חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דוח טלפון

דוח טלפון
תוכן עניינים

דוח טלפון הוא כינוי שגור לדוח שניתן לנהג בגין שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה. דוח הטלפון הפך בשנים האחרונות לאחד מדוחות התנועה הנפוצים ביותר. מנתונים רשמיים עולה כי מאות דוחות תנועה בגין ביצוע עבירה זו נרשמים לנהגים ישראלים.

כפי שיוסבר להלן, מעבר לקנס הכספי הגבוה דוח נושא לצדו נקודות משרד הרישוי אשר עלולות להוביל להטלת סנקציות על הנהג על ידי משרד התחבורה, לרבות מבחנים שונים כדרישה לחידוש רישיון הנהיגה של הנהג. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא נקודות משרד הרישוי.

המלצת משרדנו היא כי לנהג שנרשם לחובתו דוח טלפון לפנות באופן מיידי למשרד עורכי דין שמתמחה בדיני התעבורה וזאת על מנת לבחון דרכי טיפול אפשריות והורדת הנקודות.

דוח טלפון בנהיגה

דוח טלפון בנהיגה יירשם לנהג אשר עשה שימוש בטלפון כאשר רכבו היה בתנועה. דהיינו, העבירה שמזכה את הנהג בדוח טלפון בנהיגה הינה עבירה שבא לידי ביטוי אך ורק כאשר הרכב מונע ונמצא בתנועה על הכביש.

עוד יודגש כי כל שימוש בטלפון הנייד בזמן נסיעה, לרבות החזקתו בלבד, עלול לגרור אחריו רישום של דוח טלפון. נהגים רבים טועים לחשוב כי כל עוד לא דיברו בטלפון הנייד אזי שהעבירה לא מתגבשת ואין באפשרות השוטר לרשום לחובתם דוח טלפון.

ובכן, מדובר בטעות נפוצה שכן גם החזקת מכשיר הטלפון הנייד ללא דיבור בו מהווה עבירה בהתאם לתקנה 28(א) לתקנות התעבורה. כלומר, כל עוד הרכב נמצא בנסיעה ישנו איסור על עשיית שימוש בטלפון הנייד נייד לכל מטרה לרבות הפעלת אפליקציית ה-"וייז".

בתיקים מסוימים, עלתה השאלה העקרונית שאלות לגבי שימוש בנייד כאשר הרכב בתנועה לעומת שימוש בטלפון נייד כאשר הרכב נמצא בעצירה זמנית (למשל רמזור).

בנושא זה פסיקת בתי המשפט איננה אחידה ושופטים שונים הגיעו למסקנות שונות. אחדים משופטי התעבורה קבעו כי כאשר הרכב נמצא בעצירה מוחלטת שימוש בטלפון הנייד אינו מהווה עבירה ושופטים אחרים קבעו אחרת.

חשוב לציין כי אגף התנועה של משטרת ישראל העביר לכל שוטרי התנועה הנחיה שלא לאכוף עבירה של שימוש בנייד כאשר הרכב אינו בנסיעה. הנחיה זו כשמה כן היא, הנחיה בלבד ואינה מחייבת את בית המשפט. על מנת להימנע מקבלת דוח טלפון, אנו ממליצים לא לבצע שימוש בטלפון נייד גם כאשר הרכב נמצא בעצירה מלאה.

דוח טלפון כמה נקודות?

כאמור, דוח טלפון נושא לצדו נקודות משרד הרישוי ונהג אשר ייתפס מבצע עבירה של שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה מסתכן בקבלת דוח שנושא עמו קנס בסך 1000 ₪ ו-8 נקודות משרד הרישוי. ניקוד זה יצטבר לחובת הנהג לכל ניקוד אחר הקיים לו בהתאם לתקופת הצבירה שלו.

בעבר, שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה גרר אחריו רישום 4 נקודות משרד הרישוי בלבד. החמרת אגף התנועה התבטאה בהכפלת הניקוד בגין ביצוע עבירה זו והיא משקפת את מדיניות האגף בהתמודדות עם עבירת שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה אשר הפכה לנפוצה בכבישי ישראל.

ביטול דוח טלפון

ביטול דוח טלפון נייד מתרחש כאשר הדוח מבוטל לחלוטין לרבות הקנס והנקודות. חשוב לשים לב לאבחנה בין ביטול הדוח לבין ערעור על הדוח והגשת בקשה להישפט לבית משפט לתעבורה. קראו עוד על בקשה להישפט במאמר שכתבתי בנושא ערעור על דוח תנועה.

בקשה לביטול דוח טלפון תוגש למרכז פניות נהגים אגף התנועה משטרת ישראל בתוך 30 ימים ממועד רישום הדוח. את הבקשה ניתן להגיש בדואר רשום לכתובת האגף או באופן מקוון באתר האינטרנט של משטרת ישראל.

במסגרת בקשה לביטול דוח טלפון יש לעלות את כל הטיעונים שמצדיקים את ביטול הדוח. ברוב המקרים, סיכויי הבקשה לביטול הדוח אינם גבוהים במיוחד uללא ראיה חד משמעית לאי ביצוע העבירה הבקשה צפויה להידחות על ידי אגף התנועה.

לטעמנו, הדרך הנכונה ביותר להתמודדות עם דוח טלפון היא הגשת בקשה להישפט וטיפול בו במסגרת דיון משפטי.

ערעור על דוח טלפון

כאשר נרשם לנהג דין וחשבון על שימוש בנייד במהלך נסיעה עומדות בפניו מספר אפשרויות שונות להתמודדות עמו.

תשלום הדוח- משמעות הפעולה הינה נשיאת הקנס ורישום הנקודות. כאמור, ניקוד משרד הרישוי עלול לפגוע באופן ישיר ברישיון הנהיגה של הנהג ולגרום לו לבצע אמצעי תיקון שונים לרבות פסילת רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי.

הגשת בקשה לביטול דוח טלפון-כאמור, את הבקשה יש להגיש בתוך 30 ימים. בבקשה זו ניתן לפרט הנימוקים השונים העומדים לזכותו של הנהג וניתן אף לצרף אסמכתאות וראיות הקיימות

הגשת בקשה להישפט- את הבקשה להישפט יש להגיש בתוך 90 ימים ממועד קבלת דוח הטלפון. בניגוד לבקשה לביטול, אין צורך לנמק את הבקשה להישפט.

בקשה להישפט על דוח טלפון

בקשה להישפט על דוח טלפון מוגשת בדואר רשום או בפניה מקוונת באתר משטרת ישראל, וזאת כאמור בתוך 90 ימים ממועד קבלת דוח. יש להקפיד על זמנים אלו, שכן איחור בהגשת הבקשה יביא בהכרח לדחייתה. יודגש כי גם איחור של יום אחד בלבד עלול להוביל לדחיית הבקשה.

לאחר שליחת הבקשה למשטרת ישראל, המשטרה אמורה לשלוח לנהג זימון לדיון בבית משפט לתעבורה. זימון זה יציין את תאריך הדיון, שעת הדיון ובית המשפט שבו יתקיים הדיון.

בדיון עצמו, בית המשפט ישקול את טענותיו של הנהג ויצטרך להחליט האם ראוי להרשיעו בעבירה שעניינה דוח טלפון או שמא לזכותו. קראו עוד אודות זיכוי במאמר שכתבתי בנושא ספק סביר.

טרם דיון המשפטי, עורך דינו של הנהג רשאי לשוחח עם התביעה המשטרתית ולהפנותה לכשלים העולים מרישום הדוח וזאת במטרה להגיע להסדר שכולל את ביטול הנקודות.

ככל שהיו כשלים משמעותיים בדוח, הם יסייעו לעורך הדין לבטל את הדוח או לשכנע את התביעה לתקן את העבירה לעבירה אשר אינה כוללת נקודות כגון עבירת אי אחיזת הגה בשתי ידיים.

חשוב להבהיר כי אי התייצבות לדיון עלול לגרור שפיטה בהעדר והטלת עונשים חמורים יותר מאלו שקבועים לצד הדוח המקורי.

שימוש בטלפון נייד המונח על מתקן קבוע

הסוגייה המשפטית שכרוכה בשימוש בטלפון המונח על מתקן קבוע במהלך נסיעה עלתה לכותרות לא מעט בעת האחרונה בעקבות פסקי דין מעניינים של בתי המשפט.

בין היתר התעוררה השאלה האם הקשה על גבי מסך הטלפון המונח על המתקן מעבירה עבירה לפי תקנה 28(א) לתקנות התעבורה או שמה דינה כשימוש במסך מולטימדיה המותקן ברכב.

שאלה זו הגיעה לפתחו של בית משפט לתעבורה בתיק תת"ע 12593-02-19 במקרה זה קבע בית המשפט כי הקשה על טלפון נייד המונח על גבי מתקן קבוע אינה מהווה עבירה. יש לשים לב כי פסיקה זו התייחסה להקשה בודדת על המכשיר ולא החזקתו. בעקבות פסק דין זה, יצאה משטרת ישראל בהודעה כי לא תאכוף הקשה על גבי מסך טלפון נייד המונח על מתקן קבוע במהלך נסיעה.

חשוב לזכור כי אמנם מדובר בפסק דין חשוב, פורץ דרך, אך הוא אינו מחייב בתי משפט לתעבורה אחרים מבחינה משפטית. דהיינו קביעה זו אינה מהווה תקדים משפטי מחייב. מסיבה זו, גם אם לכאורה לא קיימת כל מניעה להקיש על טלפון נייד המונח על גבי מתקן קבוע עדין אין אנו ממליצים לעשות זאת. 

דוח טלפון מצלמה

בתקופה האחרונה החל אגף התנועה לאכוף עבירות תנועה באמצעים דיגיטליים לרבות תיעוד העבירה במצלמת סטילס. תיעוד העבירה באמצעות מצלמה יעשה על ידי שוטר תנועה אשר יוצב בצד הדרך או על גבי גשר ובאמצעות מצלמה הנושאת זום מקצועי יתעד את העבירה והחזקת הטלפון במהלך נסיעה.

לאחר תיעוד העבירה, יישלח לנהג דוח טלפון. בדומה לדוח הניתן על ידי שוטר הנהג רשאי להגיש בקשה להישפט ולהתמודד עם הדוח בבית משפט.

עונש על שימוש בטלפון בנהיגה

כאמור, דוח טלפון נייד במהלך נסיעה כולל קנס כספי על סך 1,000 ₪ וכן רישום 8 נקודות משרד הרישוי.

לנהגים אשר כבר צברו נקודות משרד הרישוי יוטב אם יפעלו למחיקת הנקודות ופנייה לייצוג משפטי לצורך בטיפול בדוח.

חשוב להבין כי גם כאשר מדובר על תיקים שקשורים בבקשה להישפט, בית משפט אינו כפוף לעונש המקורי הרשום לצד הדוח והוא רשאי להטיל על הנהג כל עונש אשר ימצא לנכון.

פעמים רבות, וככל ולנהג עבירות דומות אחרות, עורך הדין שמייצג את הנהג יגיע להסדר טיעון עם התביעה המשטרתית במטרה למחוק את הנקודות.

כאשר מדובר בנהג אשר שב ומבצע עבירת שימוש בנייד במהלך נסיעה פעם אחר פעם, העונש אשר יוטל עליו בסופו של יום לאחר מחיקת הנקודות עלול לכלול פסילה על תנאי וקנס כספי גבוה.

עורך דין דוח טלפון

על אף שאין מדובר בסוגייה משפטית מורכבת מחיקת הנקודות בגין דוח טלפון איננה עניין של מה בכך. לעיתים קרובות התביעה המשטרתית מתבצרת בעמדה ואינה מוכנה להגיע עם הנהג להסדר טיעון. הדברים נכונים ביתר שאת כאשר לאותו נהג כבר רשומות הרשעות קודמות בעבירה זו.

לכן, מומלץ תמיד למסור את הטיפול בדוח לעורך דין שמתמחה בדיני תעבורה. עורך דין שמייצג נהג יפעל לביטול הנקודות באמצעות הסדר טיעון עם התביעה המשטרתית.

עורך דין לתעבורה מכיר את החוק והפסיקה הרלוונטיים ויודע להפנות את התביעה המשטרתית בדיוק לכשלים העולים מרישום הדוח ויש לו את הכלים לבטל את הנקודות ולסייע לנהג לשמור על רישיון הנהיגה שלו.

קנס על טלפון בנהיגה

קנס על טלפון בנהיגה הינה אחת העבירות הנפוצות ביותר כיום במדינת ישראל. שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה הפכה לעבירה נפוצה במיוחד ולנהגים רבים נרשמו דוחות תנועה בגין ביצוע עבירה זו. כידוע, העבירה של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה בזמן נהיגה מסכן את הנהג ושאר משתמשי הדרך.

מעבר לקנס הכספי העומד לצד עבירה זו הרי שלנהג תרשמנה 8 נקודות משרד הרישוי אשר יצטברו לחובתו. כפי שהוסבר במאמרים אחרים, בסופו של דבר הצטברות הנקודות עלולה לפגוע ברישיון הנהיגה של הנהג ולהוביל לסנקציות שיוטלו עליו על ידי משרד הרישוי.

חשוב לציין כי הסנקציות בגין נקודות שנלוות לקנס על טלפון בנהיגה מופעלות בהתאם לשיטת הניקוד המופעלת על ידי משרד הרישוי. הואיל ונקודות הן עניין הפוגע ברישיון הנהיגה ועלול להוביל לסנקציות על ידי משרד הרישוי, לרבות שלילת רישיון, מומלץ לכל נהג שמקבל קנס על טלפון בנהיגה לפנות לעורך דין תעבורה בהקדם האפשרי.

דוח טלפון נייד

דוח טלפון נייד יירשם לנהג אשר נתפס עושה שימוש בטלפון במהלך נסיעה. חשוב להבהיר כי עבירת שימוש בטלפון נייד הינה עבירה שמתגבשת אך ורק כאשר הרכב בנסיעה ובתנועה. כלומר, כאשר הנהג מדבר בטלפון הנייד ברכבו כאשר הוא סטטי אזי שאין מדובר בעבירה וככל שנרשם דוח טלפון נייד בגין זאת מדובר בדוח שאינו תואם להוראות החוק.

חשוב לציין כי דוח טלפון נייד הינו דוח מסוג ברירת משפט. המשמעות הינה כי עם רישום דוח התנועה, לנהג יתאפשר להגיש למשטרת ישראל בקשה להישפט בתוך 90 ימים ממועד רישום הדוח.

טיפול בדוח טלפון נייד במהלך נהיגה דורש התמצאות בחוק ובפסיקה הרלוונטית לצד פרקטיקה נהוגה בתחום. ככל ודוח התנועה לא יטופל במועד הקבוע בחוק, יצבור הקנס ריבית ופיגורים וכן הניקוד הקיים לצד העבירה ירשם לחובתו.

דוח שימוש בטלפון

דוח שימוש בטלפון נייד לרוב יינתן לנהג בשטח על ידי השוטר אשר עצר אותו. לעיתים, דוח על שימוש בטלפון נייד ייאכף באמצעים אלקטרונים דהיינו מצלמות המוצבות בצד הדרך או מצלמה אשר הופעלה על ידי שוטר תנועה.

במקרה זה, יישלח הדוח לנהג לכתובתו ולנהג תהיה האפשרות לבקש ממשטרת ישראל את התמונות המתעדות את ביצוע העבירה.

במקרה ואדם אחר החזיק ברכב במועד בו נרשם הדוח, לנהג תהיה האפשרות לבקשה להסב את הדוח על שם הנהג. את הבקשה להסבת הדוח ניתן להגיש באתר משטרת ישראל באופן מקוון.

קנס על טלפון

קנס על טלפון נייד במהלך נהיגה הינו 1,000 ₪. את הקנס האמור הנהג נדרש לשלם בתוך 90 ימים ממועד רישומו. ככל והנהג יבחר באפשרות להגיש בקשה להישפט בגין הדוח אזי שמומלץ לו שלא לשלם את הקנס עד לסיום ההליך המשפטי. חשוב להבהיר בהקשר זה כי תשלום הקנס מהווה הודאה בעבירה וכן מוביל לצבירת הנקודות על שמו של הנהג.

חשוב לציין שבקשה להישפט שמוגשת על ידי הנהג עוצרת את תשלום הדוח עד אשר יתקיים דיון בבית משפט לתעבורה ויוחלט לגבי הטיעונים השונים העולים לגבי הדוח. יתרה מכך, הגשת בקשה להישפט בגין קנס על טלפון עוצרת גם את רישום נקודות משרד הרישוי לחובתו של הנהג.

בדומה לכל דוח אחר, עם קבלת הדוח לידי הנהג, לנהג עומדות מספר אפשרויות לטיפול בדוח. אחת מהן הינה הגשת בקשה להישפט וטיפול בדוח במסגרת דיון משפטי בבית משפט לתעבורה. במסגרת הליך זה, ניתן באמצעות ניהול משא ומתן נכון לתקן את העבירה לעבירה אשר אינה כוללת נקודות משרד הרישוי ובכך לשמור על רישיונו של הנהג מפני סנקציות של משרד הרישוי.

שימוש בטלפון בזמן נהיגה

שימוש בטלפון בזמן נהיגה כולל כל פעולה כלשהי שנעשית על ידי הנהג באמצעות מכשיר הטלפון כולל להחזיק אותו גם ללא שימוש ספציפי. מבחינת יסודות העבירה, שימוש בטלפון בזמן נהיגה כולל גם קריאת מסרונים, חיפוש באפליקציות השונות וכמובן שימוש בטלפון למטרת שיחה.

כפי שצוין קודם לכן, העבירה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה דורש כי הנהג יהיה בתנועה. שימוש בטלפון כאשר הרכב בעצירה מוחלטת לכאורה אינו מהווה עבירה אך חשוב לשים לב כי פעמים רבות שוטרי משטרת ישראל אוכפים עבירה זו גם כאשר הרכב בעצירה אך מונע כגון עמידה ברמזור.

קיימת פסיקה סותרת של בתי המשפט לעניין שימוש בטלפון כאשר הרכב בעצירה מלאה ולכן מומלץ לא להחזיק את מכשיר הטלפון או לעשות בו שימוש גם כשהרכב בעצירה.

קנס דיבור בטלפון

קנס על דיבור בטלפון בזמן נהיגה הינו זהה לקנסות האחרים שניתנים בגין שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה ועומד על אלף שקלים. כאשר מערערים על דוח טלפון באמצעות עורך דין תעבורה ניתן לתקוף משפטית גם את גובה הקנס ולעמוד על ביטולו או לכל הפחות הפחתתו.

הדגש העיקרי בטיפול בדוח טלפון הינו על הנקודות הרשומות לחובתו אך גם על הקנס הכספי העומד לצדו. עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה יפעל לביטול הדוח כולל הקנס הרשום לצדו. במקרים בהם הכתוב בדוח מעלה ספק באשר לביצוע העבירה, ניתן יהיה לבטל לכל הפחות את הנקודות הרשומות לצד העבירה.

כמה נקודות על טלפון

דוח טלפון נייד כולל 8 נקודות משרד הרישוי המצטברות לכל ניקוד אחר הקיים לו בהתאם לשיטת הניקוד המופעלת על ידי משרד הרישוי. 8 נקודות אלו הרשומות לצד הדוח עלולות לפגוע ברישיון הנהיגה של הנהג ולגרום לו לבצע אמצעי תיקון שונים מטעם משרד הרישוי.

טיפול משפטי נכון בנקודות משרד הרישוי יכולות למנוע הטלת סנקציות שונות על הנהג ולסייע לו לשמור על רישיון הנהיגה. חשוב לטפל בנקודות משרד הרישוי מוקדם ככל וניתן על מנת שניתן יהיה למחוק אותן ולבטלן.

קנס על שימוש בטלפון נייד

במקרה של הזנחה והתעלמות מהוראות הדוח, קנס על שימוש בטלפון נייד במקרה עלול לצבור פיגורים והצמדה ולהכפיל את עצמו. עם רישום הדוח עומדים לנהג 90 ימים לשלמו או לחילופין להגיש בגינו בקשה למשטרת ישראל ולבקש להישפט.

קנס על שימוש בנייד הוא אחד הקנסות הגבוהים בעבירות תנועה. גובה הקנס נועד להעביר מסר לציבור הנהגים כי שימוש בנייד בזמן נהיגה הינו מעשה מסוכן העלול לגבות חיי אדם. טיפול בדוח תנועה נכון ויעיל באמצעות עורך דין לענייני תעבורה יעזור לנהג לשמור על רישיון הנהיגה ויבטל את נקודות משרד הרישוי.

עם קבלת הדוח מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ונכון אודות האפשרויות המשפטיות העומדות לכם ורק לאחר מכן לקבל את ההחלטה הנכונה.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן