מעשה מגונה

תוכן עניינים

מעשה מגונה היא עבירת מין שאינה מהווה החדרת איבר או חפץ לאיבר מינו של קורבן העבירה (בין אם מדובר בגבר ובין אם מדובר באישה). מדובר במעשים פיזיים בעלי אופי מיני שנעשים שלא בהסכמת קורבן העבירה.

סעיף 348 לחוק העונשין מגדיר את המעשה המגונה באופן הבא:

"בסימן זה, "מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים".

רכיב שחייב להתקיים לצורך התגבשות העבירה הוא כי המעשה המגונה בוצע שלא בהסכמת קורבן העבירה. ככל שמדובר במעשים שבוצעו בהסכמת שני הצדדים אזי אין מדובר בעבירה פלילית.

מהם מעשים מגונים?

החוק אינו מגדיר במדויק מהם המעשים שייחשבו למעשים מגונים שביצועם מגבש את העבירה הפלילית. מדובר בהגדרה רחבה למדי שמשמעותה כי מגוון מעשים פיזיים עלולים להיחשב כמעשה מגונה כאשר הם מתקיימים שלא בהסכמה. לאור ההגדרה הרחבה נדמה כי אין סוף למעשים האפשריים שכלולים בעבירה זו וגם מעשים שנראים על פניו תמימים או בנאליים עלולים להיחשב תחת הגדרה של עבירה על החוק.

כך לדוגמא חיבוקים, נשיקות וליטופים באיברים אינטימיים עלולים להיחשב כמעשה מגונה לצורך עבירה זו. מטבע הדברים, קיימות דרגות חומרה שונות ביחס לעבירה זו, שכן ברור כי נגיעה באזור אינטימי אינה שוות ערך בחומרתה לחיבוק או נשיקה על הלחי.

כיצד המעשה נבחן על ידי בית המשפט?

ראשית ראוי להבהיר כי עבירת המעשה המגונה הינה עבירה התנהגותית שאינה דורשת תוצאה כלשהי לצורך התגבשותה. כלומר, החוק מגנה התנהגות מסוימת של אדם מעצם ההתנהגות מבלי לבחון את תוצאות התנהגותו.

מעשה מגונה באמת מידה אובייקטיבית

המעשה נבחן באמצעות מבחן אובייקטיבי של האדם הסביר והשאלה היא האם אדם שיצפה במעשה מן הצד יסבור כי מדובר במעשה מגונה. על פי עיקרון זה מדובר במעשה שעל פניו קיים בו אלמנט מגונה בעייני החברה שבה מתבצע המעשה דהיינו הוא נחשב ללא מוסרי, לא הגון ולא צנוע.

בעניין המבחן האובייקטיבי בעבירת המעשה ראו את הדברים שנכתבו עש"מ 6713/96 מדינת ישראל נ' בן אשר, פ"ד נב(1) 605, (1998):

"מעשה שנראה הטרדה מינית לאדם אחד, לא בהכרח ייראה הטרדה מינית לאדם אחר. המטריד והמוטרד נוטים לראות אותו מעשה בעיניים שונות. המטריד יכול להיות אדם גס רוח וקהה חושים באופן בלתי רגיל. המוטרד יכול להיות אדם רגיש ופגיע במידה יוצאת דופן. ברור שאי-אפשר להכריע במחלוקת אם מעשה מסויים הגיע כדי הטרדה מינית על בסיס ראייה סובייקטיבית מצד זה או מצד זה. העובדה שהמטריד לא התכוון להטריד, שהוא סבר כי אין בהתנהגותו משום הטרדה, ואפילו שהאמין כי התנהגותו מתקבלת בהסכמה על ידי הצד השני, אין בה כדי להכריע. גם העובדה שהצד השני ראה עצמו מוטרד, אין בה כדי להכריע. המבחן המכריע הוא המבחן האובייקטיבי. המבחן האובייקטיבי מתבסס, כרגיל, על האדם הסביר". 

מהו היסוד הנפשי הנדרש במעשה מגונה?

כפי שניתן לקרוא לשון החוק קובעת כי המעשה בוצע לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני.  כוונה זו יכולה להיות מוכחת באמצעות טיב המעשה (ככל שמדובר במעשה מיני ברור), דברי הנאשם או באמצעות הנסיבות הכלליות שאופפות את המקרה.

ראוי לציין בהקשר זה כי שלוש המטרות המנויות בסעיף נבחנות במדדים שונים. בעוד כוונות הגירוי והסיפוק מתמקדות בגופו של העושה, מטרת הביזוי המיני מתמקדת בגופו של קורבן העבירה. כלומר, גם במצבים שבהם המעשה לא בוצע לשם גירוי או סיפוק מיני של העושה עדיין העבירה יכולה להתגבש כאשר היה במעשה משום ביזוי מיני של הקורבן.

מה העונש על מעשה מגונה?

כפי שיפורט להלן, סעיף 348 לחוק העונשין מפרט סוגים שונים של מעשים מגונים שנבדלים ביניהם במאפייניהם וחומרתם ועל כן קבועים לצדם עונשים שונים.

העבירה הבסיסית ביותר של מעשה מגונה קבועה בסעיף 348(ג) לחוק העונשין והעונש המקסימאלי הקבוע לצדה הינו 3 שנות מאסר. עבירה זו מתקיימת כאשר המעשה המגונה נעשה בין שני אנשים בגירים ללא יחסי מרות או שימוש בכוח.

סעיף 348(א) לחוק העונשין קובע עבירה במדרג חומרה גבוה יותר שעונשה המקסימלי עומד על 7 שנות מאסר. עבירה זו מתקיימת כאשר המעשה המגונה מתבצע באמצעות מרמה או כאשר מדובר בקטינה מתחת לגיל 14 (אף אם בהסכמתה) או תוך ניצול חוסר הכרה או תוך ניצול מחלת נפש או ליקוי נפשי של הקורבן. 

סעיף 348(ב) לחוק העונשין קובע עבירה במדרג חומרה גבוה יותר שעונשה המקסימלי עומד על 10 שנות מאסר. עבירה זו מתקיימת כאשר המעשה המגונה בוצע באמצעות נשק (קר או חם), תוך גרימת חבלה גופנית, תוך התעללות באישה, כאשר המעשה מבוצע על ידי שני אנשים או יותר וכאשר מדובר בקטינה מתחת לגיל 16 (באמצעות מרמה, ניצול חוסר הכרה או ניצול מחלת נפש או ליקוי נפשי).

יש לציין כי מדובר בעונשים מקסימליים בלבד שאינם מחייבים את בית המשפט להטיל אותם על הנאשמים בכל מקרה ומקרה. העונש הסופי שיוטל הנאשם תלוי בנסיבותיו הפרטניות של אותו מעשה ובכלל זה חומרתו, מספר המקרים, תכיפותם והנזק שנגרם לנפגעת או נפגע העבירה. 

בנוסף בית המשפט יתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם בטרם יגזור את עונשו. נסיבות אלו יכללו את הרשעותיו הקודמות של הנאשם או עברו הנקי, לקיחת האחריות של הנאשם, גילו, מצבו המשפחתי, תרומתו לחברה בטרם המעשה, מצבו הרפואי וניסיונותיו להשתקם.

החשיבות לייצוג על ידי עורך דין פלילי בעבירה של מעשה מגונה?

עבירות מין הן עבירות חמורות לגביהן קיימת חשיבות לייצוג על ידי עורך דין פלילי מקצועי. בלא מעט מקרים עורך דין פלילי מקצועי יידע להגיע להסדר טיעון מקל שיש בו שינוי והקלה בעובדות כתב האישום ובסעיפי העבירה באופן שיבטיח כי לא יוטל על הנאשם עונש שכולל מאסר בפועל.

יש לציין כי בעבירות מין המצב הראייתי מתבסס לא פעם על "גרסה מול גרסה" וזאת במצבים שבהם אין עדויות חיצוניות למעשים המיניים הנטענים על ידי המתלוננת. על כן גם לייעוץ על ידי עורך דין פלילי עוד בשלב החקירה קיימת חשיבות משמעותית שיכולה לעשות את הבדל בין סגירת התיק ובין הגשת כתב אישום.

מחפש עורך דין פלילי? הוגש נגדך כתב אישום בגין מעשה מגונה? נחקרת בגין מעשה מגונה? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

הערה:

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

כותב המאמר הינו עורך דין פלילי אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו.

מעשה מגונה התשובות לכל השאלות

כפי שפירטתי לאורך המאמר מעשה מגונה הוא עבירה פלילית מקבוצת עבירות המין. העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה בצורתה הבסיסית עומד על 3 שנות מאסר.

כאמור אחד מיסודות העבירה של המעשה מגונה הינו כי הוא נעשה ממניע מיני כלשהו (סיפוק, גירוי או ביזוי). החוק אינו נותן תשובה לשאלה מהו בדיוק מעשה לשם גירוי או סיפוק ומדובר ברכיב שנבחן בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו הפרטניות. קיימת אפשרות שבמקרה אחד אדם יורשע בגין אותו מעשה שאדם אחר יזוכה לגביו. סעיף החוק האמור נותן מקום רחב לפרשנות של בית המשפט בהקשר ליסוד הנפשי של העבירה והמניע של הנאשם.

מעשה מגונה בפומבי הינה עבירת מין נוספת. חשוב להבין שעבירה זו שונה מעבירת המעשה המגונה הרגילה. מדובר במעשה שנעשה לשם גירוי מיני שנעשה בפני אדם אחר (בשונה ממעשה מגונה שנעשה כלפי אדם אחר). כלומר, בעבירה זו מבצע העבירה עושה את המעשה על עצמו ולא נוגע באדם האחר. לרוב, מדובר על אוננות או חשיפה בציבור. בנוסף, אחד מיסודות העבירה הינו שהוא נעשה בפומבי.

העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה של מעשה מגונה בפומבי הינו שנת מאסר בפועל. כאשר העבירה מתבצעת בפני קטין או קטינה שגילם מתחת ל-16 אזי שבית המשפט יהיה רשאי לגזור על הנאשם 3 שנות מאסר.

מדובר בשתי עבירות שונות לחלוטין. העבירה של מעשה סדום מוגדרת באופן ספציפי כמעשה מיני שכולל החדרת איבר מין או חפץ לפי הטבעת של הקורבן או לפיו. מנגד, מעשה מגונה הינו כל מעשה שנעשה לצורך גירוי מיני כלשהו אולם מדובר על מעשים מיניים שנחשבים לקלים יותר בהשוואה למעשים שעשייתם מגלמת עבירות מין אחרות.

שאלה זו תלויה ומשתנה בהתאם לגילו של הקטין או גילה של הקטינה ובהתאם בנסיבות המעשה (לדוגמא תוך ניצול יחסי מרות, חינוך או תלות). כאשר מדובר במעשה מגונה שמתבצע בקטינה שגילה מתחת לגילה 14 אזי שהעונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה עומד על 7 שנות מאסר. מנגד, כאשר מדובר במעשה מגונה שבוצע בקטין שמלאו לו 14 אולם המעשה נעשה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה עבודה או שירות אזי שהעונש המרבי שניתן להטיל על המבצע עומד על 4 שנות מאסר.

בנסיבות מסוימות בהחלט כן. כאמור, ההגדרה של מעשה מגונה הינה כי המעשה נעשה לצורך גירוי, ביזוי או סיפוק מיניים. ככל שהליטוף נעשה מאחד מהמניעים האמורים אזי שבהחלט מדובר במעשה שעלול להיחשב כעבירה פלילית של מעשה מגונה. חשוב לציין שבפרקטיקה הקיימת אכן ליטופים שמתבצעים ללא הסכמה נחשבים למעשים מגונים ולא מעט כתבי אישום מוגשים בנסיבות מסוג זה. במקביל, חשוב לזכור כי תנאי הכרחי לקיומה של עבירת המעשה מגונה הינה כי המעשה בוצע ללא הסכמה. ככל שמדובר במעשים שנעשו בהסכמה בין בגירים אז לא ניתן יהיה להרשיע את הנאשם בעבירה זו.

גם שאלה זו תלויה בנסיבות המקרה אולם באופן כללי ניתן לומר שכאשר אדם מנשק אדם אחר ללא הסכמתו הדבר עלול להיחשב כעבירה פלילית מסוג מעשה מגונה.

בנסיבות מסוימות בהחלט כן. שליחת תמונות עירום באמצעות המרשתת עלולה להיתפס כעבירה פלילית של מעשה מגונה, שכן מדובר במעשה שנעשה ממניעים מיניים.

בהחלט כן. מתלוננת שנפגעה מעבירת מין מסוג מעשה מגונה רשאית להגיש תביעה נגד הפוגע ולדרוש פיצוי בגין הפגיעה בה. חשוב לציין כי במקרים שנגד מבצע העבירה יתנהלו הליכים פליליים והוא אף יורשע במסגרתם כך גוברים הסיכויים שהתביעה האזרחית תתקבל על ידי בית המשפט ויפסקו פיצויים לנפגעת.

חוק העונשין קובע כי מעביד שעושה בעובדת שלו מעשה מגונה תוך ניצול יחסי מרות או שירות מבצע עבירה פלילית שהעונש המקסימלי שקבוע לצדה עומד על שנתיים. חשוב לציין בהקשר זה כי עבירה זו אינה מתייחסת לסיטואציה שבו המעשה נעשה ללא הסכמה, אלא שהמעשה נעשה תוך ניצול יחסי המרות. כאשר מעשה מגונה נעשה ללא הסכמה אזי שהעבירה הרלוונטית היא העבירה הרגילה של מעשה מגונה שהעונש המרבי שניתן להטיל על נאשם בגינה עומד על 3 שנות מאסר.

חשוב להבהיר כי ככלל התוצאה של אי הרשעה כאשר מדובר בעבירת מין הינה תוצאה נדירה וחריגה למדי. יחד עם זאת, קיימים מקרים שבהם בית המשפט יימנע מלהרשיע את הנאשם על מנת שלא לפגוע בעתידו. הקריטריונים בעניין הפעלת חריג אי ההרשעה נקבעו בפסק הדין בעניין תמר כתב. באותו עניין בית המשפט העליון קבע כי במקרים שבהם מדובר על עבירות קלות באופן יחסי ושההרשעה צפויה לפגוע בשיקומו של הנאשם אזי שבית המשפט רשאי להימנע מהרשעתו.

בכל מקרה של הזמנה לחקירה בחשד לעבירה פלילית מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה. קל וחומר כאשר מדובר בחשד לעבירות מין שנחשבות לעבירות חמורות מאוד. עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות מין יכול לסייע ללקוח שלו ולהסביר לו את המשמעויות המשפטיות שנלוות לעבירות שבגינן הוא נחקר.

התשובה לשאלה זו הינה חיובית. ההליכים הפליליים במדינת ישראל הינם פומביים במובן הזה ששמו של הנאשם ופסק הדין בעניינו מתפרסמים, וזאת לרבות העבירות שבהן הורשע והנסיבות שבהן הורשע. יש לציין כי בתיקים מסוג זה בתי המשפט נוהגים לאסור את פרסום שמם של המתלוננות על מנת להגן על פרטיותן ובמסגרת פסק הדין הן מכונות בכינוי כגון "פלונית" או "המתלוננת".

בהחלט כן. מעשה מגונה מנויה בקבוצת עבירות המין שלגביהן בית המשפט רשאי להוציא צו פיקוח עברייני מין. צו לפיקוח על עברייני מין הוא צו שיפוטי שניתן בעניינו של עבריין מין שהורשע בעבירת מין. ברוב המקרים, צו הפיקוח כולל תנאים מגבילים שמטרתם לפקח על עבריין המין ולמנוע ממנו לבצע עבירות נוספות. על אכיפת הצו אמונה יחידה מיוחדת של שירות בתי הסוהר.

התשובה החד משמעית לשאלה זו היא כן. כל הרשעה פלילית נושאת עמה סטיגמה והשלכות רחוקות טווח על חייו של האזרח שהורשע. דברים אלו נכונים ביתר שאת לגבי אדם שהורשע בעבירת מין. מדובר בעבירות שהציבור מגנה ומוקיע. שהורשעו בעבירת מין צפויים להיתקל בקשיים במציאת מקומות עבודה ואף לסבול מנידוי חברתי.

ככלל, ישנן אפשרויות רבות למחוק רישום פלילי. הדרכים לפעולה בעניין הרישום הפלילי משתנות בהתאם לסוג הרישום. כאשר מדובר בהרשעה פלילית יש לפנות לנשיא המדינה בבקשה לחנינה. מנגד, כאשר מדובר בתיק משטרתי שנסגר ללא הגשת כתב אישום המסלול הנכון הינו בהגשת בקשה לשינוי עילת סגירה כך שהתיק ייסגר בעילה של העדר אשמה פלילית. דרך פעולה נוספת בעניין תיק משטרתי סגור הינה הגשת בקשה מנומקת למטה הארצי של משטרת ישראל. את כל הפעולות האמורות מומלץ לעשות באמצעות עורך דין שמתמחה ומנוסה במחיקת רישום פלילי.

דילוג לתוכן