חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

המרה לאזהרה

המרה לאזהרה
תוכן עניינים

המרה לאזהרה הוא ביטוי מתחום דיני תעבורה המתייחס לסיטואציה בה המשטרה מוחלת לנהג אשר ביצע עבירה תנועה וממירה את הסנקציות הקבועות לצד העבירה באזהרה בלבד. חשוב להדגיש כבר עתה, כי אגף התנועה נוהג לקבל בקשות המרה לאזהרה רק על פי קריטריונים קבועים וברורים.

בקשה להמרה לאזהרה שתוגש מבלי שהנהג עומד בתנאים שנקבעו על ידי משטרת ישראל, צפויה להידחות באופן מיידי. היות וישנו חוסר ודאות לעניין עבירות תנועה אשר ניתן להמירן לאזהרה, נפרט במאמר זה את הקריטריונים המאפשרים המרה לאזהרה.

יצוין כי בקשה להמרה לאזהרה הינה פעולה שונה מהגשת ערעור על דוח תנועה (בקשה להישפט). במסגרת בקשה להישפט הנהג כופר באשמתו לדוח ומבקש לעמוד עליו לדין בבית המשפט. מנגד, בבקשה להמרה לאזהרה הנהג למעשה מודה בביצוע העבירה ומבקש כי הסנקציות שלצדה יבוטלו.

חשוב לזכור כי בכל מקרה של רישום דוח תנועה, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין תעבורה בקיא ומנוסה. רק לאחר קבלת ייעוץ משפטי מקצועי, ניתן לדעת מהן הפעולות אשר ניתן לבצע והאם כדאי להגיש בקשה להמרה לאזהרה, ומהן ההשלכות של הגשת בקשה מסוג זה.

מה זה דוח אזהרה?

לקוחות רבים תוהים מה זה דוח אזהרה. לעיתים, הביטוי דוח אזהרה מעורר בלבול בין ביטול הדוח לבין המרה לאזהרה. בעוד ביטול דוח תנועה יתאפשר במקרים חריגים ונדירים כאשר ישנן סיבות מוצדקות לכך, הרי שהמרה לאזהרה תתאפשר לכל נהג העומד בקריטריונים הקבועים בחוק ולפי שיקול דעתו של התובע הדן בבקשה.

המרה לאזהרה אשר תתקבל על ידי התובע המוסמך, תבטל למעשה את הדוח לרבות הניקוד הקבוע לצדו והקנס הכספי. המרה לאזהרה הינה סוג של הקלה עונשית וביטול הסנקציה שקבוע לצד העבירה.

כאשר מבקשים להמיר את העבירה לדוח אזהרה חשוב מאוד שהנהג יעמוד בקריטריונים הקבועים בחוק שאם לא כן, בקשתו של הנהג תדחה ולא ניתן יהיה לבצע המרה לאזהרה. חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין תעבורה טרם הגשת הבקשה שכן במסגרת הבקשה יש להודות בביצוע העבירה ולקחת אחריות.

ככל והבקשה תדחה בסופו של יום, ייקשה על הנהג בשלב מאוחר יותר, במסגרת בקשה להישפט לשכנע את בית המשפט כי לא ביצע את העבירה המיוחסת לו שכן, קודם לכן במסגרת הבקשה להמרה לאזהרה, הודה במיוחס לו.

המרה לאזהרה דוח תנועה

המרה לאזהרה דוח תנועה אפשרית אך ורק כאשר הנהג עומד בקריטריונים הקבועים בהנחיות משטרת ישראל. כפי שנראה מיד, המרה לאזהרה דוח תנועה נחלקת לסוגי עבירות שונים כאשר ישנן עבירות קלות יותר בהן ניתן להגיש בקשה להמרה לאזהרה בקלות וישנן עבירות תנועה אשר כלל לא ניתן להגיש בגינן בקשת המרה לאזהרה.

חשוב לציין ולהדגיש כבר עתה כי כול סוגי עבירות תנועה מסוג הזמנה לדין לא ניתן להגיש בגינן בקשה להמרה לאזהרה כלל. לדוגמא, נהג אשר נתפס נוהג במהירות מופרזת ונרשמה לו הזמנה לדין בגין ביצוע עבירה זו כלל לא יוכל להגיש בקשה להמרה לאזהרה גם אם הוא מחזיק בותק נהיגה ארוך ללא ביצוע עבירות תנועה.

המרה לאזהרה דוח תנועה אפשרי בעבירות קלות אשר תיכף נמנה ונציין רק כאשר ותק הנהיגה של הנהג עולה על 5 שנים ללא עבירות תנועה כלל ב-3 שנים שקדמו לבקשה. המרה לאזהרה אפשרית בעבירות תנועה הבאות ככל ולנהג ותק של 5 שנות נהיגה ללא עבירות תנועה כלל:

  • נהיגה במהירות מופרזת ברף הנמוך של העבירה. לצורך העניין כאשר מדובר בדוח תנועה אשר הקנס הקבוע לצדו עומד על 250 ש"ח או 750 ₪ עם רישום 8 נקודות משרד הרישוי לצדו.
  • אי ציות לתמרור 302, תמרור עצור.
  • קנס על אי חבישת קסדה.
  • נהיגה ברכב עם חלונות מושחרים.
  • דוח תנועה בגין ביצוע עבירה של הפרעה לתנועה.
  • דוח על נהיגה ברכב ללא חגורת בטיחות.

המרה לאזהרה דוח תנועה בעבירות חמורות יותר אשר נפרט ונמנה אפשרית אך ורק אם לנהג ותק נהיגה של 10 שנים לפחות ולחובתו לא נרשמה עבירת תנועה כלל. בין עבירות תנועה אלו ניתן למנות את העבירות הבאות:

  • נהיגה במהירות מפורזת ברף הגבוה אך לא כאשר מדובר בהזמנה לדין. מדובר בקנס כספי על סך 1,500 ₪ עם רישום 10 נקודות משרד הרישוי.
  • נהיגה באור אדום. גם בעבירה זו האפשרות להגיש את הבקשה נוגעת רק לעבירה מסוג ברירת משפט על סך 1,500 ₪ עם רישום של 10 נקודות משרד הרישוי.
  • שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה.

חשוב לציין ולהדגיש כי גם כאשר הנהג עומד בקריטריונים אלו אין זה אומר כי בקשתו להמרה לאזהרה תתקבל באופן אוטומטי. המרה לאזהרה נתונה לשיקול דעתו של תובע אשר דן בבקשה והוא רשאי לקבלה או לדחותה על הסף. מסיבה זו, רצוי להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה ומנוסה בהגשת בקשות מסוג זה.

דוח אזהרה

דוח אזהרה יבטל למעשה את רישום הדוח לנהג ובכך יוכל הוא לשמור על גיליון התעבורה שלו נקי ללא רישומים שונים. כאמור, דוח אזהרה מתאפשר במצבים שונים ונתון לשיקול דעתו של תובע הדן בבקשה. כך למשל, נהג אשר נרשם לו דוח תנועה בגין שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה רשאי להגיש בקשה להמרת הדוח לאזהרה רק אם הוא בעל ותק נהיגה של 10 שנים ללא עבירות תנועה כלל.

גם אם הנהג עומד בקריטריונים הללו, אין זה אומר כי בקשתו תתקבל. על מנת שהסטאטוס ישתנה לדוח אזהרה אין די בכך שהנהג עומד בקריטריונים, שכן עדיין הדבר נתון לשיקול דעתו של תובע. בעבירות קלות יותר כגון אי ציות לתמרור עצור, ניתן להגיש בקשה להמרה לאזהרה כאשר ותק הנהיגה הינו 5 שנים לפחות ללא עבר תעבורתי בשלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה.

דוח אזהרה יינתן לנהג לאחר שקילת בקשתו ונימוקיה. מסיבה זו, חשוב להגיש את הבקשה עם הנימוקים הנדרשים ולשכנע את התובע הדן בה כי יש מקום להורות על המרת הדוח לאזהרה.

לכמה זמן תקף דוח אזהרה?

לכמה זמן תקף דוח אזהרה היא שאלה העולה פעם אחר פעם כאשר נרשם לנהג דוח אזהרה. חשוב לציין ולהדגיש כי דוח אזהרה אינו מאפשר למשטרת ישראל לפתוח את הדוח לאחר מכן ולייחס לנהג את העבירה אשר הומרה לו לאזהרה.

לכמה זמן תקף דוח אזהרה הינה שאלה שמתעוררת רק כאשר הנהג נתפס מבצע עבירת תנועה נוספת ומעוניין הוא להמיר את הדוח הנוסף לאזהרה. המרה לאזהרה במקרה של רישום דוח נוסף תתאפשר אך ורק לאחר שחלפה תקופת הצינון של רישום האזהרה בגין הדוח הקודם.

כאשר מדובר בעבירת תנועה קלה, יש להמתין 3 שנים מהמרת דוח התנועה לאזהרה על מנת שניתן יהיה להגיש בקשה נוספת להמרת הדוח לאזהרה. כאשר מדובר בעבירת תנועה חמורה יותר, המרה לאזהרה תתאפשר אך ורק לאחר שחלפו 10 שנים ממועד רישום האזהרה.

בכל מקרה, על מנת שניתן יהיה להבין טוב יותר כיצד שיטת משטרת ישראל עובדת לעניין רישום דוח אזהרה, יש לפנות לעורך דין תעבורה הבקיא בנושאים אלו. אין מקום להקל ראש ברישום דוח אזהרה ויש להיוועץ עם עורך דין תעבורה המתמחה בנושא זה.

דוח אזהרה על מהירות

דוח אזהרה על מהירות אפשרי רק כאשר הנהג עומד בתנאים המפורטים במאמר זה ואין המדובר בהזמנה לדין. דוח אזהרה על מהירות הינו דוח נפוץ ביותר אך חשוב לציין ולהדגיש כי על הנהג לעמוד בתנאים הקבועים בחוק כפי שציינו קודם לכן.

המרה לאזהרה כאשר מדובר בדוח תנועה בגין מהירות מופרזת אפשרית בהחלט אך חשוב לפנות תחילה לייעוץ משפטי של עורך דין תעבורה על מנת שניתן יהיה לעשות זאת באופן מקצועי ומבטיח. זכרו, מדובר פעולה משפטית, ולכן על מנת להגדיל את סיכויי הבקשה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין תעבורה.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן