חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כתב אישום אלימות במשפחה

כתב אישום אלימות במשפחה
תוכן עניינים

כתב אישום אלימות במשפחה הינו כתב אישום שמוגש נגד נאשם בגין עבירות שמבוצעות בתוך התא המשפחתי וברוב המקרים הוא נוגע לאלימות בין בני זוג. מקרים קשים שנוגעים לאלימות בתוך התא המשפחתי והסתיימו בתוצאות קשות ובפגיעות קשות בקורבנות העבירה מתפרסמים מפעם לפעם בתקשורת.   

כאמור, אין זה סוד שהסיטואציות הנפוצות ביותר שנוגעות לכתב אישום אלימות במשפחה הינן סיטואציות שקשורות לאלימות נגד נשים ככלל ועבירות של תקיפת בת זוג בפרט. קראו עוד בעניין זה במאמר שכתבתי בנושא תקיפת בת זוג.

כפי שיפורט להלן, כתב אישום באלימות במשפחה, מינורי ככל שיהיה, נושא עמו השלכות הרות גורל על חייו של הנאשם ועתידו. עבירות אלימות במשפחה הן עבירות שרשויות האכיפה ובתי המשפט מתייחסים אליהן בכובד ראש והנאשמים בעבירות אלו נתקלים ביחס מחמיר ונוקשה בהשוואה לנאשמים בעבירות אחרות.

כתוצאה מכך, אזרח שניצב בפני כתב אישום באלימות במשפחה נמצא בסכנה ממשית כי בתום ההליך המשפטי בית המשפט ייבחר להטיל עליו עונש שכולל מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא עורך דין אלימות במשפחה.

יתרה מכך, לצד האפשרות שבית המשפט יטיל על הנאשם עונשים קשים ומרתיעים, יש לזכור כי כל הרשעה פלילית נושאת עמה קלון חברתי שצפוי לרחף מעל האזרח שהורשע בעבירה במשך שנים רבות לאחר שהמשפט הפלילי תם ונשלם.

הדברים האמורים נכונים ביתר שאת בנוגע לעבירות שעניינן אלימות במשפחה. כאמור, עבירות אלו נחשבות בעיני החברה לעבירות קשות ובזויות בהיבט החברתי.

מאמר זה כולל מידע משפטי אודות כתב אישום באלימות במשפחה וכן כולל מידע בנוגע לענישה בעבירות אלו ודרכי התמודדות בהליכים המשפטיים שקשורים אליהם.

עבירות אלימות במשפחה

כאמור, עבירות אלימות במשפחה הן עבירות פליליות שמבוצעות במסגרת התא המשפחתי ובין מבצע העבירה וקורבן העבירה מתקיים קשר משפחתי כלשהו. עבירות אלו נחשבות לעבירות חמורות למדי דווקא בשל הקשרים המשפחתיים בין מבצע העבירה לקורבן העבירה.

חשוב להבהיר כי בכתב אישום אלימות במשפחה, תצוין העובדה כי הנאשם והקורבן הינם בני משפחה וכן יצוינו נסיבות חיים נוספות שקשורות במשפחה. בניגוד לפרטים אחרים, שחוק סדר הדין הפלילי מחייב כי יירשמו בכתב האישום, אין הוראה חוקית שמחייבת את המדינה לציין את אותם פרטים בכתב האישום.

כך לדוגמא, בכתב אישום אלימות במשפחה התביעה נוהגת לציין בכתב האישום כמה ילדים יש לבני הזוג ומתי התחתנו. ודוק, התביעה נוהגת לציין עובדות אלו בכתב האישום אלימות במשפחה, על אף שבמקרים רבים לעובדות אלו אין השפעה ישירה על האישומים.

יודגש כי יסודות העבירה (המשפטיים) של עבירות מתחום האלימות במשפחה הינן זהות לעבירות האלימות הרגילות פרט לעובדה שזהות הקורבן הינו בן משפחה. דהיינו, מבחינתה משפטית, השוני בין עבירת אלימות רגילה לבין עבירות אלימות במשפחה נוגעת לזהות הקורבן ולה בלבד.

עונש על אלימות במשפחה

כלל, עונש על אלימות במשפחה הינו כפול מהעונש שניתן להטיל על אותן עבירות כאשר המעורבים (הנאשם והמתלונן) אינם בני משפחה.

דהיינו, כאשר מדובר על קורבן שהינו קרוב משפחה אזי שהעונש שניתן להטיל על הנאשם הינו כפול מהעונש שקבוע לצד העבירה בצורתה המקורית (כלומר שהקורבן אינו בן משפחה).

ובמילים אחרות, נאשם שהועמד לדין והוגש נגדו כתב אישום אלימות במשפחה, נמצא בסיכון מוגבר שהמשפט הפלילי יסתיים בעונשים קשים ומחמירים בהשוואה לנאשמים אחרים, והכל כתוצאה מהוראות המחוקק שקבע שיש להחמיר בעבירות אלו.

כך לדוגמא, העבירה של תקיפה סתם הינה עבירה שמתייחסת לתקיפה קלה שלא גרמה לקורבן העבירה לחבלות נראות לעין. מדובר בעבירה ממדרג נמוך בהשוואה לעבירות אלימות אחרות ובהתאם לכך העונש המקסימלי שקבוע לצדה עומד של שנתיים מאסר. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא כתב אישום תקיפה.

מנגד, כאשר מוגש נגד אדם כתב אישום בגין אלימות במשפחה בגין אותה עבירה של תקיפה סתם, אזי שהעונש המקסימלי שבית המשפט רשאי להטיל עליו עומד על 4 שנות מאסר.

לכן, נאשם שהוגש נגדו כתב אישום אלימות במשפחה נשפט לחומרה בהשוואה לנאשם שהועמד לדין בגין עבירת אלימות רגילה שהקורבן שלה אינו קרוב משפחתו.

כדוגמא נוספת ניתן להתייחס לעבירה של תקיפה הגורמת לחבלה של ממש. בניגוד לעבירה של תקיפה סתם, עבירה זו מתייחסת לתקיפה שגרמה לקורבן העבירות לחבלות כלשהן כגון פנס, שריטות או פציעות שטחיות אחרות.

על אף שמדובר בעבירה חמורה יותר מהעבירה של תקיפה סתם, עדיין מדובר בעבירת אלימות ברף נמוך באופן יחסי. בהתאם לכך, העונש המקסימלי שקבוע לצד העבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש עומד על 3 שנות מאסר. קראו עוד על כך במאמר שכתבתי על תקיפה הגורמת לחבלה של ממש.

להבדיל מכך, כאשר נגד נאשם מוגש כתב אישום אלימות במשפחה בגין עבירה של תקיפת בת זוג הגורמת לחבלה של ממש, אזי שהעונש המירבי שבית המשפט רשאי להטיל עליו במקרה של הרשעה עומד על 6 שנות מאסר.

ביטול כתב אישום אלימות במשפחה

יובהר כבר עתה כי ביטול כתב אישום באלימות במשפחה הינו אירוע משפטי נדיר באופן יחסי. המשמעות המשפטית של ביטול כתב אישום באלימות במשפחה הינה שהמאשימה (התביעה) חוזרת בה מכתב האישום ומודיעה לבית המשפט כי היא אינה עומדת על הרשעת הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום. קראו עוד על היבטים אלו במאמר שכתבתי בנושא ביטול כתב אישום.

כאמור, רק במקרים נדירים במיוחד התביעה תסכים לביטול כתב אישום אלימות במשפחה. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שההחלטות אודות הגשת כתב אישום נעשות לאחר שהתביעה בוחנת באופן מדוקדק את הראיות שנאספו על ידי המשטרה במסגרת החקירה המשטרתית ואת סיכויי ההרשעה שנגזרים מאותן ראיות. קראו עוד בהקשר זה במאמר שכתבתי בנושא חקירת משטרה.

לאור הבדיקות המקדימות שהתביעה עורכת בטרם הגשת כתב האישום שעניינו אלימות במשפחה, היא נוהגת להתבצר בעמדתה במהלך ההליך המשפטי.

כפי שהסברתי במאמרים אחרים, להוביל את המדינה לחזרה מכתב אישום איננה משימה פשוטה. מטעמים של מדיניות (ולעיתים גם אגו) התביעה נוהגת להילחם ולהשקיע משאבים לצורך הרשעת הנאשם. המשמעות הינה שרק במקרים שתמונה הראייתית "התהפכה" לחלוטין המדינה תסכים להודיע לבית המשפט על ביטול כתב אישום אלימות במשפחה.

המקרים שבהם המדינה תסכים להודיע על ביטול כתב אישום אלימות במשפחה הינם מקרים שבהם בתחילת שלב העדויות נשמעה עדות שהפתיעה את התביעה. לדוגמא, כאשר מתלוננת בעבירת אלימות במשפחה עולה על דוכן העדים ומודה כי חלק מהדברים שעליהם הצהירה בחקירה המשטרתית אינם נכונים.

מטבע הדברים, עדות מסוג זה מערערת את אמינות המתלוננת ועשויה לשכנע את התביעה להודיע על ביטול כתב אישום באלימות במשפחה, וזאת על אף שמדובר בעבירות חמורות שהאכיפה לגביהן הינה מחמירה ונוקשה.

תלונת שווא אלימות במשפחה

למרבה הצער, לצד התלונות האותנטיות של אלימות במשפחה, בישראל מוגשות לא מעט תלונה שווא בגין אלימות במשפחה. במקרים רבים, היחסים בין זוגות שניצבים בפני גירושין מדרדרים במהירות לתלונות שווא הדדיות שמוגשות למשטרה.

תלונות השווא הנפוצות ביותר הינן תלונת השווא באלימות במשפחה. כאמור, בלא מקרים המניע לתלונת השווא נעוץ במחשבה כי הגשת התלונה תסייע למתלוננת (או למתלונן) להשיג על הצד שכנגד יתרונות בהליכים המשפטיים שמתנהלים בבית המשפט לענייני משפחה.

במקרים רבים, תלונת שווא באלימות במשפחה מוגשות הן למשטרה במסגרת תלונה רשמית והן לבית המשפט לענייני משפחה במסגרת בקשה לקבלת צו הגנה.

עורך דין אלימות במשפחה

כאמור, הליכים פליליים ככלל, והליכים שקשורים לכתב אישום אלימות במשפחה בפרט, הינם הליכים שלא ראוי להקל בהם ראש. מוטב לנאשם שמועמד לדין בגין כתב אישום אלימות במשפחה להתייחס להליכים המשפטיים ברצינות המרבית ולדאוג לייצוג משפטי איכותי.

עורך דין פלילי פרטי שמתמחה בעבירות אלו אמור לסייע ללקוח שלו לסיים את התיק בתוצאה טובה וללא ריצוי של מאסר בפועל.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

הצלחות המשרד
ערר שעורך דין אביב מזרחי הגיש בעניין עילת סגירה של תיק התקבל על ידי הפרקליטות הפלילית בחיפה. כתוצאה מכך הרישום הפלילי של לקוחת המשרד נמחק למרות שבתחילה הואשמה בעבירות חמורות של התעללות בילדים.

לקוחת המשרד עבדה כמטפלת פרטית של שני ילדים קטינים. לאחר שסיימה את עבודתה עם הילדים הסתכסכה עם אימם בעקבות וויכוח סתמי ברשת החברתית "פייסבוק". בעקבות

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.
הצלחות המשרד
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של לקוח המשרד שנחשד בגניבת אופנוע בתל אביב אך בית המשפט קיבל את טענותיו של עורך דין אביב מזרחי וקבע כי ישוחרר למעצר בית.

באחת משעות הלילה הקטנות אופנוע יוקרתי נגנב בצפון תל אביב. פחות משעה לאחר הגניבה לקוח המשרד נעצר על ידי שוטרים שהוא מתחבא מאחורי חונה בסמוך

בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.
הצלחות המשרד
בית המשפט האריך ללקוח המשרד מאסר מותנה והטיל עליו ענישה שיקומית לאחר שהורשע בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה תחת השפעה סמים.

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בחדרה המייחס לו עבירות החזקת סמים שלא לצריכה עצמית ונהיגה בשכרות (תחת השפעת סמים).  על אף

דילוג לתוכן