חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מטען חורג

מטען חורג
תוכן עניינים

הובלת מטען חורג הינה עבירת תעבורה הנפוצה בעיקר בקרב נהגים מקצועיים כגון נהגי משאיות שהובלת המטען היא פרנסתם ועיסוקם היום יומי. חשוב להבהיר כי העבירה של הובלת מטען חורג נחשבת לעבירה תעבורה חמורה למדי בין היתר לאור הסיכון שכרוך בה למשתמשי הדרך האחרים. במקרים רבים הובלת מטען חורג ברכבים כבדים הובילה לתאונות קטלניות וקשות שהסתיימו באובדן חיי אדם.

הובלת מטען חורג יכולה להתבצע על ידי רכב פרטי או משא כבד הנושא עמו ציוד שונה. לרוב, עבירת מטען חרג תיאכף כלפי רכבי משא כבד כגון משאיות הנושאות עפר, ציוד בנייה וכדומה. מטען חורג עלול לשבש את יכולתו של הנהג לשמור על איזון הרכב ובפועל יוצא להוביל להעדר שליטה עליו וגרימת תאונות דרכים.

חשוב להדגיש כי עבירת מטען חורג הינה עבירה חמורה אשר יכולה להיות מסוג ברירת משפט או מסוג הזמנה לדין הכל תלוי בהיקף החריגה מהמשקל המותר. משטרת ישראל ובתי משפט רואים בחומרה נהגים הנתפסים מובילים משקל החורג מהכמות המותרת ומטילים עליהם עונשים כבדים.

טכוגרף

טכוגרף הינו מכשיר המותקן ברכבו של הנהג המתעד את פעילותו של הנהג במהלך הנסיעה. כך למשל, טכוגרף מתעד את המהירות בה נסע הנהג וכן את המרחק שעבר. בהתאם לחוק, נהגים נדרשים לשמור את דסקיות הטכוגרף שלהם המתעדות את הפעילות שביצוע עם כלי התחבורה לכל ביקורת אליה יידרשו על ידי משרד התחבורה.

טכוגרף למשאית

טכוגרף למשאית הינה מכשיר שמתעד את פעילות הנהג במהלך נסיעה כגון מהירות נסיעתו, המרחק שעבר וכו'. טכוגרף למשאית יכול להעיד על היקף פעילותו של הנהג, זמן נסיעתו וכדומה. לא אחת טכוגרף למשאית יעיד על פעילות ממושכת של הנהג החורגת אף מעבר לשעות העבודה המותרות לו על פי חוק.

הובלת מטען חורג במקרה זה עלולה לסבך את הנהג גם ברישום דוח תנועה או הזמנה לדין וגם בעבירת טכוגרף. נהג אשר ייתפס נוהג כאשר הוא חורג מהמשקל המותר לו יוזמן לדין ורישיון הנהיגה שלו עלול להיפסל.

יש זכור כי באמצעות עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה ניתן לנהל תיק של מטען חורג ולסיימו בביטול הדוח (כאשר אין ראיות כלל) או בתיקון העבירה לעבירה קלה יותר אשר אינה כולל נקודות משרד הרישוי.

עבירות טכוגרף

עבירות טכוגרף הינן עבירות תעבורה נפוצות בעיקר בקרב נהגי משאיות. עבירה זו הינה עבירה הגוררת רישום דוח תנועה מסוג ברירת משפט לצד נקודות משרד הרישוי. היות ומדובר בעבירה טכנית, במרבית מהמקרים קשה להתמודד עם טיפול בדוח זה.

עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה יוכל באמצעות טיפול משפטי מתאים להתמודד עם רישום הדוח ולבצע מחיקת נקודות משרד הרישוי.

תקנות הובלת מטען חורג

כמו כל עבירת תנועה אחרת הנאכפת על ידי משטרת ישראל הנמצאת בתקנות התעבורה, גם עבירת מטען חורג מופיעה בתקנות באופן ברור וחד. תקנה 85 לתקנות התעבורה מתייחסת להובלת מטען חורג ואומרת בזה הלשון:

"(א)  לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר –

(1)   המטען אינו חורג –

(א)   מחוץ לדפנות הצדדים ואינו גורם להרחבתם, ובאין דפנות לרכב – מחוץ לצדי הקרקעית המיועדת למטען, ובאין קרקעית – מחוץ לרוחב הכולל של הרכב;

(ב)   יותר ממטר אחד מחוץ לנקודה הקיצונית ביותר של החלק הקדמי והאחורי של הרכב כפי שקבעם יצרן הרכב, ובלבד שבמטען שאורכו חורג עד מטר אחד מן החלק הקדמי או האחורי של הרכב – יהיה המטען יחידת אורך אחת ואם היו שתי יחידות לא יפחת אורך כל אחת מהן מ-6 מטרים.

(2)   המטען מסודר באופן –

(א)   שגבהו מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על –

1.     2.50 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג;

2.     3.00 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-1501 ק"ג עד 3500 ק"ג;

3.     3.50 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-3501 ק"ג עד 8000 ק"ג;

4.     4.00 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8000 ק"ג;

(ב) שהמטען או מכסהו לא יחסום ולא יגביל את שדה ראייתו של הנוהג ברכב מלפניו ולצדדיו, לא יסתיר מעיני הנהג את מראות התשקיף, למעט כאשר הרכב שמוביל את המטען מלווה כל העת על ידי רכב אחר, ולא יחסום את הכניסה לתא הנהג והיציאה ממנו;

(ג) שהמטען או מכסהו לא יסתיר מעיני עוברי דרך אחרים את הפנסים, לוחיות-הזיהוי, מחווני הכיוון או המחזירורים של כלי הרכב; וכל סימון אחר למטרת  בטיחות;

(3) חלוקת המשקל של המטען של הרכב וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות;

(4) המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישמטו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח, וברכב מסוג N2, N3 ו-O, למעט גרור חקלאי, המטען מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 – חלק 1 – "אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות, מדצמבר 2015", כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד, וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים (להלן – תקן אבטחת מטענים);

5) המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלו על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רשיון הרכב; והעומס על הסרנים לא יעלה על העומס המרבי שנקבע לפי תקנות אלה או בידי יצרן הרכב, לפי הנמוך יותר".

מטען חורג במשאית

כפי שציינתי קודם לכן, מטען חורג במשאית עלול לסכן את משתמשי הדרך ולגרום לתאונות דרכים קטלניות. מטען חורג בקלות יכול להוביל להעדר שליטה במשאית וכתוצאה מכך איבוד שליטה עליה. נהג משאית אשר מעמיס מטען חורג על כלי התחבורה שלו מסכן את עצמו ואת ייתר משתמשי הדרך.

לא אחת התרחשו תאונות קשות כתוצאה מהובלת מטען חורג במשאית אשר ייתכן והיו נמנעות אילו היה נהג המשאית מעמיס ציוד על רכבו בהתאם למשקל המותר. מעבר לסכנה הטמונה בהובלת מטען חורג במשאית, פעולה זו אף עלולה לגרור רישום דוח תנועה ובמקרה והחריגה מהמשקל המותר גבוהה אף רישום הזמנה לדין.

משרדנו ממליץ לכלל לקוחותיו לא להקל ראש גם לא בחריגת משקל קטנה מהמשקל המותר. נהג אשר חיי אדם חשובים לו לצד רישיון הנהיגה שלו, טוב יעשה אם יקפיד למלא אחר הוראות החוק ולא ינהג כשברכבו משקל העולה על המשקל המותר.

הזמנה לדין מטען חורג

הזמנה לדין מטען חורג תרשם לנהג אשר נתפס מוביל ברכבו מטען חורג הגדול מהכמות המותרת לו בהתאם לרישיון הרכב. הזמנה לדין מטען חורג תגרור דרישה מצד התביעה המשטרתית לפסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה וממושכת הכל תלוי בעברו של הנהג, היקף החריגה מהמשקל ויתר נסיבות העניין.

באמצעות עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה ניתן להתמודד עם רישום הזמנה לדין בגין עבירת מטען חורג והגנה על רישיון הנהיגה. נהג אשר נתפס מבצע עבירת תנועה זו מומלץ לו לפנות בהקדם למשרד עורך דין תעבורה ולוודא כי רישיון הנהיגה שלו נשמר.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן