חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מעשה מגונה

מעשה מגונה
תוכן עניינים

מעשה מגונה הינה עבירת מין שמבוצעת לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. חשוב לציין כי מעשה מגונה היא עבירה שמתייחסת למעשים פיזיים "חיצוניים". כלומר, היא אינה מתבטאת בהחדרת איבר או חפץ לאיבר מינו של קורבן העבירה (בין אם מדובר בגבר ובין אם מדובר באישה).

בדומה לכל עבירת מין אחרת, התנאי הבסיסי שמתגלם בעבירה הינו כי מדובר מעשים פיזיים בעלי אופי מיני שנעשים שלא בהסכמת קורבן העבירה. כלומר, רכיב שחייב להתקיים במעשה מגונה הוא האקט הפיזי בוצע שלא בהסכמת קורבן העבירה. ככל שמדובר במעשים שבוצעו בהסכמת שני הצדדים אזי אין מדובר בעבירה פלילית.

עוד יצוין כי מעשה מגונה, הינה עבירה פלילית התנהגותית שאינה דורשת תוצאה כלשהי לצורך התגבשותה. כלומר, החוק מגנה התנהגות מסוימת של אדם מעצם ההתנהגות מבלי לבחון את תוצאות התנהגותו. להשלמת התמונה יצוין כי חלק ניכר מעבירות המין הינן עבירות התנהגותיות.

כפי שיפורט להלן, מבחינת חומרת העבירה, מעשה מגונה נחשבת לעבירת מין קלה בהשוואה לעבירות מין אחרות שנחשבות לחמורות יותר. בהתאמה לכך, העונשים שנגזרים בדרך כלל על נאשמים שהורשעו במעשה מגונה הינם נמוכים יותר בהשוואה לעונשים שנגזרים על נאשמים שהורשעו בעבירות חמורות יותר.

מעשה מגונה הגדרה

מעשה מגונה וההגדרה המשפטית שלו מעוגנים בסעיף 348 לחוק העונשין באופן הבא:

"בסימן זה, "מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".

כלומר, מעשה מגונה וההגדרה שלצידו תלויים בעיקר במניע או אם תרצו בגורם שהוביל את המבצע לעשות את המעשה שבו הוא הואשם. כלומר כאשר מדובר באקט פיזי שנעשה מתוך אחת הסיבות המנויות (סיפוק, ביזוי או גירוי מיניים) אזי שמדובר במעשה מגונה בהגדרה המשפטית של המושג.

לכן בהקשרים אלו, נודעת חשיבות מיוחדת לכוונותיו של העושה. ככל שהנאשם או החשוד יטענו כי אין מדובר במעשה שבבסיסו כוונה מינית ויספקו אינדיקציות לכך, אזי שישנה אפשרות שהתיק ייסגר ללא הגשת כתב אישום.

מה זה מעשים מגונים

מה זה מעשים מגונים הינה שאלה חשובה בהקשר לעבירה זו. יובהר כי שאלה זו תלוית נסיבות ומשתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו הפרטניות.

לא פעם השאלה מה זה מעשים מגונים והאם המעשה הנדון אכן מהווה עבירה או לא תוכרע בהקשר למהות היחסים בין הצדדים ולא רק באמצעות בחינת המעשה הפיזי.

פעמים רבות, כוונת המבצע והלך הרוח של הקורבן (בסוגיית ההסכמה) נבחנים על ידי בית המשפט בהתאם לרקע הרחב של היחסים בין הצדדים.

מעשים מגונים

מעשים מגונים מבטאים את הפעולות הפיזיות שמגלמות את עבירת המין שעניינה מעשה מגונה. החוק אינו מגדיר במדויק מה זה מעשים מגונים שביצועם מגבש את העבירה.

מעשים מגונים מוגדרים בחוק באמצעות בהגדרה רחבה למדי שמשמעותה כי מגוון מעשים פיזיים עלולים להיחשב כמעשה מגונה כאשר הם מתקיימים שלא בהסכמה.

לאור ההגדרה הרחבה נדמה כי אין סוף למעשים המגונים האפשריים שכלולים בעבירה זו וגם מעשים שנראים על פניו תמימים או בנאליים עלולים להיכנס תחת ההגדרה האמורה ולהיחשב כעבירה פלילית.

דוגמאות למעשים מגונים

הדוגמאות למעשים מגונים הן רבות ומגוונות. הן נעות ממעשים כגון ליטוף על היד שייחשבו למעשים ברף הנמוך ועד לנגיעות באיברים אינטימיים שייחשבו לדוגמאות למעשים מגונים ברף הגבוה.

חשוב להבהיר בהקשר זה כי הדוגמאות למעשים מגונים שהוזכרו לעיל, אינן מהוות רשימה סגורה. הלכה למעשה, כל מעשה פיזי שנעשה ללא הסכמה ובהקשר מיני עלול להיחשב למעשה מגונה. ראוי להבהיר כי דברים אלו מתייחסים להתנהגות פיזית שאינה נופלת תחת הגדרה של עבירה פלילית אחרת.

לדעת כותב המאמר, הייחוד של ההתנהגויות שמוכרות בפסיקה כדוגמאות למעשים מגונים נוגע לעובדה שבהקשרים אחרים מדובר במעשים יום יומיים ותמימים לחלוטין. כך למשל, בקונסטלציה מסוימת אדם עלול להיות מורשע בעבירה זו בגין חיבוק או חיכוך באיבר לא אינטימי.

עבירת מעשה מגונה

עבירת מעשה מגונה מתגבשת רק כאשר מתקיים היסוד העובדתי של העבירה לצד יסוד נפשי שקשור במניע מיני. כפי שניתן לקרוא לשון החוק קובעת כי עבירת מעשה מגונה בוצעה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. 

כוונה זו יכולה להיות מוכחת באמצעות טיב המעשה (ככל שמדובר במעשה מיני ברור), דברי הנאשם או באמצעות הנסיבות הכלליות שאופפות את המקרה.

ראוי לציין כי עבירת מעשה מגונה והמטרות האמורות נבחנות במדדים שונים. בעוד כוונות הגירוי והסיפוק מתמקדות בגופו של העושה, מטרת הביזוי המיני מתמקדת בגופו של קורבן העבירה.

כלומר, גם במצבים שבהם עבירת מעשה מגונה המעשה לא בוצע לשם גירוי או סיפוק מיני של העושה עדיין העבירה יכולה להתגבש כאשר היה במעשה משום ביזוי מיני של הקורבן.

מעשה מגונה חוק העונשין

מעשה מגונה מוגדר בחוק העונשין כמעשה שנעשה מתוך מניע מיני מסוים. המשמעות המעשית הינה כי כמעט כל מעשה פיזי שניתן לחשוב עליו ושלא נכלל בגדר העבירות הפליליות החמורות יותר עלול להיחשב כמעשה מגונה בחוק העונשין.

על אף שהחוק לא מתייחס לפעולות פיזיות ספציפיות ככאלו שמגשימות את העבירה, יש קבוצת מעשים שניתן לתפוס אותה ככזו שמגלמת את יסודות העבירה. הפרשנות למעשה מגונה בחוק העונשין מכלילה מעשים כגון ליטופים, נשיקות, נגיעות באיברים אינטימיים (ולא אינטימיים) כמעשים שמגלמים את העבירה.

חשוב להדגיש בהקשר זה כי היסוד המרכזי של העבירה הינו כי כל אחד מהמעשים הפוטנציאליים שצוינו לעיל בוצע ללא הסכמת הצד השני. כאשר מדובר ביחסים שבהסכמה אזי שאין בהם משום מעשה מגונה מבחינת חוק העונשין.

עונש מעשה מגונה

העונש על מעשה מגונה תלוי בחלופה הספציפית של העבירה. סעיף 348 לחוק מפרט סוגים שונים של מעשים מגונים שנבדלים ביניהם במאפייניהם וחומרתם ועל כן קבועים לצידם עונשים שונים.

העבירה הבסיסית קבועה בסעיף 348(ג) לחוק העונשין והעונש המקסימאלי הקבוע לצדה הינו 3 שנות מאסר. עבירה זו מתקיימת כאשר המעשה מתבצע בין שני אנשים בגירים ללא יחסי מרות או שימוש בכוח.

סעיף 348(א) לחוק העונשין קובע עבירה במדרג חומרה גבוה יותר שעונשה המקסימלי עומד על 7 שנות מאסר. מעשה זה מתבצע באמצעות מרמה או כאשר מדובר בקטינה מתחת לגיל 14 (אף אם בהסכמתה) או תוך ניצול חוסר הכרה או תוך ניצול מחלת נפש או ליקוי נפשי של הקורבן. חלופה דומה במאפיינה קבועה גם בעבירת האונס.  

סעיף 348(ב) לחוק קובע עבירה שעונשה המקסימלי עומד על 10 שנות מאסר. עבירה זו מתקיימת כאשר האקט בוצע באמצעות נשק (קר או חם), תוך גרימת חבלה גופנית, תוך התעללות באישה, כאשר המעשה מבוצע על ידי שני אנשים או יותר וכאשר מדובר בקטינה מתחת לגיל 16.

מעשה מגונה בקטין

מעשה מגונה בקטין הינה עבירה שנחשבת לחמורה יותר בהשוואה לחלופה הרגילה של עבירה. חומרת העבירה הספציפית של מעשה מגונה בקטין תלויה ומשתנה בהתאם לגילו של הקטין או גילה של הקטינה ובהתאם בנסיבות המעשה (לדוגמא תוך ניצול יחסי מרות, חינוך או תלות).

כאשר מדובר במעשה מגונה בקטינה שגילה מתחת לגילה 14 אזי שהעונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה עומד על 7 שנות מאסר. כאמור, מדובר בעונש מקסימלי שחמור בהרבה מהעונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה בחלופתה הרגילה.  

חשוב לציין בהקשר זה שלעיתים אמות המידה הנבחנות בהקשר לעבירה זו יהיו מחמירים יותר כאשר מדובר במעשה מגונה בקטין. לדוגמא, במקרים מסוימים מעשה פיזי שייחשב לתמים לגבי בגיר לא ייראה כך לגבי קטין.

חשוב לציין שבפרקטיקה הקיימת מעשים פיזיים של בגירים כלפי קטינים בנסיבות של יחסי מרות (לדוגמא מצד אנשי חינוך) ייחשבו למעשי מגונה בקטין. ולא מעט כתבי אישום מוגשים בנסיבות מסוג זה.

מעשה מגונה בקטינה

אין הבדל מהותי בין מעשה מגונה בקטינה למעשה מגונה בקטין (מבחינת מינו של הקטין). במקביל, חשוב לזכור כי תנאי הכרחי לקיומה של עבירת המעשה מגונה הינה כי המעשה בוצע ללא הסכמה אולם בכל הנוגע למעשה מגונה בקטינה הקו הוא דק ומחמיר יותר.

מבחינת הענישה, חשוב להבהיר כי כאשר מדובר במעשה מגונה שבוצע בקטינה שמלאו לה 14 אולם המעשה נעשה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה עבודה או שירות אזי שהעונש המרבי שניתן להטיל על המבצע עומד על 4 שנות מאסר.

כאמור, עבירה של מעשה מגונה בקטינה הינה עבירה נפוצה במיוחד על רקע יחסי מרות ולמרבה הצער במיוחד במוסדות חינוך ובתי ספר.

חקירה מעשה מגונה

חקירה במעשה מגונה לרוב תתמקד במציאת אינדיקציות חיצוניות שיש בכוחן לחזק את גרסתה של המתלוננת. בדומה לעבירות מין אחרות, גם בחקירה במעשה מגונה ברוב המקרים יהיה מדובר בתיק של גרסאות סותרות.

בלא מעט מקרים, גרסאות סותרות לצד העדר חיזוקים ראייתיים אחרים יובילו לסגירת תיק חקירה, וזאת גם כאשר מדובר בעבירות פליליות חמורות במיוחד.

בחקירה במעשה מגונה, חיזוקים חיצוניים לביצוע העבירה יכולים להתבטא בהודאה של החשוד בהתכתבות או בשיחה טלפונית בינו לבין המתלוננת. מתלוננות שמעוניינות לחזק את גרסתן בטרם הגשת התלונה דואגות להתעמת עם החשוד אודות מעשיו ואף להקליט את השיחות עמו.

כאשר חשוד מודה במעשים שביצע במסגרת שיחה עם מתלוננת אזי שהדבר צפוי להרע את מצבו המשפטי ובמקרים מסוימים אף להוביל להגשת כתב אישום נגדו.

עורך דין פלילי עבירות מין קלות

ייצוג משפטי איכותי על ידי עורך דין פלילי בעבירות מין קלות הוא חשוב ומכריע לא פחות מייצוג בעבירות חמורות. חשוב לזכור בהקשר זה כי עבירות אלו נושאות עמן קלון חברתי משמעותי והשלכות שליליות שישפיעו על הנאשם לאורך שנים ארוכות.

על כן מומלץ לכל אזרח להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי בעבירות מין קלות לאורך כל ההליך. בדומה לעבירות אחרות, ישנן יתרונות משמעותיים לליווי של עורך פלילי בעבירות מין קלות עוד משלב החקירה המשטרתית.

לא פעם, עצה משפטית טובה יכולה לשפר באופן משמעותי את מצבו של החשוד ובמקרים מסוימים אף להוביל לסגירת התיק.

ללא הרשעה בעבירות מין

ללא הרשעה בעבירות הינה תוצאה משפטית נדירה וחריגה למדי. יחד עם זאת, קיימים מקרים שבהם בית המשפט יימנע מלהרשיע את הנאשם על מנת שלא לפגוע בעתידו גם כאשר מדובר בעבירות אלו.

על מנת שתיק יסתיים ללא הרשעה בעבירות מין הנאשם צריך לעמוד בקריטריונים שנקבעו בעניין זה בפסק הדין בעניין תמר כתב. באותו עניין בית המשפט העליון קבע כי במקרים שבהם מדובר על עבירות קלות באופן יחסי ושההרשעה צפויה לפגוע בשיקומו של הנאשם אזי שבית המשפט רשאי להימנע מהרשעתו.

דהיינו, הקושי המרכזי בלשכנע את בית המשפט בלסיים תיק ללא הרשעה בעבירות מין נעוץ בעובדה שמדובר בעבירות פליליות שנחשבות לחמורות למדי. יחד עם זאת, ישנם מקרים שמבטאים רף נמוך מאוד של העבירה שלגביהן תוצאה מסוג זה עשויה להיות אפשרית.  

התשובות לכל השאלות

מהו מעשה מגונה?

כפי שפורט קודם לכן, מעשה מגונה הוא מעשה שמגלם עבירה פלילית מקבוצת עבירות המין. העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה בצורתה הבסיסית עומד על 3 שנות מאסר.

בית המשפט בוחן את השאלה מהו מעשה מגונה באמצעות המעשה נבחן באמצעות מבחן אובייקטיבי של האדם הסביר. השאלה הינה האם אדם שיצפה במעשה מן הצד יסבור כי מדובר במעשה מגונה.

על פי עיקרון זה מדובר במעשה שקיים בו אלמנט מגונה בעייני החברה שבה מתבצע המעשה דהיינו הוא נחשב ללא מוסרי, לא הגון ולא צנוע. בעניין המבחן האובייקטיבי בעבירת המעשה ראו את הדברים שנכתבו עש"מ 6713/96 מדינת ישראל נ' בן אשר, פ"ד נב(1) 605 .(1998):

מה ההבדל בין הטרדה מינית מעשה מגונה?

מה ההבדל בין הטרדה מינית למעשה מגונה היא שאלה נפוצה בתחום זה. התשובה הינה שלעיתים מדובר במעשים זהים ובעבירות חופפות. החוק למניעת הטרדה מינית מתייחס באופן ספציפי לעבירה של מעשה מגונה וקובע כי אחת מהחלופות של הטרדה מינית מתבטאת במעשים מגונים.

דהיינו, במקרים מסוימים אין שום הבדל בין הטרדה מינית למעשה מגונה וייראו במעשים שבוצעו כאקט שמגלם את שתי העבירות גם יחדיו.

גם שאלה זו תלויה בנסיבות המקרה אולם באופן כללי ניתן לומר שכאשר אדם מנשק אדם אחר ללא הסכמתו הדבר עלול להיחשב כעבירה פלילית מסוג מעשה מגונה.

של החזקת סכין.

מה ההבדל בין מעשה סדום למעשה מגונה?

מה ההבדל בין מעשה סדום למעשה מגונה הינה שאלה חשובה והתשובה המשפטית לגביה הינה שמדובר בשתי עבירות שונות לחלוטין.

העבירה של מעשה סדום מוגדרת באופן ספציפי כמעשה מיני שכולל החדרת איבר מין או חפץ לפי הטבעת של הקורבן או לפיו.

מנגד, מעשה מגונה הינו כל מעשה שנעשה לצורך גירוי מיני כלשהו אולם מדובר על מעשים מיניים שנחשבים לקלים יותר בהשוואה למעשים שעשייתם מגלמת עבירות מין אחרות.

כלומר, ההבדל בין מעשה סדום למעשה מגונה נוגע בראש ובראשונה להבדלים הפיזיים בין העבירות. עבירה אחת (מעשה סדום) כרוכה בהחדרה ללא הסכמה לאיבר של הקורבן ומנגד העבירה השנייה (מעשה מגונה) יכולה להתבטא במגוון רחב של מעשים שלא כוללים חדירה.

עורך דין מעשה מגונה

עורך דין מעשה מגונה הינו עורך דין פלילי שמייצג חשודים ונאשמים בתחום עבירות המין.  עבירות אלו נחשבות עבירות חמורות לגביהן קיימת חשיבות לייצוג משפטי איכותי.

בלא מעט מקרים עורך דין מעשה מגונה שמנוסה בעבירות אלו, יידע להגיע להסדר טיעון מקל שיש בו שינוי והקלה בעובדות כתב האישום ובסעיפי העבירה באופן שיבטיח כי לא יוטל על הנאשם עונש שכולל מאסר בפועל.

יש לציין כי בעבירות מין המצב הראייתי מתבסס לא פעם על "גרסה מול גרסה" וזאת במצבים שבהם אין עדויות חיצוניות למעשים המיניים הנטענים על ידי המתלוננת. על כן גם לייעוץ על ידי עורך מעשה מגונה עוד בשלב החקירה קיימת חשיבות משמעותית שיכולה לעשות את הבדל בין סגירת התיק ובין הגשת כתב אישום.

לאור חומרת העבירות, וההשלכות האפשריות על חשוד שמואשם בהן, מומלץ לכל אזרח שמוצא את עצמו ניצב בפני עבירות להתייעץ עם עורך דין מעשה מגונה בטרם החקירה באזהרה.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן