חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה
תוכן עניינים

בעילה אסורה בהסכמה היא עבירת מין שמתגבשת כאשר בגיר מקיים יחסי מין עם קטינה מתחת לגיל 16. אנשים רבים נוטים לבלבל עבירה זו לעבירת האינוס אולם מדובר בשתי עבירות שונות לחלוטין שנבדלות ביניהן בהקשר לחומרת העבירה והעונשים שקבועים לצדה.

כפי שיוסבר להלן, הרכיב הפלילי בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה נוגע אך ורק לגילה של הקטינה. להבדיל מעבירת האינוס, מדובר ביחסי מין שמתבצעים בהסכמה מוחלטת ללא יסוד של כפייה או שימוש בכוח. 

לעיתים קרובות, השאלה הראייתית המרכזית שנוגעת לתיקים של בעילה אסורה בהסכמה נוגעת למודעתו של החשוד לגילה של הקטינה. דהיינו, האם אותו אדם שקיים יחסים עם הקטינה אכן ידע שמדובר בקטינה שגילה נמוך מ-16.

ככל שהחשוד יוכל להוכיח כי הוטעה לגבי גילה של הקטינה, בין באופן מכוון ובין בשוגג, התביעה תתקשה להרשיעו בעבירה זו ורוב הסיכויים שתימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

מאמר זה כולל פירוט משפטי אודות העבירה של בעילה אסורה בהסכמה, לרבות יסודות העבירה והעונשים שבתי המשפט נוהגים להטיל בגינה.

מה זה בעילה?

כפי שניתן להבין משמה של העבירה מדובר בעבירה שמתייחסת באופן ספציפי למעשה המיני שעניינו "בעילה". חוק העונשין קובע בהקשר זה כי בעילה הינה החדרה של חפץ או אחד מאיברי הגוף של הבועל לאיבר מינה של האישה.

חשוב להבהיר בהקשר זה כי כאשר אדם מחדיר את איבר מינו לאיבר אחר שאינו איבר מינה של הקטינה אזי שמדובר במעשה שלכאורה מגלם עבירה פלילית אחרת מסוג מעשה סדום (ככל שמתקיימים יסודות נוספים של העבירה כדוגמת העדר הסכמה). קראו עוד על עבירה זו במאמר שכתבתי על מעשה סדום

מה זה בעילה אסורה בהסכמה?

כאמור, העבירה הבסיסית של בעילה אסורה בהסכמה הינה עבירת ממין שלא נמצאת ברף הגבוה של עבירות המין בהשוואה לעבירות המין החמורות יותר כגון אינוס או מעשה סדום.

קראו להלן כיצד העבירה מוגדרת סעיף 346(א)(1) לחוק העונשין:

"הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים".

כפי שניתן לקרוא, עבירה זו רלוונטית כאשר גילה של הקטינה הוא בין 16-14. כפי שיפורט בהמשך, ככל שגיל הקטינה נמוך מ-14 אזי שאין מדובר בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה אלא בעבירת האונס שנחשבת לעבירה חמורה בהרבה.

נישואין בין בגיר לקטינה

חשוב לשים לב כי חוק העונשין מחריג מהעבירה של בעילה אסורה בהסכמה אדם ששוכב עם קטינה שגילה נמוך מ-16 כאשר היא נשואה לו. דהיינו, במצב כזה על פי החוק בעלה של הקטינה אינו מבצע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה ולא ניתן להעמידו לדין בגין עבירה זו. קראו עוד על העמדה לדין במאמר שכתבתי על כתב אישום.

אולם, כלל זה אינו חל על אדם שנשוי לקטינה שטרם מלאו לה 14. במקרה של יחסי מין כאמור בעלה של הקטינה מבצע עבירה של אינוס ואין נפקות לעובדה שהוא נשוי לקטינה. בכל מקרה, קיום יחסי מין עם קטינה שטרם מלאו לה 14 הינו אסור. יחסים מסוג זה נחשבים  לעבירת מין חמורה מסוג אינוס.

ניצול יחסי מרות ביחסי מין עם קטינים

על פי חוק העונשין כאשר מדובר על יחסי מין עם קטינה שכבר מלאו לה 16 אזי שאין מדובר בעבירה פלילית. לכלל זה קיים חריג והוא מתקיים במקרים שבהם מדובר ביחסים שאליהם נלווה רכיב של ניצול היררכיה כלשהי כגון יחסי מרות, תלות, השגחה או חינוך. 

יש לציין בהקשר זה כי חוק העונשין מציין בעלי תפקידים או מקצועות מסוימים שיחסים בינם לבין קטינה שטרם מלאו לה 16 ייחשבו לניצול יחסי תלות ומשכך לעבירה של בעילה אסורה בהסכמה.

חוק העונשין נוקב בהקשר זה בפסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי או אדם שהתחזה לאחד מבעלי התפקידים האמורים. תנאי מהותי לתחולתו של הכלל האמור הינו כי יחסי המין בין המטפל לקטינה החלו במהלך התקופה שהמטפל נתן לקטינה טיפול נפשי. כמו כן, החוק קובע כי החזקה האמורה לא תחול כאשר יחסי המין החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת של קשר זוגי. 

בעלי תפקידים נוספים שבמידה ויקיימו יחסי מין עם קטינה עלולים להיחשב כאנשים שניצלו יחסי מרות הינם מורים, אנשי חינוך, מעסיקים, מדריכים ומטפלים אחרים שאינם נזכרים באופן מפורש בחוק העונשין.

מטבע הדברים, שאלת ניצול יחסי המרות משתנה ותלויה בנסיבות המקרה ובראיות שנאספו במסגרת החקירה המשטרתית. חקירה מסוג זה אמורה לבחון את טיב היחסים בין הקטינה לבגיר וכן את טיב המסגרת שבמסגרתה הכירו וקיימו את היחסים. קראו עוד על פעולות חקירה במאמר שכתבתי על חקירת משטרה.

מה העונש על בעילה אסורה בהסכמה?

העונש המקסימלי שקבוע לצד שתי החלופות הראשונות של העבירה של בעילה אסורה בהסכמה עומד על 5 שנות מאסר. כאמור, מדובר במצבים שבהם בגיר מקיים יחסי מין עם קטינה שטרם מלאו לה 16 או על יחסי מין עם קטינה שמלאו לה 16 אולם היחסים התבצעו תוך ניצול של יחסי מרות או היררכיה אחרת (תלות השגחה ועוד). 

בדומה לכל עבירה פלילית אחרת, גם בהקשר לבעילה אסורה בהסכמה בית המשפט יקבע את עונשו של הנאשם לאחר שהוא ישכלל את כל נסיבות המקרה.

בעבירה זו קיימת חשיבות לגילה של הקטינה ולטיב היחסים בין הצדדים. ככל שגילה של הקטינה קרוב יותר ל-16 כך בית המשפט עשוי לראות בכך כנסיבה מקלה שמצדיקה להקל בעונשו של הנאשם.

יחד עם זאת, הדברים עובדים גם לכיוון ההפוך וככל שגילה של הקטינה קרוב יותר ל-14 כך בית המשפט עלול לראות בכך כנסיבה מחמירה שמצדיקה למצות את הדין עם הנאשם ולהטיל עליו עונש של מאסר בפועל.

לצד נסיבות העבירה וטיב היחסים בין הבגיר לקטינה בית המשפט יתחשב גם בנסיבותיו האישיות של הנאשם וביניהן נכונותו של הנאשם לעבור טיפול, חרטה שהביע אודות העבירה, עבר פלילי קודם בעבירות מין, גילו, מצבו הרפואי ומצבו המשפחתי.

בכל הנוגע לענישה בגין בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות בית המשפט צפוי גם להתחשב בטיב היחסים ובעוצמת רכיב הניצול שהתקיים באותו מקרה.

ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות

העבירה של בעילה אסורה בהסכמה כוללת חלופה נוספת שאינה מתייחסת ליחסי מין ים קטינות אלא ליחסי מין עם בגירות שכבר מלאו להן 18 אולם תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות. גם בחלופה זו על מנת להרשיע את הנאשם התביעה נדרשת להוכיח לבית המשפט כי התקיימו יחסי מרות וכי הם נוצלו על ידי הנאשם לרעה לצורך קיום היחסים.

יחסי מין תוך הבטחת שווא לנישואין

חוק העונשין קובע עבירה נוספת שעניינה בעילה אסורה בהסכמה והיא נוגעת למצב שבו אדם משכנע את האישה לקיים עמו יחסי מין מתוך הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

כלומר, מדובר במצב חריג למדי שבמסגרתו אדם נשוי נואף באשתו ומתחזה בפני המתלוננת ומציג את עצמו במצג שווא כרווק. קראו עוד על סוגיה זו במאמר שכתבתי על עבירת ההתחזות.

מה העונש על ניצול יחסי מרות בעבודה?

העונש בגין שתי החלופות שפורטו לעיל של העבירה של בעילה אסורה בהסכמה עומד על 3 שנות מאסר כעונש מקסימלי. הדברים נכונים גם ליחסי מין שהתבצעו תוך ניצול יחסי מרות בעבודה ובשירות וגם בהקשר ליחסי מין שהתבצעו לאחר הבטחת שווא לנישואין (כאשר המבטיח הוא נשוי).

מה הדין לגבי יחסי מין עם קטינה שטרם מלאו לה 14?

כפי שציינתי בתחילת המאמר, כאשר בגיר מקיים יחסי מין עם קטינה שטרם מלאו לה 14 אזי שמבחינת החוק הישראלי מדובר באונס לכל דבר ועניין. המשמעות המשפטית הינה שהבגיר ששכב עם הקטינה עלול למצוא את עצמו ניצב בפני כתב אישום חמור ביותר. ככל שהנאשם יורשע בעבירה, בסוף ההליך המשפטי בית המשפט רשאי יהיה לגזור עליו עונש שמגיע ל-16 שנות מאסר.

כאמור, כאשר מדובר בקטינה שזהו גילה גם הסכמתה של הקטינה אינה יכולה לסייע לבגיר ואין לה כל משמעות. קראו עוד על עבירה זו במאמר שכתבתי על עבירת האינוס.

ייצוג על ידי עורך דין בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה

מעבר לאפשרות שנאשם שיתנהלו נגדו הליכים פליליים בגין עבירות אלו עלול למצוא את עצמו מרצה עונש של מאסר בפועל יש לזכור כי הרשעה בעבירות אלו גוררת אחריה השלכות נוספות שחורגות מהעונש שבית המשפט מטיל על הנאשם.

כך לדוגמא, רישום פלילי בעבירת מין עלול לפגוע בעתידו של המורשע ולסכל כל תכנית להתקבל למשרה שדורשת סיווג ביטחוני. בנוסף, להרשעה בעבירות מין נלווה קלון חברתי משמעותי ובמקרים מסוימים אף נידוי חברתי.

יתרה מכך, בעבירות מין מסוימות לאחר שהנאשם מסיים לרבות את עונשו מתנהל נגדו הליך של פיקוח עברייני מין. במסגרת זו בית המשפט רשאי להטיל על הנאשם הגבלות ותנאים מגבילים שכרוכים בפגיעה בזכויותיו האזרחיות ופרטיותו. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי על פיקוח עברייני מין.

עורך דין פלילי שמייצג את הנאשם יכול לוודא שהוא מסיים את התיק בתוצאה הטובה ביותר עבורו בין אם מדובר בביטול כתב האישום, זיכוי או הגעה להסדר טיעון מקל עם התביעה שאינו כולל רכיב של מאסר בפועל.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן