חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

איך להתכונן לחקירה במשטרה

איך להתכונן לחקירה במשטרה
תוכן עניינים

איך להתכונן לחקירה במשטרה כל מה שאתם צריכים לדעת צעד אחרי צעד להגיע מוכנים לחקירת משטרה.

קיבלת טלפון מהתחנה? נפתחה בעניינך חקירה משטרתית? זומנת לחקירה במשטרה? יש לך תיק משטרתי פתוח? רוצה להתכונן לחקירה במשטרה? הגעת למקום הנכון. עורך דין פלילי אביב מזרחי מלווה חשודים בחקירות משטרה ומעניק ייעוץ משפטי בטרם החקירה המשטרתית.

כפי שידוע לכל, חקירה משטרתית אינה עניין של מה בכך. מדובר במעמד מלחיץ וקשה, במיוחד עבור אנשים נורמטיביים שההליכים הפליליים ועבודת המשטרה זרה להם. השאלה כיצד להתכונן לחקירה משטרה הינה שאלה מורכבת שמטבע הדברים תלויה בנסיבות המקרה הפרטניות.

לעיתים קרובות, אין אפשרות מעשית להתכונן מבעוד מועד לחקירת במשטרה הואיל והיא מתבצעת בסמוך מאוד לאירוע הנטען כך שלאזרח אין זמן להתכונן או לכלכל את צעדיו. במקרים אלו, מומלץ בחום ליצור קשר עם עורך דין פלילי בטרם תחילת החקירה ובטרם מסירת הגרסה הראשונית לחוקרי המשטרה.

עורך דין פלילי שמייעץ לחשוד בתחנת המשטרה בטרם החקירה יכול ואמור לסייע לחשוד להסדיר את מחשבותיו ולמסור גרסה טובה גם במקרים שבהם נמנע ממנו להתכונן לחקירה המשטרתית. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא ייעוץ לפני חקירה.

מה המשמעות של חקירה באזהרה?

כפי שהבהרתי קודם לכן, חקירה באזהרה הינו מונח שמתייחס לחקירת משטרה שמתנהלת נגד אזרח שבעיני המשטרה הינו חשוד בביצוע עבירה פלילית כלשהי. חשוב להדגיש כי לא כל תשאול או עדות בפני חוקר משטרה ייחשב לחקירה באזהרה.

כאשר המשטרה מתשאלת עד שאינו נחשב לחשוד, כלומר מדובר באדם שבעיני המשטרה לא חשוד בדבר, אזי שמדובר בעדות שמבחינה פורמאלית מכונה "עדות פתוחה".

המשמעות המעשית הינה שהאדם שמוסר עדות אינו מוזהר בטרם החקירה כי הוא חשוד בעבירה פלילית כלשהי והזכויות שמוקנות לחשוד בביצוע עבירה אינן מוקנית לאותו אדם משום שהוא אינו חשוד בדבר.   

מהי עדות פתוחה?

כאמור, עדות פתוחה היא עדות של עד שלא נחקר באזהרה. כותב המאמר נתקל בלא מעט מקרים שבהם חוקרי המשטרה תשאלו אזרח במסגרת של "הודעה פתוחה" על אף שמנסיבות המקרה היה ברור כי מדובר בחשוד לכל דבר ועניין.

במקרים מסוימים, חוקרי המשטרה בוחרים לפעול באופן האמור על מנת להוריד את מגננותיו של האזרח שאותו הם מתשאלים גם במקרים שבהם מעורבותו של המתושאל בביצוע העבירות ברורה להם מהרגע הראשון.

כך לדוגמא, כאשר מדובר בחקירה באזהרה, חוקרי המשטרה מחויבים להבהיר לחשוד את זכותו להיוועץ בעורך דין בטרם החקירה וכן את העבירות שבגינן הוא נחקר. מנגד, כאשר מדובר בתשאול של עד, חוקרי המשטרה אינם מחויבים לאפשר לו להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני החקירה וכן להודיע לו כי הוא חשוד בעבירות מסוימות (הואיל ומבחינה פורמאלית הוא אינו חשוד בדבר).

עורך דין פלילי אביב מזרחי נתקל במספר תיקים שבמסגרתם חוקרי המשטרה ניצלו את ההגדרה של "הודעה פתוחה" על מנת לתשאל את האזרח (שלמעשה בעיניהם נחשב לחשוד) ולהוציא ממנו אמירות שהלכו וסיבכו אותו במעורבות בעבירה פלילית.

לאחרונה, עורך דין אביב מזרחי נתקל בסיטואציה שבה חוקרי המשטרה נקטו בטקטיקה האמורה כלפי קטינה שנחשדה בעבירות פליליות חמורות. על אף שמעורבותה של הקטינה הייתה ברורה לחוקרי המשטרה מהרגע הראשון הם בחרו לחקור אותה במספר הודעות "פתוחות" בטרם הבהירו לה שהיא חשודה וחקרו אותה באזהרה. קראו עוד בהיבטים אלו במאמר שכתבתי בנושא ייצוג קטינים בהליכים פליליים.  

הנוסח של חקירה באזהרה

כאמור, במסגרת חקירה באזהרה חוקרי המשטרה מחויבים להבהיר לנחקר בתחילת האזהרה כי מבחינתם הוא חשוד בביצוע עבירה פלילית, נסיבות העבירה הנחשדת ואת זכויותיו כנחקר.

ככלל, האזהרה המשטרתית כוללת הסבר אודות נסיבות המקרה שבגינן החשוד נחקר, סעיפי העבירות שבגינן הוא נחקר וזכויותיו על פי חוק כגון זכותו לשמור על שתיקה וזכותו להיוועץ עם עורך דין מטעמו בטרם החקירה.

מטבע הדברים, כאשר החקירה המשטרתית מתקיימת בסמוך למעשה העבירה יכולתו של החשוד להתכונן לחקירה במשטרה הינה מוגבלת וקצרת מועד. כאמור, במקרים מסוג אלו, מומלץ בחום ליצור קשר עם עורך דין פלילי ולהיוועץ עמו בתחנת המשטרה זמן קצר לפני תחילת החקירה.

המשמעות המהותית של האזהרה נעוצה בעובדה שאזהרה זו מיידעת את האזרח אודות זכויותיו במסגרת זו. אזרח שמוזהר בכך שהוא נחשד בעבירה פלילית יכול ואמור לכלכל את צעדיו בתבונה ובחוכמה לרבות ובעיקר להתכונן לחקירה במשטרה ולקבל ייעוץ משפטי בטרם תחילתה. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא חקירה באזהרה.

מדוע מומלץ לפנות לעורך דין לפני חקירה במשטרה?

ישנן מספר סיבות עיקריות שבגינן מומלץ לפנות לעורך דין פלילי לפני חקירה במשטרה. הסיבה הראשונה נעוצה בעובדה שנחקרים רבים חווים מתח נפשי ומצוקה של ממש כתוצאה מהחשדות שהופנו כלפיהם מהעובדה שהם עומדים להיחקר במשטרה. הדברים נכונים ביתר שאת לגבי אזרחים נורמטיביים שנתקלים במשטרה בפעם הראשונה בחייהם.

לעיתים קרובות, המצוקה האמורה מובילה לשגיאות, טעויות בשיקול דעת וקבלת החלטות שגויה במהלך החקירה המשטרתית. מצוקה שכזו מובילה לאמירות שעלולות להפליל את החשוד בעבירה פלילית ולסבך את מצבו המשפטי. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא חקירת משטרה.

עורך דין פלילי שמייעץ לחשוד לפני החקירה המשטרתית אמור להרגיעו ולהנחות אותה בעניין הגישה הנכונה להתייחס לחקירה ולחשדות שמופנים כלפיו. כמו כן, העובדה שעורך דינו של החשוד מסביר לו מבעוד מועד מה צפוי לו עשויה להרגיע את החשוד בטרם החקירה ולמקד אותו כך שיעבור אותה בהצלחה.

סיבה נוספת שבגינה מומלץ להתייעץ עם עורך דין בטרם החקירה הינה כי עורך דין פלילי בקיא בחוקים הרלוונטיים ובזכויותיו של החשוד. אזרחים רבים אינם מודעים לזכויות שמוקנות להם על פי חוק כך שפגישה עם עורך דין בטרם החקירה תסייע להם להבין את הצפוי להם וכן את הזכויות שמוקנות להם ושעליהן הם רשאים לעמוד בשעה שהם מתמודדים עם חוקרי המשטרה.

איך מתכוננים לחקירה במשטרה?

הדרך הנכונה להתכונן לחקירה במשטרה תלויה בנסיבות המקרה. מטבע הדברים, הסיטואציה האופטימלית עבור החשוד הינה כאשר הוא מודע לחשדות שמיוחסים לו מבעוד מועד ובטרם שהגיע לחקירה המשטרתית. במקרים שכאלה, החשוד יכול לפנות לעורך דין פלילי ולהתייעץ עמו במשרדו בטרם הגעה לתחנת המשטרה.

כאשר עורך דין מייעץ ללקוח שלו הדרך הנכונה להתכונן לחקירה במשטרה הינה לעבור על כל הפרטים הרלוונטיים לאותו מקרה. כאמור, הדרך הנכונה להתכונן לחקירה תלויה בפרטים הספציפיים של אותו מקרה. הכנה לחקירה בעבירות אלימות אינה זהה להכנה לחקירה שעניינה עבירות סמים. קראו עוד על עבירות סמים במאמר שכתבתי בנושא סחר בסמים.

כאשר עורך דינו של החשוד מודע לכל הפרטים של המקרה הוא יכול להכין את הלקוח שלו בצורה הטובה ביותר ולעבור עמו על כל התרחישים האפשריים.

התייעצות עם עורך דין בתחנת המשטרה

חשוב להבהיר כי ברוב המקרים הזימון לתחנת המשטרה "נוחת" על החשוד בהפתעה לעיתים הוא מעוכב לתחנה מיד לאחר האירוע. כלומר, ברוב הסיטואציות האמורות אין לחשוד זמן רב לכלכל את צעדיו ולהתייעץ עם עורך דין בתנאים נוחים, שכן ההתייעצות הראשונית עם עורך הדין מתקיימת בתחנת המשטרה בתנאי דוחק ולחץ.

כך או כך, כאשר חשוד מתייעץ עם עורך דינו בטרם חקירה משטרתית מוטב כי ישתף את עורך דינו בפרטים המלאים הידועים לו ובעיקר לא יסתיר ממנו מידע. חשוב לזכור בהקשר זה כי עורך דין פלילי שמייעץ לחשוד אינו שופט אותו בגין מעשיו אלא נמצא שם על מנת לספק לו ייעוץ משפטי. עורך דין פלילי משרת את האינטרסים של הלקוח שלו ואמור לייצגו נאמנה ללא קשר למעשים שביצע.

יתרה מכך, בין עורך דין ללקוח ישנו חיסיון משפטי שמונע מעורך הדין לחשוף את הפרטים שנמסרו לו על ידי הלקוח. ובמילים אחרות, כל הפרטים שהחשוד ימסור לעורך דינו מוגנים תחת חיסיון עורך דין לקוח שמגן על הלקוח מפני חשש להפללה בעקבות הדברים שיאמר לעורך דינו.

כפי שציינתי במאמרים אחרים, כנות בין עורך הדין ללקוח שאותו הוא מייצג הינה בעלת חשיבות מכרעת בתיקים פליליים וקל וחומר כאשר הלקוח פונה לעורך הדין על מנת להתכונן לחקירה במשטרה.

עצות להתמודדות נכונה בחקירת משטרה

ישנן מספר עצות שעשויות לסייע לאזרח שנמצא לפני חקירה באזהרה. כאמור, הראשונה שבהן הינה כי מוטב להתייעץ עם עורך דין לפני החקירה. כהערה מקדמית, חשוב להבהיר כי המשחק הפלילי אינו משחק שווה כוחות.

חוקרי המשטרה הם אנשי מקצוע מנוסים שבקיאים בחוקים הרלוונטיים ובמשמעויות המשפטיות השונות של אמירות כאלה ואחרות שנאמרות בחדרי החקירות. מנגד, רוב האזרחים, אינם מודעים להשלכות של מעשיהם או אמירותיהם בפני חוקרי המשטרה.

לכן, העצה הטובה ביותר בנוגע לדרך הנכונה להתכונן לחקירת משטרה היא להתייעץ עם עורך דין פלילי שבקיא בחקירות משטרה. קראו עוד על הליכים פליליים במאמר שכתבתי בנושא תיק פלילי.

הגיעו מוכנים

כאמור, במקרים שבהם החשוד לא מעוכב לתחנה בסמוך לאירוע הנחקר יש לו די זמן לכלכל את צעדיו ולהגיע מוכן לתחנת המשטרה. במקרים אלו בהחלט מומלץ להתכונן לחקירה במשטרה ולהכין מבעוד מועד את הראיות שבכוחן להפריך את החשדות נושא החקירה.

ענו לתשובות לאחר מחשבה ובזהירות

עצה חשובה נוספת נוגעת לדרך הנכונה שבה מומלץ להשיב לשאלות החוקרים. ככלל, מוטב לענות לשאלות בזהירות ולאחר מחשבה ובשום אופן לא "לשלוף מהמותן" תשובות.

ויודגש, בחקירות פליליות כל מילה או משפט עלולים לעשות את ההבדל בין סגירת התיק ובין הגשת כתב אישום והעמדה לדין. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום.

לא לחתום על פרוטוקול החקירה בטרם קריאה

כל חקירה משטרתית מתועדת בכתב על ידי החוקר שמנהל את החקירה במעין פרוטוקול שבמסגרתו מוקלדות שאלות החוקר ותשובות העד. בתום החקירה, הנחקר או העד נדרש לחתום על הפרוטוקול שתיעד את הנאמר.

בטרם החתימה, מומלץ לקרוא היטב את כל הדברים שנכתבו. כאשר הדברים שנכתבו על ידי החוקר אינם משקפים את הנאמר יש להתעקש עם החוקר על כך שהדברים יתוקנו. ככל שהחוקר מסרב לתקן את הנאמר אזי שמומלץ לסרב לחתום על הפרוטוקול. כאמור, ככל שבפרוטוקול תועדו אמירות מפליליות והחשוד חתם עליו, אזי שהדברים ישמשו לרעתו בהליך המשפטי ועלולים אף להוביל להרשעתו.

לא להיכנע ללחץ של החוקרים

במקרים רבים, חוקרי המשטרה לוחצים על החשוד במטרה שיודה בחשדות שמיוחסים לו וזאת על ידי יצירת מצג שווא כי אם יודה במיוחס לו יזכה בהקלה בעונשו. חשוב להבהיר שברוב המכריע של המקרים מדובר בשקר מוחלט.

ברוב הסיטואציות הנפוצות, הודאה באשמה תרע את מצבו המשפטי של החשוד ואף תקשה על עורך דינו לסיים את התיק בתוצאה טובה גם במצבים שבהם החקירה המשטרתית הובילה להגשת כתב אישום.

פנייה לעורך דין לפני חקירת המשטרה

כאמור, הצעד הראשון שחשוב לנקוט במטרה להתכונן לחקירה במשטרה הינה לפנות לעורך דין פלילי שבקיא בחקירות משטרה. במקרים רבים, הכנה מוקדמת של עורך דין פלילי לפני החקירה, עשויה לסייע לנחקר לצלוח את החקירה המשטרתית בצורה טובה כך שבסופו של הדבר החקירה המשטרתית תסתיים בלא כלום ובסגירת התיק.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

מטען חורג
כל הפוסטים

מטען חורג

הובלת מטען חורג הינה עבירת תעבורה הנפוצה בעיקר בקרב נהגים מקצועיים כגון נהגי משאיות שהובלת המטען היא פרנסתם ועיסוקם היום יומי. חשוב להבהיר כי העבירה

החזקת סמים לצריכה עצמית_640x426
כל הפוסטים

החזקת סמים לצריכה עצמית

החזקת סמים לצריכה עצמית הינה עבירה פלילית בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים שמהווה את מקור החקיקה שמסדיר את תחום עבירות הסמים בדין הפלילי הישראלי. בישראל, עבירות

דילוג לתוכן