עבירות אלימות במשפחה

שתפו את המאמר
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מהן עבירות אלימות במשפחה?

עבירות אלימות במשפחה כשמן הן עבירות שמבוצעות בתוך התא המשפחתי בין חברי המשפחה בין אם מדובר בעבירות אלימות, מין או הזנחה. כפי שיפורט במאמר זה, מדובר בעבירות שנחשבות לעבירות חמורות שבתי המשפט ורשויות האכיפה נוהגות כלפי מבצעי העבירה (חשודים/נאשמים) ביד קשה הן לעניין סוגיית המעצר והן בעניין סוגיית העונש. חשוב להבהיר כי כאשר מתייחסים לעבירות אלימות במשפחה כגון תקיפה וגרימת חבלה חמורה, בן המשפחה מוגדר על ידי סעיף 382(ב) לחוק העונשין כבן זוגו או בן זוגו לשעבר (לרבות ידוע בציבור) או קטין/חסר ישע שעובר העבירה היה אחראי עליו.

מה העונש על עבירות אלימות במשפחה?

על מנת להילחם באלימות בתוך המשפחה, ולשם ההרתעה המחוקק יצר מדרג חומרה מחמיר יותר בעבירות אלו. נאשם שהורשע בעבירת אלימות כלפי בן משפחתו צפוי לעונש חמור יותר ולעיתים אף כפול מנאשם שביצע את אותן עבירות אלימות כאשר נפגע העבירה לא היה בן משפחתו. כך לדוגמא לצד עבירה של תקיפה "סתם"  לפי סעיף 379 לחוק העונשין קבוע עונש מקסימאלי הכולל שנתיים של מאסר בפועל. מנגד, בגין אותה תקיפה שבוצעה נגד אדם שהוא לא קרוב משפחה יהיה העונש המרבי כפול, כלומר ארבע שנות מאסר. יובהר כי המונח שקבוע בחוק תקיפה "סתם" מתייחס לתקיפה שלא גרמה לנפגע לחבלות. קראו עוד על עבירת התקיפה במאמר הבא.

דוגמא נוספת להבדלי הענישה כאשר עסקינן בעבירות בתוך המשפחה היא עבירת התקיפה הגורמת חבלה של ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין. העונש המרבי הקבוע לצד התקיפה בצורתה הרגילה, כלומר שאינה מתבצעת נגד בן משפחה הינו 3 שנות מאסר. מנגד כאשר הנפגע הוא בן זוגו של התוקף העונש המרבי עומד על כפל העונש הרגיל כלומר 6 שנות מאסר.

יש לציין ולהרגיע כי מדובר בעונשים מקסימליים בלבד ובדרך כלל כאשר מדובר בעבירה יחידה וראשונה שביצע הנאשם בית המשפט לא יטיל על הנאשם את העונש המקסימלי שניתן להטיל עליו על פי החוק. העונש הסופי שיוטל על הנאשם תלוי ומורכב ממספר משתנים שהינם ספציפיים וייחודיים למקרה הנדון. מטבע הדברים, שעה שמדובר באלימות במשפחת קיימת חשיבות לעוצמת האלימות, משכה, הנזקים שנגרמו לקורבן ומספר האירועים. כמו כן בגזירת עונשו של הנאשם בית המשפט יתחשב בנסיבותיו האישיות לרבות עברו הפלילי או העדרו, טיפול שיקומי שעבר, סיכויו להשתקם, גילו ומצבו הרפואי. בעבירות אלו קיימת גם חשיבות מהותית לעמדתו או עמדתה של נפגע או נפגעת העבירה. ברוב המקרים בית המשפט יתחשב בעמדתו של בן המשפחה שנפגע מביצוע העבירה וכלפיו הופעלה האלימות. ככל שבן המשפחה הנפגע יביע עמדה חיובית כלפי מבצע העבירה בית המשפט ייטה לראות בכך כנסיבה מקלה לעניין עונשו של הנאשם. מנגד, כאשר נפגע העבירה יביע עמדה שלילית כלפי מבצע העבירה בית המשפט קרוב לוודאי יראה בכך כנסיבה מחמירה והדבר עלול להחמיר את עונשו של מבצע העבירה. קראו עוד על עונשים בהליכים פליליים במאמר הבא.

מאפיינים ייחודיים לתחום אלימות במשפחה

מאפיין ייחודי ראשון לעבירות אלו מתבטא ברמת האמוציות של הנוגעים בדבר שלרוב אינה מתקיימת בעבירות שאינן בתחומי התא המשפחתי. רגשות כגון נקמה, קנאה ושנאה לעיתים מתערבבים ומקבלים ביטוי בתוך ההליך הפלילי בעבירות אלו.

בנוסף, כאשר מדובר בעבירות אלימות שהתרחשו במסגרת התא המשפחתי קיימת רגישות והתייחסות מיוחדת של כל המערכות והנוגעים לדבר וביניהם גם בתי המשפט. כידוע, גם המשטרה ומוסדות התביעה שמו להם מטרה מוצהרת להילחם בעבירות אלימות בתוך המשפחה ככלל ועבירות נגד נשים בפרט. כתוצאה מכך, החשודים בעבירות אלימות במשפחה נתקלים לא פעם ביחס מחמיר וקשה במיוחד מצד מערכות אכיפת החוק, ועל כן בעבירות אלה קיימת חשיבות מהותית לייצוג על ידי עורך דין פלילי שמתמחה בתחום.

מעצר עד תום ההליכים בעבירות אלימות במשפחה

עוד יצוין כי בעבירות אלו התביעה נוהגת לבקש את מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים שמתנהלים נגדם. קראו עוד על מעצר עד תום ההליכים במאמר הבא.

הלכה למעשה, בהתאם לסעיף 21(א)(5) לחוק חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 עבירות האלימות במשפחה נחשבות לעבירות בעלות עילת מעצר "סטטוטורית". המשמעות היא שעצם ביצוע עבירת אלימות משפחה, ללא קשר לחומרת העבירה או תוצאותיה מהווה עילה למעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

לא פעם בטרם בית המשפט ישקול את שחרורו של נאשם בעבירות אלימות במשפחה לחלופת מעצר (מעצר בית) הוא יבקש את חוות דעתו של שירות המבחן בקבלת תסקיר.

תסקיר שירות מבחן הינו כלי שמשמש את בתי המשפט בבואם להעריך מסוכנותו של הנאשם ואפשרות שחרורו למעצר בית תוך כדי ניהול ההליך נגדו. קציני המבחן ייפגשו עם הנאשם ועם בני משפחתו שמסכימים לפקח עליו בעת מעצר הבית וייתנו את חוות דעתם בהקשר למסוכנותו וטיב חלופת המעצר שמוצעת לרבות רצינות המפקחים והבנתם את תפקידם.

תסקיר מעצר חיובי הינו גורם משמעותי שישפיע על אפשרות שחרורו של הנאשם למעצר בית ועל כן ייעוץ מעורך דין פלילי בשלב זה של ההליך הוא חשוב ומהותי.

עובדות אלו ונטיית בתי המשפט לעצור עד לתום ההליכים נאשמים שמואשמים בעבירות מסוג זה הופך את הייצוג בעבירות אלו למורכב במיוחד.

תלונות שווא בגין אלימות בתחום המשפחה

בשנים האחרונות התופעה של תלונות שווא בני זוג שיחסיהם עלו על שרטון והם נמצאים בהליכי גירושין הפכה לרווחת ומטרידה במיוחד. תופעה זו בעייתית במיוחד לאור העובדה כי לרוב מדובר בעבירות שמתבצעות בתוך התא המשפחתי והן לא פעם מוכרעות על ידי "גרסה מול גרסה" ובחינת אמינות. כתוצאה מכך לעיתים קרובות הצד שהואשם בביצוע העבירה יתקשה להוכיח את חפותו.

לא פעם תלונות אלו שאין בין הנטען בהן ובין המציאות כל קשר מוגשות מתוך מחשבה כי תלונה ופתיחת תיק במשטרה לבן הזוג תוביל ליתרונות לבן הזוג המתלונן במסגרת ההליך המקביל שמתנהל בבית המשפט לענייני משפחה או ההליך שעתיד להתנהל.

כך לדוגמא יצוין כי בשעה שמוגשת תלונה בין אלימות בין בני זוג ומתבצעת חקירה, כחלק מתנאי השחרור של החשוד היחידה החוקרת תטיל עליו הרחקה מביתו. במקרים מסוג זה צפויה גם להיות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה בקשה למניעת הטרדה מאיימת או בקשה למתן צו הגנה. בקשות אלו מוכרות לציבור בשם כבקשות למתן צו הרחקה. קראו עוד על בקשה למניעת הטרדה מאיימת במאמר הבא.

גם כאן על מנת להפחית סיכונים בתי המשפט לענייני משפחה לרוב יעדיפו להרחיק את אחד מבני הזוג מביתם המשותף. משרדנו טיפל בלא מעט מקרים בהם לתלונות היה "נינוח" של תלונת שווא שהמניע מאחוריהן היה השגת יתרונות בהליך המשפטי שמתנהל בין בני הזוג בבית המשפט לענייני משפחה. 

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין פלילי בעבירות מסוג זה?

החשיבות בייצוג בהליך זה נגזרת מהשלכותיו האפשריות וארוכות הטווח על חייו של הנאשם וכן לאור העובדה כי בתי המשפט ויחידות התביעה נוהגות בעבירות אלו בנאשמים ביד קשה. יצוין כי עורך דין צו הרחקה שמתמחה בעבירות אלימות במשפחה ומכיר את רזי התחום יצליח להגיע להסדר טיעון עם התביעה או הפרקליטות שאינו כולל עונש של מאסר בפועל. גם לייעוץ לפני חקירה קיימת חשיבות מכרעת בעבירות אלו. במקרים מסוימים התייעצות לפני חקירה יכולה לעשות את ההבדל בין סגירת התיק במשטרה ובין הגשת כתב אישום ועמידה לדין פלילי על כל המשתמע מכך. קראו עוד על ייעוץ לפני חקירה במאמר הבא.

מחפש עורך דין פלילי בחיפה? מחפש עורך דין פלילי בצפון? מחפש עורך דין פלילי בקריות? זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירות אלימות במשפחה? הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות אלימות במשפחה? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

הערה:

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

הדחת קטין לשימוש בסמים
כל הפוסטים

הדחת קטין לשימוש בסמים

הדחת קטין לשימוש בסמים מסוכנים היא עבירת סמים חמורה שניצבת ברף הגבוה של קבוצת עבירות הסמים. החומרה היתרה שהמחוקק ראה בעבירה זו מתבטאת בין היתר

נהיגה ללא מלווה
כל הפוסטים

נהיגה ללא מלווה

עבירת נהיגה ללא מלווה היא עבירת תעבורה שנתפסת על ידי התביעה המשטרתית ובתי המשפט כעבירה חמורה למדי. העמדה לדין בעבירה זו אינו עניין שראוי לזלזל

דילוג לתוכן