חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כתב אישום קבלת דבר במרמה

כתב אישום קבלת דבר במרמה
תוכן עניינים

כתב אישום קבלת דבר במרמה הוא עניין רציני במיוחד שמוטב לא להקל בו ראש. נאשם שהפרקליטות בחרה להגיש נגדו כתב אישום קבלת דבר במרמה נמצא בסיכון ממשי שבית המשפט ייבחר להטיל עליו עונש חמור ומרתיע במידה ויורשע בעבירה.

כאמור, כתב אישום קבלת דבר במרמה אינו עניין של מה בכך. חלק מכתבי האישום שעוסקים בעבירות אלו הינם כתבי אישום חמורים שמתארים מסכת ממושכת של עבירות מרמה מתוחכמות. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום.  

בשנים האחרונות, פרשיות העוקץ הפכו לנפוצות במיוחד נוכח ההתפתחויות הטכנולוגיות והאפשרות לבצע עבירות אלו ללא גילוי. כתבי אישום רבים בעניין קבלת דבר במרמה עוסקים בעבירות שבוצעו באמצעים טכנולוגיים מבלי שמבצע העבירה פגש באופן פיזי את המתלונן.

מהבחינה המשפטית, ראוי להבהיר כי החוק הישראלי כולל מספר עבירות מרמה שדומות במאפייניהן אך נבדלות אחת מהשנייה בהקשר לחומרתן והעונשים המקסימליים שבית המשפט רשאי להטיל בגינן.

דהיינו, כתב אישום קבלת דבר במרמה יכול לכלול מעשים שמצויים ברף התחתון והקל של עבירות המרמה, ומנגד, כתבי אישום אחרים עשויים לכלול עבירות שממוקמות ברף הגבוה של עבירות המרמה. לכן, כאשר מדובר בכתב אישום קבלת דבר במרמה, ישנה חשיבות לסוג עבירת המרמה המיוחסת לנאשם.

נוכח חומרת העבירות ומדיניות ההחמרה המתמשכת בכל הנוגע לענישה בתיקים אלו, מומלץ לכל אדם שמוגש נגדו כתב אישום קבלת דבר במרמה לדאוג לייצוג משפטי איכותי על ידי עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות מרמה.

קבלת דבר במרמה חוק העונשין

העבירה של קבלת דבר במרמה מוגדרת כך בחוק העונשין:

סעיף 415 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 מגדיר את עבירת הקבלת דבר במרמה באופן הבא:

המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

המשמעות הינה כי כל כתב אישום קבלת דבר במרמה יכלול בנוסף לעבירות האחרות, גם עבירה של קבלת דבר במרמה בהתאם לסעיף 415 לחוק העונשין.

כפי שניתן לראות ההגדרה של קבלת דבר במרמה בחוק העונשין הינה הגדרה כללית שניתנת לפרשנות רחבה. יחד עם זאת, יש לציין כי בכל הנוגע לעבירת של קבלת דבר במרמה המונח "דבר" יכול להיות כל דבר שניתן לחשוב עליו.

המשמעות המעשית הינה כתב אישום קבלת דבר במרמה יכול לייחס לנאשם את העבירה בגין כל דבר שנלקח מהמתלונן במרמה, בין אם מדובר במיטלטלין, כסף, שווה כסף או אפילו זכות חוזית. 

יתרה מכך, חשוב להבהיר בהקשר זה כי בתי המשפט הבהירו באופן מפורש כי "הדבר" שכלפיו בוצעה המרמה אינו חייב בהכרח להיות דבר בעל ערך כספי או כלכלי. ההלכה המשפטית הנוכחית קובעת כי אפילו טובת הנאה כזו אחרת יכולה להיחשב לטובת הנאה שהתקבלה במרמה.

דהיינו, ברמה התיאורטית הפרקליטות יכולה לייחס לנאשם עבירה של קבלת דבר במרמה על אף ששום נכס או רכוש בעל ערך כלכלי החליף ידיים.

עונש על קבלת דבר במרמה

העונש על קבלת דבר במרמה הינו 3 שנות מאסר. כפי שציינתי בנוגע לעבירות אחרות, העונש שחוק העונש מציין לצד כל עבירה הינו העונש המקסימלי בלבד.

דהיינו, כאשר בית המשפט מרשיע נאשם בכתב אישום קבלת דבר במרמה, הוא רשאי להטיל על הנאשם 3 שנות מאסר אולם הוא אינו מחויב לכך. יתרה מזו, ברוב המקרים, כאשר נאשם מורשע בעבירה בודדת בפעם הראשונה בחייו בית המשפט יימנע מלהטיל עליו את העונש המקסימלי שקבוע בחוק.

מטבע הדברים, העונש על קבלת דבר במרמה תלוי במידה רבה בנסיבות המקרה ובנזקים שהעבירה גרמה לקורבן העבירה. אולם, כאשר מדובר בכתב אישום קבלת דבר במרמה שמתייחס להיקפי מרמה קטנים, ולמרמה שאינה, מתוחכמת קיימים סיכויים לא מבוטלים שהתיק יסתיים ללא רכיב של מאסר בפועל ואף ללא הטלה של עבודות שירות. קראו עוד על אמצעי ענישה במאמר שכתבתי בנושא מאסר על תנאי.

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

קבלת דבר במרמה הינה חלופה נוספת של עבירת המרמה הרגילה. כתב אישום קבלת דבר במרמה עשוי לייחס לנאשם עבירה של קבלת דבר במרמה בצורתה הרגילה או לחלופין את העבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

ההבדל המהותי בין שתי העבירות נוגע לעונש שקבוע לצידן. כאמור, העונש שקבוע לצד העבירה בצורתה הרגילה עומד על 3 שנות מאסר. מנגד, כאשר מדובר בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות אזי שהעונש המקסימלי שבית המשפט רשאי להטיל על הנאשם עומד על 5 שנות מאסר.

חשוב להדגיש כי חוק העונשין לא מספק הסבר לשאלה מהן בדיוק הנסיבות שבגינן העבירה תיחשב לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. יחד עם זאת, בפרקטיקה היום יומית, הסיווג בין שתי העבירות מתבסס על היקף המרמה, משך הזמן שבו בוצעו העבירות והתחכום שנלווה לעבירות המרמה.

ככל שמדובר במרמה בהיקפים כספיים גבוהים יותר, שבוצעו בתחכום רב, ולאורך תקופה ארוכה, כך גוברים הסיכויים שרשויות האכיפה ייחסו לנאשם את העבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

מנגד, כאשר מדובר בעבירת מרמה בהיקף כספי מצומצם ושנוגעת לאירוע חד פעמי, אזי שרוב הסיכויים שהתביעה תייחס לנאשם את העבירה הבסיסית והרגילה בכתב אישום קבלת דבר במרמה.

מטבע הדברים, להבדל בין העבירות ישנה חשיבות בהקשר לחומרת העבירה והעונש הסופי שיוטל על הנאשם בתום ההליך המשפטי במידה ויורשע במיוחס לו. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא משפט פלילי.

מרמה

היבט מרכזי במשפטים פליליים שנוגעים לעבירה זו מתמקדים בשאלת המרמה. חשוב להדגיש בהקשר זה כי על פי חוק העונשין "מרמה" הינה העלאת טענה שקרית על ידי מבצע העבירה כאשר מבצע העבירה מעלה את הטענה כאשר הוא יודע שמדובר בטענה שקרית.

המשמעות המשפטית הינה שעל מנת להרשיע את הנאשם בכתב אישום קבלת דבר במרמה התביעה מחויבת להוכיח כי הנאשם הציג בפני הקורבן מצג שווא שקרי וכי הנאשם היה מודע לעובדה כי המצג אותו הציג היה שקרי.

חשוב להדגיש בהקשר זה כי החוק וגם הפסיקה קובעים כי מרמה, וטענת מרמה, יכולות להתבטא בכל מצג שניתן לחשוב עליו, בין אם מדובר במצג שווא שהועלה בכתב, התנהגות או בעל פה.

יש לציין כי פסיקת בתי המשפט קבעו במספר רב של פסקי דין כי "מרמה" הינה פעולה פלילית שעשויה להתקיים גם כאשר מבצע העבירה מעלים מקורבן העבירה מידע ולאו דווקא בעת השמעת טענה פוזיטיבית. מדובר על מצב שבו קורבן העבירה נקלע לטעות מסוימת במצב הדברים ומבצע העבירה מנצל את הטעות על מנת לרמותו.

עורך דין קבלת דבר במרמה

כאמור, כתב אישום קבלת דבר במרמה הוא עניין שמוטב שלא לזלזל בו. לכל נאשם שניצב בפני הליך פלילי מומלץ בחום לדאוג לייצוג משפטי איכותי. מעבר לסוגיית ההרשעה הפלילית, חשוב להבין כי נאשם שמורשע בעבירות אלו עלול לקבל עונש חמור במידה ויורשע במיוחס לו.

במקרים המתאימים, עורך דין פלילי שמייצג את הנאשם יידע לנהל את ההליך המשפטי כך שהלקוח שלו יסיים את ההליך בתוצאה הטובה ביותר עבורו ובעונש מקל. גם לייעוץ לפני חקירה בשלב החקירה המשטרתית ישנה תועלת משמעותית שעשויה לעשות את ההבדל בין סגירת התיק ובין העמדה לדין. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא חקירה באזהרה.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

הצלחות המשרד
ערר שעורך דין אביב מזרחי הגיש בעניין עילת סגירה של תיק התקבל על ידי הפרקליטות הפלילית בחיפה. כתוצאה מכך הרישום הפלילי של לקוחת המשרד נמחק למרות שבתחילה הואשמה בעבירות חמורות של התעללות בילדים.

לקוחת המשרד עבדה כמטפלת פרטית של שני ילדים קטינים. לאחר שסיימה את עבודתה עם הילדים הסתכסכה עם אימם בעקבות וויכוח סתמי ברשת החברתית "פייסבוק". בעקבות

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.
הצלחות המשרד
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.

באחת משעות הלילה הקטנות אופנוע יוקרתי נגנב בצפון תל אביב. פחות משעה לאחר הגניבה לקוח המשרד נעצר על ידי שוטרים שהוא מתחבא מאחורי חונה בסמוך

בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.
הצלחות המשרד
בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בחדרה המייחס לו עבירות החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה בשכרות (תחת השפעת סמים).  על אף

דילוג לתוכן