חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הובלת מטען ברכב בניגוד לחוק

הובלת מטען ברכב בניגוד לחוק
תוכן עניינים

המונח הובלת מטען ברכב בניגוד לחוק מתייחס לעבירת תעבורה שנחשבת לחמורה למדי. כפי שיוסבר בהמשך, עבירה זו כוללת מספר חלופות של ביצוע העבירה. מטבע הדברים, כל החלופות מתייחסות לעבירות שמבוצעות על ידי נהגים מקצועיים (שהנהיגה היא פרנסתם) המובילים בדרכים מטענים מסוגים שונים.

כפי שיוסבר במאמר זה, עבירה זו הינה עבירה שנלווה אליה רישום של 8 נקודות משרד הרישוי ועל כן הרשעה בה עלולה לפגוע קשות ברישיון הנהיגה של הנהג המורשע. כפי שצוין, ברוב המקרים מדובר אשר בנהג מקצועי העובד לפרנסתו בנהיגה בכבישים.

חשוב להדגיש כי עבירת הובלת מטען שלא כחוק נתפסת על ידי אגף התנועה של משטרת ישראל כעבירת תעבורה חמורה הואיל ויש בה פוטנציאל משמעותי לסיכון חיי אדם. האכיפה המשטרתית של עבירה זו מתבצעת על ידי שוטרי תנועה ברחבי כבישי ישראל ונרשמים לנהגים אלפי דוחות בשנה בגין ביצוע עבירה זו. קראו עוד אודות עבירות תעבורה חמורות במאמר שכתבתי בנושא עבירת נהיגה בשכרות.

במאמר זה יוסברו יסודות העבירה, העונשים שצפויים לנהגים וההשלכות של הרשעה זו שצפויות לנהגים המורשעים מעבר להליך המשפטי שמתנהל בבית המשפט.

עבירת תעבורה מסוג ברירת משפט

עבירת התעבורה של הובלת מטען ברכב בניגוד לחוק הינה עבירת תעבורה מסוג ברירת משפט. המשמעות המעשית הינה כי בפני הנהג עומדות שתי אפשרויות התמודדות עם דוח התנועה שקיבל. האחת היא לשלם את הדוח ולספוג את נקודות משרד הרישוי שקבועות לצדה. כפי שצוין בפתח המאמר, מדובר בעבירת תעבורה שלצידה קבועות 8 נקודות משרד הרישוי.

מדובר במספר נקודות לא מבוטל שעלול לפגוע בעתיד ברישיון הנהיגה של הנהג ולהוביל לכך שמשרד הרישוי יטיל עליו סנקציות כתנאי לחידוש רישיונו. קראו עוד אודות שיטת הניקוד של משרד הרישוי במאמר שכתבתי בנושא נקודות משרד הרישוי.

באלו מצבים עלול להירשם לנהג דו"ח בגין הובלת מטען שלא כחוק

פקודת התעבורה נוקבת במקרים שונים הקשורים להובלת מטען שלא כחוק. להלן יפורטו המקרים הרלוונטיים והנפוצים. ראו בעניין זה את הדברים שכתובים 

בתקנה 86 לתקנות התעבורה מציינת ואומרת באופן הבא:

"לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב מטען בתפזורת אלא ברכב שיועד לכך, כאשר גובה המטען אינו עולה על גובה דופנות הארגז של הרכב, לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב, וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו בהתאם לדרישות פרק ד' בתקן אבטחת מטענים".

ובמילים פשוטות, תקנות התעבורה קובעות כי חל איסור על הובלת מטען שאינו קשור ואשר עולה על דפנות הרכב ועלול להישמט ממנו.

תקנה 85א' לתקנות התעבורה מפרטת את הכללים הבאים:

  • הרכב אושר ברישיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור;
  • המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב;
  • לא יהיה בארגז הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות, אולם מותר להוביל מכולה כאשר אחת משתי הדפנות – הקדמית או האחורית – של הרכב סגורה, ובלבד שמשטח הרכב ארוך מהמכולה המובלת ברכב.
  • בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור הסובב צמודים למכולה ונעולים כך שימנעו הזזתה או הישמטותה בכל תנאי הדרך והנסיעה בה.
  • לא יינתן אישור להובלת מכולה שאורכה עולה על 6.10 מטר אלא בנתמך.
  • לא יינתן אישור לרכב להובלת מכולה אלא אם אישרה רשות הרישוי את התקנת התקני חיבור סובב בו ובכפוף לתנאי האישור.

תקנה 85א' לתקנות התעבורה עוסקת בנהגים מקצועיים המובילים מכולות וציוד. תקנה 85א' מפרטת את האופן בו על המכולה להיות מותקנת על גבי המשאית.

הובלת מטען שאינו קשור או מחוזק

מדובר באחת העבירות הנפוצות ביותר הקשורות לעבירת הובלת מטען ברכב שלא כחוק. דוחות משטרה רבים נרשמים בגין ביצוע עבירה זו ולא אחת משרדנו טיפל בנהגים מקצועיים אשר נרשמו להם שני דוחות או יותר בגין אותה עבירה.

הובלת מטען שאינו קשור או מחוזק יכולה להתבטא במגוון דרכים. החל מהובלת כל מטען אשר אינו קשור לרכב וכלה בהובלת מכולה אשר אינה מחוברת היטב ועלולה להישמט במהלך הנסיעה.

ישנם אנשים שטועים לחשוב כי דוח תנועה בגין עבירת מטען שאינו קשור יכול להירשם רק לנהג משאית או נהג מקצועי. בפועל, דוח מסוג זה עלול להינתן לכל נהג ואף לרכבים פרטיים. מסיבה זו, כאשר נרשם דוח מסוג זה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה שיכול לסייע לנהג להיחלץ מהניקוד המופיע לצד העבירה.

האם ניתן לבטל נקודות בדוח הובלת מטען שלא כדין?

ברור מאליו כי רישום של 8 נקודות משרד הרישוי הינו הוא עניין אשר אין להקל בו ראש. הדברים נכונים ביתר שאת כאשר לחובתו של הנהג רשומים דוחות תנועה קודמים (למשל דוח טלפון) וכתוצאה מכך הנקודות של הדוח הנוכחי מצטברות לנקודות שצבר בדוחות הקודמים.

כפי שצוין בתחילת המאמר, עבירת הובלת מטען ברכב בניגוד לחוק היא מאחת העבירות אשר אגף התנועה במשטרת ישראל חרת על דגלו להילחם בה כחלק מהמלחמה בתאונות דרכים.

מטבע הדברים, מטען לא קשור המובל על ידי כלי רכב עלול חלילה להישמט ממנו במהלך נסיעה ולפגוע במשתמשי דרכים אחרים. קל וחומר כאשר מדובר במטענים כבדים ובכלי רכב שנועדו להובלת משא. יתרה מכך, לעיתים מפורסמים בתקשורת מקרים של תאונות דרכים אשר נגרמו כתוצאה ממטען שנשמט לרבות תאונות דרכים קטלניות אשר קיפחו חיי אדם. נוכח הסיכון שכרוך בעבירה, תיקון עבירת מטען לא קשור לעבירה ללא ניקוד יעשה רק כאשר התביעה המשטרתית נוכחה לדעת כי אכן נפלו פגמים ראייתיים בדוח שנרשם וכי קיימת לאחר ניהול משפט לא ניתן יהיה להוכיח מעל לספק סביר כי אכן המטען לא היה קשור. קראו עוד אודות רף ההרשעה הנדרש בתיקים פליליים ובדוחות תעבורה במאמר שכתבתי על כתב אישום.

כיצד ניתן להמיר את סעיף עבירת הובלת מטען שלא כדין לעבירה ללא ניקוד?

מרגע קבלת הדוח לנהג ישנם 90 ימים לפנות למרכז פניות נהגים במשטרת ישראל בבקשה להישפט בגין הדוח.

את הבקשה להישפט ניתן לשלוח בדואר רשום לכתובת המופיעה על גבי הדוח או להגישה באופן מקוון דרך אתר משטרת ישראל. לאחר הגשת הבקשה, תשלח משטרת ישראל לנהג הזמנה לדין ועל הנהג יהיה להתייצב במועד הנקוב בה בבית משפט לתעבורה. קראו עוד אודות בקשה להישפט במאמר שכתבתי בנושא ערעור על דוח תנועה.

במסגרת הדיון המשפטי בבית משפט לתעבורה יתנהל במקביל גם משא ומתן עם התביעה המשטרתית. על מנת לבטל את הנקודות יש לשכנע את תובעי המשטרה כי המטען אשר הובל אכן היה קשור וכי נפלו פגמים ברישום הדוח המצדיקים לכל הפחות את תיקונו לעבירה שאינה נושאת נקודות משרד הרישוי.

על מנת שניתן יהיה לנהל משא ומתן אפקטיבי יש להיערך בהתאם ולצלם כל חומר רלוונטי הקיים בידי המשטרה לרבות סרטונים ממצלמות גוף של השוטרים וכל חומר אחר שמצוי בידי המשטרה.

ככל והתביעה המשטרתית תשתכנע כי אכן נפלו פגמים ברישום הדוח וספק אם המטען שהוביל הנהג לא היה קשור היטב, ניתן יהיה לשכנעה לשנות את סעיף העבירה לעבירה שאינה נושאת נקודות לצידה או לחילופין לבטל את הדוח.

כשלים ראייתיים בניהול משא ומתן עם התביעה המשטרתית

כמו בכל נושא משפטי אחר, גם בעבירת הובלת מטען שלא כדין ניהול משא ומתן מתבצע באמצעות הצגת כשלים ראייתיים בפני התביעה המשטרתית ושכנועה להמיר את סעיף העבירה לעבירה קלה אשר אינה נושאת לצדה ניקוד. איתור כשלים ראייתיים והצגתם בפני התביעה המשטרתית דורש הבנה בפסיקה הרלוונטית וכן ניסיון עשיר ורב בניהול תיקי תעבורה.

עורך דין המתמחה בדיני תעבורה המכיר את הפסיקה הרלוונטית ובעל ניסיון בניהול משא ומתן עם התביעה המשטרתית יוכל לאתר כשלים אלו ולהציגם בפני התובע המשטרתי. ראוי להבהיר כי כשלים ראייתיים אינם קשורים לנסיבות אישיות כאלה ואחרות של הנהג וכי כשל ראייתי הינו פגם בחומר הראיות היורד לשורשו של עניין.

כשלים בחומר הראיות בנסיבות העניין יכולים להיות רבים ומגוונים ולצורך מאמר זה לא ניכנס ונעסוק בהם אך נציין כי ככל והשוטר רושם הדוח לא פירט את יסודות העבירה באופן ברור הרי שלאחר מכן ספק אם ניתן יהיה בבית משפט להרשיע את הנהג בעבירה המיוחסת לו.

עורך דין תעבורה הוא הגורם המקצועי היכול לסייע לכם להתמודד עם דוח תעבורה

בכל דוח תעבורה ובפרט כאשר עסקינן בדוח שעניינו הובלת מטען ברכב בניגוד לחוק, קיימת חשיבות לסוגיות המשפטיות שקשורות בהוכחת אשמתו של הנהג. סוגיות אלו דורשות טיפול מקצועי על ידי עורך דין המתמחה בדיני תעבורה. מעבר לצילום החומר ועריכת רשימת הכשלים אשר תוצג בפני התביעה המשטרתית, הרי שעורך דין המתמחה בדיני תעבורה יכול להסביר לנהג את האפשרויות העומדות בפניו ולסייע לו להבין את מצבו ביחס למשרד הרישוי ובזיקה לשיטת הניקוד.

כאמור, ברוב המקרים דוחות בגין הובלת מטען לא מחוזק היטב או מטען לא קשור נרשמים לנהגים מקצועיים אשר רישיון הנהיגה הוא מקור פרנסתם. לנהגים אלו אין מקום "להמר" על רישיון הנהיגה שלהם ומוטב אם יפנו לעורך דין מקצועי אשר יסייע להם להבין באיזה אופן עליהם לפעול.

היתרון בשירותיו של עורך דין תעבורה בחיפה בטיפול בדוח תנועה מקנה לנהג שקט נפשי מעבר לטיפול המקצועי בדוח עצמו.

מחפש עורך דין תעבורה בחיפה? מחפש עורך דין תעבורה בקריות? קיבלת דוח תנועה? מוזמן להתקשר לעו"ד אביב מזרחי 0504-399-440.

הערה:

מאמר זה מאגד מידע כללי וראשוני ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב מבלי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

על כותב המאמר:

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בתיקים פליליים, הליכים משמעתיים ותיקי תעבורה. בין היתר המשרד מייצג נאשמים וחשודים בעבירות סמים, נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות, עבירות כלכליות, עבירות אלימות, עבירות מרמה, עבירות אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, עבירות תעבורה, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, צווי הגנה, ערעורים, ועדות שחרורים, בקשות לשינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

שתפו את המאמר
Picture of אודות כותב המאמר אביב מזרחי
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

ספק סביר
כל הפוסטים
ספק סביר

ספק סביר הינו מונח מקצועי מתחום המשפט פלילי. המושג ספק סביר מתייחס לרמת ההוכחה הנדרשת שעל התביעה להציג לבית המשפט על מנת להרשיע את הנאשם

זכות השתיקה
כל הפוסטים
זכות השתיקה

זכות השתיקה מאפשרת לנחקר שנחשד בעבירה פלילית להימנע מלהשיב לשאלות שמופנות אליו בחקירה מפאת החשש שיפליל את עצמו. זכות השתיקה הינה זכות חשובה מאוד במשפט

זיכוי מחמת הספק
כל הפוסטים
זיכוי מחמת הספק

זיכוי מחמת הספק הינו מצב משפטי שבו בית המשפט מזכה את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום למרות שהתביעה הציגה ראיות מסוימות לחובתו. כלומר, זיכוי

דילוג לתוכן