול הפסילה.
  • שינוי נסיבות – כך לדוגמא במקרים שבהם הנהג הודה במסגרת התיק העיקרי במיוחס לו והדיון נקבע למועד מאוחר יותר. במקרה מסוג זה ניתן לפנות לבית המשפט אשר פסל את הנהג עד תום ההליכים ולציין בפניו כי הנהג הודה וסוכם על עונש מוסכם עם התביעה המשטרתית.

ביטול פסילה מנהלית תוגש לבית המשפט אשר דן בבקשה המקורית שהורתה על הפסילה. בית המשפט יקיים דיון בבקשה ולאחר שישתכנע כי אכן ניתן להורות על ביטול הפסילה תבוטל הפסילה עד תום ההליכים.

עיון חוזר בהחלטה

עיון חוזר בהחלטה הפוסלת את הנהג עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, תוגש לבית המשפט אשר דן בבקשה ופסל את הנהג עד תום ההליכים. מוטב להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה שיפוטית רק כאשר היא מגלה עילה ממשית להתערבות עילה ממשית לביטול הפסילה, בית המשפט צפוי לדחות את הבקשה.

עיון חוזר בהחלטה הפוסלת את הנהג עד תום ההליכים צריכה להיות מנומקת ומפורטת. באמצעות עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה ניתן לשכנע את בית המשפט כי יש מקום להורות על ביטול הפסילה והשבת רישיון הנהיגה לחזקתו של הנהג.

עיון חוזר בבקשת פסילה עד תום ההליכים צריכה להיות מפורטת ומגובה בראיות על מנת שאכן תתקבל והפסילה תבוטל. טיפול בבקשת פסילה עד תום ההליכים רצוי שתעשה יד ביד עם בטיפול בתיק העיקרי הקשור לעבירה ומתן מעטפת משפטית מלאה לנהג אשר הוגש נגדו כתב אישום חמור בגין ביצוע עבירת תנועה.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

כתבת-תדמית-תיק-תעבורה-1-1
הצלחות המשרד
הנאשם הורשע בתיק של נהיגה בזמן פסילה ובשלושה תיקים של נהיגה תחת השפעת סמים והעונש שהוטל עליו הסתכם בשירות לתועלת הציבור לצד פסילת רישיון והארכת עונשים מותנים

נגד לקוח המשרד הוגשו במקביל מספר כתבי אישום בגין עבירות תעבורה חמורות שביצע תוך תקופה קצרה של כ-3 חודשים. למרות שנשפט במקביל בגין 4 תיקים

חומר חקירה
כל הפוסטים
חומר חקירה

חומר חקירה הינו כינוי לכל הראיות והמסמכים שנאספו על ידי המשטרה במסגרת חקירת המשטרה. חשוב לציין בהקשר כי על בסיס חומר החקירה התביעה מחליטה האם

דילוג לתוכן