חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ליווי לחקירת משטרה

ליווי לחקירת משטרה
תוכן עניינים

ליווי לחקירת משטרה על ידי עורך דין הינו שירות משפטי שניתן על ידי עורך דין פלילי ללקוחות שחשודים בעבירה פלילית ומוזמנים לחקירת משטרה. חשוב להבהיר כי כאשר אזרח מוזמן למשטרה על מנת להיחקר בחשד שביצע עבירה פלילית כלשהי המונח המקצועי והמקובל למעמד זה הינו "חקירה באזהרה". שמה של החקירה נגזר מהאזהרה הרשמית שחוקר המשטרה מחויב להקריא לאזרח בתחילת חקירתו. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי אודות חקירה באזהרה.

כפי שציינתי במאמרים אחרים, זימון לחקירה משטרתית הינו אירוע מלחיץ וקשה עבור האדם שנמצא בלב החקירה. הדברים נכונים ביתר שאת כאשר מדובר באזרח נורמטיבי ונעדר עבר פלילי שחסר ניסיון במעמדים אלו. ליווי לחקירת משטרה על ידי עורך דין פלילי עשויה לסייע לאזרח להתמודד עם החשדות נגדו בצורה טובה כך שיוכל להעביר לחוקרים את גרסתו בצורה ברורה וקוהרנטית. יתרה מכך, ליווי לחקירת משטרה על ידי עורך דין פלילי עשויה לצמצם את הסיכויים להפללה עצמית מיותרת שבכוחה לסבך את האזרח ולהוביל להגשת כתב אישום נגדו. 

נוכח פערי הכוחות המובהקים בין חוקרי המשטרה לאזרח שנמצא במעמד של חשוד מומלץ תמיד להתכונן מבעוד מועד ולשכור את שירותיו של עורך דין פלילי לצורך ליווי לתחנת משטרה.

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע בליווי לחקירה?

השירות המשפטי המהותי והענייני ביותר שעורך דין מספק ללקוח שלו במסגרת של ליווי לחקירת משטרה הינו ייעוץ לפני חקירה. חשוב להבהיר בהקשר זה כי החוק הישראלי מקנה לכל אזרח שעומד להיחקר באזהרה או נמצא במהלכה של חקירה באזהרה זכות להיוועץ עם עורך דין מטעמו.

הרציונל המרכזי של הליווי לחקירת משטרה נעוץ באותם רגעים שבהם סנגורו של החשוד מייעץ לו בטרם הכניסה לחדר החקירות.

ראוי להבהיר בהקשר זה כי בניגוד לדין הקיים בארצות הברית ובמדינות מערביות נוספות, בישראל, אין לעורך דינו של החשוד זכות להימצא עמו בחדר החקירות בעת שהחקירה מתנהלת. המשמעות הינה שהייעוץ לפני החקירה המשטרתית נערך לפני החקירה ולא במהלכה.

ייעוץ לפני חקירה שמתבצע באופן אפקטיבי הינו מרכיב שקשה להפריז בחשיבותו בהקשר לגורלו הסופי של התיק והשאלה האם בסופו של דבר החקירה המשטרתית תוביל להגשת כתב אישום או שמא תסתיים בסגירת התיק. חשיבותו של ייעוץ לפני חקירה נעוץ בין היתר בעובדה שעורכי דין פליליים הם אנשי מקצוע שמנוסים בחקירות משטרה ומכירים את ההלכות המשפטיות והחוקים הרלוונטיים.

ברם, חשוב להדגיש כי עורך דין אינו קוסם ואינו יכול "להציל" את הלקוח שלו בכל מקרה ומקרה. חשוב להדגיש בהקשר זה כי כנות בין הלקוח לעורך דינו הינה מכרעת בעניין ליווי לחקירת משטרה וייעוץ לפני החקירה. כאשר הלקוח משקר לעורך דינו או מסתיר ממנו חלקים בלתי נעימים מהאמת אזי שהדבר צפוי להיות בעוכריו. על מנת שעורך הדין יוכל לייעץ באופן מיטבי ללקוח שלו עליו להבין את התמונה במלואה. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא ייעוץ לפני חקירה.

ליווי לחקירה של עד

ראוי לציין כי בניגוד לחשוד שנחקר באזהרה לעד שמוזמן לתחנה לצורך מסירת "עדות פתוחה" אין זכות חוקית להתייעץ עם עורך דין מטעמו לפני החקירה. כך לדוגמא, כאשר החוקר המשטרתי מזמין את האזרח על מנת למסור עדות בנוגע לפשע שאליו הוא היה עד אך הוא לא נחשד בביצועו. במקרה מסוג זה, הואיל והאזרח אינו נמצא בחזקת חשוד המשטרה אינה מחויבת לאפשר לו להתייעץ עם עורך דין בטרם מסירת העדות. יתרה מכך, במקרים מסוימים ייעוץ מסוג עלול להיתפס על ידי חוקרי המשטרה כשיבוש חקירה שעלול לסייע למבצע העבירה להתחמק מהדין.

אולם, חשוב לציין שבמקרים לא מעטים חוקרי המשטרה לא ינהגו בדווקנות עם עד שמגיע למסור עדות וככל שהוא מבקש להתייעץ עם עורך דין מטעמו הם יאפשרו זאת לפנים משורת הדין. כפי שצוין אין מדובר בזכות קנויה כך שהדבר בעיקר נתון לשיקול דעתו של החוקר הספציפי שמנהל את החקירה ותלוי בנסיבותיו הפרטניות של אותו מקרה. כאמור, ככלל ליווי לחקירה משטרה על ידי עורך דין פלילי הינו אפשרי גם במקרה של מסירת עדות ולאו דווקא רק במקרים של חקירה באזהרה. יחד עם זאת, ברור כי ייעוץ לפני חקירה וליווי של עורך דין לחקירה הינו אפקטיבי ומכריע יותר לאזרחים שמגיעים על מנת להיחקר באזהרה.

מה כולל ליווי לתחנת משטרה?

כאמור, החלק המהותי ביותר של ליווי לתחנת משטרה נוגע לייעוץ לפני החקירה אולם לא רק. במסגרת הליווי עורכי הדין הפליליים נוהגים לעיתים קרובות גם לשוחח עם החוקר או הקצין התורן במטרה לשכנעם לשחרר את החשוד ולא חלילה להאריך את מעצרו.

חשוב להבהיר בהקשר זה כי לאחר שהחקירה באזהרה מסתיימת על הקצין התורן להחליט האם לשחרר את החשוד בערובה או שמא לעצור אותו במטרה להביאו לבית המשפט ביום שלמחרת ולבקש את הארכת מעצרו. ההליך המשפטי שעניינו הארכות מעצר לצורכי חקירת משטרה מכונה "מעצר ימים". מדובר בהליך מעצר שמתקיים בטרם הגשת כתב האישום ובשלב שבו המשטרה עדיין אוספת ראיות לצורך עיבוי הראיות שעומדות לחובתו של החשוד. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי אודות מעצר ימים.

מטבע הדברים, כאשר מדובר בעבירות קשות וחמורות במיוחד אזי שגם מסע שכנועים כזה או אחר שמתבצע על ידי עורך דינו של החשוד אינו צפוי לסייע לו והמשטרה אכן תעצור אותו ולאחר מכן תבקש להאריך את מעצרו. אולם, כאשר מדובר במקרים גבוליים שלעיתים המשטרה בוחרת לשחרר את החשוד אזי ששיחה בין עורך דינו של החשוד לקצין התורן עשויה להוביל לשחרורו של החשוד בתנאים מגבילים או ללא תנאים בכלל. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא חקירת משטרה.

מה זה שחרור בערובה?

כאמור, כאשר המשטרה מסיימת לחקור את החשוד באזהרה היא רשאית להחליט לעצור אותו או שמא לשחרורו בתנאים מגבילים. כאשר החשוד משתחרר בסיום חקירתו הדבר מכונה גם שחרור בערובה. כאמור, ברוב המקרים במסגרת השחרור המשטרה מטילה על החשוד תנאים מגבילים כאלה ואחרים שהפרתם עלול להוביל למעצרו המחודש.

אילו תנאים מגבילים המשטרה יכולה להטיל על חשוד?

סעיף 42 לחוק סדר הדין הפלילי (מעצרים) קובע מספר תנאים מקבילים שקצין רשאי להטיל על חשוד כאשר הוא משחררו בערובה. ראו להלן הסבר ופירוט של אותם תנאים:

חובה הודעה על שינוי במען- במסגרת זו החשוד חותם על התחייבות שבמידה והוא ישנה את כתובתו או את כתובת המגורים שלו הוא מחויב להודיע על כך ליחידה החוקרת. הרציונל מאחורי התנאי האמור הינו שבמקרה שהמשטרה תרצה לחקור את החשוד פעם נוספת היא תוכל לאתרו והוא לא חלילה "יעלם" לה.

איסור יציאה מהארץ והפקדת דרכון- במסגרת שחרור בערובה הקצין האחראי רשאי לאסור על החשוד לצאת מן הארץ ולחייב אותו בהפקדת דרכון. הרציונל מאחור התנאי האמור הינו שהחשוד לא יוכל להימלט מהדין על ידי יציאה מהארץ. המשטרה נוהגת להטיל את התנאי האמור גם על תושבים בעלי אזרחות כפולה או שיש להם מרכז חיים פעיל במדינה אחרת.

חשוב לציין שסמכות זו מוגבלת ל-3 חודשים בלבד. לבית המשפט ישנה סמכות מקבילה אולם כזו שאינה מוגבלת בזמן שעה שמדובר בשחרור בערובה במסגרת הליך של מעצר עד תום ההליכים.

איסור כניסה למקום מסוים- במסגרת שחרור בערובה קצין רשאי לאסור על החשוד להיכנס לאזור, יישוב או מקום בארץ. בדרך כלל מדובר במקומות שבינם לבין העבירה או נפגע העבירה קיים קשר כלשהו. חשוב להבהיר כי החוק קובע כי סמכותו של קצין להטיל איסור מסוג זה מוגבל לתקופה מקסימלית בת 15 ימים.

איסור יצירת קשר- בעת שחרורו של חשוד מהתחנה קצין רשאי לאסור עליו לקיים קשר או להיפגש עם מי שיקבע. הדבר נהוג במיוחד בתיקי אלימות במשפחה. במסגרתם, המשטרה נוהגת לאסור על החשוד להיפגש עם המתלוננת. קראו עוד בהקשרים אלו במאמר שכתבתי בנושא עבירות אלימות במשפחה.

הלכה למעשה, מדובר בהרחקה דומה לזו שבית המשפט מטיל בהליכים שעניינם מניעת הטרדה מאיימת. חשוב לציין שסמכותו של הקצין לקבוע הרחקה מסוג זה הינה מוגבלת ל-30 ימים בלבד. לכן, בלא מעט התיקים, הקצין האחראי אף ממליץ למתלוננת להגיש בקשה לבית המשפט להאריך את הצו במסגרת של צו הגנה או הליך למניעת הטרדה.

חובת מגורים במקום מסוים- מדובר בסמכות שמתירה לקצין להורות לחשוד להימצא באזור או מקום מגורים מסוים לפי קביעתו. בדומה לתנאי שעניינו איסור כניסה ליישוב גם סמכות זו מוגבלת בחוק ל-15 ימים כתקופה מקסימלית.

חובה להתייצב בתחנת משטרה- במסגרת זו הקצין מחתים את החשוד על התחייבות להתייצב בתחנת המשטרה לפי דרישה של היחידה החוקרת.

איסור יציאה ממקום המגורים- מדובר למעשה בתנאים מגבילים של מעצר בית. במסגרת זו הקצין רשאי לאסור על החשוד לעזוב את ביתו בכל שעות היממה או חלק ממנה (למשל מעצר בית לילי). סמכות זו מוגבלת ל-5 ימים בלבד.

מה המחיר של ליווי עורך דין לחקירה?

בדומה למקצועות אחרים גם בעניינים אלו כל עורך דין נוהג לתמחר את הליווי לחקירה באופן שונה. ניתן לציין שהמשתנים שעשויים להשפיע על המחיר הם שעת החקירה (לילה או יום), מיקום התחנה, היכרות קודמת של עורך הדין והלקוח וחומרת העבירות שמיוחסות לחשוד. ככלל כאשר מדובר בחשדות לעבירה חמורה יותר כך גם הליווי לתחנת המשטרה צפוי להיות יקר יותר אך לא בהכרח.

חשוב להבהיר בהקשר זה כי מומלץ שלא לבחור עורך דין פלילי לפי ההצעה הזולה ביותר. לעיתים, שירות משפטי שעולה בזול עלול לעלות ביוקר בהמשך הדרך.

ליווי עורך דין לחקירה

כפי שציינתי קודם לכן, ליווי יכול לסייע לחשוד במספר רבדים שונים. בראש ובראשונה, הליווי מאפשר לחשוד להתייעץ עם עורך דין מטעמו בטרם החקירה הפלילית. במקרים רבים ייעוץ עם עורך דין לפני החקירה עשוי "לחלץ" את החשוד מהצרה שאליה נכנס ולסייע לו לסיים את התיק ללא העמדה לדין. לכן, בכל זימון לתחנת משטרה מומלץ להיות מלווה על ידי עורך דין פלילי.

שתפו את המאמר
אודות כותב המאמר אביב מזרחי

אודות כותב המאמר אביב מזרחי

כותב המאמר הינו עורך דין אביב מזרחי בעל משרד עצמאי שעוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו. המשרד מייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל משלב החקירה ועד להליכים המתקיימים בבית המשפט. בין היתר המשרד מתמחה בייצוג בעבירות סמים, נשק, אלימות, מרמה, אלימות במשפחה, עבירות צבאיות, הליכים משמעתיים, עבירות מין, הליכי מעצר, הליך של הסדר מותנה, ייעוץ לפני חקירה, צווי הרחקה, ערעורים, ועדות שחרורים, שינוי עילת סגירה ומחיקת רישום פלילי.

אין במידע המופיע באתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

עוד מאמרים שיוכלו לעניין אותך...

נהיגה בקלות ראש
כל הפוסטים

נהיגה בקלות ראש

נהיגה בקלות ראש הינה עבירת תעבורה שמתבטאת במגוון רחב של מעשים המתבצעים על ידי נהגים בכבישי ישראל. יובהר כבר עתה כי עבירה של נהיגה בקלות

נקודות משרד הרישוי
כל הפוסטים

נקודות משרד הרישוי

כפי שידוע לרוב ציבור הנהגים בישראל, הדבר המרתיע ביותר ברישום דוח תנועה לחובת הנהג הוא לא הקנס הכספי, אלא דווקא רישום נקודות משרד הרישוי שנלוות

דילוג לתוכן