חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דוח טלפון

דוח טלפון
תוכן עניינים

דוח טלפון הוא כינוי שגור לדוח שניתן לנהג בגין שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה. דוח הטלפון הפך בשנים האחרונות לאחד מדוחות התנועה הנפוצים ביותר. מנתונים רשמיים עולה כי מאות דוחות תנועה בגין ביצוע עבירה זו נרשמים לנהגים ישראלים.

כפי שיוסבר להלן, מעבר לקנס הכספי הגבוה דוח נושא לצדו נקודות משרד הרישוי אשר עלולות להוביל להטלת סנקציות על הנהג על ידי משרד התחבורה, לרבות מבחנים שונים כדרישה לחידוש רישיון הנהיגה של הנהג. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא נקודות משרד הרישוי.

המלצת משרדנו היא כי לנהג שנרשם לחובתו דוח טלפון לפנות באופן מיידי למשרד עורכי דין שמתמחה בדיני התעבורה וזאת על מנת לבחון דרכי טיפול אפשריות והורדת הנקודות.

דוח טלפון בנהיגה

דוח טלפון בנהיגה יירשם לנהג אשר עשה שימוש בטלפון כאשר רכבו היה בתנועה. דהיינו, העבירה שמזכה את הנהג בדוח טלפון בנהיגה הינה עבירה שבא לידי ביטוי אך ורק כאשר הרכב מונע ונמצא בתנועה על הכביש.

עוד יודגש כי כל שימוש בטלפון הנייד בזמן נסיעה, לרבות החזקתו בלבד, עלול לגרור אחריו רישום של דוח טלפון. נהגים רבים טועים לחשוב כי כל עוד לא דיברו בטלפון הנייד אזי שהעבירה לא מתגבשת ואין באפשרות השוטר לרשום לחובתם דוח טלפון.

ובכן, מדובר בטעות נפוצה שכן גם החזקת מכשיר הטלפון הנייד ללא דיבור בו מהווה עבירה בהתאם לתקנה 28(א) לתקנות התעבורה. כלומר, כל עוד הרכב נמצא בנסיעה ישנו איסור על עשיית שימוש בטלפון הנייד נייד לכל מטרה לרבות הפעלת אפליקציית ה-"וייז".

בתיקים מסוימים, עלתה השאלה העקרונית שאלות לגבי שימוש בנייד כאשר הרכב בתנועה לעומת שימוש בטלפון נייד כאשר הרכב נמצא בעצירה זמנית (למשל רמזור).

בנושא זה פסיקת בתי המשפט איננה אחידה ושופטים שונים הגיעו למסקנות שונות. אחדים משופטי התעבורה קבעו כי כאשר הרכב נמצא בעצירה מוחלטת שימוש בטלפון הנייד אינו מהווה עבירה ושופטים אחרים קבעו אחרת.

חשוב לציין כי אגף התנועה של משטרת ישראל העביר לכל שוטרי התנועה הנחיה שלא לאכוף עבירה של שימוש בנייד כאשר הרכב אינו בנסיעה. הנחיה זו כשמה כן היא, הנחיה בלבד ואינה מחייבת את בית המשפט. על מנת להימנע מקבלת דוח טלפון, אנו ממליצים לא לבצע שימוש בטלפון נייד גם כאשר הרכב נמצא בעצירה מלאה.

דוח טלפון כמה נקודות?

כאמור, דוח טלפון נושא לצדו נקודות משרד הרישוי ונהג אשר ייתפס מבצע עבירה של שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה מסתכן בקבלת דוח שנושא עמו קנס בסך 1000 ₪ ו-8 נקודות משרד הרישוי. ניקוד זה יצטבר לחובת הנהג לכל ניקוד אחר הקיים לו בהתאם לתקופת הצבירה שלו.

בעבר, שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה גרר אחריו רישום 4 נקודות משרד הרישוי בלבד. החמרת אגף התנועה התבטאה בהכפלת הניקוד בגין ביצוע עבירה זו והיא משקפת את מדיניות האגף בהתמודדות עם עבירת שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה אשר הפכה לנפוצה בכבישי ישראל.

ביטול דוח טלפון

ביטול דוח טלפון נייד מתרחש כאשר הדוח מבוטל לחלוטין לרבות הקנס והנקודות. חשוב לשים לב לאבחנה בין ביטול הדוח לבין ערעור על הדוח והגשת בקשה להישפט לבית משפט לתעבורה. קראו עוד על בקשה להישפט במאמר שכתבתי בנושא ערעור על דוח תנועה.

בקשה לביטול דוח טלפון תוגש למרכז פניות נהגים אגף התנועה משטרת ישראל בתוך 30 ימים ממועד רישום הדוח. את הבקשה ניתן להגיש בדואר רשום לכתובת האגף או באופן מקוון באתר האינטרנט של משטרת ישראל.

במסגרת בקשה לביטול דוח טלפון יש לעלות את כל הטיעונים שמצדיקים את ביטול הדוח. ברוב המקרים, סיכויי הבקשה לביטול הדוח אינם גבוהים במיוחד uללא ראיה חד משמעית לאי ביצוע העבירה הבקשה צפויה להידחות על ידי אגף התנועה.

לטעמנו, הדרך הנכונה ביותר להתמודדות עם דוח טלפון היא הגשת בקשה להישפט וטיפול בו במסגרת דיון משפטי.

ערעור על דוח טלפון

כאשר נרשם לנהג דין וחשבון על שימוש בנייד במהלך נסיעה עומדות בפניו מספר אפשרויות שונות להתמודדות עמו.

תשלום הדוח- משמעות הפעולה הינה נשיאת הקנס ורישום הנקודות. כאמור, ניקוד משרד הרישוי עלול לפגוע באופן ישיר ברישיון הנהיגה של הנהג ולגרום לו לבצע אמצעי תיקון שונים לרבות פסילת רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי.

הגשת בקשה לביטול דוח טלפון-כאמור, את הבקשה יש להגיש בתוך 30 ימים. בבקשה זו ניתן לפרט הנימוקים השונים העומדים לזכותו של הנהג וניתן אף לצרף אסמכתאות וראיות הקיימות

הגשת בקשה להישפט- את הבקשה להישפט יש להגיש בתוך 90 ימים ממועד קבלת דוח הטלפון. בניגוד לבקשה לביטול, אין צורך לנמק את הבקשה להישפט.

בקשה להישפט על דוח טלפון

בקשה להישפט על דוח טלפון מוגשת בדואר רשום או בפניה מקוונת באתר משטרת ישראל, וזאת כאמור בתוך 90 ימים ממועד קבלת דוח. יש להקפיד על זמנים אלו, שכן איחור בהגשת הבקשה יביא בהכרח לדחייתה. יודגש כי גם איחור של יום אחד בלבד עלול להוביל לדחיית הבקשה.

לאחר שליחת הבקשה למשטרת ישראל, המשטרה אמורה לשלוח לנהג זימון לדיון בבית משפט לתעבורה. זימון זה יציין את תאריך הדיון, שעת הדיון ובית המשפט שבו יתקיים הדיון.

בדיון עצמו, בית המשפט ישקול את טענותיו של הנהג ויצטרך להחליט האם ראוי להרשיעו בעבירה שעניינה דוח טלפון או שמא לזכותו. קראו עוד אודות זיכוי במאמר שכתבתי בנושא ספק סביר.

טרם דיון המשפטי, עורך דינו של הנהג רשאי לשוחח עם התביעה המשטרתית ולהפנותה לכשלים העולים מרישום הדוח וזאת במטרה להגיע להסדר שכולל את ביטול הנקודות.

ככל שהיו כשלים משמעותיים בדוח, הם יסייעו לעורך הדין לבטל את הדוח או לשכנע את התביעה לתקן את העבירה לעבירה אשר אינה כוללת נקודות כגון עבירת אי אחיזת הגה בשתי ידיים.

חשוב להבהיר כי אי התייצבות לדיון עלול לגרור שפיטה בהעדר והטלת עונשים חמורים יותר מאלו שקבועים לצד הדוח המקורי.

שימוש בטלפון נייד המונח על מתקן קבוע

הסוגייה המשפטית שכרוכה בשימוש בטלפון המונח על מתקן קבוע במהלך נסיעה עלתה לכותרות לא מעט בעת האחרונה בעקבות פסקי דין מעניינים של בתי המשפט.

בין היתר התעוררה השאלה האם הקשה על גבי מסך הטלפון המונח על המתקן מעבירה עבירה לפי תקנה 28(א) לתקנות התעבורה או שמה דינה כשימוש במסך מולטימדיה המותקן ברכב.

שאלה זו הגיעה לפתחו של בית משפט לתעבורה בתיק תת"ע 12593-02-19 במקרה זה קבע בית המשפט כי הקשה על טלפון נייד המונח על גבי מתקן קבוע אינה מהווה עבירה. יש לשים לב כי פסיקה זו התייחסה להקשה בודדת על המכשיר ולא החזקתו. בעקבות פסק דין זה, יצאה משטרת ישראל בהודעה כי לא תאכוף הקשה על גבי מסך טלפון נייד המונח על מתקן קבוע במהלך נסיעה.

חשוב לזכור כי אמנם מדובר בפסק דין חשוב, פורץ דרך, אך הוא אינו מחייב בתי משפט לתעבורה אחרים מבחינה משפטית. דהיינו קביעה זו אינה מהווה תקדים משפטי מחייב. מסיבה זו, גם אם לכאורה לא קיימת כל מניעה להקיש על טלפון נייד המונח על גבי מתקן קבוע עדין אין אנו ממליצים לעשות זאת. 

דוח טלפון מצלמה

בתקופה האחרונה החל אגף התנועה לאכוף עבירות תנועה באמצעים דיגיטליים לרבות תיעוד העבירה במצלמת סטילס. תיעוד העבירה באמצעות מצלמה יעשה על ידי שוטר תנועה אשר יוצב בצד הדרך או על גבי גשר ובאמצעות מצלמה הנושאת זום מקצועי יתעד את העבירה והחזקת הטלפון במהלך נסיעה.

לאחר תיעוד העבירה, יישלח לנהג דוח טלפון. בדומה לדוח הניתן על ידי שוטר הנהג רשאי להגיש בקשה להישפט ולהתמודד עם הדוח בבית משפט.

עונש על שימוש בטלפון בנהיגה

כאמור, דוח טלפון נייד במהלך נסיעה כולל קנס כספי על סך 1,000 ₪ וכן רישום 8 נקודות משרד הרישוי.

לנהגים אשר כבר צברו נקודות משרד הרישוי יוטב אם יפעלו למחיקת הנקודות ופנייה לייצוג משפטי לצורך בטיפול בדוח.

חשוב להבין כי גם כאשר מדובר על תיקים שקשורים בבקשה להישפט, בית משפט אינו כפוף לעונש המקורי הרשום לצד הדוח והוא רשאי להטיל על הנהג כל עונש אשר ימצא לנכון.

פעמים רבות, וככל ולנהג עבירות דומות אחרות, עורך הדין שמייצג את הנהג יגיע להסדר טיעון עם התביעה המשטרתית במטרה למחוק את הנקודות.

כאשר מדובר בנהג אשר שב ומבצע עבירת שימוש בנייד במהלך נסיעה פעם אחר פעם, העונש אשר יוטל עליו בסופו של יום לאחר מחיקת הנקודות עלול לכלול פסילה על תנאי וקנס כספי גבוה.

עורך דין דוח טלפון

על אף שאין מדובר בסוגייה משפטית מורכבת מחיקת הנקודות בגין דוח טלפון איננה עניין של מה בכך. לעיתים קרובות התביעה המשטרתית מתבצרת בעמדה ואינה מוכנה להגיע עם הנהג להסדר טיעון. הדברים נכונים ביתר שאת כאשר לאותו נהג כבר רשומות הרשעות קודמות בעבירה זו.

לכן, מומלץ תמיד למסור את הטיפול בדוח לעורך דין שמתמחה בדיני תעבורה. עורך דין שמייצג נהג יפעל לביטול הנקודות באמצעות הסדר טיעון עם התביעה המשטרתית.

עורך דין לתעבורה מכיר את החוק והפסיקה הרלוונטיים ויודע להפנות את התביעה המשטרתית בדיוק לכשלים העולים מרישום הדוח ויש לו את הכלים לבטל את הנקודות ולסייע לנהג לשמור על רישיון הנהיגה שלו.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

מטען חורג
כל הפוסטים

מטען חורג

הובלת מטען חורג הינה עבירת תעבורה הנפוצה בעיקר בקרב נהגים מקצועיים כגון נהגי משאיות שהובלת המטען היא פרנסתם ועיסוקם היום יומי. חשוב להבהיר כי העבירה

החזקת סמים לצריכה עצמית_640x426
כל הפוסטים

החזקת סמים לצריכה עצמית

החזקת סמים לצריכה עצמית הינה עבירה פלילית בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים שמהווה את מקור החקיקה שמסדיר את תחום עבירות הסמים בדין הפלילי הישראלי. בישראל, עבירות

דילוג לתוכן