חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבירות מחשב

עבירות מחשב
תוכן עניינים

עבירות מחשב הן עבירות פליליות חמורות שמוגדרות בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995. מדובר בחוק ייעודי שעוסק בעבירות סייבר ומחשבים שחוקק על ידי המחוקק בשנות ה-90 במטרה להתמודד עם ההתפתחויות הטכנולוגיות וקבוצת עבירות חדשות שחוק העונשין אינו מספק להן מענה.

חשוב לציין כי חלק מעבירות המחשב נחשבות לעבירות פליליות חמורות למדי שהעונשים המקסימליים שקבועים לצידן הינם חמורים ומרתיעים. כאשר נאשם עומד לדין בגין עבירות מחשב שבוצעו במסגרת פרשיה רחבת היקף ויוצאת דופן אזי שקיימת אפשרות סבירה שבתום ההליך וככל שיורשע בית המשפט יבחר להטיל עליו מאסר בפועל לתקופה ממושכת.

בהקשר לעבירות המחשב חשוב להבחין בין עבירות פליליות רגילות (למשל עבירות מין) שמבוצעות באמצעות המחשב לבין עבירות מחשב שעיקר מהותן הינו חדירה ופגיעה בחומרי מחשב. קראו עוד על עבירות מין במאמר שכתבתי על העבירה של מעשה מגונה.

מאמר זה נכתב על מנת לספק להבהיר סוגיות משפטיות שקשורות לחוק המחשבים, עבירות המחשב והעונשים שמוטלים בגינן.

מה זה שיבוש או הפרעה לחומר מחשב?

שיבוש או הפרעה לחומר מחשב היא עבירה פלילית שקבועה בסעיף 2 לחוק המחשבים. קראו להלן כיצד העבירה מוגדרת בחוק המחשבים:

"העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו;

(2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו".

הלכה למעשה  עבירה זו מתייחסת למצב שבו אדם משבש מחשב או מוחק ממנו חומרים על מנת לפגוע בפעילותו התקינה. חשוב לציין בהקשר זה כי העבירה אינה בהכרח מתייחסת למצב של שיבוש מחשב פיזי או מחיקת חומרים ממנו.

המצבים הנפוצים בעבירה זו נוגעים לשיבוש של תוכנות או אתרים מתחרים וזאת נוכח אינטרסים עסקיים. יתרה מכך, האקרים רבים מציעים את שירותיהם לבעלי אתרים או תוכנות ומציעים להם לפגוע במתחרים שלהם על ידי שיבוש התוכנות שלהם או האתרים שלהם.

חשוב להבין כי מבחינת יסודות העבירה על מנת שהתביעה תוכל להרשיע את הנאשם עליה להוכיח לבית המשפט כי המעשים נעשו מתוך כוונה ורצון לשבש את פעילותו של המחשב או האתר.

מה העונש על שיבוש והפרעה לחומר מחשב?

העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה של שיבוש והפרעה לחומר מחשב עומד על 3 שנות מאסר. חשוב לציין, שככל שכתב האישום שהוגש נגד הנאשם מתייחס לריבוי מקרים שבהם הוא ביצע את העבירה כלפי מטרות רבות אזי שהתביעה עלולה לדרוש להטיל עליו עונש נפרד בגין כל מעשה וכל מטרה שהוא פגע בה. קראו עוד בנושאים אלו במאמר שכתבתי על כתב אישום.

יתרה מכך, ככל שמבצע העבירה הינו האקר שעיקר עיסוקו הינו פגיעה בתוכנות או אתרים מתחרים אזי שבית המשפט עשוי לראות בכך כנסיבות מחמירות ולהחמיר בעונשו.

מהי העבירה של העברת מידע או פלט כוזב?

סעיף 3 לחוק המחשבים מגדיר עבירת מחשב נוספת שעניינה העברת מידע כוזב או פלט כוזב באמצעות המחשב. קראו להלן כיצד העבירה מוגדרת בחוק המחשבים:

"העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:

(1)מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב;

(2)כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.

(ב)בסעיף זה, "מידע כוזב" ו"פלט כוזב" – מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם".

עבירות מחשב מסוג העברה או אחסון של פלטים או מידע כוזב מתייחסים לסיטואציה שבה מבצע העבירה משתמש במחשב או בחומר מחשב על מנת להטעות את נפגע העבירה.

כפי שציינתי קודם לכן, עבירות המחשב אינן בהכרח מתייחסות לעבירות שמבוצעות על מחשבים נייחים במובן השגור של המונח "מחשב". חשוב להבהיר בהקשר זה כי עבירות המחשב יכולות להתבצע גם באמצעות טלפונים ניידים.

במקרה אחד, הוגש נגד הנאשם כתב אישום בגין כך שקיים התכתבויות עם קטינות ובמהלך ההתכתבויות הציג באמצעות הטלפון הנייד שלו מצג שווא כי הוא קטינה. על כן התביעה ייחסה לו בכתב האישום עבירות מחשב מסוג העברת מידע כוזב ופלט כוזב.

מה העונש על העברת מידע ופלטים כוזבים באמצעות המחשב?

כפי שניתן לקרוא בלשון החוק שהובאה בחלק הקודם של המאמר, עבירות מחשב מסוג העברת מידע ופלטים כוזבים הינה עבירה חמורה למדי שהעונש המקסימלי שקבוע לצדה עומד על 5 שנות מאסר. יחד עם זאת, אין מדובר בעונש חובה אלא ברף העליון של הענישה שבית המשפט רשאי להטיל על נאשם שהורשע בעבירה מסוג זה.

בהליכים פליליים במדינת ישראל העונש הסופי שמוטל על הנאשם נקבע בהתאם לשילוב ושקילה של הנסיבות שקשורות בביצוע העבירה ובין הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה (בעיקר נסיבותיו האישיות של הנאשם).

בהקשר לעבירות של העברת מידע כוזב באמצעות המחשב נסיבות רלוונטיות לעבירה יהיו טיב המידע שהועבר, המטרה שלשמה הועבר והפגיעה שקבלת המידע הכוזב הסבה לנפגעי העבירה. מטבע הדברים, העברת מידע כוזב לצורך יצירת קשר והטעיה של קטינות אינו שווה ערך בחומרתו להעברת מידע כוזב כחלק ממתיחה או תעלול ילדותי שאינו מזיק.

לצד נסיבות אלו בית המשפט ישקול גם את נסיבותיו האישיות של נאשם שאינן קשורות לעבירה הספציפית שביצע. כמו למשל, עברו הפלילי או העדרו, גילו, מצבו המשפחתי, הפגיעה שהעונש צפוי להסב לו, הפגיעה שכבר נגרמה לו מעצם ניהול ההליכים, הפגיעה שהעונש צפוי להסב למשפחתו, מצבו הכלכלי, חרטה שהביע או לחלופין העדר קבלת אחריות וסיכוייו להשתקם. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי על תיק פלילי.

מה זה חדירה לחומר מחשב שלא כדין?

חדירה לחומר מחשב שלא כדין הינה עבירת מחשבים נוספת שמוגדרת בסעיף 4 לחוק המחשבים. עבירה זו אוסרת על חדירה לחומר מחשב שנמצא על מחשב שמבוצעת באמצעות התחשבות או התקשרות למחשב או על ידי הפעלתו של המחשב. הלכה למעשה, מדובר בעבירה שמתייחסת לפריצה למחשב, לתוכנה או לאתר. חשוב לציין בהקשר זה כי חוק המחשבים מגדיר את המונח "חומר מחשב" כתוכנה או מידע.

מה העונש על חדירה לחומר מחשב?

העבירה של חדירה לחומר מחשב שלא כדין הינה עבירה שהעונש המקסימלי שקבוע לצדה עומד על 3 שנות מאסר. כאמור, גם בהקשר לעבירה זו בית המשפט יתחשב בסוג התוכנה שנפרצה, האמצעים שבאמצעותה בוצעה והנזקים שהחדירה לחומר המחשב גרמה. 

חדירה לחומר מחשב כדי לבצע עבירה אחרת

חוק המחשבים מגדיר חלופה נוספת לעבירה של חדירה לחומר מחשבה. חלופה זו רלוונטית כאשר החדירה לחומר המחשב התבצעה על מנת לבצע עבירה פלילית אחרת כדוגמא גניבה או הונאה. כך למשל, כאשר אדם פורץ לחשבון דיגיטלי של אדם אחר על מנת לגנוב ממנו כספים אזי שהתביעה צפויה לייחס לו עבירה של חדירה לחומר מחשב ולצדה גם עבירה של גניבה. קראו עוד על עבירה זו במאמר שכתבתי על עבירת הגניבה.

כפי שניתן לשער, מדובר בתיקים פליליים נפוצים למדי, שכן מרבית החדירות לחומר מחשב מבוצעות על מנת לבצע עבירה פלילית אחרת.

מה העונש על חדירה לחומר מחשב כדי לבצע עבירה?

כאמור, העונש שקבוע לצד עבירת המחשב מסוג חדירה לחומר מחשב בצורתה הרגילה הינו 3 שנות מאסר. מנגד, כאשר החדירה לחומר המחשב התבצעה על מנת לאפשר או לבצע עבירה פלילית אחרת אזי שבית המשפט רשאי להטיל על הנאשם עונש מרבי של 5 שנות מאסר.

מהן פעולות אסורות בתוכנה?

סעיף 6 לחוק המחשבים קובע מספר פעולות שביצוען במסגרת תוכנת מחשב תיחשב לעבירה פלילית נוספת. קראו להלן את נוסחו של סעיף לחוק המחשבים:

"העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן, במטרה לבצען שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1)שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו;

(2)מחיקת חומר מחשב, גרימה לשינוי בו, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו;

(3)פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב, כהגדרתם בסעיף 3(ב);

(4)חדירה לחומר מחשב, כהגדרתה בסעיף 4, הנמצא במחשב;

(5)האזנת סתר, כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;

(6)פגיעה בפרטיות כאמור בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981".

כפי שניתן לקרוא מדובר בסעיף שקובע שעריכת תוכנה שמסוגלת לבצע את אחת מהפעולות הנזכרות למעלה מהווה עבירה פלילית שהעונש שקבוע לצדה עומד על 3 שנות מאסר. בין היתר קיים איסור על עריכת תוכנה שמסוגלת לשבש חומר מחשב, למחוק חומר מחשב, לחדור לחומר מחשב, לבצע האזנת סתר או פעולות אחרות שכרוכות בפגיעה בפרטיות. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי על עבירת האזנת סתר.

עבירות מין שמבוצעות באמצעות המחשב

בשנים האחרונות התופעה של ביצוע עבירות מין באמצעות המחשב והאינטרנט התרחבה מאוד. הטכנולוגיה שהמחשב ורשת האינטרנט מספקות מהוות כר פורה לניצול קטינים וביצוע עבירות מין אחרות.

כך למשל, כאשר אדם שולח למתלוננת תמונות בעלות תוכן מיני אזי שמדובר בפעולה שעלולה להיחשב כמעשה מגונה. יתרה מכך, בלא מעט מקרים עברייני מין מנצלים את האינטרנט על ליצור את הקשר הראשוני עם הקטינים באמצעות המחשב לתאם עמם פגישה לצורך ביצוע עבירות מין. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי אודות עבירות מין באינטרנט.  

ייעוץ על ידי עורך דין לעבירות מחשב

כפי שהוסבר במאמר זה חלק מעבירות המחשב נחשבות לעבירות פליליות חמורות למדי שהמורשעים בהן עלולים להימצא בסכנה ממשית שבית המשפט יטיל עליהם מאסר בפועל. על כן מומלץ להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מקצועי בתיקים שעניינים עבירות מחשב.

יתרה מכך, נוכח הסיכון המשמעותי שכרוך בתיקים פליליים מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי עוד בשלב החקירה באזהרה. במקרים לא מעטים, עורך דין פלילי מנוסה יוכל לסייע ללקוח שלו לסיים את החקירה המשטרתית בגניזת התיק וסיום ההליך הפלילי ללא הגשת כתב אישום. קראו עוד בעניין זה במאמר שכתבתי על חקירה באזהרה.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

מטען חורג
כל הפוסטים

מטען חורג

הובלת מטען חורג הינה עבירת תעבורה הנפוצה בעיקר בקרב נהגים מקצועיים כגון נהגי משאיות שהובלת המטען היא פרנסתם ועיסוקם היום יומי. חשוב להבהיר כי העבירה

החזקת סמים לצריכה עצמית_640x426
כל הפוסטים

החזקת סמים לצריכה עצמית

החזקת סמים לצריכה עצמית הינה עבירה פלילית בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים שמהווה את מקור החקיקה שמסדיר את תחום עבירות הסמים בדין הפלילי הישראלי. בישראל, עבירות

דילוג לתוכן