חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שחרור ממעצר

שחרור ממעצר
תוכן עניינים

מחפש לקרוב משפחה עורך דין שחרור ממעצר ? תוהה באיזה מקרים שופט מחליט על שחרור ממעצר? הגעת למקום עורך דין פלילי אביב מזרחי הינו בעל משרד עצמאי שמייצג חשודים ונאשמים במגוון רחב של עבירות פליליות.

לאורך השנים, המשרד צבר ניסיון רב בייצוג עצורים בהליכים משפטיים שהסתיימו בהצלחה, כלומר בשחרור ממעצר.

יובהר כבר עתה כי הסיכויים שבית המשפט יורה על שחרור ממעצר משתנים ממקרה למקרה בהתאם לנסיבות המקרה הפרטניות. מטבע הדברים, ככל שמדובר שהעבירה הפלילית שמיוחסת לעצור הינה חמורה יותר, כך פוחתים בהתאמה הסיכויים שבית המשפט יורה על שחרור ממעצר.

עוד יצוין כי גם לעברו הפלילי של העצור ישנה חשיבות מכרעת לעניין הסיכויים שההליך יסתיים בשחרור ממעצר. עבר פלילי מכביד הינה נסיבה כבדת משקל שבמקרים רבים עלולה לסכל שחרור ממעצר ולהוביל למעצרו של העצור עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי אודות מעצר עד תום ההליכים.

ובמילים אחרות, בהליכי מעצר ישנם מספר רב של גורמים שמשפיעים על בית המשפט ועל החלטתו הסופית האם להורות על שחרור ממעצר או שמא על המשך מעצרו של הנאשם או החשוד.

מאמר זה כולל מידע משפטי אודות הליכי מעצר והנסיבות הרלוונטיות שמנחות את בית המשפט בעת שהוא שוקל את סוגיית מעצרו או שחרורו של האזרח ממעצר.

עורך דין שחרור ממעצר

ישנם מספר עצות שרצוי ליישם כאשר מחפשים לשכור לייצוג של עורך דין שחרור ממעצר. ראשית, הואיל והליכי מעצר מתנהלים במסגרת הליכים פליליים מומלץ תמיד לוודא כי עורך הדין שמציע את שירותיו אכן בקיא בהליכים פליליים ובהליכי מעצר.

חשוב להבין בהקשר זה כי התמקצעות בתחום הפלילי ובתחום המעצרים דורשת מספר שנים של עבודה בתחום וניסיון משפטי מעשי באולמות המעצרים. עורכי דין פליליים צוברים את ניסיונם בהליכי המעצר בצורה הדרגתית ומשפרים את יכולותיהם מהליך להליך.

הליכים המעצר הינם הליכים פליליים סבוכים ומורכבים שהצלחה בהם מצריכה גם היכרות והבנה בדרכי העבודה של גופי האכיפה שמייצגים את המדינה בהליכים אלו כגון הפרקליטות, התביעה המשטרתית והיחידה החוקרת.

עורך דין שמתמחה בשחרור ממעצר ומנוסה בהליכי מעצר עשוי לשכנע את בית המשפט לשחרר את החשוד או הנאשם גם במקרים שעל פניו מצדיקים את המשך מעצרו של העצור.  

נדמה שלא יכולה להיות מחלוקת כי בהליכי המעצר למיניהם עוסקים בדיני נפשות ובעניינים ברומו של עולם. על כן, תמיד מוטב לדאוג לייצוג משפטי איכותי בהליכים אלו ולבחור לייצוג עורך דין שמתמחה בשחרור ממעצר.

שחרור ממעצר עד תום ההליכים

הסוגייה של שחרור ממעצר עד תום ההליכים הינה סוגייה משפטית מורכבת. יובהר כבר עתה כי גם עבור עורך שמתמחה בשחרור ממעצר המשימה של שחרור ממעצר עד תום ההליכים איננה משימה פשוטה.

יודגש כי ברוב המקרים שבהם המדינה החליטה להגיש נגד הנאשם בקשה למעצר עד תום ההליכים הינם מקרים שלכאורה ישנה עילה להארכת מעצרו של הנאשם. כלומר, מדובר בעבירות אלימות חמורות או עבירות אחרות שחוק המעצרים נוקב בהן כעבירות שמקימות עילה למעצר עד תום ההליכים. קראו עוד על כך במאמר שכתבתי בנושא עורך דין עבירות אלימות.

בית המשפט יורה על שחרור ממעצר עד תום ההליכים רק כאשר הוא שוכנע שבנסיבות המקרה הפרטניות חלופת המעצר מפחיתה את המסוכנות שנשקפת מהנאשם וכי שחרורו של הנאשם לחלופת מעצר מגשימה את מטרות המעצר. כלומר, מפחיתה את הסיכון שנשקף מהנאשם ובמקביל פוגעת בצורה פחותה בזכויותיו ובחירותו.

כאשר בית המשפט שוקל האם להורות על שחרור ממעצר עד תום ההליכים או לחלופין להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים נשקלים מספר רב של קריטריונים. הקריטריון המרכזי שבהם נוגע למסוכנותו של הנאשם.

רכיב זה של מסוכנות הנאשם נבחנת בהתבסס על מספר מרכיבים שונים. העיקריים שבהם העבירות שמיוחסות לנאשם ועברו הפלילי. ככל שמדובר בעבירות פליליות חמורות פחות ובנאשם שעברו נקי כך גוברים הסיכויים שבית המשפט יורה על שחרור ממעצר.

כך לדוגמא, עבירות אלימות במשפחה נחשבות לעבירות חמורות במיוחד שבתי המשפט לא נוהגים להורות על שחרור ממעצר של אזרחים שהואשמו בהם. עוד יצוין כי חוק המעצרים נוקב באופן מפורש בעבירות של אלימות במשפחה כעבירות שמקימות עילה למעצר עד תום ההליכים. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא עורך דין עבירות אלימות במשפחה.  

שחרור ממעצר בערובה

שחרור ממעצר בערובה הוא מושג שמתייחס לשחרור של עצור בתנאים. לרוב, התנאים לשחרור ממעצר בערובה נקבעים על ידי בית המשפט.

כאשר בית המשפט מורה על שחרור ממעצר בערובה של עצור הוא מתנה את השחרור בתנאים מסוימים בהתאם לשיקול דעתו. לרוב, השחרור ממעצר בערובה מותנה בהפקדה כספית, חתימה על ערבות אישית וחתימה על ערבות צד ג'.

חשוב לציין כי התנאים המדויקים שנקבעו לשחרור ממעצר בערובה משתנים ממקרה למקרה בהתאם לשופט היושב בדין ולנסיבות המקרה.

כך לדוגמא, ככל שמדובר בעבירה חמורה יותר ובשלב מתקדם יותר של ההליך הפלילי כך סכום ההפקדה הכספית שבית המשפט צפוי לקבוע כתנאי לשחרורו של העצור צפוי להיות גבוה יותר.

מנגד, כאשר מדובר על עבירת פלילית שנחשבת לקלה באופן יחסי, כך גוברים הסיכויים שבית המשפט ייקבע סכום כספי נמוך להפקדה כתנאי לשחרור ממעצר. בנוגע לעבירות קלות קראו את המאמר שכתבתי בנוגע על איומים.

כאמור, תנאי נוסף שבתי המשפט נוהגים להטיל בעת שחרור ממעצר בערובה הינו חתימה על ערבות אישית. מדובר בערבות כספית שנחתמת על ידי העצור.

משמעות ההתחייבות הכספית הינה כי במקרה שבו העצור יפר את תנאי השחרור שלו, המדינה תוכל לבקש מבית המשפט לממש את הערבות ולחייב אותו בסכום האמור.   

מעצר בית

כאמור, ברוב המקרים שבהם בית המשפט מורה על שחרור ממעצר הנאשם או החשוד ישוחררו תחילה למעצר בית. חשוב לציין בהקשר זה כי משך מעצר הבית משתנה בהתאם לסוג ההליך המשפטי המדובר.

כאשר מדובר בהליך של מעצר אזי שלרוב בתי המשפט נוהגים לקצוב את מעצר הבית לתקופות קצרות שאינן עולות על שבוע ימים. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי אודות מעצר ימים.

מנגד, כאשר מדובר בהליך של מעצר עד תום ההליכים, משך מעצר הבית אינו מוגבל בזמן. תוקפו של מעצר הבית בהליך של מעצר עד תום ההליכים הינו עד להחלטה אחרת. כלומר, כאשר בית המשפט מורה על שחרור ממעצר של עצור למעצר בית בהליך זה אזי שמשך מעצר הבית אינו מוגבל בזמן.

בחלוף הזמן או בשינוי נסיבות, הנאשם באמצעות בא כוחו רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר ומטרתה לבטל את מעצר הבית או להגבילו לשעות מסוימות.

כך לדוגמא, כאשר הנאשם שנמצא במעצר בית טוען כי הוא נדרש לצאת ולעבוד למחייתו לאור מצוקה כלכלית אזי שבית המשפט עשוי להקל על התנאים שנקבעו בעת השחרור ממעצר בערובה ולהורות על המרת מעצר הבית המלא למעצר בית לילי בלבד.

עורך דין פלילי שחרור ממעצר

כפי שהוסבר לעיל במאמר זה, הליכי מעצר הינם הליכים משפטיים הרי גורל. כאשר בית המשפט מורה על שחרור ממעצר של נאשם, המסלול של התיק הפלילי משתנה במובן שלנאשם ניתנת הזדמנות לסיים את התיק במגביל להליך טיפולי.

ברוב המקרים שבהם הנאשם עובר הליך טיפולי במקביל להתנהלות ההליך הפלילי, אזי שהעונש שיוטל על הנאשם צפוי להיות מקל בהרבה לאור שיקולי השיקום.

עורך דין פלילי שמתמחה בשחרור ממעצר אמור לכוון את הלקוח שלו להתנהלות נכונה במסגרת ההליך הפלילי. בסופו של דבר, התנהלות זו עשויה אף לסייע לנאשם לעלות על דרך המלך, לסיים את התיק בעונש מקל ולהשתקם בהמשך הדרך.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

מחיקת רישום פלילי_640x426
כל הפוסטים
מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי הינה פעולה משפטית שסיכויי הצלחה תלויים בסוג המסלול שנבחר לצד סוג המידע שאותו האזרח מעוניין למחוק. כפי שיפורט להלן, לכל אזרח שמעוניין

שינוי עילת סגירה
כל הפוסטים
שינוי עילת סגירה

שינוי עילת סגירה הינה פעולה משפטית שמובילה למחיקת רישום פלילי של תיק משטרתי סגור. אדם שמעוניין למחוק רישום של תיק ספציפי רשאי להגיש לגורם שסגר

דילוג לתוכן