חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות
תוכן עניינים

בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות הינה בקשה המוגשת לבית המשפט לתעבורה לאחר שזה שפט וגזר את דינו של נהג שלא התייצב לדיון בעניינו. חשוב לציין כי ברוב המכריע של המקרים, נהג אשר נשפט בהעדר צפוי לעונשים חמורים פי כמה מנהג שהתייצב לדיון ולקח חלק פעיל במשפטו.

בבקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות, יש להפנות את בית המשפט לשני נימוקים עיקריים ומרכזיים, הראשון נוגע לסיבה בגינה לא התייצב הנהג לדין. השני, נוגע לעיוות הדין שייגרם לנהג אילו לא יבוטל פסק הדין שניתן בהעדרו ויתקיים דיון חדש.

ככל והנימוקים יהיו משכנעים ומגובים בראיות, כך ייטה בית המשפט לקבלת את הבקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות. התוצאה של קבלת הבקשה הינה פתיחת התיק מחדש וקביעת דיון בפני בית המשפט.

חשוב לזכור כי מספיק שהנהג יצביע על אחד משני הנימוקים הללו דהיינו הסיבה לאי התייצבות לדיון או עיוות דין על מנת שבית המשפט יהיה רשאי להורות על ביטול פסק הדין.

נקודה מהותית שחשוב להבהיר הינה כי גם נהג שנשפט בהעדרו ונפסל על ידי בית המשפט מלנהוג ברכבו ייחשב לפסול מנהיגה. כלומר, ככל שאותו נהג ייתפס נוהג בתקופת הפסילה הוא צפוי לעמוד לדין בגין עבירה של נהיגה בזמן פסילה.

בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות צריכה להיות מנומקת, מפורטת, מגובה באסמכתאות וכן מלווה בתצהיר התומך בעובדות הרשומות בבקשה. הגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות הינה פעולה משפטית שמומלץ לעשותה באמצעות עורך דין תעבורה המתמחה ובקיא בסדר דין זה.

זימון לבית משפט לתעבורה

זימון לבית משפט לתעבורה יכול שיירשם לנהג אשר ביצע עבירות תנועה מסוגים שונים. סוג הדוח (הזמנה לדין או ברירת משפט) נקבע בהתאם לנסיבות העבירה, חומרתה וסוגה.

זימון לבית משפט לתעבורה יכול שיינתן לנהג עם רישום דוח התנועה בשטח על ידי השוטר. רישום דוח זה הינו הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת תנועה חמורה כגון נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה בשכרות וכדומה.

על גבי ההזמנה לדין אשר תרשם לנהג על ידי השוטר, יופיע תאריך הדיון וכן מקום בית המשפט אשר על הנהג להתייצב. בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות איננה משימה פשוטה כאשר מדובר על זימון שנמסר לנהג ביד.

זימון לבית משפט לתעבורה יכול שישלח גם לנהג בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני לאחר שזה הגיש למשטרת ישראל בקשה להישפט בגין דוח תנועה שנרשם לו. זימון למשפט בהקשר זה רלוונטי לדוח תנועה מסוג ברירת משפט אשר הנהג החליט הגיש בגינו בקשה להישפט וסירב לשלם את הקנס הקבוע לצד העבירה.

זימון לבית משפט לתעבורה יכול שיינתן לנהג גם בשלב מאוחר יותר לאחר ביצוע עבירה זאת כאשר מדובר בעבירות חמורות הדורשות הכנת כתב אישום על ידי לשכת התביעה המשטרתית. זימון שכזה יכול להישלח לנהג בגין ביצוע עבירות הקשורות לתאונת דרכים, נהיגה תחת השפעת סמים וכדומה.

המשותף לכל העבירות אלו הוא כי במידה והנהג לא יתייצב לדיון הקבוע בעניינו, רשאי בית המשפט לתעבורה לשפוט אותו בהעדרו ולהטיל עליו עונשים חמורים יותר מאלו הקבועים לצד העבירה. כאמור, ככל שהנהג יישפט בהעדר הוא יידרש להגיש בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות על מנת לפתוח את המשפט מחדש.

אי התייצבות לדיון בבית המשפט

אי התייצבות לדיון בבית המשפט לתעבורה במועד אשר נקבע לנהג על ידי השוטר רושם הדוח או בזימון אשר נשלח לו על ידי משטרת ישראל עלול לגרור הטלת עונשים כבדים על ידי בית המשפט. בנסיבות מסוימות, אי התייצבות לדיון בבית המשפט מעידה על זלזול ונתפסת על ידי השופטים בחומרה רבה.

ישנם מקרים בהם נהג נשפט בהעדרו ללא ידיעתו ובלי שהדבר בשליטתו. במקרה זה, יש להגיש בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות ולפרט באוזניי בית המשפט את הסיבות אשר גרמו לאי התייצבות. סיבות אלו יכול שתהיינה מוצדקות כך שבית המשפט ישתכנע כי יש מקום להורות על ביטול פסק הדין.

כאשר נהג אינו מתייצב לדיון בבית משפט, בית המשפט אינו מחויב לעונש הקבוע לצד העבירה ורשאי הוא להטיל עליו עונשים חמורים הרבה יותר. לצורך המחשת האמור, נציין כי במקרים רבים העונש שהוטל בהעדר היה חמור הרבה יותר מהעונש הקבוע לצד העבירה.

כך למשל, נהג אשר הגיש בקשה להישפט בגין ביצוע עבירה של שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה ולא התייצב לדיון, הוטלה עליו פסילת רישיון נהיגה בפועל לצד עונשים כבדים אחרים. אי התייצבות לדיון בבית המשפט לתעבורה עלולה להעמיד את רישיון הנהיגה של הנהג בסכנה באופן לא פרופורציונלי לעונש הקבוע לצד העבירה.

במקרים אחרים כאשר מדובר בעבירות תנועה חמורות, אי התייצבות לדיון לגרור הוצאת צו הבאה נגד הנהג וחיובו להפקדת כספים בקופת בית המשפט לצורך הבטחת התייצבותו לדיון הבא. אין ספק כי אי התייצבות לדיון בבית משפט לתעבורה עלול לסכן את רישיונו של הנהג וחירותו.

שפיטה בהעדר הנאשם

שפיטה בהעדר הנאשם תוביל בהכרח להטלת עונש כבד הרבה יותר מהעונש הקבוע לצד העבירה. אי התייצבות נאשם לדיון נתפסת על ידי בית המשפט כזלזול ומשכך נוטים בתי המשפט להחמיר עם נאשמים שאינם מגיעים לדיונים ומטילים עליהם עונשים קשים.

שפיטה בהעדר הנאשם תעשה לאחר שהוכח לבית המשפט כי הנאשם קיבל את ההזמנה לדיון אך בחר שלא להתייצב אליו. חשוב לציין כי בהקשר לקבלת הזימון לדיון די כי התביעה המשטרתית תוכיח שההזמנה נשלחה לנאשם בדואר רשום. כלומר, אין חובה על התביעה המשטרתית להראות לבית המשפט כי הנהג קיבל את ההזמנה לדיון וכי מספיק שתראה כי ההזמנה נשלחה אליו.

תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי (להלן: "התקנה") מתייחסת לעניין חזקת המסירה בהקשר לעבירות תעבורה וקובעת בזה הלשון:

"בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לעניין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן."

דהיינו, די שהתביעה המשטרתית תוכיח כי ההזמנה לדין נשלחה לנהג על מנת שתצא ידי חובתה בהקשר להוכחת המסירה. נהג אשר נשפט בהעדרו ומעוניין להגיש בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות, יצטרך לתקוף משפטית את אישור המסירה ולהפריך את חזקת המסירה הקבועה בתקנה.

הפרכת חזקת המסירה בהקשר זה היא עניין משפטי גרידא הדורשת הכרת פסיקה רלוונטית והתייחסות דקדקנית לפרטים הרשומים באישור המסירה. עורך דין תעבורה הבקיא בפסיקה העוסקת בסוגיה זו, יוכל לסייע לנהג להפריך את חזקת המסירה ולשכנע את בית המשפט לבטל את פסק הדין שניתן בהעדרו. 

בקשה לביטול פסק דין תעבורה

בקשה לביטול פסק דין תעבורה הינה בקשה שמוגשת לבית המשפט אשר פסק וגזר את דינו של הנהג. את הבקשה יש להגיש בצירוף תצהיר ערוך ומאומת כדין התומך ברשום בבקשה. על מנת שבית המשפט ייעתר לבקשה לביטול פסק דין תעבורה ויורה על ביטולו יש להתייחס במסגרת בקשה לשני נימוקים עיקריים.

  1. הסיבה לאי התייצבות הנאשם לדיון – במסגרת זו יש להסביר לבית המשפט מדוע לא התייצב הנהג לדיון. אי התייצבות לדיון יכולה להיות כתוצאה מאירוע רפואי הקשור לנהג או למי מבני משפחתו. אי התייצבות לדיון יכולה לנבוע גם מאי קבלת ההזמנה לדיון.
  2. עיוות הדין אשר ייגרם לנאשם אילו לא יבוטל פסק הדין – בקשה לביטול פסק דין תעבורה ללא התייחסות לעיוות הדין שיגרם לנאשם אילו לא יבוטל פסק הדין עלולה להידחות. עיוות דין בהקשר זה צריך להיות מפורט ומנומק ולא טענה כללית שאינה מוסברת. למשל, עיוות דין בהקשר לשפיטה בהעדר בתיק נהיגה בשכרות יתייחס לכשלים העולים מחומר הראיות, פלטי הנשיפה, דוחות הפעולה של השוטרים וכו'.

ככל ועיוות הדין יהיה מפורט יותר כך ייטה בית המשפט לקבל את הבקשה ולאפשר לנאשם את יומו בבית המשפט. רצוי לצרף במסגרת הבקשה לביטול פסק דין תעבורה את חומר הראיות אליו מפנים בנטען בבקשה.

ערעור על פסק דין תעבורה

ערעור על פסק דין תעבורה יוגש לבית המשפט המחוזי כערכאת ערעור. כאשר נהג נשפט בהעדרו, קיימת לו האפשרות להגיש בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות או ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי.

משרדנו ממליץ כי טרם הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי, יש לנסות לבטל את פסק הדין בבית משפט לתעבורה ורק לאחר מכן ככל והבקשה תדחה, לשקול הגשת ערעור על פסק דין תעבורה.

הגשת ערעור על פסק דין שניתן בהעדר נאשם כאופציה ראשונה תחסום לנהג את האפשרות להגיש בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות לאחר מכן. כך שלטעמנו הגשת ערעור תעשה כאופציה אחרונה בשרשרת הפעולות לביטול פסק הדין.

ערעור על פסק דין תעבורה בדומה להגשת בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות הינו הליך משפטי הדורש הערכת סיכונים/סיכויים וידע משפטי. ניסיונו של עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה יסייע לנהג לקבל את ההחלטה הנכונה בעניינו בנסיבות העניין ובהתאם לכך לפעול לצורך ביטול פסק הדין.

משרדנו, מתמחה ועוסק בדיני תעבורה ומספק ליווי משפטי מקצועי לנהגים אשר נתפסו מבצעים עבירות תנועה. אנו מסייעים ללקוחותינו לשמור על רישיון הנהיגה ופועלים כחוק לצורך כך במסגרת כל הערכאות המשפטיות הרלוונטיות. אם גם אתם זקוקים לייעוץ משפטי השאירו לנו הודעה ואנו נשמח לסייע לכם.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן