חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תיק פלילי

תיק פלילי
תוכן עניינים

חשוב להבהיר כבר עתה כי המונח "תיק פלילי" הוא לחלוטין לא המונח המשפטי או המקצועי המדויק, אלא מונח עממי שאין לו אחיזה בפרקטיקה המשפטית המעשית ואין בו כדי להבין את הסיטואציה ולסייע בפתרון הבעיה. המונח תיק פלילי הוא מונח רחב למדי שכולל בתוכו מספר רב של סיטואציות משפטיות אפשריות כאשר כל סיטואציה שונה זו מזו מבחינת ההליך הרלוונטי שבפניו עומד האזרח. למשל, המונח תיק פלילי יכול להתייחס לתיק שממתין ל שימוע לפני כתב אישום או לחלופין לתיק שמתנהל כבר בבית המשפט הואיל וכתב האישום כבר הוגש.

על כן, הכרת המסלול המשפטי המדויק והבנת הסטאטוס הספציפי שבו מצוי האזרח בהקשר לאותו התיק, הינה מהותית לצורך הבנת דרכי הפעולה שבאמצעותן הוא יכול להתמודד עם ההליך שניצב בפניו. לכל חלק בהליך הפלילי, בין אם מדובר בתיק משטרתי או בתיק בית משפט, קיימים כללים משלו ודרכי התמודדות רלוונטיים אליו בלבד.  מאמר זה נכתב על מנת לספק מידע משפטי בסיסי בעניין תיקים פלילים, שלבי ההליך הפלילי ודרכי ההתמודדות האפשריים בהם האזרח יכול לבחור.  

הזכות להגשת תלונה

תחילתו של כל תיק פלילי במדינת ישראל הוא בחקירת משטרה שנפתחת מסיבה זו או אחרת בחשד לעבירה פלילית שבוצעה על ידי אדם שזהותו ידועה או בלתי ידועה.

על פי חוק סדר הדין הפלילי לכל אדם יש זכות להגיש תלונה במשטרה בטענה כי בוצעה עבירה פלילית. המשמעות היא שגם אדם שאינו קורבן העבירה, כלומר שהעבירה הפלילית לא בוצעה נגדו, רשאי להגיש תלונה במשטרה וזו חייבת להתייחס לתלונתו ולחקור אותה במלוא הרצינות.

כך לדוגמא, כאשר אדם שומע מאדם אחר שקרוב אליו שבוצעה נגדו עבירה פלילית, אך קורבן העבירה אינו מתלונן במשטרה, אותו אדם ששמע מהקורבן אודות העבירה רשאי להגיש את התלונה במקומו. במקרה מסוג זה, על אף שהתלונה לא הוגשה באופן ישיר על ידי נפגע העבירה ייפתח במשטרה תיק פלילי.

חשוב לציין שמדובר בסיטואציה נפוצה למדי בתיקים שעניינם אלימות במשפחה. במקרים לא מעטים, נפגעת העבירה אינה מעוניינת להגיש תלונה לאור ההשלכות על התא המשפחתי, אולם היא משתפת אדם שקרוב אליה והוא זה שמגיש את התלונה הראשונית. קראו עוד אודות עבירות אלימות במשפחה במאמר הבא.

מטבע הדברים, בסיטואציה שכזו החקירה תיפתח אולם התפתחותו של התיק תלויה גם בעדותה של נפגעת העבירה. ככל שנפגעת העבירה לא תמסור עדות במשטרה אודות המקרה התיק צפוי להיסגר. עוד יצוין כי גם כאשר תיק החקירה נסגר למתלונן או למתלוננת יש זכות להגיש ערר על סגירת התיק. קראו עוד אודות הגשת ערר על סגירת תיק במאמר הבא.

כאן המקום לציין כי במשפט הפלילי הישראלי, ובכל שיטת המשפט הישראלי, עדות שמועה אינה עדות קבילה. המשמעות המשפטית היא שלבית המשפט אין אפשרות לבסס ממצאים עובדתיים על בסיס עדות שמועה, כלומר על כך שאדם שמע אדם אחר מדבר על סיטואציה עובדתית כלשהי.

ראוי לחדד ולציין שבמשפט הישראלי עדות השמועה קבילה רק לעניין השאלה האם הדברים אכן נאמרו אולם לא לעניין אמיתות הדברים שנאמרו. במילים אחרות, בית המשפט יכול לקבוע שהדברים שנמסרו בעדות השמועה אכן נאמרו לעד ששמע אותם, אולם הוא אינו רשאי לקבוע כי הדברים שנאמרו אכן התרחשו בהתבסס על עדות השמועה.

יחד עם זאת, לכלל בדבר איסור עדות קיימים מספר חריגים שרלוונטיים גם בתיקים בפליליים. אחד מהחריגים בעניין עדות שמועה בהליך הפלילי מתקיים כאשר עדות השמועה נמסרה בסמוך או בקשר ישיר למעשה אלימות שבוצע נגד הקורבן.

למשל, במקרה שאישה זה עתה הותקפה על ידי בן זוגה ומספרת על כך בסמוך לאחר המעשה לקרוב משפחה, קרובת משפחה, חבר או אדם קרוב אחר. במקרה מסוג זה, בית המשפט רשאי לקבוע שהדברים שנמסרו בעדות השמועה אכן התרחשו ולבסס עליהם הרשעה במשפט פלילי.

על אף שהדבר אפשרי מבחינה משפטית, בפרקטיקה היום יומית ברוב המקרים מהסוג המתואר המשטרה או הגוף התובע יסגרו את התיק במקרה שקורבן העבירה לא ימסור עדות בעניינם.    

תיק פלילי שעבריין לא ידוע

כפי שצוין קודם לכן הזכות להגשת תלונה רלוונטית במקרים בהם מבצע העבירה ידוע, ואולם גם במקרים שבהם לקורבן העבירה אין שום מושג מי האדם שביצע נגדם את העבירה. במקרים מסוג זה מטרת החקירה הראשונית תהיה לאתר את מבצע העבירה ובמקרה שהוא לא יאותר התיק צפוי להיסגר מחמת "עבריין לא ידוע".

כך למשל, כאשר אדם מגלה בביתו אמצעי הקלטה וטוען שבוצעו נגדו עבירות האזנת סתר , אך הוא אינו יודע מי התקין אמצעי המעקב, הוא יכול להגיש תלונה במשטרה על אף שזהותו של מבצע העבירה אינה ידועה לו. כאמור, במקרה מסוג זה המשטרה אמורה לבצע פעולות חקירה שתכליתן לאתר את האדם שהתקין את האמצעים וביצע את העבירה.

חקירת משטרה

סעיף החוק הרלוונטי שעוסק בחקירות המשטרה הינו סעיף 59 לחוק סדר הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 שזו לשונו:

"נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה; אולם בעבירה שאינה פשע רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור אם היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או אם היתה רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה".

כפי שניתן לקרוא, סעיף החוק האומר קובע כי המשטרה מחויבת לפתוח בחקירה כאשר נודע לה על ביצוע עבירה בין אם מדובר בתלונה ובין אם בדרך אחרת. כלומר, גם כאשר לא הוגשה תלונה אך המשטרה "נתקלה" בחשד לביצוע עבירה בדרך אחרת, עליה לחקור.

סעיף החוק האמור מסמיך קצין משטרה מדרגת פקד ומעלה לסגור תיק ללא ביצוע חקירה במידה והוא סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה פלילית. חשוב להדגיש שסמכות זו מתקיימת רק בהקשר לעבירות שאינן פשע, כלומר, עבירות מסוג חטא (עבירה שהעונש שקבוע לצדה אינו עולה על 3 חודשים) או עבירות מסוג עוון (עבירה שהעונש שקבוע לצדה עולה על 3 חודשים אך אינו עולה על 3 שנים). מדובר בעבירות ממדרג חומרה נמוך באופן יחסי ורק בהקשר אליהן קיימת לקצין משטרה לסגור את התיק ללא ביצוע חקירה.

ייעוץ לפני חקירה

ייעוץ לפני חקירה הוא נושא חשוב ומהותי בהליך הפלילי במדינת ישראל. חשוב לדעת כי לכל אזרח שניצב בפני חקירה פלילית במדינת ישראל קיימת זכות להתייעץ עם עורך דין מטעמו שיספק לו ייעוץ לעניין התנהלות נכונה עם המשטרה במסגרת חקירתו. מדובר באחת הזכויות החשובות שקבועות בחוק הפלילי הישראלי ועל כן קשה להפריז בחשיבותה.

עורך דין פלילי מקצועי שמכיר ומנוסה בהליכי חקירה יוכל לספק ללקוח שלו עצות משפטיות שיוכלו לסייע לו להתמודד עם המצב אליו נקלע.

לא מעט נחקרים שאינם מנוסים בהליכים פליליים או בחקירות במשטרה טועים לחשוב כי במידה ויבקשו להתייעץ עם עורך דין לפני חקירתם הדבר יוביל להרעה במצבם, שכן החוקר יסיק מכך שהם אשמים בעבירה שבה הם נחשדים. חשוב לציין שהאמת רחוקה מכך. מדובר בסברה שגויה שמקורה בחוסר הבנה בהליכים פליליים ודרכי הפעולה של המשטרה. בחלק מהמקרים, הימנעות מהתייעצות עם עורך דין לפני החקירה עלולה לסבך את האזרח, אפילו במקרים בהם הוא חף מפשע ולא חטא בדבר.

החשיבות בדבר ייעוץ עם עורך דין לפני חקירה

כפי שברור לכל, קיומה של חקירה משטרתית טומנת בחובה סיכונים לאזרח שנחקר. הסיכון העיקרי שבפניו ניצב האזרח הוא שהחקירה הפלילית תוביל להגשת כתב אישום נגדו ותחילת הליך פלילי נגדו בבית המשפט. מטבע הדברים, לאחר הגשת כתב אישום ותחילת ההליכים בבית המשפט האזרח ניצב גם בפני סכנה שבסופו של ההליך יוטל עליו מאסר בפועל.

יתרה מכך, לעיתים קרובות חקירות פליליות ותוצאתן נופלות וקמות על מילה אחת או משפט אחד שהאזרח אמר שעלול לסבך אותו ולהוביל להגשת כתב אישום נגדו. בלא מעט מקרים גורלה של החקירה והתיק הפלילי כולו יוכרע בהתאם לגרסה הראשונה שהחשוד ימסור לחוקריו בחקירה המשטרתית הראשונה.

עורך דין פלילי מקצועי יוכל לכוון את האזרח כך שיוכל להסביר את גרסתו באופן הברור ביותר כך שהחשדות שעומדים נגדו יוסרו והתיק הפלילי יסתיים ללא הגשת כתב אישום וסגירתו של התיק עוד בתחנת המשטרה. קראו עוד אודות ייעוץ לפני חקירה במאמר הבא.

תיק מב"ד

אחד מהסיטואציות האפשריות בהקשר לתיקים פליליים הוא קיומו של תיק "מב"ד". מושג זה הוא קיצור וראשי תיבות של תיק שממתין לבירור דין. בחלק מהמקרים, מדובר בתיק שהמשטרה או הגוף התובע הרלוונטי טרם החליטו אם להגיש בעניינו כתב אישום או לסגור אותו בתחנת המשטרה או במשרדי התביעה ולמעשה מדובר בתיק שהסטאטוס שלו הוא פתוח.

חשוב להדגיש כי תיק משטרתי פתוח נושא עמו השלכות לא מעטות על חייו של האזרח וקיומו של הרישום עלול לפגוע בו ובעתידו. כך לדוגמא, מקומות עבודה מסוימים יסרבו לשכור אזרחים שקיימים בעניינם תיקים פליליים פתוחים והדברים נכונים בעיקר למקומות עבודה ממשלתיים או ביטחוניים.

במקרה מסוג זה ניתן לפנות לגוף שמטפל בתיק ולבקש לזרז את קבלת ההחלטה בתיק ולסגור אותו לאור כשלים ראייתיים או סיבות אחרות.  

תיק פלילי נוסף שמוגדר כמב"ד הוא תיק שכבר הוגש בו כתב אישום אך המשפט טרם הוכרע כך שעד שהנאשם יורשע באותו התיק או יזוכה, התיק יוגדר כתיק פתוח וממתין לבירור דין. מטבע הדברים, דרך ההתמודדות עם תיק מסוג זה הוא בבית המשפט באמצעות ייצוג של עורך דין פלילי מקצועי שבקיא בהליכים הפליליים. קראו עוד אודות כתב אישום בהליך פלילי במאמר הבא.

תיק פלילי סגור

סיטואציה משפטית אפשרית נוספת שהמונח תיק פלילי מתייחס אליה היא כאשר החקירה המשטרתית הסתיימה ללא הגשת כתב אישום והתיק נחשב לסגור.

ראוי להבהיר בהקשר לתיקים המשטרתיים הסגורים כי הרישום לגביהם נשאר במחשבי המשטרה במשך שנים רבות ועל כן הוא מופיע בתעודת היושר של האזרח (טופס שהאזרח יכול להוציא מתחנת המשטרה בעניין המרשם הפלילי שלו). על אף שהתיק נסגר ללא הגשת כתב אישום, הרישום המשטרתי עלול לפגוע באזרח ובעתידו. רישום משטרתי סגור עלול לסכל ניסיונות של האזרח להתקבל לעבודות במשרות ממשלתיות, לקבל אזרחות זרה או, לקבל רישיון נשק או להתקבל לגילדות מקצועיות שדורשות רישום פלילי נקי (למשל להתקבל ללשכת עורכי הדין).

על מנת למחוק תיק משטרתי סגור יש לפנות בבקשה יזומה לאחד מהגורמים שממונים על קבלת ההחלטה ולבקש את מחיקת הרישום. קראו עוד אודות מחיקת רישום פלילי במאמר הבא.

חשוב להדגיש כי לעניין דרכי הפעולה האפשריות במחיקת תיק פלילי סגור קיימת חשיבות לזמן שחלף מעת האירוע שנחקר. בעניין זה קיימות שתי דרכי פעולה אפשריות שהן פניה לאגף המודיעין של המשטרה או לחלופין לגוף שסגר את התיק בבקשה לשינוי עילת סגירה. יצוין בכלליות כי בעניינו של בגיר ניתן לפנות לאגף המודיעין כאשר חלפו 7 שנים מעת האירוע כאשר מדובר בעבירת פשע או כאשר חלפו 5 שנם מעת האירוע כאשר מדובר בעבירות מסוג חטא או עוון.

שינוי עילת סגירה של תיק פלילי סגור

כאשר שהמועדים שפורטו בחלק הקודם טרם חלפו, דרך הפעולה האפשרית היחידה היא פנייה לגוף שסגר את התיק בבקשה לשינוי עילת סגירה כך שהתיק הפלילי ייסגר בעילה של "חוסר אשמה פלילית". כאשר תיק נסגר מחוסר אשמה הרישום בעניינו נמחק לחלוטין ואינו מופיע אפילו במחשבי המשטרה. להבדיל, כאשר התיק נסגר מחוסר ראיות הרישום הפלילי נשמר למשך שנים רבות וחשוף לגופים רבים שרשאים לקבל את המידע האמור מהמשטרה.

כאמור, בקשה לשינוי עילת סגירה מוגשת לגוף שסגר את התיק בין אם מדובר ביחידה החוקרת, תביעה משטרתית או הפרקליטות הפלילית של אותו מחוז. בעניין שינוי עילת סגירה השיקול המכריע מתמקד בראיות שעומדות נגד החשוד.

השאלה הראייתית נבחנת בהתאם לקריטריונים שקבועים בהנחיית פרקליט המדינה. הנחיות אלו קובעות כי ככל שהסיכוי שהאזרח ביצע את העבירה המיוחסת לו כך ראוי יותר לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה פלילית. נוכח העובדה שסיכויי קבלת הבקשה לשינוי עילת הסגירה תלויים בראיות קיים צורך להעתיק את חומר הראיות בטרם הגשת הבקשה. הסיכויים שעילת הסגירה תשונה תלויים במידה רבה בנימוקים משפטיים וראייתיים ולכן מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין פלילי מקצועי שבקיא בהליכים אלו. 

מדוע חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין בתיק פלילי?

במסגרת תיקים פליליים קיימת חשיבות מהותית לייצוג מיטבי על ידי עורך דין פלילי שבקיא בהליכים אלו. חשיבות זו קיימת גם כאשר מדובר בתיקים פליליים סגורים וגם כאשר מדובר בתיקים שכבר הוגש כבר בהם כתב אישום ומתבררים בבית המשפט.

כפי שהוסבר, החשיבות בייצוג מקצועי נובעת בין היתר לאור ההשלכות שקיימות להרשעה פלילית או לרישום פלילי של תיק סגור. עורך דין פלילי אמור לפעול לטובת הלקוח שמיוצג על ידו כך שההליכים נגדו יסתיימו בתוצאה הטובה ביותר עבורו בין אם מדובר בתיק פלילי חמור או לחלופין תיק שמתייחס לעבירות פליליות קלות. החשיבות לייצוג הינה מהותית גם בהליכים חלופיים להליך הפלילי כדוגמת הליך הסדר מותנה .

מחפש עורך דין פלילי בצפון? מחפש עורך דין פלילי בקריות? מחפש עורך דין פלילי בכרמיאל? מחפש עורך דין פלילי בחדרה? מחפש עורך דין פלילי להסדר מותנה? הוגש נגדך כתב אישום בגין החזקת סמים? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

הערה- מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

על כותב המאמר:

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן